Staszów
Technikum
Technikum w ZS w Staszowie
Zespół szkół
Adres
ul.Koszarowa 7, 28-200 Staszów
Telefon
15 864-25-39
Fax
15 864-25-39
E-mail
Strona www
Dyrektor
Jerzy Jabczuga
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
  • ZS w Staszowie
  • Praktyki - Hiszpania
  • Praktyki - Hiszpania
  • Praktyki - Hiszpania
  • ZS w Staszowie
  • ZS w Staszowie
  • ZS w Staszowie
  • ZS w Staszowie
Opis

Technikum - prowadzi naukę w pięcioletnim cyklu kształcenia dla absolwentów szkoły podstawowej. Uczniowie kończąc szkołę otrzymują świadectwo maturalne, a w trakcie procesu edukacyjnego zdają egzaminy zawodowe. Nauka odbywa się w kilku specjalnościach: technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik spawalnictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechatronik. Równolegle z zajęciami z przedmiotów ogólnokształcących i teoretycznych (zawodowych) prowadzone są zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego, które umożliwiają uczniom zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce. Zasady rekrutacji oraz harmonogram dostępne pod linkiem http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2021/04/ZASADY-REKRUTACJI-pdf.pdf. 

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Technikum zlokalizowane jest w przepięknym parku z dala od zgiełku miasta, a w pobliżu węzłów komunikacyjnych, które umożliwiają szybki i łatwy dojazd z różnych stron Staszowa. Atutem tego miejsca jest duży parking, na którym z łatwością mogą zaparkować dojeżdżający własnymi samochodami uczniowie. Na terenie szkoły znajduje się też doskonale wyposażony internat, z którego korzystają uczniowie. Walory te czynią Zespół Szkół wyjątkowym miejscem na mapie szkół ponadpodstawowych Staszowa.
Historia
Szkoła powstała 1 września 1952 r. pod nazwą Zasadnicza Szkoła Metalowo-Drzewna. Siedzibą szkoły były budynki byłych koszarów wojskowych. Pierwszym dyrektorem placówki był mgr Stefan Czerwiec. W kolejnych latach szkoła zmieniała nazwę i profile kształcenia, przekształcając się w: -1967 r. w Zasadniczą Szkołę Zawodową, -1968 r. w Technikum Mechaniczne, -1972 r. w Zespół Szkół Zawodowych nr 1, -1978 r. w Zespół Szkół Mechanicznych, - od 1997 r. w Zespół Szkół, w którym utworzono Liceum Ogólnokształcące. 17 grudnia 1972 r. szkole nadano imię Stanisława Staszica i ufundowano sztandar. Kolejnymi dyrektorami szkoły byli: od 1976 r. mgr Stefan Mazur, od 1993 r. do dziś obowiązki dyrektora pełni mgr Izydor Grabowski. Na przestrzeni lat naukę w szkole pobierało tysiące uczniów, szkoła kształciła w zawodach dostosowanych do zapotrzebowania na rynku pracy, np. w zawodach: krawiec damski, mechanik automatyki przemysłowej, mechanik kierowca pojazdów drogowych, tokarz, mechanik rolniczy. W skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie wchodzą trzy typy szkół ponadpodstawowych: Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia.
Koła zainteresowań
Uczniom technikum oferujemy udział w następujących kołach zainteresowań: 
- FCE - Kółko języka angielskiego - uczniowie o zdolnościach językowych są przygotowywani do międzynarodowego egzaminu FCE 
- zespół muzyczny Staszicówka Band - zespół skupia utalentowanych instrumentalistów i wokalistów, którzy pod kierunkiem pana A. Stawińskiego mają możliwość rozwijania swoich pasji i talentów
- Szkolne Koło Wolontariatu - wolontariusze chętnie angażują się w rozmaite inicjatywy typu: szkolna paczka niespodzianka, świąteczne zbiórki żywności, akcje charytatywne, itp., oferują konkretną pomoc potrzebującym
- Szkolny Klub Sportowy – dodatkowe zajęcia z piłki siatkowej, zajęcia na siłowni, profesjonalne zajęcia na strzelnicy z instruktorem strzelectwa sportowego
- Szkolne Koło PCK – pełnoletni uczniowie mogą dobrowolnie oddawać krew ratującą życie i zdrowie ludzi
Kontakty zagraniczne
Nasza szkoła od roku 2006 regularnie bierze udział w projektach współpracy międzynarodowej w dziedzinie mobilności uczniów. W Europie stopniowo przestają istnieć wszelkie granice, dlatego współpraca międzynarodowa oraz innowacyjność stają się ważnymi czynnikami, które pozwalają zdobyć przewagę konkurencyjną nad innymi podmiotami. W roku 2006 i 2007 w ramach programu Leonardo da Vinci do Niemiec wyjechało 40 uczniów klas III Technikum samochodowego. Został zrealizowany projekt pt. „Europejska motoryzacja bez tajemnic – nowoczesne metody obsługi i naprawy pojazdów samochodowych”. W 2012 roku 15 uczniów Technikum samochodowego odbyło również owocne praktyki w Niemczech - w Lipsku, w ramach projektu „Uczymy się od przyjaciół – praktyki europejskie w obsłudze i naprawie pojazdów samochodowych”. W 2013 roku do Niemiec wyjechała kolejna grupa 15 uczniów, aby wziąć udział w praktykach z projektu „Ze sprawdzonym partnerem – do nowych osiągnięć – praktyki europejskie w dziedzinie motoryzacji”, program PO KL. Od maja 2012 r. do października 2014 r. realizowany był projekt pod nazwą "Zmień rzeczywistość - wybierz zawód". Projekt miał na celu podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu poprzez przeszkolenie 12 nauczycieli oraz 120 uczniów, którzy nabyli dodatkowe kwalifikacje oraz odbyli staże w Wielkiej Brytanii. W 2014 roku w ramach programu PO WER grupa 15 uczniów Technikum budowlanego wyjechała do Lipska na praktyki, by zrealizować projekt „Zbudujmy razem nasz europejski dom”. W 2015 roku w Berlinie odbyły się praktyki dla 15 uczniów Technikum informatycznego z programu Erasmus+. Był to projekt pt. ”Być informatykiem przyszłości – uczymy się profesji w Europie”. W edycji z 2017 r. do Hiszpanii wyjechała grupa 9 uczniów Technikum odnawialnych źródeł energii i 6 uczniów Technikum mechatronicznego,  aby zrealizować projekt „Za energią słońca – praktyki europejskie w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i mechatroniki” w ramach programu Erasmus+. Projekt znajduje się w trakcie realizacji. W roku 2018 został złożony kolejny wniosek o współpracę z partnerami z Hiszpanii i Grecji – wyjazd klas Technikum samochodowego i informatycznego. Nigdy nie traktowaliśmy wyjazdów naszych uczniów jako wyjazdy turystyczne, jest to nagroda za dobrą naukę i zachowanie. Naszym głównym celem jest budowanie długofalowej strategii rozwoju europejskiego naszej szkoły w oparciu o priorytety europejskie.
Osiągnięcia
- I miejsce w IV Ogólnopolskim Turnieju Maszyn Wiatrowych, Końskie
- II miejsce w Świętokrzyskim Teście z Informatyki 
- Wyróżnienie oraz awans do etapu ogólnopolskiego w konkursie "Nasi sąsiedzi Żydzi" 
- Tytuł finalisty w Ogólnopolskim konkursie "O naszą niepodległą" - udział ziemian w walce o wolność 1914-1922
- II miejsce w Świętokrzyskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Rozstawnych 4x100m
- I miejsce w wojewódzkim Turnieju Wiedzy Samochodowej
- I miejsce w Kuratoryjnym Konkursie filmowym "Mój zawód - moja przyszłość" - marzec 2018
- Centralny etap Olimpiady Wiedzy o Mediach - marzec 2018
- Centralny etap Olimpiady Cyfrowej - kwiecień 2018
- I miejsce w V Turnieju Samochodowej Wiedzy Technicznej w Starachowicach
- III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej - marzec 2018
- I,III miejsce w XLVII Ogólnopolskim festiwalu recytatorskim "Poezja i proza na Wschód od Bugu"
- III miejsce w Ogólnopolskim konkursie "Bóg, Honor, Ojczyzna - wartości polskiego ziemiaństwa" - czerwiec 2017
- III miejsce w wojewódzkim konkursie "Czytam, więc rozumiem" - marzec 2017
- I miejsce w ogólnopolskim konkursie "Utracone dziedzictwo - losy polskich ziemian na wschodzie" - czerwiec 2016
- Finał konkursu Ogólnopolskiego "Historia i kultura żydów staszowskich" - listopad 2016
- II miejsce w konkursie kuratoryjnym "Świadkowie stanu wojennego" - styczeń 2017
- II miejsce w wojewódzkim konkursie "Czytam, więc rozumiem" - marzec 2016
- III miejsce w kategorii Sportowiec roku w 65 plebiscycie na sportowca roku - luty 2017
- III miejsce w Mistrzostwach Polski w narciarstwie biegowym osób niepełnosprawnych - styczeń 2017
- Laureaci Ogólnopolskiego konkursu Zapamiętaj Rosję - listopad 2016
- Udział w V Ogólnopolskim Turnieju Maszyn Wiatrowych - listopad 2016
- I miejsce w III Turnieju Samochodowej Wiedzy Technicznej w Starachowicach 
- Brązowa tarcza w rankingu perspektyw - luty 2016

Współpraca z pracodawcami
Szkoła współpracuje w ramach realizacji kształcenia zawodowego z wieloma podmiotami z terenu powiatu staszowskiego. Uczniowie kierowani są na praktyki miesięczne do następujących filii: SKOWBUD, GMC, ADMA, NOWAX, BEL-POL, DYLMEX, PROGRESS ECO. W firmach tych uczniowie odbywają również staże wakacyjne w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Aktualnie realizowany jest projekt "Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region". Szkoła posiada podpisaną umowę partnerską z firmą Progress - Eco w Dobrowie oraz Raider (przedstawiciel firmy Iveco w Kielcach).
Zajęcia pozalekcyjne

Uczniom technikum proponujemy następujące zajęcia pozalekcyjne:
- koła olimpijskie - dodatkowe zajęcia z różnych przedmiotów przygotowujące uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych
- kółko plastyczne - utalentowani plastycznie uczniowie mają możliwość szlifowania swoich zdolności pod kierunkiem profesjonalistów - przygotowują wystrój szkoły, czy scenografię na potrzeby akademii i uroczystości
- warsztaty maturalne - dodatkowe zajęcia dla maturzystów mające na celu powtórzenie wiadomości i doskonalenie umiejętności sprawdzanych na egzaminie, np. poprzez rozwiązywanie testów maturalnych
- fakultety z przedmiotów zawodowych - dodatkowe zajęcia dla uczniów przygotowujących się do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie