Staszów
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Staszów
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie ul.11 Listopada 3, 28-200, Staszów 160 0/0
1 Ap matematyczna 32 0/0
1 Bp biologiczno-chemiczna 32 0/0
1 Cp biologiczno-chemiczna 32 0/0
1 Dp humanistyczna 32 0/0
1 Ep mundurowa 32 0/0
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Staszowie ul.Koszarowa 7, 28-200 Staszów 64 0/0
1P_profil humanistyczny 32 0/0
1P_profil matematyczno - fizyczno - informatyczny 32 0/0
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Połańcu ul.Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec 96 0/0
1P_D matematyczno-geograficzny 32 0/0
1P_E biologiczno-chemiczny 32 0/0
1P_F językowy 32 0/0
Technikum w ZSE w Staszowie ul.Szkolna 11, 28-200 Staszów 96 0/0
P_technik_ekonomista 16 0/0
P_technik_logistyk 16 0/0
P_technik_hotelarstwa 16 0/0
P_technik_żywienia_i_usług_gastronomicznych 16 0/0
P_technik_informatyk 16 0/0
P_technik_reklamy 16 0/0
Technikum w ZS w Staszowie ul.Koszarowa 7, 28-200, Staszów 128 0/0
1P_Technik informatyk 32 0/0
1P_Technik pojazdów samochodowych 32 0/0
1P_Technik budownictwa 32 0/0
1P_Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 16 0/0
1P_Technik mechatronik 16 0/0
Technikum w ZS w Połańcu ul.Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec 64 0/0
1P_E technik elektronik 16 0/0
1P_F technik elektryk 16 0/0
1P_G technik energetyk 16 0/0
1P_H technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (OZE) 16 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Staszowie ul.Koszarowa 7, 28-200, Staszów 90 0/0
1P_elektromechanik pojazdów samochodowych 15 0/0
1P_ślusarz 15 0/0
1P_mechanik pojazdów samochodowych 30 0/0
1P_wielozawodowa 30 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSE w Staszowie ul.Szkolna 11, 28-200 Staszów 30 0/0
P_wielozawodowa 30 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Połańcu ul.Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec 30 0/0
1P_B wielozawodowy 30 0/0