Sanok
Technikum
Technikum nr 5 w Sanoku
Zespół szkół
Adres
Sadowa 21, 38-500 Sanok
Telefon
134632385
Fax
134632385
E-mail
Strona www
Dyrektor
Elżbieta Kokoszka
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Zespół Szkół nr 5 w Sanoku im. Ignacego Łukasiewicza
 • Technikum nr 5 w Sanoku
 • Technik fotografii i multimediów - Studio fotograficzne
 • Technik fotografii i multimediów - Studio fotograficzne
 • Technik fotografii i multimediów - Studio fotograficzne
 • Technik fotografii i multimediów - Ciemnia
 • Technik usług fryzjerskich
 • Technikum nr 5 w Sanoku
 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik geodeta
Opis

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5
IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W SANOKU
ul. Sadowa 21,
38 - 500 SANOK
tel./fax (13) 46 323 85
e-mail: zszsanok@pro.onet.pl
www.zs5sanok.pl

W naszej szkole każdy ma szansę na sukces
Możesz realizować praktyki zawodowe w Irlandii w ramach projektu 
Zagraniczna mobilność zawodowa – europejski wymiar praktyk zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku.” 

Oferujemy zajęcia w:

 • pracowniach komputerowych
 • bibliotece z dostępem do internetu
 • salach gimnastycznych (dużej i małej) oraz nowoczesnej i profesjonalnie wyposażonej siłowni
 • szkolnych pracowniach: przedmiotów budowlanych, geodezyjnej, fryzjerskiej, gastronomicznej, fotograficznej, organizacji turystyki.
 • dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych (ogólnych i zawodowych)

Innowacje w technikum:

 • kosmetologia
 • catering

W naszej szkole nie nie będziesz się nudzić

Możesz działać w:

 • Samorządzie Szkolnym i rozwijać swoje społecznikowskie pasje
 • Szkolnym Kole Wolontariatu i rozwijać swoje postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
 • Szkolnym Kole PCK i upowszechniać ideę Czerwonego Krzyża
 • Szkolnym Kole Caritas i zwiększać wrażliwośc młodzieży na potrzeby innych osób
 • Szkolnym Kole PTTK i zwiedzać ciekawe miejsca naszego regionu
 • Szkolnym Kole LOP - jeśli nie jest Ci obce dobro środowiska naturalnego
 • Szkolnym Kole Geograficzno – Turystycznym i rozwijać zainteresowania krajoznawcze i turystyczne
 • Uczniowskim Klubie Sportowym "Techbud" i kształtować nawyk podejmowania aktywności fizycznej
 • Szkolnym Kole Sportowym i promować zdrowy i aktywny styl życia wśród młodzieży

Uczyć się języków:

 • języka angielskiego,
 • języka niemieckiego

Brać udział w corocznie organizowanych konkursach i olimpiadach:

 • Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
 • konkursie geodezyjnym „Miejsce na mapie”
 • Wiedzy o Patronie Szkoły
 • fryzjerskich
 • gastronomicznych
 • fotograficznych
 • szkolnych turniejach sportowych
 • Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej
 • konkursach przedmiotowych (ogólnych i zawodowych)

Brać udział w corocznie organizowanych wydarzeniach charytatywnych i sportowych:

 • Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli o Puchar Burmistrza Miasta Sanoka „BELFER”
 • Charytatywny Turniej Mikołajkowy SHLPN
 • Maraton Pisania Listów
Oferta
Historia


Historia Zespołu Szkół nr 5 sięga dnia 21 lipca 1970 roku, kiedy to decyzją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Międzyzakładowej wyodrębniona została Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca. Nowo powstała szkoła zajęła budynek przy ówczesnej ulicy Świerczewskiego, (obecnie Jagiellońska). Jako samodzielna placówka funkcjonuje od 1 września 1970 roku. W grudniu 1993 roku  otrzymaliśmy imię wynalazcy
i pioniera polskiego przemysłu naftowego - IGNACEGO ŁUKASIEWICZA. Patronacką opieką objął nas Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu, który jest także fundatorem sztandaru i pamiątkowej tablicy.

Szczególnie dynamiczny rozwój placówki  trwa od 1990 roku. Otwierane są systematycznie nowe kierunki kształcenia związane z potrzebami regionalnego rynku pracy. Na bieżąco modernizowana jest również baza szkoły. Grono pedagogiczne tworzyli i tworzą nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych przekazujący wiedzę teoretyczną i praktyczną, odznaczający się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi sumiennością
i obowiązkowością. W przeszłości, jak i obecnie nauczyciele dbali o rozwój nie tylko talentów ale i osobowości uczniów. Ścisłe związane  z   procesem dydaktyczno – wychowawczym innowacje nigdy nie były obce ani dyrekcji, ani nauczycielom. Szkoła uczestniczy i jest realizatorem wielu różnorodnych projektów zarówno regionalnych jak i unijnym: 
Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie SanockimKapitał Ludzki,
Z Fundacji PGNiGPodkarpacie stawia na zawodowcówLeonardoZagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej.

Rok 2015/2016 przyniósł istotne zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu szkoły.
W grudniu 2016 decyzją podkarpackiego Kuratora Oświaty ZS5 został przeniesiony do budynku ZS4 przy ulicy Sadowej.  Rok później obie placówki funkcjonowały już oficjalnie jako Zespół Szkol Nr 5 jednakże ze znacznie bogatszą ofertą edukacyjną bo poszerzoną o nowe kierunki kształcenia m. in technik budownictwa i technik geodeta i powiększoną baza dydaktyczną. Obecnie w skład Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku wchodzą następujące szkoły:

1. Technikum nr 5, które kształci uczniów w zawodach o specjalnościach:

 1. Technik usług fryzjerskich
 2. Technik żywienia i usług gastronomicznych
 3. Technik fotografii i multimediów
 4. Technik organizacji turystyki
 5. Technik budownictwa
 6. Technik geodeta
 7. Technik robót wykończeniowych w budownictwie

2.Szkoła branżowa I stopnia (Zasadnicza Szkoła Zawodowa) kształci w zawodzie

3. Szkoła branżowa II stopnia

 • Klasa wielozawodowa w systemie zaocznym

 4. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Aktualnie szkoła wyposażona jest  w nowoczesne pomoce dydaktyczne, klasopracownie, pracownie do praktycznej nauki zawodu oraz komputerowe – pracownie geodezyjną, pracownie fryzjerską, posiada świetnie zorganizowane zaplecze sportowe (korty tenisowe, siłownię) bibliotekę z czytelnią i bezpłatną kafejką internetową.

 Szkoła kultywuje wypracowane przez siebie tradycje – co roku uroczyście obchodzimy Dzień Edukacji, rocznicę odzyskania niepodległości, święto uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, europejski dzień języków. Stałe miejsce w grafiku szkolnych uroczystości mają też spotkanie opłatkowe, giełda zawodów ślubowanie klas pierwszych, pożegnanie klas maturalnych i bale studniówkowe. Jest niezwykle zaangażowana w życie lokalnej społeczności świadczy o tym miedzy innymi współorganizacja koncertów charytatywnych, różnorodne kiermasze i inne inicjatywy podejmowane przez nauczycieli szkoły.

            W okresie swego istnienia szkoła uformowała w swojej pracy dydaktycznej
i wychowawczej określony charakter działalności. W tym miejscu podkreślić trzeba zasługi, wysiłek i ogrom pracy włożony przez dyrekcję szkoły i całe grono pedagogiczne.

 

Zajęcia pozalekcyjne

Oferujemy zajęcia w:

 • Szkolnym Kole PCK i upowszechniać ideę Czerwonego Krzyża
 • Szkolnym Kole Caritas i zwiększać wrażliwośc młodzieży na potrzeby innych osób
 • Szkolnym Kole PTTK i zwiedzać ciekawe miejsca naszego regionu
 • Szkolnym Kole LOP - jeśli nie jest Ci obce dobro środowiska naturalnego
 • Szkolnym Kole Geograficzno – Turystycznym i rozwijać zainteresowania krajoznawcze i turystyczne
 • Uczniowskim Klubie Sportowym "Techbud" i kształtować nawyk podejmowania aktywności fizycznej
 • Szkolnym Kole Sportowym i promować zdrowy i aktywny styl życia wśród młodzieży
Koła zainteresowań
 • Szkolne Koło PCK i
 • Szkolne Kolo Caritas 
 • Szkolne Kolo PTTK
 • Szkolne Kolo LOP 
 • Szkolnym Kolo Geograficzno 
 • Uczniowski Klubi Sportowy "Techbud" 
 • Szkolne Koło Sportowe
Kontakty zagraniczne

Projekty zagraniczne:

1. Projekt PO WER praktyki w Irlandii

·         „ Irlandzkie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku źródłem aktywności na rynku pracy.”

·         „ Zagraniczna mobilność zawodowa – europejski wymiar praktyk zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku.”

2. Erasmus +

·         „ Praktyka zawodowa w Irlandii źródłem mobilności na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku” .

3. Projekty realizowane w ramach programu Leonardo

·         Nowe trendy w projektowaniu i stylizacji wizerunku wieczorowego, nr projektu PL/07/LLP-LdV/IVT/140522

·         Poszerzenie umiejętności z zakresu artystycznego  projektowania odzieży nr PL/06/A/Pla/174306

·         Staż z kosmetologii i fryzjerstwa szansą na sukces na europejskim rynku pracy nr 2010-1-PL1-LEO01-10147

·         Walory kuchni niemieckiej na przykładzie landu Nadrenii Palatynatu -  nr projektu PL/09/LLP-LdV/IVT/140527

Zakres wiekowy
15-20
Osiągnięcia

Osiągnięcia  Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku  w roku 2019.

  Konkursy przedmiotowe

 Wewnątrzszkolny konkurs fryzjerski „Irlandzkie klimaty”.

Konkurs został zorganizowany 30 stycznia 2019r. I miejsce Angelika Piekut kl. 2FW, II miejsce Wiktoria Fliśnik kl. 2FW, III miejsce Karolina Bajorek kl. 1 TF.

 XXXII Edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

2 marca 2019 w Rzeszowie odbyły się eliminacje okręgowe XXXII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Naszą szkołę reprezentowali Oskar Cielecki i Kacper Czernich (2TB) oraz Łukasz Malec (1TB). Łukasz Malec uplasował się na II miejscu, Oskar na III miejscu a Kacper na VI miejscu. W skali kraju Oskar zajął 33 miejsce, a Kacper 45.

Konkurs Fotograficzny.

14 marca 2019r. odbył się konkurs fotograficzny dla uczniów klas w zawodzie Technik Fotografii i Multimediów. Najwyżej została oceniona praca Zuzanny Radwańskiej z klasy 2TZ.

 Konkurs „Najlepszy uczeń w zawodzie sprzedawca”.

10 maja 2019r. odbył się finał konkursu „Najlepszy uczeń w zawodzie sprzedawca”. Tytuł szkolnego mistrza w zawodzie Sprzedawca zdobyła uczennica klasy 3W Iwona Szmyd. Na kolejnych miejscach uplasowali się Cezary Łyko (3W) i Damian Kopczyk (3W).

Szkolny Konkurs Fryzjerski „Jesienne inspiracje w projekcie fryzury zgodnym ze wskazanym typem urody kolorystycznej” – etap szkolny – październik 2019 . Udział wzięło 12 dziewczyn z technikum.

 

Wewnątrzszkolny Konkurs Fryzjerski „Afrykański Szyk” – szkolny – listopad 2019

Udział wzięło 10 dziewczyn z technikum i 2 dziewczyny ze szkoły branżowej.

 

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) I etap – szkolny –listopad 2019

Udział wzięło 8 chłopców z technikum.

 

Konkurs fotograficzny „Fotografowanie moją pasją” – etap szkolny – listopad 2019

Udział wzięło 2 chłopców z technikum i 4 dziewczyny z technikum.

 

Konkurs z wiedzy prawnej dla uczniów ze szkół średnich z terenu Powiatu Sanockiego. – etap

Powiatowy – listopad 2019

Udział wzięło 6 chłopców z technikum i 7 dziewczyn z technikum.

 

Szkolny konkurs wiedzy fryzjerskiej – etap szkolny – grudzień 2019

Udział wzięło 14 dziewczyn z technikum i 16 dziewczyny ze szkoły branżowej

 

 Zawody sportowe

 

Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej.

23 stycznia 2019r. w PWSZ w Sanoku został zorganizowany noworoczny turniej piłki siatkowej, w którym nasz drużyna zajęła V miejsce.

Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Komendanta OHP.

11 marca 2019r. odbył turniej piłki nożnej halowej, w którym klasa 2 W zajęła I miejsce, klasa  1W II miejsce i klasa 3W miejsce III.

Powiatowe Indywidualno-Drużynowe Biegi Przełajowe.

Biegi przełajowe odbyły się 21 marca 2019r. Dziewczęta zajęły III miejsce, a chłopcy IV miejsce.

Rejonowa Liga Lekkiej Atletyki  etap powiatowy  – wrzesień 2019

Udział wzięło 14 dziewczyn z technikum i 16 dziewczyn ze szkoły branżowej; 12 chłopców z technikum i 13 ze szkoły branżowej

Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym Chłopców i Dziewcząt – etap szkolny październik 2019

Udział wzięło 12 dziewczyn z technikum i 13 dziewczyn ze szkoły branżowej; 14 chłopców z technikum i 14 ze szkoły branżowej.

Rejonowe Sztafetowe Biegi Przełajowe – etap powiatowy – październik 2019

Udział wzięło 24 dziewczyn z technikum i 26 dziewczyn ze szkoły branżowej; 32 chłopców z technikum i 28 ze szkoły branżowej

Wewnątrzszkolny Turniej Drużyn Mieszanych w Unihokeju – etap szkolny – listopad 2019

Udział wzięło 14 dziewczyn z technikum i 14 dziewczyn ze szkoły branżowej; 14 chłopców z technikum i 14 ze szkoły branżowej.

Półfinał Wojewódzkiej Drużynowej Licealiady w Badmintonie dziewcząt – etap powiatowy – listopad 2019

Udział wzięło 12 dziewczyn z technikum i 12 dziewczyny ze szkoły branżowej

Powiatowa Drużynowa Licealiada w Tenisie Stołowym – etap powiatowy – grudzień 2019

Udział wzięło 20 dziewczyn z technikum i 24 dziewczyn ze szkoły branżowej; 28 chłopców z technikum i 30 ze szkoły branżowej.

 

Powiatowa Licealiada w Piłce Koszykowej Dziewcząt – etap powiatowy – grudzień 2019

Udział wzięło 14 dziewczyn z technikum i 18 dziewczyny ze szkoły branżowej.

 Zrealizowane projekty

W dniu 31 sierpnia 2019 zakończyła się realizacja projektu: „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWERSE -2017-1-PL01-KA101-037673. Zgodnie z tytułem projektu: „Europejska edukacja nauczycieli w Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku” 13 pedagogów wyjechało na kursy, które miały miejsce w trzech europejskich krajach – w Irlandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Były to szkolenia metodyczne, językowe oraz wykorzystania TIK w nauczaniu. W projekcie wzięło udział 13 nauczycieli  Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku, w tym - 1 nauczyciel języka niemieckiego rozwijał umiejętności językowe oraz poszerzał wiedzę na temat metodyki CLIL w Niemczech, 1 nauczyciel WF poszerzał wiedzę na temat sportów w Irlandii oraz znajomość języka angielskiego w Irlandii, 1 nauczyciel języka angielskiego brał udział w kursie metodycznym języka angielskiego w Wielkiej Brytanii, 3 nauczycieli języka angielskiego rozwijało umiejętność korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w Irlandii, 7 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych brało udział w kursach językowych w Irlandii.Kwota otrzymanej dotacji wynosiła 155378,52 PLN. Okres realizacji projektu obejmował 24 miesiące (od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.) W wyniku szkoleń nauczyciele podjęli wiele działań wykorzystując nabytą wiedzę. Poprowadzili 11 szkoleń dla pracowników szkoły, zorganizowali 5 konkursów dla młodzieży, opracowali 6 prezentacji oraz przeprowadzili lekcje zainspirowane swoim pobytem za granicą. Ponadto w wyniku projektu szkoła zyskała nowy laptop, rzutnik, ekran, drukarkę i sprzęt kuchenny, które były niezbędne do przeprowadzenia działań projektowych

Projekt „Irlandzkie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku źródłem aktywności na rynku pracy” o numerze 2018-1-PL01-KA102-049899  przeprowadzony w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe realizowany  był we współpracy z irlandzką firmą Your International Training, która od 11 lat jest partnerem projektów mobilności dla szkół i uczelni. Wzięło w nim udział 34 uczniów technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, fototechnik, technik obsługi turystycznej, technik budownictwa, technik geodeta oraz technik usług fryzjerskich. Przed wyjazdem uczniowie odbyli serię szkoleń przygotowujących do wyjazdu, w tym szkolenie językowe, kulturowe oraz ekonomiczne. Zostały zrealizowane dwa wyjazdy stażowe dla grup w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, fototechnik oraz technik obsługi turystycznej w terminie: 25.03. – 05.04.2019 r. oraz dla grupy w zawodach : technik budownictwa, technik geodeta, technik usług fryzjerskich  w terminie:  06.05  - 17.05.2019. Całkowita kwota projektu to 72 116 EUR.

Imprezy cykliczne

7 grudnia 2019 r. XIX Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli o Puchar Burmistrza Miasta Sanoka „BELFER 2019” zorganizowany przez UKS „Techbud”, działający przy ZS nr 5.

14 grudnia 2019 - III CHARYTATYWNY Turniej Mikołajkowy SHLPN dla GABRYSI podopiecznej FUNDACJI Czas Nadziei organizatorzy: Zespół Szkół nr 5 w Sanoku oraz Zespół Szkół nr 3. Rozgrywkom sportowym towarzyszył kiermasz ozdób świątecznych przygotowanych przez nauczycieli ZS nr 5 oraz wychowawców i mieszkańców Internatu ZS nr 5 w Sanoku, licytacje i zbiórka do puszek. Wszystkie środki finansowe od sponsorów, opłaty wpisowe drużyn, dochód z kiermaszu ozdób świątecznych wykonanych przez uczniów Zespołu Szkół nr 5 przeznaczone zostały w całości na wymieniony cel charytatywny. Całościowa zebrana kwota wyniosła  8065,85 zł. i obejmuje również  zbiórkę dokonaną podczas Turnieju Belfer oraz sprzedaż cegiełek w Szkole Podstawowej  nr 8 w Sanoku na kwotę 635 zł.

 

 

 

 

 

Współpraca z pracodawcami

Współpraca Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku z pracodawcami przebiega na wielu płaszczyznach, co wynika ze specyfiki szkoły i kształcenia młodzieży na poziomie branżowej szkoły I stopnia (w tym pracowników młodocianych) oraz technikum zawodowego.

 1. Współpraca z zakładami i przedsiębiorstwami funkcjonującymi w regionie

Współpraca z firmami, zakładami i przedsiębiorstwami z regionu ma na celu przede wszystkim wspomaganie procesu dydaktycznego.  Różne jednostki i podmioty gospodarcze w ramach stałej współpracy chętnie wspomagają szkołę np. w organizacji konkursów na skalę wojewódzką, realizacji zadań edukacyjnych (zapewnianie realnych warunków pracy w kształceniu zawodowym) np. PSS Sanok, Autosan, Automet, Mlekovita o/Sanok, liczne zakłady mechaniki pojazdowej, fryzjerskie i świadczące usługi gastronomiczno – hotelarskie. Firmy i instytucje zawsze chętnie służą pomocą i wsparciem.  

 1. Współpraca z pracodawcami pracowników młodocianych

W ramach kształcenia uczniów – pracowników młodocianych szkoła współpracuje z ich pracodawcami. Specyfika kształcenia w tego typu szkołach warunkuje realizację zajęć edukacyjnych teoretycznych z przedmiotów ogólnokształcących / zawodowych przez szkołę, natomiast zajęcia praktyczne prowadzone są przez pracodawców posiadających odpowiednie kwalifikacje w danym zawodzie. Ich realizacja odbywa się w ramach umów o pracę  zawieranych z pracownikami młodocianymi. W większości pracodawcy zrzeszeni są
w Cechu Rzemiosł Różnych, stąd wynika również stała współpraca szkoły
i Cechu w zakresie  prawidłowości prowadzenia zajęć u pracodawców pod względem przestrzegania praw pracowników młodocianych, zapewnienia odpowiednich warunków BHP i PPOŻ oraz realizacji podstaw kształcenia zawodowego. Wspólnie z Cechem Rzemiosł Różnych w Sanoku szkoła sprawuje kontrolę nad poprawnością i aktualnością zawieranych umów. Szkoła stale współpracuje z takimi firmami jak np.: PSS Sanok, Autosan, Automet, Wulkanex, Santar, liczne zakłady fryzjerskie i mechaniki pojazdowej.          

 1. Współpraca z pracodawcami w ramach praktyk zawodowych organizowanych dla uczniów technikum

Dla uczniów technikum o różnorodnym profilu kształcenia organizowane są corocznie ciągłe praktyki zawodowe wynikające z planu nauczania dla danego zawodu (2 lub 4 tygodniowe). Szkoła współpracuje z pracodawcami zawierając umowy dotyczące ww. praktyk oraz dokonuje kontroli ich realizacji. Współpracuje między innymi z zakładami fryzjerskimi
i kosmetycznymi w ramach realizacji praktyk w zawodzie technik usług fryzjerskich (np. zakłady Maja, Akademia Wierzbicki & Schmidt, Ewelina, Laureente, Neos, Eliza), firmami turystycznymi i hotelami w ramach realizacji praktyk uczniów technikum obsługi turystycznej (np. CIT Sanok, PTTK o/Sanok, Hotel i restauracja Jagiellońska, Hotel – Restauracja Bona, Hotel – Restauracja SPA Sanvit, Hotel Pod trzema różami, Hotel Turysta), firmami poligraficznymi i fotograficznymi w ramach realizacji praktyk w zawodzie fototechnik (BRS, Plus, Studio Reklamowe KKBusters, Foto Usługi, Gazeta Bieszczadzka, Poligrafia, Best FOTO STUDIO), firmami geodezyjnymi (np. GeoSoft, Geodezja
i Kartografia, GEO – TOM,
Usługi geodezyjne, GEOPLAN) i budowlanymi (np. URBI, Usługi Budowlane, Usługi Remontowo – Dociepleniowe, Decor – Dejv, AnDar, SAMTOK)
w ramach praktyk w zawodzie technik geodeta i technik budownictwa oraz restauracjami, hotelami i punktami prowadzącymi usługi gastronomiczne w ramach praktyk uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych (Kawiarnia Sylwia, GROSAR, Agroturystyka Raj u Helmuta, Hotel i restauracja Jagiellońska, Hotel – Restauracja Bona, Hotel – Restauracja SPA Sanvit, Hotel Pod trzema różami, Hotel Turysta). Uczniowie z technikum żywienia i usług gastronomicznych realizują praktykę ciągłą również w formie wyjazdowej, w ramach podpisywanej umowy z pracodawcą p. Pawłem Kaczmarskim właścicielem Firmy Wczasy Kolonie – Ośrodka Wczasowego Albatros w Rowach nad morzem.    

 1. Współpraca z pracodawcami w ramach realizacji projektów unijnych – staże uczniów

Podobnie, jak w przypadku praktyk zawodowych, przebiega współpraca z pracodawcami
w ramach realizacji projektów unijnych i wyrównujących szanse edukacyjne. Uczniowie
z poszczególnych kierunków kształcenia realizują staże w kraju i za granicą (np. Litwa, Irlandia) w wyznaczonych zakładach i firmach, z którymi zawierane są odpowiednie umowy, a nad ich przebiegiem czuwa koordynator z ramienia szkoły. Staże realizowane są m.in. w ramach programów UE  takich jak  Erasmus + i POWER.