Sanok
Technikum
Technikum w Nowosielcach
Zespół szkół
Adres
Heleny Gniewosz 160, Zarszyn, 38-530 Nowosielce
Telefon
134653980
Fax
134653980
E-mail
Strona www
Dyrektor
Tomasz Prawda
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Technikum w Nowosielcach
 • Technikum w Nowosielcach
 • Technikum w Nowosielcach
 • Technikum w Nowosielcach
 • Technikum w Nowosielcach
 • Technikum w Nowosielcach
 • Technikum w Nowosielcach
 • Technikum w Nowosielcach
 • Technikum w Nowosielcach
 • Technikum w Nowosielcach
 • Technikum w Nowosielcach
 • Technikum w Nowosielcach
 • Technikum w Nowosielcach
 • Technikum w Nowosielcach
 • Technikum w Nowosielcach
 • Technikum w Nowosielcach
 • Technikum w Nowosielcach
 • Technikum w Nowosielcach
 • Technikum w Nowosielcach
 • Technikum w Nowosielcach
Opis

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach jest szkołą prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W szkole stosowane są nowoczesne metody kształcenia. Wszystkie pracownie są wyposażone w profesjonalne pomoce dydaktyczne. Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

Dla dojeżdżających istnieje możliwość zamieszkania w internacie szkolnym. Internat jest placówką koedukacyjną, zapewniającą optymalne warunki do nauki, odpoczynku i wszechstronnego rozwoju. Dysponuje on nowoczesną bazą opiekuńczo–wychowawczą (70 miejsc). Atutem szkolnego internatu jest jego położenie. Stanowi on integralną część kompleksu zajmowanego przez ZSCKR
w Nowosielcach.

Oferta ZSCKR w Nowosielcach na rok szkolny 2024/2025:

Technikum prowadzącego kształcenie dla młodzieży w zawodach:

- technik rolnik

- technik architektury krajobrazu

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

- technik weterynarii

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Szkoły Branżowej I stopnia prowadzącej kształcenie dla młodzieży i dorosłych w zawodach:

- mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

- kucharz

-cukiernik


Szkoły Branżowej II stopnia prowadzącej kształcenie dla dorosłych (forma zaoczna) w zawodach:

- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

- technik żywienia i usług gastronomicznych

Kursy kwalifikacyjne:

- Prowadzenie produkcji rolniczej (kwalifikacja ROL.04)

- Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (kwalifikacja ROL.10)

- Prowadzenie produkcji pszczelarskiej (kwalifikacja ROL.03)


Wszystkie zawody zawarte w ofercie edukacyjnej szkoły kwalifikują absolwenta do prowadzenia gospodarstwa rolnego na terenie całej Unii Europejskiej, uprawniają do korzystania z programów pomocowych m. in. przejęcie gospodarstwa rolnego w ramach renty strukturalnej, inwestycji w gospodarstwie rolnym, ułatwienie startu młodym rolnikom.

Oferta
Historia

Szkoła mieści się w budynku dworskim wybudowanym na przełomie XVIII i XIX wieku. W 1945 roku utworzono z parcelacji majątku Gniewoszów szkołę rolniczą, która miała charakter przejściowy. W roku szkolnym 1958/59 rozpoczęła działalność Roczna Szkoła Rolnicza I stopnia. PWRN natychmiast przystąpiło do adaptacji zdewastowanych budynków dla potrzeb szkoły rolniczej. Pierwsza klasa liczyła 27 uczniów, pochodzących ze wsi Nowosielce i okolicznych miejscowości. W latach 1961/62 Roczna Szkoła Rolnicza I-go stopnia została przekształcona w 2-letnią Szkołę Rolniczą. Kierownikiem Rocznej Szkoły Rolniczej I-go stopnia do dnia 21 V 1961 roku był inż. Wiesław Zawisza, a od dnia 22 V 1961 roku do 28 II 1966 roku funkcję kierownika szkoły pełnił inż. Janusz Kamecki. Od dnia 1 III 1966 roku do 31 VIII 1990 roku funkcję dyrektora sprawował mgr inż. Kazimierz Pomykała (zatrudniony w ZSR od dnia 1 IX 1961 roku). Następnie (od 01 IX 1990 do 01 IX 2004) dyrektorem szkoły została mgr inż. Stefania Bachta (absolwentka ZSR w Nowosielcach). Obecnie funkcję dyrektora sprawuje mgr inż. Józef Gocko.

Z dniem 1 IX 1981 roku 2-letnia ZSR została przekształcona na 3-letnią ZSZ o kierunku rolniczym. Od dnia 1 IX 1978 roku do dnia 31 VIII 1984 roku istniało również (oprócz ZSR) 4-letnie Liceum Zawodowe o profilu rolniczym, gdzie młodzież kończyła naukę egzaminem dojrzałości, a od dnia 1 IX 1982 roku zostało powołane 5-letnie Technikum Rolnicze. W latach 1982-90 oprócz TR i ZSZ istniało średnie Studium Zawodowe dla Dorosłych o kierunku rolniczym na podbudowie szkoły podstawowej.

W latach 1970 - 1994 szkoła utrzymywała przyjacielskie kontakty ze średnią szkoła rolniczą w Stropkowie i z Wojskowym Gimnazjum w Bańskiej Bystrzycy. Do chwili obecnej współpracujemy ze Słowackim Związkiem Kombatanckim i uczestnikami walk II wojny światowej o wyzwolenie Nowosielec, czego przykładem są coroczne spotkania i składanie wieńców przed pomnikiem usytuowanym w zabytkowym parku szkolnym. Pomnik ten został wybudowany ku czci poległych żołnierzy czechosłowackich przez młodzież szkolną i mieszkańców ziemi sanockiej - odsłonięty dnia 18 czerwca 1972 roku. Pomnikiem i zabytkowym parkiem młodzież szkolna opiekuje się przez cały rok. Dowodem przyjacielskich kontaktów i tradycji jest fakt nadania szkole w dniu 09 września 1984 roku Imienia II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej oraz prawa posiadania sztandaru.

Przez ponad 30 lat kształtował się obecny charakter szkoły. Od 1 stycznia 2008 roku szkoła prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Kalendarium historyczne