Powiat jasielski
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Jasielski
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle Czackiego 4, 38-200 Jasło
1A1 humanistyczno - językowa
1A2 humanistyczno - językowa
1B1 politechniczno - informatyczna
1B2 politechniczno-geograficzna
1C1 promedyczna - dwujęzyczna
1C2 promedyczna
II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle Floriańska 24, 38-200 Jasło
1A1 profil językowo – prawniczy
1A2 profil językowo - biologiczny
1B profil medyczny
IV Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi i integracyjnymi im. Jana Pawła II w Jaśle Sokoła 6, Jasło, 38-200 Jaslo
1i profil proinżynierski
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kołaczycach Al. Jana Pawła II 3, 38-213 Kołaczyce
humanistyczna
mundurowa
Oddział Przygotowania Wojskowego
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie Mickiewicza 18, 38-230 Nowy Żmigród
I A oddział przygotowania wojskowego
I B wojskowo-policyjny
I C promedyczny
I D fotografia i multimedia
I E kosmetyczno-menadżerski
I F dziennikarstwo z edukacją medialną
I G biznes i zarządzanie
I H ogólny
Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Trzcinicy Trzcinica , Trzcinica, 38-207 Przysieki
Liceum Mistrzostwa Sportowego
Liceum Ogólnokształcące w Trzcinicy 79, Trzcinica, 38-207 Przysieki
1 Oddział Przygotowania Wojskowego
1 Ogólna
Technikum Nr 1 w Jaśle Staszica 30, 38-200 Jasło
1Ta technik elektryk z innowacją: Inteligentne systemy sterowania automatyką budynku - Smart Home
1Ta technik programista z innowacją: Projektowanie gier komputerowych
1Tb technik pojazdów samochodowych z innowacją: Nowoczesne technologie samochodowe
1Tb technik mechanik
1Tc technik informatyk z innowacją: E-sport i tworzenie gier komputerowych
Technikum Nr 2 im. Generała Józefa Hallera w Jaśle Staszica 30 B, 38-200 Jasło
technik technologii żywności
technik chłodnictwa i klimatyzacji
technik stylista
Technikum Nr 3 w Jaśle Szkolna 23, 38-200 JASŁO
1 d technik analityk
1f1 technik logistyk
1f2 technik usług kelnerskich
1 h1 technik mechatronik
1 h2 technik robotyk
Technikum Nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Jana Pawła II w Jaśle Sokoła 6, Jasło, 38-200 Jaslo
1g technik grafiki i poligrafii cyfrowej
1f technik ekonomista
1h technik handlowiec
1r technik reklamy
1t technik organizacji turystyki
Technikum Nr 5 w Jaśle Szkolna 21 A, 38-200 Jasło
1TA/1 technik architektury krajobrazu
1TA/2 technik geodeta
1TB/1 technik budownictwa
1TB/2 technik aranżacji wnętrz
Technikum w Trzcinicy 79, Trzcinica, 38-207 Przysieki
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik spedytor
technik logistyk
technik informatyk
technik hotelarstwa
technik ogrodnik
technik turystyki na obszarach wiejskich
technik usług kelnerskich
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Jaśle Staszica 30, 38-200 Jasło
1Em elektryk
1Em elektromechanik pojazdów samochodowych
1Sa mechanik pojazdów samochodowych
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Generała Józefa Hallera w Jaśle Staszica 30 B, 38-200 Jasło
cukiernik
fryzjer
wielozawodowa
Branżowa Szkołą I stopnia Nr 5 w Jaśle Szkolna 21 A, 38-200 Jasło
1BA monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie