Staszów
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Staszowski
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie ul.11 Listopada 3, 28-200, Staszów
I A Matematyczno - Fizyczna
I B Biologiczno - Chemiczna
I C Biologiczno - Chemiczna dwujęzyczna
I D Humanistyczna
I E Humanistyczna dwujęzyczna
I F Oddział Przygotowania Wojskowego
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Staszowie ul.Koszarowa 7, 28-200 Staszów
klasa usportowiona
klasa humanistyczna
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Połańcu ul.Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec
1 "A" - klasa matematyczno-geograficzna
1 "B" - klasa biologiczno-chemiczna
1 "C" - klasa humanistyczno-językowa
Technikum w ZSE w Staszowie ul.Szkolna 11, 28-200 Staszów
1a Technik ekonomista
1a Technik rachunkowości
1b Technik hotelarstwa
1b Technik reklamy
1c Technik logistyk
1c Technik informatyk
1d Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technikum w ZS w Staszowie ul.Koszarowa 7, 28-200, Staszów
technik informatyk
technik programista
technik pojazdów samochodowych
technik budownictwa
technik spawalnictwa
technik mechanik
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
technik mechatronik
Technikum w ZS w Połańcu ul.Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec
1 "A" - technik elektronik
1 "B" - technik energetyk
1 "C" - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (OZE)
1 "D" - technik elektryk
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Staszowie ul.Koszarowa 7, 28-200, Staszów
elektromechanik pojazdów samochodowych
mechanik pojazdów samochodowych
ślusarz
stolarz
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
wielozawodowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSE w Staszowie ul.Szkolna 11, 28-200 Staszów
1e Branżowa Szkoła I Stopnia - klasa wielozawodowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Połańcu ul.Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec
1 "A" - klasa wielozawodowa