Staszów
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Staszów
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie ul.11 Listopada 3, 28-200, Staszów 56 0/0
1 Ap matematyczna 7 0/0
1 Bp biologiczno-chemiczna 15 0/0
1 Cp biologiczno-chemiczna 7 0/0
1 Dp humanistyczna 16 0/0
1 Ep mundurowa 11 0/0
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Staszowie ul.Koszarowa 7, 28-200 Staszów 25 0/0
1P_profil humanistyczny 6 0/0
1P_profil matematyczno - fizyczno - informatyczny 19 0/0
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Połańcu ul.Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec 20 0/0
1P_D matematyczno-geograficzny 12 0/0
1P_E biologiczno-chemiczny 6 0/0
1P_F językowy 2 0/0
Technikum w ZSE w Staszowie ul.Szkolna 11, 28-200 Staszów 20 0/0
P_technik_ekonomista 5 0/0
P_technik_logistyk 2 0/0
P_technik_hotelarstwa 3 0/0
P_technik_żywienia_i_usług_gastronomicznych 6 0/0
P_technik_informatyk 4 0/0
P_technik_reklamy 0 0/0
Technikum w ZS w Staszowie ul.Koszarowa 7, 28-200, Staszów 27 0/0
1P_Technik informatyk 3 0/0
1P_Technik pojazdów samochodowych 3 0/0
1P_Technik budownictwa 11 0/0
1P_Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 2 0/0
1P_Technik mechatronik 8 0/0
Technikum w ZS w Połańcu ul.Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec 25 0/0
1P_E technik elektronik 5 0/0
1P_F technik elektryk 9 0/0
1P_G technik energetyk 10 0/0
1P_H technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (OZE) 1 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Staszowie ul.Koszarowa 7, 28-200, Staszów 39 0/0
1P_elektromechanik pojazdów samochodowych 5 0/0
1P_ślusarz 0 0/0
1P_mechanik pojazdów samochodowych 1 0/0
1P_wielozawodowa 33 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSE w Staszowie ul.Szkolna 11, 28-200 Staszów 5 0/0
P_wielozawodowa 5 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Połańcu ul.Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec 0 0/0
1P_B wielozawodowy 0 0/0