Staszów
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Staszowie
Zespół szkół
Adres
ul.Koszarowa 7, 28-200 Staszów
Telefon
15 864-25-39
Fax
15 864-25-39
E-mail
Strona www
Dyrektor
Jerzy Jabczuga
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
  • ZS w Staszowie
  • ZS w Staszowie
  • ZS w Staszowie
  • ZS w Staszowie
  • ZS w Staszowie
  • Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Staszowie
Opis

Branżowa Szkoła I stopnia przygotowuje uczniów do pracy w wielu atrakcyjnych zawodach - zarówno w branży samochodowej, budowlanej, jak i fryzjerskiej, handlowej czy gastronomicznej. Cykl nauczania trwa trzy lata. W trakcie nauki uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności - w zależności od specjalności (zawodu) - w Centrum Kształcenia Zawodowego lub u pracodawców - prywatnych przedsiębiorców. Zasady rekrutacji oraz harmonogram dostępne pod linkiem http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2021/04/ZASADY-REKRUTACJI-pdf.pdf. 

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Branżowa Szkoła I Stopnia zlokalizowana jest w przepięknym parku z dala od zgiełku miasta, a w pobliżu węzłów komunikacyjnych, które umożliwiają szybki i łatwy dojazd z różnych stron Staszowa. Atutem tego miejsca jest duży parking, na którym z łatwością mogą zaparkować dojeżdżający własnymi samochodami uczniowie. Na terenie szkoły znajduje się też doskonale wyposażony internat, z którego korzystają uczniowie. Walory te czynią Zespół Szkół wyjątkowym miejscem na mapie szkół ponadpodstawowych Staszowa.
Historia
Szkoła powstała 1 września 1952 r. pod nazwą Zasadnicza Szkoła Metalowo-Drzewna. Siedzibą szkoły były budynki byłych koszarów wojskowych. Pierwszym dyrektorem placówki był mgr Stefan Czerwiec. W kolejnych latach szkoła zmieniała nazwę i profile kształcenia, przekształcając się w: -1967 r. w Zasadniczą Szkołę Zawodową, -1968 r. w Technikum Mechaniczne, -1972 r. w Zespół Szkół Zawodowych nr 1, -1978 r. w Zespół Szkół Mechanicznych, - od 1997 r. w Zespół Szkół, w którym utworzono Liceum Ogólnokształcące. 17 grudnia 1972 r. szkole nadano imię Stanisława Staszica i ufundowano sztandar. Kolejnymi dyrektorami szkoły byli: od 1976 r. mgr Stefan Mazur, od 1993 r. do dziś obowiązki dyrektora pełni mgr Izydor Grabowski. Na przestrzeni lat naukę w szkole pobierało tysiące uczniów, szkoła kształciła w zawodach dostosowanych do zapotrzebowania na rynku pracy, np. w zawodach: krawiec damski, mechanik automatyki przemysłowej, mechanik kierowca pojazdów drogowych, tokarz, mechanik rolniczy. W skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie wchodzą trzy typy szkół ponadpodstawowych: Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia.
Koła zainteresowań
Uczniom szkoły branżowej proponujemy udział w następujących kołach zainteresowań: 
- Zespół muzyczny Staszicówka Band- zespół skupia utalentowanych instrumentalistów i wokalistów, którzy pod kierunkiem pana A. Stawińskiego mają możliwość rozwijania swoich muzycznych pasji i talentów
- Szkolne Koło Wolontariatu - wolontariusze chętnie angażują się w rozmaite inicjatywy typu: szkolna paczka niespodzianka, świąteczne zbiórki żywności, akcje charytatywne, itp., oferują konkretną pomoc potrzebującym
- Szkolny Klub Sportowy – dodatkowe zajęcia z piłki siatkowej, zajęcia na siłowni, profesjonalne zajęcia na strzelnicy z instruktorem strzelectwa sportowego
- Szkolne Koło PCK – pełnoletni uczniowie mogą dobrowolnie oddawać krew ratującą życie i zdrowie ludzi
Kontakty zagraniczne
Szkoła od maja 2012 r. do października 2014 r. realizowała projekt pod nazwą "Zmień rzeczywistość - wybierz zawód". Celem projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu poprzez przeszkolenie 12 nauczycieli oraz 120 uczniów, którzy nabyli dodatkowe kwalifikacje oraz odbyli staże w Wielkiej Brytanii.
Osiągnięcia
- III miejsce w Regionalnym Konkursie Wiedzy o zasadach BHP dla uczniów zakładów rzemieślniczych
- I miejsce w Kuratoryjnym Konkursie filmowym "Mój zawód-moja przyszłość" - marzec 2018
- I miejsce w V Turnieju Samochodowej Wiedzy Technicznej w Starachowicach
- III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej - marzec 2018
- Finał konkursu Ogólnopolskiego "Historia i kultura żydów staszowskich" - listopad 2016
- III miejsce w kategorii Sportowiec roku w 65 plebiscycie na sportowca roku - luty 2017
- III miejsce w Mistrzostwach Polski w narciarstwie biegowym osób niepełnosprawnych - styczeń 2017
Zajęcia pozalekcyjne
Uczniom Szkoły Branżowej proponujemy udział w następujących zajęciach pozalekcyjnych:
- fakultety z przedmiotów zawodowych - dodatkowe zajęcia dla uczniów przygotowujących się do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
- kółko plastyczne - utalentowani plastycznie uczniowie mają możliwość szlifowania swoich zdolności pod kierunkiem profesjonalistów - przygotowują  wystrój szkoły, czy scenografię na potrzeby akademii i uroczystości 
Współpraca z pracodawcami
Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół prowadzi bardzo szeroką współpracę z pracodawcami opartą na kształceniu uczniów - pracowników młodocianych w klasach wielozawodowych. Aktualnie najwięcej uczniów uczy się zawodu u pracodawców w branży fryzjerskiej, mechanicznej, gastronomicznej (cukiernik, kucharz), budownictwie (monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych). Współpraca z pracodawcami w Branżowej Szkole I Stopnia prowadzona jest wspólnie z Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie.