Sanok
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Sanok
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Sanoku Zagrody 1, 38-500 Sanok
1 bc biologiczno-chemiczny
1 bp psychologiczny z rozszerzonym językiem polskim i biologią
1 mf matematyczno-fizyczny
1 mg ekonomiczny z rozszerzoną matematyką i geografią
1 ha humanistyczny z rozszerzonym językiem angielskim
1 hh humanistyczny z rozszerzoną historią
II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku Mickiewicza 11, 38-500 Sanok
I AM - Profil matematyczny
I BP - Profil polonistyczny
I CM - Profil matematyczny
I DB - Profil biologiczny
Technikum nr 1 w Sanoku Jana III Sobieskiego 23, 38-500 Sanok
1a - technik ekonomista
1h-technik hotelarstwa
1r - technik rachunkowości
1l -technik logistyk
1ż - technik żywienia i usług gastronomicznych
Technikum Nr 2 w Sanoku Stróżowska 15, 38-500 Sanok
technik automatyk 1ae-a
technik elektronik 1ae-e
technik spawalnictwa 1cs-s
technik pojazdów samochodowych 1cs-c
technik teleinformatyk 1 to-t
technik ochrony środowiska 1to-o
Technikum Nr 3 w Sanoku Stróżowska 16, 38-500 Sanok
Technik mechanik 1A
Technik elektryk 1E
Technik informatyk 1F - fotografia cyfrowa
Technik informatyk 1IK
Technik mechatronik 1M
Technik programista 1P
Technik pojazdów samochodowych 1S
Technikum nr 5 w Sanoku Sadowa 21, 38-500 Sanok
1. TZ - Technik fotografii i multimediów
1. TZ - Technik żywienia i usług gastronomicznych
1. TF - Technik usług fryzjerskich
1. TF - Technik organizacji turystyki
1. TB - Technik budownictwa
1. TB - Technik geodeta
Technikum w Nowosielcach Heleny Gniewosz 160, Nowosielce, 38-530 Zarszyn
1 FT - technik rolnik
1 BT - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
1 PT - technik żywienia i usług gastronomicznych
1 LT - technik weterynarii
1 RT - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
1 HT - technik architektury krajobrazu
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Sanoku Stróżowska 15, 38-500 Sanok
mechanik pojazdów samochodowych 1co-c
operator obrabiarek skrawających 1co-o
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Sanoku Sadowa 21, 38-500 Sanok
1. A Murarz-tynkarz
1. A Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
1 W - Wielozawodowa
1. FW - Fryzjer
1. FW - Wielozawodowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Nowosielcach Heleny Gniewosz 160, Nowosielce, 38-530 Zarszyn
1 AB - kucharz
1 BB - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych