Ostróda
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Ostróda
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. J.Bażyńskiego w Ostródzie Drwęcka 2, 14-100, Ostróda 119 173/218
I A politechniczna 30 36/61
I B humanistyczna 30 43/77
I C medyczna 29 50/74
I D uniwersytecka 30 44/92
Liceum Ogólnokształcące Nr II (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100 Ostróda 68 59/119
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – PROFIL PROZAWODOWY POLICYJNY 34 29/75
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – PROFIL PROZAWODOWY WOJSKOWY 34 30/65
Liceum Ogólnokształcące (ZSZiO) Nr I w Morągu Kujawska 1, 14-300 Morąg 30 34/83
LO wojskowa 30 31/58
LO psychologiczno-pedagogiczna 0 3/34
Liceum Ogólnokształcące Nr II (ZSL) im. Leona Kruczkowskiego w Morągu 11 Listopada 7, 14-300 Morąg 60 72/97
1A (politechniczna) 0 0/9
1B (humanistyczna) 30 30/52
1C (medyczna) 30 42/58
Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 14-100 Ostróda 70 74/137
Technik mechanik (montaż i obsługa maszyn i urządzeń) PATRONAT WAGON SERVICE OSTRÓDA 0 0/12
Technik mechanik (programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych komputerowo) CNC - NOWOŚĆ! 17 16/23
Technik Spawalnictwa - NOWOŚĆ 0 0/16
Technik logistyk - SPECJALNOŚĆ WOJSKOWA! 35 27/61
Technik reklamy 0 11/40
Technik usług fryzjerskich 18 18/31
Technik elektryk 0 1/15
Technik chłodnictwa i klimatyzacji 0 0/5
Technik przemysłu mody 0 1/11
Technikum Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100 OSTRÓDA 178 169/329
Technik informatyk 36 38/77
Technik hotelarstwa 0 1/45
Technik handlowiec 15 10/39
Technik ekonomista 34 26/65
Technik rachunkowości 0 0/22
Technik żywienia i usług gastronomicznych 24 25/45
Technik organizacji turystyki 34 34/79
Technik analityk 0 0/33
Technik spedytor 20 22/76
Technik żeglugi śródlądowej 15 13/31
Technik budowy jednostek pływających 0 0/14
Technikum nr 3 (Rolnik) w Ostródzie Czarnieckiego 69, 14-100 OSTRÓDA 158 115/222
TH - technik hotelarstwa 30 15/41
TI - technik informatyk 30 18/51
TM - technik mechatronik 17 15/43
TPS - technik pojazdów samochodowych 30 24/37
TAK - technik architektury krajobrazu 17 15/41
SEO - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 0 0/13
GEO - technik geodeta 0 0/16
TA - technik agrobiznesu 17 11/23
TMR - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 17 17/24
TG - technik żywienia i usług gastronomicznych 0 0/32
Technikum Nr 1 (ZSZiO) w Morągu Kujawska 1, 14-300 Morąg 30 24/52
Technik żywienia i usług gastronomicznych 15 14/30
Technik hotelarstwa 15 10/27
Technik technologii drewna 0 0/6
Technikum Nr 2 (ZSL) w Morągu 11 Listopada 7, 14-300 Morąg 27 44/59
1T (technik informatyk) 27 44/59
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie Kardynała Wyszyńskiego 2, 14-100, Ostróda 97 93/128
mechanik - monter maszyn i urządzeń (klasa patronacka WSO Ostróda) 0 0/10
operator obrabiarek skrawających( obrabiarki CNC) 0 0/5
mechanik pojazdów samochodowych 20 20/38
kucharz 15 15/25
fryzjer 17 17/40
sprzedawca 15 11/19
Wielozawodowy 30 30/44
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie Sportowa 1, 14-100, Ostróda 0 1/4
Cukiernik 0 1/4
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 (Rolnik) w Ostródzie Czarnieckiego 69, 14-100, Ostróda 38 35/73
A - mechanik pojazdów samochodowych 22 22/43
B - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 0 0/22
D - mechatronik lub elektromechanik 16 13/26
F -kucharz 0 0/14
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (ZSZiO) w Morągu Kujawska 1, 14-300, Morąg 70 54/63
Wielozawodowa 70 54/63