Sanok
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku
Adres
Mickiewicza 11, 38-500 Sanok
Telefon
134653930
Fax
134653938
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Joanna Połdiak
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Logo
 • II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku
 • Solidarna Szkoła
 • 80 - lecie szkoły
 • II LO Sanok
 • II LO Sanok, ul. Mickiewicza 11
 • II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku
 • Profil matematyczny
 • Profil polonistyczny
 • Profil biologiczny
 • Znani absolwenci II LO - Artur Andrus
 • Znani absolwenci II LO - Radek Sawicki
 • Znani absolwenci II LO - Przemysław Gałązka, Artiom Komardin
 • Znani absolwenci II LO - dr Artur Rydosz
 • Chór
 • Koło teatralne
 • Koło teatralne
 • Koło teatralne
 • Koło teatralne
 • Koło teatralne
 • Wycieczki integracyjne
 • Wycieczki integracyjne
 • Wycieczki integracyjne
 • Wycieczki integracyjne
 • Wycieczki integracyjne
 • Wycieczki integracyjne
 • Ciekawe lekcje
 • Ciekawe lekcje
 • Ciekawe lekcje
 • Ciekawe lekcje
 • Ciekawe lekcje
 • Laureatka (III lokata) XLIX Olimpiady Literatury Języka Polskiego. Opiekun: mgr Julita Kołodziejczyk
 • Osiągnięcia
 • Osiągnięcia
 • Osiągnięcia
 • Osiągnięcia sportowe
 • Osiągnięcia sportowe
 • Osiągnięcia sportowe
 • Osiągnięcia sportowe
 • Osiągnięcia sportowe
 • Osiągnięcia sportowe
 • Osiągnięcia sportowe
 • Osiągnięcia sportowe
 • Osiągnięcia sportowe
 • Wolontariat
Opis
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Sanoku ma przeszło 90-letnią tradycję, a jest jednocześnie nowoczesną i stale unowocześnianą szkołą, wyzwalająca w wychowankach kreatywność, energię do nauki i twórczości. Jesteśmy znani z wysokiego poziomu nauczania, przyjaznej atmosfery, bardzo wysokiej, bo co roku prawie 100% zdawalności egzaminu maturalnego, rzetelnego przygotowywania uczniów do egzaminu maturalnego i do kontynuowania nauki na studiach wyższych.
Sześciokrotnie zdobyliśmy pierwsze miejsce w Polsce w konkursie "Solidarnej Szkoły", a w rankingu liceów od lat posiadamy tytuł „Srebrnej Szkoły”. Utrzymujemy się stale w ścisłej czołówce sportowej Licealiady Województwa Podkarpackiego (ostatnio Mistrz Polski w unihokeju chłopców w roku 2019).

Młodzież w naszej szkole ma możliwość indywidualnego zaprojektowania swojej ścieżki edukacyjnej w oparciu o szeroką ofertę połączenia przedmiotów rozszerzonych. Odeszliśmy od utartych schematów klas, nie wykluczając jednak tradycyjnie funkcjonujących połączeń przedmiotów rozszerzonych jak: matematyka + fizyka,  j polski – historia+ wos, biologia +chemia, matematyka+ geografia, a jedynie wzbogacając ofertę  o inne, nowe np. matematyka + biologia, matematyka + chemia, biologia + wos, biologia + fizyka, j.polski + wos + j.obcy itp. Możliwości  tworzenia połączeń, II przedmiotu i III przedmiotu rozszerzonego dla danego profilu ilustruje tabela w poniższym linku:
Oferta
Historia
Historia II LO im. Marii Skłodowskiej - Curie sięga 1928 r., kiedy powołano do życia Prywatne Gimnazjum Żeńskie im. Emilii Plater w Sanoku. Była to druga, obok Gimnazjum Męskiego im. Królowej Zofii, szkoła średnia w Sanoku. Kadra żeńskiego gimnazjum rekrutowała się w przeważającej części z nauczycieli uczących w innych sanockich szkołach, którzy byli zatrudnieni jako nauczyciele dochodzący. Salki lekcyjne były wynajmowane w mieście.
Początkowo uczennice, aby uzyskać promocję do wyższej klasy musiały z końcem każdego roku zdawać egzamin w gimnazjum męskim. Od kiedy jednak w 1932 r. gimnazjum uzyskało prawa szkoły publicznej, dziewczęta zdawały już egzaminy we własnej szkole, która mieściła się w budynku przy ulicy Kościuszki 36. Początkowo w szkole uczyło 9 nauczycieli oraz ksiądz, pop i rabin. W roku szkolnym 1927/1928 do szkoły uczęszczało 79 uczennic.
W dalszych latach ich liczba systematycznie wzrastała - na rok szkolny 1938/1939 zapisanych było już 228 uczennic. Ogółem w latach 1927-1939 do szkoły uczęszczało 1832 uczennic, także narodowości innych niż polska, głównie Żydówki i Ukrainki.
Podczas II wojny światowej w związku z okupacją hitlerowską szkoły średnie zostały zamknięte, jednak nauka była kontynuowana w ramach tajnego nauczania, kierowanego przez nauczycielkę żeńskiego gimnazjum dr Zofię Skołozdro. Lekcje w żeńskim gimnazjum rozpoczęły się w pierwszych dniach listopada 1939 r. Zorganizowano klasy liczące po 15-20 uczennic, a nauka odbywała się regularnie (choć w zmniejszonym wymiarze godzin dydaktycznych) w mieszkaniach prywatnych. Poszczególne klasy znajdowały się w różnych budynkach, a co za tym idzie, w różnych częściach miasta.
Ta swoiście zorganizowana, pracująca w konspiracji „szkoła” objęła swym zasięgiem ogółem 80 -100 uczniów, ich liczba w dalszych latach okupacji wzrosła. Początkowo w zajęciach brały udział jedynie dziewczęta, później naukę podjęli także chłopcy. Nauczyciele, uczniowie i ich rodzice dawali dowód nie lada odwagi, bowiem w razie „wpadki” każdemu groziło więzienie, obóz koncentracyjny lub śmierć.
Reaktywowanie szkół średnich w Sanoku nastąpiło na początku sierpnia 1944 r., kiedy Sanok został wyzwolony. Jedną z pierwszych powstałych szkół średnich było państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum im. Królowej Zofii w Sanoku. Chęć kształcenia się zgłosiło wiele młodzieży - ponad 1200 dziewcząt i chłopców, do pracy w szkole zgłosiło się 54 nauczycieli. Czasy były bardzo trudne, ze względu na zniszczenia budynku wskutek działań wojennych, brak podręczników, pomocy naukowych, naukę na zmiany. W 1946 r. z Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum wydzielono szkołę męską oraz żeńską – Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Żeńskie w Sanoku, której dyrektorką została dr Zofia Skołozdro. Nauka odbywała się w szkole męskiej po południu.
Od 1 września 1948 r., w związku z reorganizacją szkolnictwa, szkoła żeńska została połączona z żeńską Szkołą Powszechną im. Królowej Jadwigi i tak powstała 11-letnia Szkoła Żeńska Stopnia Podstawowego i Licealnego w Sanoku, której dyrektorką pozostała dr Skołozdro. Siedzibą szkoły stał się budynek przy ulicy Mickiewicza 11. W roku szkolnym 1948/1949 w szkole tej uczyło 25 nauczycieli, a liczba uczennic wynosiła 249. Uwaga dyrektor Skołozdro skupiała się na odbudowie bazy materialnej szkoły, zdobywaniu pomocy naukowych, organizowaniu pracowni.
W roku 1962 szkoła stała się koedukacyjna, a od kolejnej reorganizacji szkolnictwa w 1965 r., kiedy wprowadzono 4-letnie liceum, uzyskała nazwę II Liceum Ogólnokształcącego.
Lata siedemdziesiąte przyniosły wiele zmian. W 1970 r. dyrektorem został mgr Stanisław Obara, dr Zofia Skołozdro odeszła na emeryturę. Od września 1973 r. warunki pracy szkoły uległy zdecydowanej poprawie, gdyż z budynku wyprowadziła się szkoła podstawowa. Uzyskane po niej sale pozwoliły na organizację zajęć na jedną zmianę. Rok 1977 przyniósł szkole nadanie imienia wybitnej kobiety i Polki Marii Skłodowskiej - Curie, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i chemii. Podniosła uroczystość z udziałem zaproszonych gości odbyła się 8 marca w SDK. 
W latach 1999 – 2019 funkcję dyrektora szkoły pełnił mgr Marek Cycoń. Stopniowo czteroletnie liceum, następnie trzyletnie, zyskuje w tym okresie nowoczesną, odrestaurowaną siedzibę z pięknym i funkcjonalnym otoczeniem. W roku 2008, w murach nowo wyremontowanej szkoły, absolwenci podczas pierwszego uroczystego zjazdu roczników świętowali 80-lecie II Liceum Ogólnokształcącego.
Uroczystości jubileuszowe upamiętniające 90 rocznicę powstania szkoły odbyły się w Sanockim Domu Kultury 9 marca 2018 r - w dniu corocznego święta II Liceum, Patronki Szkoły: Marii Skłodowskiej - Curie.

Koła zainteresowań
II LO prowadzi szeroką działalność pozalekcyjną, oferując koła zainteresowań: przedmiotowe, artystyczne i sportowe oraz pracę indywidualną ucznia z nauczycielem z każdego nauczanego przedmiotu.
W ramach zajęć przedmiotowych uczniowie przygotowywani są do olimpiad i konkursów, do matury, a także rozwijają swoje pasje np. na wycieczkach tematycznych. Dużą popularnością cieszą się koła artystyczne i sportowe.
Zajęcia przedmiotowe w roku szkolnym 2019/20:
 • matematyczne,
 • historyczne,
 • biologiczne,
 • chemiczne,
 • geograficzne,
 • fizyczne,
 • informatyczne,
 • z języka polskiego,
 • z języków obcych,
 • z wiedzy o społeczeństwie,
 • z przedsiębiorczości.
W ramach współpracy z wyższymi uczelniami, organizowane są wyjazdy na wykłady i ćwiczenia laboratoryjne do: Krakowa, Rzeszowa i Krosna, a na terenie szkoły odbywają się wykłady pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej oraz. 

Zajęcia sportowe:
 • pływackie,
 • żeglarskie,
 • siatkówka chłopców i dziewcząt,
 • koszykówka chłopców i dziewcząt,
 • hokej na lodzie,
 • unihokej,
 • piłka nożna
Dodatkowo w ramach lekcji wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych także: siłownia, zajęcia turystyczne, żeglarstwo, łyżwy, wyjazdy na narty i basen.

Zajęcia artystyczne
Biblioteka z bogatym, stale uzupełnianym nowościami księgozbiorem oraz czytelnia z dostępem do Internetu i kącikiem wygodnych, tworzących klubową atmosferę mebli, przyciągają uzdolnioną artystycznie młodzież, pragnącą rozwijać się twórczo w dziedzinie poezji, literatury, recytacji, fotografii, malarstwa i śpiewu w kołach:

 • twórczości własnej (poetyckie, literackie, fotograficzne, plastyczne),
 • czytelniczym,
  • recytatorskim,
  • zespole wokalno - instrumentalnym.

   Koło teatralne posiada własne studio bogato wyposażone w stroje i rekwizyty. Uczniowie przygotowują przedstawienia pod kierunkiem pani Doroty Wierdak na akademie szkolne, dla dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli, biorą udział w warsztatach, projektach szkolnych, angażują się w obchody świąt i rocznic dla środowiska lokalnego. Młodzież z koła teatralnego ma możliwość rozwijania swojego talentu aktorskiego. 
   Każdego roku organizowane są wyjazdy młodzieży na spektakle i spotkania z aktorami do teatrów Krakowa i Rzeszowa. 
   W ramach turystyki zagranicznej młodzież miała możliwość wzięcia udziału w wycieczkach szkolnych między innymi do: Anglii, Austrii, Francji, Grecji, Włoch, Chorwacji i Hiszpanii.

   Szkolne Koło Wolontariatu:
   zrzesza młodzież pragnącą nieść pomoc osobom w potrzebie: starszym, samotnym, niepełnosprawnym, dzieciom wymagającym wsparcia i pomocy w nauce.
   Pod opieka pani pedagog, Małgorzaty Heichel oraz pani Agnieszki Grzebieniak szkolne koło współpracuje ściśle z Powiatowym Centrum Wolontariatu.   Kontakty zagraniczne

   Przez wiele lat szkoła realizowała program partnerski ze szkołą w Ostersund w Szwecji. Celem wymiany było poznanie kultury, życia codziennego Szwedów i poszerzenie znajomości języka angielskiego. Od 4 lat współpracujemy z organizacją studencką AIESEC, w ramach której zajęcia w języku angielskim z młodzieżą prowadzili studenci z Chin, Iranu, Egiptu, Gruzji, Brazylii, Indonezji i Kirgistanu. 
   Szkoła gościła uczniów z Izraela, którzy przyjeżdżają na uroczystości rocznicowe w Oświęcimiu
   i innych miejscach pamięci. W trakcie wizyty młodzież brała udział we wspólnych warsztatach. Organizowane są wyjazdy do Austrii na narty, do Chorwacji na rejsy żeglarskie i na Węgry na baseny
   i kąpieliska termalne.
   Drużyny siatkarskie wyjeżdżają do Włoch na Europejską Galę Szkół Średnich w siatkówce i za każdym razem wracają z medalami i sukcesami sportowymi.
   Nauczyciele języków obcych uczestniczą w szkoleniach zagranicznych w Niemczech (Kolonia, Regensburg) i Wielkiej Brytanii, a nauczyciele historii brali udział w warsztatach w Tel Awiwie organizowanych przez Instytut Yad Vashem.

   Osiągnięcia
   Nasi uczniowie chętnie i z sukcesami biorą udział w różnych olimpiadach i konkursach. Nie sposób wyliczyć wszystkich osiągnięć, więc podajemy tylko te z ostatniej chwili:
   • w kwietniu 2019 roku uczennica klasy III zdobyła tytuł laureata i 3 miejsce w Polsce na Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, kontynuując sukcesy kolegów i własne z lat ubiegłych na tej olimpiadzie, 
   • w 2019 roku w Olimpiadzie Geograficznej uczeń klasy 2a uzyskał tytuł finalisty, a uczennica klasy 2b brała udział w etapie centralnym Konkursu Wiedzy o Mediach, w roku szkolnym 19
   • w roku szkolnym 2018/2019 w Konkursie Matematycznego im. Jana Marszała pięciu uczniów zajęło czołowe miejsca na etapie powiatowym, natomiast finalistami zostali dwaj uczniowie, w tym jeden z wyróżnieniem. W XIX Podkarpackim Konkursie Matematycznym im Franciszka Lei finalistą został uczeń klasy pierwszej, także w roku 2019/2020 z pierwszego miejsca w konkursie powiatowym do finału przeszedł jeden uczeń.
   • w roku 2019/2020 uczeń klasy III uzyskał tytuł finalisty trzeciego stopnia Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego organizowanego przez AGH „O Diamentowy Indeks” 
    
   Wcześniejsze sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych prezentowane są na stronie II LO w Sanoku.
   Liceum ma wybitne osiągnięcia sportowe w wielu dziedzinach sportu: siatkówce, pływaniu, unihokeju, hokeju na lodzie, lekkiej atletyce, koszykówce, badmintonie, szachach; w roku 2018 odebraliśmy z rąk Pani Kurator nagrodę za 3. miejsce w Województwie Podkarpackim, zdobyte w rywalizacji sportowej wszystkich szkół ponadgimnazjalnych oraz dwukrotnie wywalczyliśmy tytuł Mistrza Polski w Unihokeju Chłopców. Od lat utrzymujemy się w czołówce klasyfikacji sportowej Podkarpacia i na pierwszym miejscu spośród szkół ponadpodstawowych w Sanoku. 
   Wybitni uczniowie nominowani są do nagród i stypendiów. W ostatnich 3 latach 70 uczniów otrzymało stypendium Starostwa Powiatowego, 23 uczniów stypendium Fundacji Świętego Mikołaja, 6 uczniów stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów Województwa Podkarpackiego „Wrota Podkarpacia”, 3 uczniów stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

   Współpraca z uczelniami i instytucjami kultury.

   Dla stałego podnoszenia poziomu kształcenia szkoła współpracuje z Politechniką Warszawską (wykłady); z Uniwersytetem Rzeszowskim (np. współpraca w zakresie organizacji konkursu Poezji i Prozy Języka Rosyjskiego pod patronatem Kuratora Rzeszowskiego); z Uczelnią Państwową im. Jana Grodka w Sanoku, z WSiZ w Rzeszowie, OKE Kraków (badania pilotażowe), Muzeum Historycznym i Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, BWA i Biblioteką Miejską (wykłady, spotkania autorskie), Młodzieżowym Domem Kultury (promocja talentów) i Sanockim Domem Kultury.

   Zajęcia pozalekcyjne

   1. Zajęcia pozalekcyjne przedmiotowe w roku szkolnym 2019/20:

   • matematyczne,
   • historyczne,
   • biologiczne,
   • chemiczne,
   • geograficzne,
   • fizyczne,
   • informatyczne,
   • z języka polskiego,
   • z języków obcych,
   • z wiedzy o społeczeństwie,
   • z przedsiębiorczości.

   2. Zajęcia sportowe:

   • pływackie,
   • żeglarskie,
   • siatkówka chłopców i dziewcząt,
   • koszykówka chłopców i dziewcząt,
   • hokej na lodzie,
   • unihokej,
   • piłka nożna.
   3. Zajęcia artystyczne
   • twórczości własnej (poetyckie, literackie, fotograficzne, plastyczne)
   • czytelniczym,
   • recytatorskim,
   • zespole wokalno - instrumentalnym. 
   Dojazd
   Szkoła mieści się w ścisłym centrum miasta, obok parku miejskiego w pięknie odrestaurowanym budynku, który został zaprojektowany przez Władysława Beksińskiego. Utrzymana w historycznym stylu fasada skrywa współczesne wnętrze szkoły: laboratoria językowe, klasopracownie wyposażone w komputery, projektory multimedialne i tablice interaktywne, sale przedmiotowe z nowoczesnymi pomocami naukowymi.

   Położenie szkoły umożliwia dojazd różnymi środkami komunikacji: MKS, PKS, PKP.
   Pliki do pobrania
   Terminy przeprowadzenia postępowanie rekrutacyjnego - prezentacja MEN