Sanok
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół nr 5 w Sanoku