Staszów
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Staszów
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie ul.11 Listopada 3, 28-200, Staszów
1 Ap matematyczna
1 Bp biologiczno-chemiczna
1 Cp biologiczno-chemiczna
1 Dp humanistyczna
1 Ep mundurowa
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Staszowie ul.Koszarowa 7, 28-200 Staszów
1P_profil humanistyczny
1P_profil matematyczno - fizyczno - informatyczny
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Połańcu ul.Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec
1P_D matematyczno-geograficzny
1P_E biologiczno-chemiczny
1P_F językowy
Technikum w ZSE w Staszowie ul.Szkolna 11, 28-200 Staszów
P_technik_ekonomista
P_technik_logistyk
P_technik_hotelarstwa
P_technik_żywienia_i_usług_gastronomicznych
P_technik_informatyk
P_technik_reklamy
Technikum w ZS w Staszowie ul.Koszarowa 7, 28-200, Staszów
1P_Technik informatyk
1P_Technik pojazdów samochodowych
1P_Technik budownictwa
1P_Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
1P_Technik mechatronik
Technikum w ZS w Połańcu ul.Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec
1P_E technik elektronik
1P_F technik elektryk
1P_G technik energetyk
1P_H technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (OZE)
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Staszowie ul.Koszarowa 7, 28-200, Staszów
1P_elektromechanik pojazdów samochodowych
1P_ślusarz
1P_mechanik pojazdów samochodowych
1P_wielozawodowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSE w Staszowie ul.Szkolna 11, 28-200 Staszów
P_wielozawodowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Połańcu ul.Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec
1P_B wielozawodowy