Staszów
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Staszów
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie ul.11 Listopada 3, 28-200, Staszów 160 158/286
1 Ap matematyczna 32 40/110
1 Bp biologiczno-chemiczna 32 67/109
1 Cp biologiczno-chemiczna 32 9/83
1 Dp humanistyczna 32 21/85
1 Ep mundurowa 32 21/73
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Staszowie ul.Koszarowa 7, 28-200 Staszów 64 40/158
1P_profil humanistyczny 32 26/88
1P_profil matematyczno - fizyczno - informatyczny 32 14/80
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Połańcu ul.Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec 96 55/105
1P_D matematyczno-geograficzny 32 21/49
1P_E biologiczno-chemiczny 32 17/56
1P_F językowy 32 17/47
Technikum w ZSE w Staszowie ul.Szkolna 11, 28-200 Staszów 96 133/307
P_technik_ekonomista 16 26/97
P_technik_logistyk 16 31/123
P_technik_hotelarstwa 16 12/74
P_technik_żywienia_i_usług_gastronomicznych 16 17/66
P_technik_informatyk 16 29/110
P_technik_reklamy 16 18/102
Technikum w ZS w Staszowie ul.Koszarowa 7, 28-200, Staszów 128 134/246
1P_Technik informatyk 32 56/130
1P_Technik pojazdów samochodowych 32 25/68
1P_Technik budownictwa 32 32/116
1P_Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 16 13/79
1P_Technik mechatronik 16 8/70
Technikum w ZS w Połańcu ul.Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec 64 58/91
1P_E technik elektronik 16 16/48
1P_F technik elektryk 16 7/37
1P_G technik energetyk 16 6/41
1P_H technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (OZE) 16 29/61
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Staszowie ul.Koszarowa 7, 28-200, Staszów 90 65/128
1P_elektromechanik pojazdów samochodowych 15 9/47
1P_ślusarz 15 5/14
1P_mechanik pojazdów samochodowych 30 12/52
1P_wielozawodowa 30 39/66
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSE w Staszowie ul.Szkolna 11, 28-200 Staszów 30 23/59
P_wielozawodowa 30 23/59
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Połańcu ul.Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec 30 2/16
1P_B wielozawodowy 30 2/16