Sanok
Technikum
Technikum nr 1 w Sanoku
Zespół szkół
Adres
Jana III Sobieskiego 23, 38-500 Sanok
Telefon
134638010
Fax
134638012
E-mail
Strona www
Dyrektor
Renata Gromek
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zespół Szkół nr 1 w Sanoku
  • Zespół Szkół nr 1 w Sanoku
Oferta
Historia
Zespół Szkół nr 1 ma swoją długą i skomplikowaną historię. Obejmuje ona szereg kolejnych placówek o różnych nazwach i systemach nauczania. W roku szk. 1925/26 Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych w Sanoku założyło Dwuklasową Prywatną Szkołę Handlową . Okazała się ona bardzo potrzebna w powiatowym mieście u progu istnienia II Rzeczypospolitej. Popularna „Handlówka” przekształcona potem w szkołę trzyletnia, a następnie w czteroletnie Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie przetrwała okupację jako Polska Szkoła Handlowa. Mimo wysokiego czesnego cieszyła się dużym zainteresowaniem, gdyż dawała solidne przygotowanie zawodowe

Po reformie oświatowej z 1932 r. absolwenci Gimnazjum Kupieckiego mogli kontynuować naukę w liceach i ukończyć wyższa uczelnię, lub szukać zatrudnienia w przedsiębiorstwach, bankach i urzę- dach. Dlatego po zakończeniu wojny miejscowa społeczność postarała się, by 1.10.1944 r. nauka w Gimnazjum znów się rozpoczęła. Od roku 1949 szkołę upaństwowiono i z bezpłatnej już nauki korzystała młodzież z powiatu sanockiego, a także sąsiednich. W latach pięćdziesiatych Szkoła znalazła się w resorcie Ministerstwa Finansów i o mało nie uległa likwidacji. Dopiero w 1957 roku wróciła do Ministerstwa Oświaty jako Technikum Ekonomiczne i Zasadnicza Szkoła Handlowa, do której dołaczały Zasadnicza Szkoła Wielobranżowa, Technikum Hotelarskie i Technikum Administracji Terenowej. Rozpoczął się jej intensywny rozwój pod patronatem Powszechnej Spółdzielni Spożywców i Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego. Kolejna zmiana strukturalna zostawiła Liceum Ekonomiczne i zasadnicze klasy dla sprzedawców, kucharzy i kelnerów.

W długoletniej historii „Ekonomik” zmieniał często swoją siedzibę. Gdy w 1970 r. opuścił budynek przy ul. Jagiellońskiej pozostawiajac tam zasadnicze klasy wielobranżowe jako odrębną placówkę, przeniósł się już na stałe do dzisiejszego gmachu przy ul. Sobieskiego. Przez szereg lat był on przystosowywany, modernizowany i wyposażany, pod zarządem kolejnych dyrektorów: Ryszarda Nocunia, Ryszarda Borowca, Albiny Malik i Janiny Sadowskiej. Przez ponad ćwierć wieku poszczególne szkoły, jak Zasadnicza Zawodowa, Liceum Ekonomiczne, Liceum Zawodowe, Liceum Handlowe, Studium Policealne i ¦rednie Studium Zawodowe skupione były w powołanym w 1975 roku Zespole Szkół Ekonomicznych. Była to placówka stabilna, ciesząca się wielkim prestiżem nawet w dość odległych terenach. Całe rodziny i pokolenia miały ambicję pobierania w niej nauki, nie tylko dla wysokiego poziomu kształcenia, ale dobrego poziomu wychowawczego.

U progu dojścia reformy edukacji do szkół ponadpodstawowych, w ZSE prowadzono kształcenie kucharzy, gastronomów, handlowców, pracowników administracyjno–biurowych i techników ekonomistów. Od 1 września 2002 szkoła nosi nazwę Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego. Obecnie Szkoła pod kierunkiem pani dyrektor Marii Pospolitak, stoi przed nowym historycznym wyzwaniem, by nie tracąc swej tożsamości i tradycji, sprostać koniecznym przemianom.

Adres email IODO
dalskaa@gmail.com
Telefon IODO
13 46 38010
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Zespół Szkół nr 1 w Sanoku, ul. Sobieskiego 23, 38-500 Sanok
Telefon jednostki przetwarzającej dane
13 46 38010
E-mail jednostki przetwarzającej dane
sekretariat@zs1sanok.pl