Staszów
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Staszów
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie ul.11 Listopada 3, 28-200, Staszów
I A matematyczna
I B biologiczno - chemiczna
I C chemiczna
I D humanistyczna
I E mundurowa
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Staszowie ul.Koszarowa 7, 28-200 Staszów
Humanistyczny
Matematyczno-informatyczno-fizyczny
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Połańcu ul.Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec
1 "A" - klasa matematyczno-geograficzna
1 "B" - klasa biologiczno-chemiczna
Technikum w ZSE w Staszowie ul.Szkolna 11, 28-200 Staszów
1a Technik ekonomista
1c Technik logistyk
1b Technik hotelarstwa
1d Technik żywienia i usług gastronomicznych
1c Technik informatyk
1b Technik reklamy
1a Technik rachunkowości
Technikum w ZS w Staszowie ul.Koszarowa 7, 28-200, Staszów
Technik informatyk
Technik pojazdów samochodowych
Technik budownictwa
Technik spawalnictwa
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik mechatronik
Technikum w ZS w Połańcu ul.Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec
1 "A" - technik elektronik
1 "B" - technik energetyk
1 "C" - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (OZE)
1 "D" - technik elektryk
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Staszowie ul.Koszarowa 7, 28-200, Staszów
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Mechanik pojazdów samochodowych
Ślusarz
Stolarz
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Wielozawodowy
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSE w Staszowie ul.Szkolna 11, 28-200 Staszów
1e Branżowa Szkoła I Stopnia - klasa wielozawodowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Połańcu ul.Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec
1 "A" - klasa wielozawodowa
1 "B" - elektronik