Staszów
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Połańcu
Zespół szkół
Adres
ul.Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec
Telefon
158650325
Fax
158650325
E-mail
Strona www
Dyrektor
Stanisław Rogala
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Połańcu
 • Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Połańcu
 • Mamy nowoczesne wyposażenie
 • Z nami zwiedzisz świat
 • Poznasz różne kultury i rozwiniesz swe pasje
 • Zdobędziesz zawód, kształcąc się u dowolnego pracodawcy w komfortowych warunkach - zadbamy o to!
 • Organizujemy liczne wyjazdy naukowe
 • Dobra praca to szansa na beztroskie życie
 • W szkole zrealizujesz swoje pasje i rozwiniesz zainteresowania
 • Nauka to okno na świat
 • W wielu sportowych dyscyplinach nie ma na nas mocnych
 • Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Połańcu
Opis

Chcesz zdobyć konkretny zawód, znaleźć pracę i uzyskać niezależność? Wybierz BRANŻOWĄ SZKOŁĘ I-go stopnia! W klasie o profilu wielozawodowym połączysz wiedzę teoretyczną z praktyczną nauką zawodu, a podczas praktyk nawiążesz kontakt z przyszłym pracodawcą, co zwiększy Twoje szanse na zatrudnienie. W szkole w przyjaznej atmosferze będziesz uczył się przedmiotów ogólnokształcących, a specyfikę swojego zawodu poznasz u wybranego przez siebie pracodawcy. Dzięki nauce w szkole branżowej możesz zdobyć zawód: cukiernika, elektryka, fryzjera, kucharza, piekarza, mechanika pojazdów samochodowych, lakiernika samochodowego, murarza-tynkarza, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, sprzedawcy, ślusarza i każdy inny ujęty w wykazie zawodów Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Pamiętaj, pracodawcy poszukują wykwalifikowanej kadry!

Adres strony internetowej Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu Oferta szkoły – informacje dla kandydatów Sukcesy uczniów i szkoły Facebook ZS w Połańcu

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Szkoła znajduje się w centrum miasta w pobliżu dworca autobusowego. Połączenia komunikacyjne z Połańcem i innymi miejscowościami regionu są bardzo dogodne (busy kursują często i we wszystkich kierunkach). W zależności od zapotrzebowania jest możliwość zoptymalizowania dojazdów. Szkoła położona jest w bliskim sąsiedztwie krzyżujących się dróg: krajowej nr 74 (Sandomierz - Kraków) i wojewódzkiej nr 786 (Kielce – Rzeszów).
Historia
Historia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Połańcu sięga 1973 roku. 1 września otworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących przy Elektrowni Połaniec. Szkoła istnieje do dziś, w ramach reformy oświaty z 2017 roku uległa zmianie nazwa. Dziś jest to Branżowa Szkoła I stopnia. Uczniowie kształcą się w klasach o profilu wielozawodowym.
Koła zainteresowań
W szkole funkcjonują następujące koła zainteresowań: matematyczne, humanistyczne, językowe, historyczne, geograficzne, biologiczne, chemiczne, sportowe. Dużą atrakcją jest powstałe w roku 2017 „Koło Szachowe”, które znalazło liczne grono zainteresowanych. Bogaty wybór kół zainteresowań gwarantuje rozwijanie własnych pasji i umiejętności.
Kontakty zagraniczne
Uczący się w szkole uczestniczą w ramach praktycznej nauki zawodu w stażach zagranicznych, w krajach takich jak: Słowacja, Czechy, Niemcy.
Osiągnięcia
Największym osiągnięciem szkoły – naszych uczniów - jest 100% zdawalność egzaminu zawodowego. Uczniowie uzyskują od pracodawców, u których odbywają praktyczną naukę zawodu, wyróżnienia i certyfikaty potwierdzające ich znakomite przygotowanie zawodowe.
Współpraca z pracodawcami

Zespół Szkół w Połańcu współpracuje z wieloma pracodawcami, ale na szczególne wyróżnienie zasługuje nasza współpraca z firmą ENEA Elektrownia Połaniec oraz z Grupą Azoty, z którymi mamy podpisane umowy partnerskie. Dzięki temu szkoła pozyskuje środki na doposażenie pracowni, uczniowie mają okazję brać udział w licznych konkursach i wyjazdach edukacyjnych. Najlepsi absolwenci mają szansę na zatrudnienie w którejś z tych prestiżowych firm.

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne odbywają się z każdego przedmiotu nauczanego w szkole. Nauczyciele spotykają się z uczniami, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę lub nadrobić zaległości. Szczególnie dużą wagę przykładamy do zajęć z uczniami Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy mają problemy z nauką - organizujemy dla nich zajęcia wyrównawcze.

Drzwi otwarte
Dzień Otwarty Zespołu Szkół w Połańcu odbędzie się po zakończeniu zawieszenia zajęć, poinformujemy o terminie na stronie internetowej naszej szkoły.