Sanok
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Sanoku
Adres
Zagrody 1, 38-500 Sanok
Telefon
134632507
Fax
134632507
E-mail
Strona www
Dyrektor
Robert Rybka
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Sanoku
 • I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Sanoku
 • I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Sanoku
 • I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Sanoku
 • I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Sanoku
 • I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Sanoku
 • I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Sanoku
 • I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Sanoku
Opis

NOWOCZESNA SZKOŁA Z TRADYCJAMI

 • Sanocka „Jedynka” to szkoła z ponad 140-letnią tradycją - powstała w 1880 roku i mimo trudnej historii i wielu zmian po dzień dzisiejszy realizuje swoją misję
 • Posiadamy doskonałą bazę dydaktyczną i sportową: pracownię komputerową, biologiczną, chemiczną, fizyczną oraz halę i salę sportową, kompleks boisk "Orlik"
 • Oferujemy naszym uczniom bezpłatny dostęp do internetu oraz stanowiska komputerowe w centrum multimedialnym.
 • Nasze Liceum obecnie zajmuje 5. miejsce w rankingu najlepszych ogólniaków w województwie podkarpackim, co świadczy o niezwykle wysokim poziomie nauki i czyni I LO niedoścignionym liderem wśród placówek oświatowych powiatu sanockiego oraz całego regionu. Efektem tych osiągnięć jest przyznanie szkole po raz kolejny Złotego Medalu Jakości przez czasopismo „Perspektywy”.
 • Otrzymaliśmy certyfikat „Szkoły Przyjaznej Utalentowanym Uczniom” i tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”.
 • Oferujemy szeroki wachlarz zajęć realizowanych w zakresie rozszerzonym, dostosowany do wymagań rekrutacyjnych wyższych uczelni oraz wymogów rynku pracy.
 • Zajęcia obowiązkowe wzbogacają pozalekcyjne treningi sportowe, ciekawe koła zainteresowań oraz wycieczki o charakterze edukacyjnym i krajoznawczym.
 • Dzięki wysoko wykwalifikowanej i zaangażowanej kadrze pedagogicznej uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminie maturalnym, w konkursach tematycznych i olimpiadach przedmiotowych.
 • Prowadzimy szeroko zakrojone działania z zakresu wolontariatu (m.in. Akcja Mikołaj, koncerty charytatywne).
 • Nasi uczniowie mają możliwość wszechstronnego rozwoju swoich talentów, również w dziedzinach pozaszkolnych.
 • Zapewniamy każdemu uczniowi szafkę w szatni i nie wymagamy zmiany obuwia.
Oferta
Historia

I LO w Sanoku jest szkołą z ponad 140-letnią tradycją. Chociaż pierwsze starania o założenie placówki podjęto jeszcze w I połowie XIX w. (świadczy o tym zachowany dokument z 1818 r.), za datę jej powstania przyjmuje się rok 1880 r. Otworzono wówczas pierwszą klasę gimnazjalną, do której przyjmowano chłopców, którzy ukończyli cztery klasy szkoły ludowej i pomyślnie zdali egzamin wstępny. Początkowo nauka odbywała się w domach prywatnych, jednak już 14 lipca 1882 r. wmurowano kamień węgielny z aktem erekcyjnym pod budynek gimnazjum przy ul. Jana III Sobieskiego. Budynek był gotowy w październiku 1883 r. Sanockie gimnazjum było jedną z najwcześniej założonych szkół tego typu - starsze od niego były tylko gimnazja w Tarnowie, Rzeszowie, Przemyślu i Jaśle. Przez pierwsze lata gimnazjum przeżywało gwałtowny rozwój, a jego profesorowie i uczniowie angażowali się w życie miasta, organizację świąt narodowych i ważnych rocznic. Ten pomyślny rozwój przerwał wybuch I wojny światowej, a później wojny z bolszewicką Rosją – wielu uczniów i wychowanków brało w nich czynny udział. Już w wolnej Polsce sanockie gimnazjum w dalszym ciągu było jedną z ważniejszych szkół w regionie. Od 1922 r. nosiło nazwę Państwowe Gimnazjum im. Królowej Zofii. Po zaledwie 20 latach jego działalność przerwał wybuch II wojny światowej. Po jej zakończeniu budynek gimnazjum był poważnie zniszczony. W kolejnych latach szkoła przechodziła różne reformy i zmiany, w tym zmiany nazw i zmianę lokalizacji. 3 września 1973 r. oddano do użytku nowy budynek szkolny przy ul. Zagrody, dokąd przenieśli się uczniowie i nauczyciele. Od tamtego czasu szkoła funkcjonuje tu pod nazwą I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej. Przez wszystkie lata swojego istnienia nasza szkoła realizuje wizję założycieli placówki, którzy w akcie erekcyjnym zapisali, że chcieliby, „aby szkoła była świątynią nauki i wiedzy, aby zabłysnęła bogactwem prawd i odkryć na polu wiedzy, nauki i umiejętności, aby wytrzymywała wszelkie natarczywości prądów postępowi wstecznych i zgubnych, a z murów jej wylatywał czysty tylko i dźwięczny głos prawd boskich i ludzkich, głos prawdziwej oświaty, która nie waśni i burzy, lecz buduje i jednoczy, aby z przybytku tego wyszli mężowie gorącego serca, silnej woli, niezłomnego hartu duszy, gruntownej a obszernej wiedzy i jaśnieli światu cnotami serca i rozumu na chwałę Panu Bogu, na pożytek bliźnim, a nam na chlubę”.

Kontakty zagraniczne

Projekt Enter Your Future realizowany jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów, działające przy SGH w Warszawie. Wiosną przybywa do naszej szkoły delegacja wolontariuszy – studentów z wielu stron świata. W ciągu ostatnich 5 lat byli to goście m.in. z Indii, Armenii, Dominikany, Norwegii, Malezji, Kirgistanu, Brazylii oraz Niemiec.

iProjekt programu Erasmus + współfinansowany przez Unię EuropejskąProjekt programu Erasmus + współfinansowany przez Unię Europejską i realizowany w ramach akcji: Mobilność kadry edukacji szkolnej. Uczestnicy projektu biorą udział w tygodniowych lub dwutygodniowych kursach w różnych krajach Unii Europejskiej. Nawiązują również współpracę z nauczycielami z innych krajów w celu wymiany doświadczeń zawodowych.

Współpracujemy z instytucjami naukowymi na całym świecie dzięki zatrudnionym tam absolwentom szkoły  (np. CERN w Szwajcarii).

Osiągnięcia

Sukces gwarantowany

I LO szczyci się najwyższą w powiecie zdawalnością egzaminu maturalnego. W ostatnich dwóch latach zdawalność wyniosła 100 %.

 Nasza szkoła to kuźnia talentów. Nie sposób wymienić  wszystkich uczniów, którzy zdobywali najwyższe laury naukowe i sportowe, ale warto wspomnieć o tych najistotniejszych osiągnięciach:
- Złoty medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej w Niemczech;
- Brązowy medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Turcji;
- Brązowy medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Kanadzie;
- Podwójny srebrny medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Bombaju

Wśród naszych uczniów znalazło się w ostatnich latach:


- ponad 200 finalistów i laureatów olimpiad ogólnopolskich (m.in.: Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Ekologicznej, Olimpiady Matematycznej, Olimpiady Fizycznej, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Filozoficznej, Olimpiady Historycznej, Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Niemieckiego, Olimpiady Języka Francuskiego, Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy o Mediach, Olimpiady Wiedzy o Prawie, Olimpiady Teologii Katolickiej, Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH);

- kilkuset laureatów konkursów przedmiotowych

Naukę w I LO z powodzeniem łączymy z rozwojem fizycznym, czego dowodem są doskonałe wyniki sportowe. Do  najważniejszych należą:
- tytuł Mistrza Polski w unihokeju dziewcząt;
- złoty medal w finale wojewódzkim Licealiady w szachach;

Osiągnięcia naszych uczniów przekładają się na wysokie miejsca w rankingach edukacyjnych. W roku 2020 nasze liceum zajęło wysokie 5 miejsce w województwie w rankingu czasopisma „Perspektywy”, uzyskując Złoty Medal Jakości.

Od kilku lat I LO szczyci się stypendystami, którzy nagradzani są za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne (m.in. stypendia od Prezesa Rady Ministrów RP, Ministra Edukacji Narodowej, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Starostwa Powiatowego w Sanoku i z różnych fundacji).

Zajęcia pozalekcyjne

·      Prowadzimy kola zainteresowań na różnych poziomach – wyrównawcze, przygotowujące do matury, konkursów i olimpiad - ze wszystkich przedmiotów, których uczysz się na lekcjach oraz z  języka hiszpańskiego, komunikacji interpersonalnej czy sportowe np. tenisa ziemnego, unihokeja, piłka siatkowej, piłki ręcznej i inne - w zależności od zainteresowań uczniów.

·      W liceum działa Szkolne Koło Wolontariatu prowadzące szeroko zakrojoną działalność charytatywną.

·       Bierzemy udział w inscenizacjach i rekonstrukcjach historycznych;

·       Reprezentujemy szkołę na corocznej Młodzieżowej Paradzie Niepodległościowej;

·      Organizujemy spotkania z pracownikami IPN;

·       We współpracy z wyższymi uczelniami organizujemy zajęcia laboratoryjne z przedmiotów przyrodniczych.

·       Organizujemy wycieczki naukowe np. (na coroczny Festiwal Nauki w Warszawie oraz Noc Naukowców w Krakowie).

·      Zapraszamy na spotkania z naszymi absolwentami prezentującymi ofertę uczelni krajowych i zagranicznych, możliwości uzyskania stypendiów oraz perspektywy podjęcia pracy w przyszłości.

·       Współorganizujemy wernisaże prac uczniowskich, koncerty muzyczne.

·       Publikujemy twórczość literacką, fotografię i grafiki uczniów.

Dojazd

Bardzo dogodny.

Z uwagi na to, że liceum znajduje się pomiędzy dworcem PKS (900 m) a centrum (500 m) w pobliżu znajdują się przystanki komunikacji miejskiej i podmiejskiej.

Szkoła dysponuje dużym i wygodnym parkingiem na kilkadziesiąt samochodów.