Staszów
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

Adres
ul.Koszarowa 7, 28-200 Staszów
Telefon
15 864-25-39
Fax
15 864-25-39
E-mail
sekretariat@zsstaszow.pl
Strona www
http://www.zsstaszow.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie to szkoła przyjazna dla uczniów, dająca poczucie bezpieczeństwa, stwarzająca optymalne warunki do rozwoju intelektualnego uczniów, gwarantująca dobre i skuteczne nauczanie. Szkoła, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby mogli oni sprostać wyzwaniom współczesnego świata, odnieść sukcesy osobiste i zawodowe, każdy na swoją miarę. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Koszarowej 7 w Staszowie. W swojej bazie lokalowej szkoła posiada: budynek złożony z czterech pawilonów, internat, Powiatowe Centrum Sportowe, obiekty sportowe (salę gimnastyczną, salę do tenisa stołowego, salę do gimnastyki, strzelnicę pneumatyczną i kulową, siłownię, bilard), Centrum Kształcenia Zawodowego, stację kontroli pojazdów, pracownie komputerowe, pracownie do przedmiotów ogólnokształcących. W skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia, Branżowa Szkoła II Stopnia, Centrum Kształcenia Zawodowego, Internat. Zajęcia dydaktyczne prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna, starająca się ciągle podnosić swoje umiejętności poprzez różnego rodzaju kursy doskonalące, szkolenia i studia podyplomowe. Poza tym, Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie jest placówką edukacyjną, która kształci najwięcej uczniów spośród szkół  ponadpodstawowych powiatu staszowskiego. W trosce o zapewnienie młodzieży bezpieczeństwa, na całym terenie szkoły działa system monitoringu. Staramy się, aby w naszej szkole panowała przyjazna, oparta na zaufaniu i zrozumieniu atmosfera.