Sanok
Technikum
Technikum Nr 3 w Sanoku
Zespół szkół
Adres
Stróżowska 16, 38-500 Sanok
Telefon
134630448
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Krzysztof Futyma
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Zespół Szkół Nr3
 • Technikum Nr 3 w Sanoku
 • Technikum Nr 3 w Sanoku
 • Technikum Nr 3 w Sanoku
 • Konkurs FRONT-END
 • Konkurs FRONT-END
 • Warsztaty RoboLAB
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik elektryk
 • Technik elektryk
 • Technik mechanik
 • Technik mechanik
 • Akademia
 • Jasełka
 • Zawody
 • Dzień Patronów
 • wycieczka szkolna
 • Praktyka zawodowa Erasmus+ Irlandia
 • Praktyka zawodowa Erasmus+ Irlandia
 • Praktyka zawodowa Erasmus+ Irlandia
 • Praktyka zawodowa Erasmus+ Irlandia
 • Praktyka zawodowa Erasmus+ Irlandia
 • Wycieczka w czasie wolnym - Praktykę zawodową Erasmus+ Irlandia
 • Wycieczka w czasie wolnym - Praktykę zawodową Erasmus+ Irlandia
 • Wycieczka w czasie wolnym - Praktykę zawodową Erasmus+ Irlandia
Opis

Zespół Szkół Nr 3 to szkoła wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne
i oprogramowanie komputerowe. Nauka odbywa się w oparciu o najnowsze programy nauczania. Wykształcenie uzyskane w naszej szkole umożliwi  podjęcie studiów lub pomoże znaleźć swoje miejsce w strukturze współczesnego przemysłu.

Kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy.

Mamy dobrze zorganizowany system praktyk zawodowych.

Posiadamy bogatą i dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną:

·       6  pracowni informatycznych z dostępem do sieci Internet,

·       3 mobilne pracownie informatyczne,

·       nowoczesne pracownie przedmiotów zawodowych,

·       dostęp do pracowni programowania robotów przemysłowych MPS,

·       dostęp do pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie,

·       tablice multimedialne w pracowniach językowych,

·       skomputeryzowaną bibliotekę szkolną,

·       dużą halę sportową z siłownią.

Dajemy możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności na kursach dodatkowych w kraju i za granicą;

·       Oferujemy kursy na odległość (e-learning),

·       Oferujemy wysoki poziom nauczania języków obcych:
języka angielskiego i języka niemieckiego.

 

Szkoła ponadto umożliwia:

·       uzyskanie certyfikatów świadczących o umiejętnościach zawodowych absolwenta,

·       bezpłatny dostęp do Internetu,

·       pomoc w poszukiwaniu pracy dla najlepszych absolwentów,

współpracę z uczelniami wyższymi.

Oferta
Dojazd

Szkoła mieści się w niedużej odległości od dworca PKS, a naprzeciwko szkoły znajduje się przystanek MKS.

Uczniowie, którzy mają trudności z dojazdem, mogą zamieszkać w internacie mieszczącym się na tej samej ulicy, w sąsiedniej szkole. 

Historia

 Historia Zespołu Szkół nr  3 w Sanoku

 

§  Intensywna rozbudowa Sanockiej Fabryki Autobusów w Sanoku w latach 1961-1965 spowodowała ogromne zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry do realizacji przyszłych zamierzeń Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego.

§  W czerwcu 1961r.  Dyrekcja Sanockiej Fabryki Autobusów składa wniosek do ministerstwa przemysłu ciężkiego o utworzenie szkoły przyzakładowej.

§  We wrześniu 1961 r. minister przemysłu ciężkiego wydaje akt erekcyjny zezwalający na utworzenie szkoły przyzakładowej Sanockiej Fabryki Autobusów.

§  Szkoła kształci w zawodzie: ślusarz, spawacz, lakiernik.

§  Zasadnicza Szkoła zawodowa SFA rozpoczyna swoją działalność w budynku Technikum Mechanicznego w Sanoku (obecnie ul. Stróżowska 15).

§  Usamodzielnienie nastąpiło na przełomie 1964-1965r.

§  1974r. przeniesienie szkoły do nowego budynku – obecnie przy ul. Stróżowskiej 16.

§  1.09.1974 zmieniono nazwę szkoły na Zasadnicza Szkoła Zawodowa SFA.

§  1974 r.  początek działalności 3-letniego Technikum Mechanicznego dla Pracujących i 3-letniego Średniego Studium Zawodowego.

§  Wrzesień 1988r. – uruchomienie 3-letniego dziennego Technikum Mechanicznego dla absolwentów szkoły zawodowej.

§  1991 r – zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Technicznych.

§  Rok szkolny 1991/1992 - początek funkcjonowania 5– letniego technikum dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych o specjalności obróbka skrawaniem.

§  Rok szkolny 1992/1993 - rozpoczęcie działalności nowego oddziału Technikum 5 – letniego o specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych.

§  We wrześniu 1997 rozpoczęło działalność 4-letnie Liceum Techniczne.

§  1września 2002r. następuje zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół nr 3.

§  1 października 2004r. ZS 3 jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna powiatu sanockiego otrzymała tytuł „Szkoły z klasą”.

§  Szkoła dziś prężnie się rozwija, unowocześnia swoją bazę dydaktyczną i bierze w udział w wielu projektach. Dzięki temu kształci wykwalifikowaną kadrę przyszłych pracowników cenionych na lokalnym rynku pracy.

Koła zainteresowań

Koła zainteresowań:

1. Kółko matematyczne
2. Kółko recytatorskie
3. Kółko Miłośników Kultury
4. Kółko PCK
5. Klub Honorowych Dawców Krwi
6. Klub Europejski
7. Drużyna Medyczno-Sanitarna
8. Kółko informatyczne

9. Szkolne Koło SEP (Stowarzyszenia Elektryków Polskich)

Sport:

1. Piłka nożna
2. Piłka siatkowa
3. Piłka ręczna dziewcząt i chłopców
4. Piłka koszykowa
5. Lekka atletyka
6. Tenis stołowy
7. Unihokej

Kontakty zagraniczne

Kontakty zagraniczne.

·       W  latach 2011 – 2013 realizowano projekt  Comenius „Natural Sciences, Natural English”. Na potrzeby projektu  została nawiązana współpraca z partnerskimi szkołami z Prato we Włoszech, Kungalv ze Szwecji, Velncji z Hiszpanii i stolicy Luxemburga. Podstawowe zagadnienia skupiały się wokół nauczania zintegrowanego CLIL. Wszystkie działania, które były prowadzone w języku angielskim, co dodatkowo  uatrakcyjniało obowiązek szkolny, pozwoliły na wymianę doświadczeń między nauczycielami i uczniami z różnych szkół europejskich, propagowały język, kulturę, tradycje i świadomość narodową; dodatkowo kładły nacisk na stosowanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Nauczyciele i uczniowie uczestniczyli w konferencjach i spotkaniach zorganizowanych w szkołach partnerskich – wizyty zagraniczne pozwoliły lepiej poznać inną kulturę oraz ułatwiły współpracę w różnych systemach oświatowych.

·       Od września 2016 realizujemy projekt  Erasmus+ „Treasure in Language”, który polega na współpracy europejskich placówek edukacyjnych i władz oświatowych.
W ramach zaplanowanych działań nauczyciele podnoszą  swoje kwalifikacje pedagogiczne oraz wzbogacają warsztat pracy. Program ułatwia nauczycielom, pracownikom oświaty i uczniom poznanie różnych systemów edukacyjnych państw Unii Europejskiej i nie tylko. Szkoły partnerskie z Rygi (Łotwa), Targu Jiu (Rumunia), Vidin (Bułgaria), Lauro (Włochy) i Denizli (Turcja) wraz z polską szkołą podjęły współpracę, której podstawowym tematem jest „Skarb w języku”, obejmujący zagadnienia dotyczące idiomów, przysłów narodowych i przekazywania bogactwa słownictwa młodzieży. Wymiana doświadczeń edukacyjnych, poznawanie rodzimych języków, historii i tradycji, komunikowanie się w języku angielskim czy stosowanie nowoczesnych technologii to tylko niektóre z elementów planowanych działań.
W ramach projektu nauczyciele i uczniowie będą odwiedzać szkoły partnerskie.

·       W latach 2015-2019  realizujemy  projekty Erasmus+ , w Sektorze:  Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, Akcja: Mobilność Uczniów i Kadry Edukacyjnej. Razem z partnerem irlandzkim, tj. Your International Training z Cork,  organizowane są miesięczne praktyki w przedsiębiorstwach irlandzkich. W projektach uczestniczy młodzież kształcąca się we wszystkich kierunkach stanowiących ofertę edukacyjną szkoły, tj. technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik mechatronik oraz technik elektryk. Jak dotąd, stażem  zostało objętych  115 najlepszych uczniów,  a łączna wartość otrzymanego dofinansowania z programu Erasmus+ wyniosła 360 tysięcy euro (ok. 1,5 mln PLN). Dodatkowo, w trakcie praktyk, organizowany jest program kulturalny, obejmujący nie tylko  wycieczki do miejsc historycznych (Cork, Kilkenny, Belfast – Titanic Experience), ale i  wyprawy w góry, na klify, plażę czy karnety na siłownię.

Osiągnięcia

2016/2017

III miejsce w konkursie „Matematyka w technice dla technika” organizowanym przez Politechnikę Lubelską

I i III miejsce w „V Powiatowym Konkursie Matematycznym dla uczniów klas maturalnych technikum” organizowanym przez CDN w Sanoku.

I miejsce drużyny w finale powiatowym młodzieżowego turnieju motoryzacyjnego             

II miejsce  drużyny w finale wojewódzkiego młodzieżowego turnieju motoryzacyjnego.

II miejsce ucznia w finale Olimpiady Energetycznej organizowanej przez PWSZ Krosno

I miejsce ucznia w powiatowym konkursie polonistycznym "Kurtyna wyobraźni"- wiedza o teatrze zorganizowanym przez CDN Sanok; 

IV i VI miejsce Międzyszkolny Konkurs Historyczny dla szkół ponadgimnazjalnych organizowany przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół :   „Cichociemni” 


 Klub honorowych dawców krwi  –  53    uczniów  oddało    27  litrów  krwi w ciągu roku szkolnego 2016/2017


OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

1.Unihokej 

 IV miejsce w Zawodach Rejonowych dziewcząt.

I miejsce w Zawodach Rejonowych chłopców.

I miejsce w Półfinale Wojewódzkim chłopców.

I miejsce w Finale Wojewódzkim chłopców

II miejsce w Zawodach Ogólnopolskich chłopców – Elbląg.

2.Piłka koszykowa

I miejsce w Zawodach Powiatowych w koszykówce chłopców.   

I miejsce w Zawodach Rejonowych chłopców – Ustrzyki Dolne.

II miejsce w Półfinale Wojewódzkim chłopców – Krosno. 

VII miejsce w Finale Wojewódzkim chłopców.

3.Piłka ręczna

- II miejsce w Zawodach Powiatowych chłopców.

IV miejsce w zawodach Powiatowych dziewcząt.

4.Szachy

II miejsce w Zawodach Powiatowych  drużynowych.

III miejsce w Zawodach Rejonowych drużynowych – Brzozów. 

5.Tenis stołowy

II miejsce w Zawodach Powiatowych chłopców.

6.Lekkoatletyka

I miejsce w Zawodach Rejonowych chłopców w szkolnej lidze La.

V miejsce w Zawodach Wojewódzkich chłopców w szkolnej lidze La – Rzeszów.

I miejsce w Zawodach Powiatowych chłopców w drużynowych biegach przełajowych.

II miejsce w Zawodach Rejonowych chłopców w drużynowych biegach przełajowych.

VIII miejsce w Zawodach Wojewódzkich chłopców w drużynowych biegach    przełajowych – Kolbuszowa.

I miejsce w Zawodach Rejonowych chłopców w sztafetowych biegach przełajowych.

XII miejsce w Zawodach Wojewódzkich chłopców w sztafetowych biegach przełajowych – Krosno.

7.Piłka siatkowa

I miejsce w Turnieju Niepodległościowym chłopców.

III miejsce w Międzyszkolnej Lidze chłopców.

IV miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej Nauczycieli ,,BELFER 2016”.

8.Badminton

I miejsce w Półfinale Wojewódzkim chłopców.

IX miejsce w Półfinale Wojewódzkim dziewcząt.

V miejsce w Finale Wojewódzkim chłopców – Straszęcin.


2017/2018


3 miejsce ucznia w konkursie MATEMATYKA DLA TECHNIKA organizowanego przez CDN SANOK

2  miejsce w Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy 

3 i 5 miejsce w Powiatowym Turnieju "Młodzież Zapobiega Pożarom" 

2 i 3 miejsce dla ucznia w powiatowym konkursie historycznym „Ignacy Jan Paderewski jako artysta ducha”.

4 miejsce w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodziezowego Turnieju Motoryzacyjnego


 Klub honorowych dawców krwi  – 27 uczniów  oddało   12,8  litrów  krwi w ciągu roku szkolnego 2017/2018


OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

1.Unihokej 

III miejsce w Zawodach Rejonowych dziewcząt.

II miejsce w Zawodach Rejonowych chłopców.

III miejsce w Półfinale Wojewódzkim chłopców.

IV miejsce w Półfinale Wojewódzkim dziewcząt.

2.Piłka koszykowa

I miejsce w Zawodach Powiatowych w koszykówce chłopców.   

V miejsce w Zawodach Powiatowych w koszykówce dziewcząt.  

I miejsce w Zawodach Rejonowych chłopców.

II miejsce w Półfinale Wojewódzkim chłopców – Krosno. 

VII miejsce w Finale Wojewódzkim chłopców.

3.Piłka ręczna

I miejsce w Zawodach Powiatowych chłopców.

II miejsce w Zawodach Rejonowych chłopców.

II miejsce w Półfinale Wojewódzkim chłopców.

VI miejsce w Finale Wojewódzkim chłopców.

II miejsce w zawodach Powiatowych dziewcząt.

4.Szachy

II miejsce w Zawodach Powiatowych  drużynowych.

III miejsce w Zawodach Rejonowych drużynowych – Brzozów. 

5.Tenis stołowy

I miejsce w Zawodach Powiatowych chłopców.

II miejsce w Zawodach Rejonowych chłopców.

V miejsce w Zawodach Powiatowych dziewcząt.

6.Lekkoatletyka

I miejsce w Zawodach Rejonowych chłopców w szkolnej lidze La.

VIII miejsce w Zawodach Wojewódzkich chłopców w szkolnej lidze La – Rzeszów.

I miejsce w Zawodach Powiatowych chłopców w drużynowych biegach przełajowych.

III miejsce w Zawodach Rejonowych chłopców w drużynowych biegach przełajowych.

I miejsce w Zawodach Powiatowych chłopców w sztafetowych biegach przełajowych.

I miejsce w Zawodach Rejonowych chłopców w sztafetowych biegach przełajowych.

IV miejsce w Zawodach Wojewódzkich chłopców w sztafetowych biegach przełajowych – Krosno.

7.Piłka siatkowa

I miejsce w Międzyszkolnej Lidze chłopców.

II miejsce w Zawodach Rejonowych chłopców.

III miejsce w Półfinale Wojewódzkim chłopców.

VIII miejsce w Finale Wojewódzkim chłopców.

I miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej Nauczycieli ,,BELFER 2017”.

8.Badminton

I miejsce w Półfinale Wojewódzkim chłopców.

III miejsce w Półfinale Wojewódzkim dziewcząt.

V miejsce w Finale Wojewódzkim chłopców – Nowa Dęba.


2018/2019


II miejsce drużyny mechatroników w konkursie wojewódzkim "Od pomysłu do przemysłu", organizowanym przez Politechnikę Rzeszowską

II i III miejsce w Powiatowym konkursie matematycznym dla uczniów klas maturalnych technikum

udział ucznia w etapie regionalnym  Olimpiady z języka angielskiego

III miejsce ucznia w województwie w ogólnopolskim konkursie English Ace"

III miejsce w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego

III miejsce  drużynowo  oraz III i IV miejsce uczniów indywid. w VIII     Międzypowiatowym Konkursie Historycznym pt. „Oskarżeni o wierność”

II  miejsce uczniów w Powiatowym Konkursie  Historycznym „Sanockie drogi do niepodległości”


Klub HDK przy ZS3 Sanok – 49 uczniów oddało w roku szkolnym 2018/19         27 litrów krwi.


OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

IV miejsce w finale wojewódzkim w piłce ręcznej

VIII miejsce w finale  wojewódzkim w  sztafetowych biegach przełajowych

VII miejsce w finale wojewódzkim w indy. – drużyn. biegach przełajowych   

VII miejsce w finale wojewódzkim w lidze lekkoatletycznej

V miejsce w finale wojewódzkim w badmintonie

VII miejsce w finale wojewódzkim w koszykówce  


 


Współpraca z pracodawcami
Celem szkoły jest również współpraca z pracodawcami lokalnego, ogólnopolskiego i międzynarodowego rynku pracy, działającymi w obszarze nauczanych zawodów. 
Organizujemy praktyki zawodowe w wiodących stacjach obsługi pojazdów, firmach produkcyjnych branży elektrycznej, mechanicznej i mechatronicznej oraz  informatycznej, gdzie nasi uczniowie zdobywają wiedzę i doświadczenie zawodowe.
Nasza Szkole objęły swoim patronatem:
- ADR Zagórz
- AUTOSAN
- PASS POLSKA
- STOMET
Drzwi otwarte
Zapraszamy wszystkich  uczniów klas ósmych szkół podstawowych
na wirtualny spacer po szkole na stronie:https://www.youtube.com/watch?v=_ZTJ545iBMA