Staszów
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSE w Staszowie
Zespół szkół
Adres
ul.Szkolna 11, 28-200 Staszów
Telefon
158 643 118
Fax
158 643 118
E-mail
Strona www
Dyrektor
Jan Ungeheuer
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie kształci w wielu zawodach obecnych na współczesnym rynku pracy. Nauka w szkole trwa 3 lata. W tym czasie zdobędziesz wykształcenie ogólne i zawodowe. Przedmiotów ogólnokształcących będziesz uczył się w szkole, zaś zawodu na kursach i podczas praktycznej nauki zawodu organizowanej u pracodawców. Po ukończeniu nauki w Branżowej Szkole I stopnia możesz podjąć pracę w wyuczonym zawodzie lub kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia, która kończy się maturą i uzyskaniem dyplomu technika.

Oficjalna strona szkoły na portalu Facebook
Oficjalna strona szkoły
ZSE Staszów - najnowsza oferta edukacyjna - YouTube
Reportaż filmowy z praktyk zagranicznych
Praktyki zagraniczne 2019
Ranking techników z województwa świętokrzyskiego 2019 - Perspektywy
Ranking Techników z województwa świętokrzyskiego 2020 - Perspektywy
Ranking Techników z województwa świętokrzyskiego 2021 - Perspektywy

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Szkoła mieści się w centrum Staszowa, przy ulicy Szkolnej 11. Do szkoły można dojechać autobusami PKS, prywatnymi busami lub własnym transportem.
Historia
Istniejemy już od 1961 r. Jesteśmy szkołą z bogatymi tradycjami, znaną i cenioną w społeczności lokalnej naszego miasta. Branżowa Szkoła I stopnia powstała w 2017 roku w wyniku przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Obecnie szkoła kształci młodzież w zawodach: piekarz, stolarz, kucharz, fryzjer, cukiernik, sprzedawca, mechanik i wielu innych potrzebnych we współczesnej gospodarce.
Koła zainteresowań

W szkole istnieje wiele kół zainteresowań:

  • szkolny klub sportowy,
  • zespół muzyczny nauczycieli i uczniów,
  • przedmiotowe koła zainteresowań,
  • zajęcia wyrównawcze dla potrzebujących,
  • przygotowanie uczniów do olimpiad i konkursów,
  • szkolny klub wolontariatu,
  • koło wokalno – muzyczne,
  • zajęcia plastyczne,
  • i inne.
Kontakty zagraniczne
Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wyjazdach zagranicznych w ramach projektów realizowanych przez szkołę, na przykład wyjazdów do Włoch, Niemiec, Hiszpanii.
Osiągnięcia
Młodzież Branżowej Szkoły I stopnia, w trakcie nauki, ma możliwość wyjazdu na praktyki zawodowe do Włoch. W roku szkolnym 2016/17 uczniowie przebywali na praktykach we włoskim Rimini. Kompetencje językowe, personalne, społeczne oraz zawodowe szlifowali uczniowie kształcący się w zawodach: kucharz, cukiernik, sprzedawca i fryzjer. Partner projektu firma Sistema Turismo s.r.l. z Potenzy zadbała o to, by beneficjenci projektu odbywali praktyki w przedsiębiorstwach usługowych, handlowych, restauracjach i hotelach, czyli zgodnie z ich kierunkami kształcenia. dzięki którym mogą zdobywać umiejętności zawodowe, mają kontakt z językiem obcym, a także mają czas wolny, który poświęcali na wypoczynek oraz zwiedzanie miast włoskich. Po zakończeniu praktyk zawodowych uczniowie otrzymują europassy, które umożliwiają im podjęcie pracy w całej Unii Europejskiej. Najzdolniejsi i najbardziej zaangażowani w pracę uczniowie mają możliwość zawierania porozumienia, dzięki czemu po ukończeniu nauki mają zagwarantowaną pracę. Uczniowie biorą czynny udział w życiu szkoły. W trakcie dni otwartych tzw. Dnia Kariery prezentują gimnazjalistom specyfikę swoich zawodów. Przygotowują różne smakołyki, chwalą się umiejętnościami z zakresu swoich zawodów. Bardzo dobre i wzorowe opinie pracodawców o naszych uczniach są dowodem, jak bardzo szkoła jest potrzebna w środowisku. Absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem dobrej pracy.