Staszów
Technikum
Technikum w ZSE w Staszowie
Zespół szkół
Adres
ul.Szkolna 11, 28-200 Staszów
Telefon
158 643 118
Fax
158 643 118
E-mail
Strona www
Dyrektor
Jan Ungeheuer
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Technikum w ZSE w Staszowie
 • Technikum w ZSE w Staszowie
 • Technikum w ZSE w Staszowie
 • Technikum w ZSE w Staszowie
 • Technikum w ZSE w Staszowie
 • Technikum w ZSE w Staszowie
 • Technikum w ZSE w Staszowie
 • Technikum w ZSE w Staszowie
 • Technikum w ZSE w Staszowie
 • Technikum w ZSE w Staszowie
 • Technikum w ZSE w Staszowie
 • Technikum w ZSE w Staszowie
 • Technikum w ZSE w Staszowie
 • Technikum w ZSE w Staszowie
 • Technikum w ZSE w Staszowie
 • Technikum w ZSE w Staszowie
 • Technikum w ZSE w Staszowie
Opis

Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II to szkoła o profilu zawodowym, w której zdobędziesz wymarzony zawód, tak potrzebny na współczesnym rynku pracy. Dysponujemy szeroką ofertą kształcenia obejmującą: technika ekonomistę, technika hotelarstwa, technika organizacji reklamy, technika żywienia i usług gastronomicznych, technika logistyka, technika informatyka. Po zakończeniu kształcenia otrzymasz dyplom technika oraz Europass – suplement w języku angielskim potwierdzający Twoje kwalifikacje i honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Do zawodu przygotujesz się nie tylko teoretycznie, ale przede wszystkim praktycznie, uczestnicząc w praktykach odbywających się w wybranych zakładach pracy w Polsce i poza granicami. Wychodzimy z założenia, iż „ praktyka czyni mistrza”, dlatego oferujemy Ci zagraniczne wyjazdy na praktyki i staże umożliwiające zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz doskonalenie umiejętności językowych. Wykształcenie ogólne na wysokim poziomie, zarówno podstawowym, jak i rozszerzonym, pozwoli Ci uzyskać pozytywny wynik z egzaminu maturalnego, a otrzymanie świadectwa uprawni Cię do kontynuowania nauki w wymarzonej szkole wyższej. 

Oficjalna strona szkoły na portalu Facebook
Oficjalna strona szkoły
ZSE Staszów - najnowsza oferta edukacyjna - YouTube
Reportaż filmowy z praktyk zagranicznych
Praktyki zagraniczne 2019
Ranking techników z województwa świętokrzyskiego 2019 - Perspektywy
Ranking Techników z województwa świętokrzyskiego 2020 - Perspektywy
Ranking Techników z województwa świętokrzyskiego 2021 - Perspektywy

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Technikum zlokalizowane jest w centrum Staszowa, przy ul. Szkolnej 11. Do szkoły można dojechać autobusami PKS, prywatnymi busami lub własnym transportem.
Historia
Szkoła nasza funkcjonuje już prawie 60 lat. Powstała w 1 września 1961 roku, kiedy to decyzją Ministra Oświaty i Wychowania zostało powołane do życia Technikum Ekonomiczne. Od tamtego czasu przeszła wiele reorganizacji. Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania została w 1981 roku przekształcona w Zespół Szkół Ekonomicznych, w skład którego weszły m.in. Liceum Ekonomiczne oraz Technikum Odzieżowe dla Pracujących. 01.09. 1994 roku na mocy Aktu Założycielskiego zostało utworzone Liceum Handlowe. W 2005 roku został oddany do użytku nowoczesny budynek z salami dydaktycznymi i halą sportową. Cztery lata później, w roku szkolnym 2009/2010, tzw. „stary budynek” przeszedł generalny remont. Staliśmy się szkołą stwarzającą młodzieży wspaniałe warunki do zdobywania wiedzy i rozwijania własnych zainteresowań. Kolejny etap w dziejach naszej szkoły wiąże się z rokiem 2007, kiedy oprócz istniejących już klas, rozpoczęliśmy kształcenie w zawodach: technik logistyk, technik informatyk, technik hotelarstwa oraz technik organizacji usług gastronomicznych. Najnowszy kierunek, w którym kształcimy od roku szkolnego 2015/2016, to technik organizacji reklamy. Szkoła łączy tradycję z nowoczesnością, kształtuje postawy moralne, zgodnie z nauką naszego Patrona Jana Pawła II: „Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od Was tego nie wymagali” .
Koła zainteresowań
W szkole istnieje wiele kół zainteresowań: - szkolny klub sportowy - zespół muzyczny nauczycieli i uczniów - przedmiotowe koła zainteresowań - zajęcia wyrównawcze dla potrzebujących - przygotowanie uczniów do olimpiad i konkursów - szkolny klub wolontariatu - koło wokalno – muzyczne - zajęcia plastyczne - i inne.
Kontakty zagraniczne
Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wyjazdach zagranicznych w ramach projektów realizowanych przez szkołę, na przykład wyjazdów do Włoch, Niemiec, Hiszpanii. Od roku 2014 kształcimy młodzież z Ukrainy. Obecnie uczy się u nas ponad 20 uczniów zza wschodniej granicy.
Osiągnięcia
Technikum w ZSE im. Jana Pawła II w Staszowie w roku szkolnym 2017/18 po raz trzeci z rzędu zajęło I miejsce w powiecie staszowskim w Ogólnopolskim Rankingu Techników organizowanym przez Perspektywy i Rzeczypospolitą. Warto wspomnieć, ze od początku prowadzenia rankingu, tj. od 2011 r. nasza szkoła pięciokrotnie zajęła I miejsce w powiecie, zaś w podrankingu zawodów w 2016 r. technik ekonomista znalazł się ex aequo na 1 miejscu w kraju z maksymalną, czyli 100% zdawalnością egzaminu zawodowego. Uczniowie naszej szkoły zostali po raz kolejny finalistami Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność” organizowanego przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” i Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty. Honorowy patronat objął Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, a patronat medialny „Tygodnik Solidarność”. Na 10 nagrodzonych osób 4 nagrody przypadły uczennicom Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie. Uczennica klasy III C – I miejsce i główna nagroda ufundowana przez Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudę - laptop Uczennica klasy III C – II miejsce – tablet. Uczennica klasy III C – III miejsce – tablet. Uczennica klasy II D – V miejsce - tablet. Finalista w Centralnej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Wyróżnienie w konkursie filmowym „MÓJ ZAWÓD – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” Finalistka X Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej w Poznaniu I, II i III miejsce w Świętokrzyskim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych. Udział w Olimpiadzie Przedsiębiorczości - XII edycja, zawody okręgowe w Katowicach Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Matematyka w obiektywie” Laureat i wyróżnienie w Świętokrzyskim Maratonie Maturalnym w kategorii technikum. II Etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach II miejsce w etapie okręgowym Olimpiady Statystycznej Udział w Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej na szczeblu krajowym 5 uczestników etapu okręgowego XLIV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Poezja i Proza na Wschód od Bugu” Czołowe miejsca w cyklicznym, międzyszkolnym konkursie recytatorskim pt. "Romantyczne klimaty i nie tylko..." Sztafetowe Biegi Przełajowe SZS - II miejsce dziewcząt, II miejsce chłopców Wojewódzkie Sztafetowe Biegi Przełajowe dziewcząt - VII miejsce Nowiny Powiatowe Zawody Sportowe SZS w piłce ręcznej dziewcząt - II miejsce II i III miejsce w Turnieju tenisa stołowego z okazji obchodów Święta Niepodległości Parafialne Biegi Uliczne „ Barbórka 2016” – I miejsce drużynowo Parafialne Biegi Uliczne „ Barbórka 2016 ” - I miejsce indywidualnie Powiatowe Zawody Sportowe SZS w tenisie stołowym- II miejsce dziewczęta V Mikołajkowy Turniej w Piłce Siatkowej Dziewcząt o Puchar Starosty Staszowskiego- I miejsce Powiatowe zawody sportowe SZS w badmintona dziewczęta I miejsce, chłopcy III miejsce Finały wojewódzkie w Sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt I miejsce w Powiatowych drużynowych zawodach sportowych SZS w badmintonie dziewcząt PCS Staszów Narodowy Dzień Badmintona Warszawa - I miejsce I miejsce dziewcząt w Powiatowych zawodach sportowych SZS w tenisie stołowym Finały wojewódzkie w badmintonie dziewcząt i chłopców Zagnańsk Grand Prix Victoria Mielec w badmintonie - I miejsce w kategorii kobiet Grand Prix Kraków w badmintonie - II miejsce w kategorii kobiet Uczniowie naszej szkoły realizują praktyki zawodowe we włoskim Rimini w ramach Programu ERASMUS+, projektu pt. „Szlifowanie kompetencji zawodowych i społecznych w środowisku europejskim”. Kompetencje językowe, personalne, społeczne oraz zawodowe szlifowali uczniowie kształcący się w zawodach technik hotelarstwa, żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, cukiernik, sprzedawca i fryzjerki z ZSZ. Partner projektu firma Sistema Turismo s.r.l. z Potenzy zadbała o to, by beneficjenci projektu odbywali praktyki w przedsiębiorstwach usługowych, handlowych, restauracjach i hotelach, czyli zgodnie z ich kierunkami kształcenia. Był to jeden z wielu wyjazdów uczniów naszej szkoły, którzy od 2005 roku mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w krajach Unii Europejskiej. Szkoła wspólnie z ROT w Kielcach realizuje dwuletni projekt „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy”. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Działania 8.5.1. W ramach projektu 100 uczniów – hotelarzy i żywieniowców bierze udział w zajęciach z zakresu kluczowych kompetencji: matematycznych, językowych, informatycznych ICT, społecznych i przedsiębiorczości, jak również w kursach zawodowych. Zrealizowano między innymi kursy: a) baristyczny, b) kelnerski, c) barmański, d) carvingu, e) obsługi turystyki prozdrowotnej (wyjazdowy), f) obsługi imprez kongresowo – targowych, g) manager hotelu, h) koneser sztuki kulinarnej. Pomysłodawca projektu, tj. ROT WŚ przewidział również 150 godzin staży zawodowych dla 30 osób, indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz szkolenia dla nauczycieli. Różnorodność zajęć oraz ich ilość to szansa dla każdego przyszłego adepta hotelarstwa i żywienia na podniesienie kompetencji zawodowych. Przez udział w zaplanowanych zadaniach uczennice i uczniowie ZSE zyskają dodatkowe kwalifikacje zwiększające ich szanse na rynku pracy, a potencjalni pracodawcy zyskają cennych, bo bogatych w wiedzę i doświadczenie profesjonalistów. Bardzo ważną korzyścią udziału szkoły w projekcie będzie doposażenie sal lekcyjnych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Płatne staże zawodowe dla uczniów w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk i technik organizacji reklamy w ramach projektu „Staż – dobry start” Uczniowie Ekonomika są stypendystami w ramach współpracy z Fundacją Vive Serce Dzieciom. Uczniowie Ekonomika są stypendystami w ramach Świętokrzyskiego Programu Stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych.
Pliki do pobrania
ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2022-2023