Ostróda
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Ostróda
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. J.Bażyńskiego w Ostródzie Drwęcka 2, 14-100, Ostróda
I A politechniczna
I B humanistyczna
I C medyczna
I D uniwersytecka
Liceum Ogólnokształcące Nr II (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100 Ostróda
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – PROFIL PROZAWODOWY POLICYJNY
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – PROFIL PROZAWODOWY WOJSKOWY
Liceum Ogólnokształcące (ZSZiO) Nr I w Morągu Kujawska 1, 14-300 Morąg
LO wojskowa
LO psychologiczno-pedagogiczna
Liceum Ogólnokształcące Nr II (ZSL) im. Leona Kruczkowskiego w Morągu 11 Listopada 7, 14-300 Morąg
1A (politechniczna)
1B (humanistyczna)
1C (medyczna)
Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 14-100 Ostróda
Technik mechanik (montaż i obsługa maszyn i urządzeń) PATRONAT WAGON SERVICE OSTRÓDA
Technik mechanik (programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych komputerowo) CNC - NOWOŚĆ!
Technik Spawalnictwa - NOWOŚĆ
Technik logistyk - SPECJALNOŚĆ WOJSKOWA!
Technik reklamy
Technik usług fryzjerskich
Technik elektryk
Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Technik przemysłu mody
Technikum Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100 OSTRÓDA
Technik informatyk
Technik hotelarstwa
Technik handlowiec
Technik ekonomista
Technik rachunkowości
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik organizacji turystyki
Technik analityk
Technik spedytor
Technik żeglugi śródlądowej
Technik budowy jednostek pływających
Technikum nr 3 (Rolnik) w Ostródzie Czarnieckiego 69, 14-100 OSTRÓDA
TH - technik hotelarstwa
TI - technik informatyk
TM - technik mechatronik
TPS - technik pojazdów samochodowych
TAK - technik architektury krajobrazu
SEO - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
GEO - technik geodeta
TA - technik agroiznesu
TMR - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
TG - technik żywienia i usług gastronomicznych
Technikum Nr 1 (ZSZiO) w Morągu Kujawska 1, 14-300 Morąg
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik hotelarstwa
Technik technologii drewna
Technikum Nr 2 (ZSL) w Morągu 11 Listopada 7, 14-300 Morąg
1T (technik informatyk)
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie Kardynała Wyszyńskiego 2, 14-100, Ostróda
mechanik - monter maszyn i urządzeń (klasa patronacka WSO Ostróda)
operator obrabiarek skrawających( obrabiarki CNC)
mechanik pojazdów samochodowych
kucharz
fryzjer
sprzedawca
Wielozawodowy
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100, Ostróda
Cukiernik
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 (Rolnik) w Ostródzie Czarnieckiego 69, 14-100, Ostróda
A - mechanik pojazdów samochodowych
B - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
D - mechatronik lub elektromechanik
F -kucharz
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (ZSZiO) w Morągu Kujawska 1, 14-300, Morąg
Wielozawodowa