Staszów
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Połańcu
Zespół szkół
Adres
ul.Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec
Telefon
158650325
Fax
158650325
E-mail
Strona www
Dyrektor
Stanisław Rogala
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Liceum Ogólnokształcące w ZS w Połańcu
 • Liceum Ogólnokształcące w ZS w Połańcu
 • Liceum Ogólnokształcące w ZS w Połańcu
 • Szkoła wartości i tradycji
 • Matematyka to dla nas prawdziwa królowa nauk
 • Biologia jest fascynująca
 • Geografia to nasza mocna strona
 • A może języki obce?
 • W szkole możesz rozwinąć swe pasje - koło szachowe cieszy się dużą popularnością
 • Z nami zwiedzisz świat
 • Nauka to okno na świat
 • W wielu sportowych dyscyplinach nie ma na nas mocnych
 • Liceum Ogólnokształcące w ZS w Połańcu
Opis

Połanieckie liceum to szkoła nowoczesna, w której uczniowie mogą rozwijać swe pasje i talenty w różnych dziedzinach. Praca podczas zajęć lekcyjnych odbywa się w znakomicie wyposażonych klasach, z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy techniki edukacyjnej, takich jak tablice interaktywne czy platformy e-learningowe. W szkole działają liczne koła zainteresowań, których uczestnicy poszerzają wiedzę i mogą zdobywać laury w konkursach przedmiotowych. Liceum znakomicie przygotowuje do zdawania egzaminu maturalnego, dlatego też jego absolwenci od lat osiągają wysokie wyniki i z powodzeniem kontynuują naukę na studiach wyższych. Uczniowie LO uczestniczą w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach, osiągając liczne sukcesy, o których szczegółowe informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej i szkolnym facebooku.


Rozszerzenia przedmiotów, które są dostępne w naszych oddziałach, zostały wybrane na podstawie opinii rodziców oraz uczniów – zaproponowane liczby godzin z poszczególnych przedmiotów są podyktowane jak najlepszym przygotowaniem młodzieży do egzaminu maturalnego. Pamiętaj, że połanieckie liceum to gwarancja znakomicie zdanej matury. Od lat jesteśmy dumni z naszych absolwentów, którzy – dzięki wysokim wynikom osiągniętym na maturze – realizują swoje marzenia, studiując na najlepszych polskich uczelniach. Wykształciliśmy wielu przyszłych lekarzy, informatyków, prawników, nauczycieli akademickich, tłumaczy i… aktorów. Dołącz do tego elitarnego grona!

Adres strony internetowej Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu Sukcesy uczniów i szkoły oferta szkoły – informacje dla kandydatów Facebook ZS w Połańcu

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Szkoła znajduje się w centrum miasta w pobliżu dworca autobusowego. Połączenia komunikacyjne z Połańcem i innymi miejscowościami regionu są bardzo dogodne (busy kursują często i we wszystkich kierunkach). W zależności od zapotrzebowania jest możliwość zoptymalizowania dojazdów. Szkoła położona jest w bliskim sąsiedztwie krzyżujących się dróg: krajowej nr 74 (Sandomierz - Kraków) i wojewódzkiej nr 786 (Kielce – Rzeszów).
Historia
Liceum Ogólnokształcące w Połańcu zostało powołane 1 września 1992 przez Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu. Wymieniona szkoła zaczęła funkcjonować na bazie Zespołu Szkół Zawodowych. W roku szkolnym 1995/96 utworzono w Liceum Ogólnokształcącym profil matematyczno-informatyczny, a w następnym roku 1996/97 – biologiczno-chemiczny. Obecnie szkoła kształci w kierunkach dostosowanych do potrzeb edukacyjnych lokalnej młodzieży. Wielu absolwentów Liceum w Połańcu kontynuuje naukę na renomowanych uczelniach, ale również podejmuje pracę zawodową.
Koła zainteresowań
W szkole funkcjonują następujące koła zainteresowań: matematyczne, humanistyczne, językowe, historyczne, geograficzne, biologiczne, chemiczne, sportowe. Dużą atrakcją jest powstałe w roku 2017 „Koło Szachowe”, które znalazło liczne grono zainteresowanych. Bogaty wybór kół zainteresowań gwarantuje rozwijanie własnych pasji i umiejętności.
Kontakty zagraniczne
Z inicjatywy młodzieży popartej przez nauczycieli uczniowie uruchomili program wycieczek edukacyjnych. Podczas wyjazdów uczniowie poznają nie tylko kulturę danego kraju, ale też pogłębiają wiedzę, uczestnicząc w wydarzeniach naukowych i wizytując muzea techniki itp. W ostatnich latach odwiedzili: Francję, Austrię, Węgry, Czechy, Włochy, Niemcy, Ukrainę. Relacje z tych wydarzeń są dostępne na stronie szkoły. Uczniowie współpracują również z fundacją AIESEC, dzięki czemu co roku szkołę odwiedzają wolontariusze z egzotycznych krajów (Indie, Chiny, Brazylia), którzy prezentują kulturę swych narodów i pomagają uczniom doskonalić umiejętności językowe.
Osiągnięcia
Uczniowie naszej szkoły co roku odnoszą sukcesy, poniżej przedstawiamy kilka przykładów: laureaci i finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady „O diamentowy indeks AGH” z przedmiotów: fizyka, matematyka. Wśród uczniów mamy też laureatów i finalistów konkursu "Zobaczyć Matematykę", organizowanego przez AGH. Kilkakrotnie nasi licealiści zostali laureatami i finalistami międzynarodowej olimpiady IT Junior Open. Możemy też pochwalić się laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Solidarności „Dwie Dekady Historii” oraz mistrzem województwa świętokrzyskiego w konkursie ortograficznym. Pełne i aktualne informacje o sukcesach uczniów naszego liceum można znaleźć na stornie internetowej naszej szkoły – www.zspolaniec.pl
Współpraca z pracodawcami
Zespół Szkół w Połańcu współpracuje z wieloma pracodawcami, ale na szczególne wyróżnienie zasługuje nasza współpraca z firmą ENEA Elektrownia Połaniec oraz z Grupą Azoty, z którymi mamy podpisane umowy partnerskie. Dzięki temu szkoła pozyskuje środki na doposażenie pracowni, uczniowie mają okazję brać udział w licznych konkursach i wyjazdach edukacyjnych. Najlepsi absolwenci mają szansę na zatrudnienie w którejś z tych prestiżowych firm. 
Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia pozalekcyjne odbywają się z każdego przedmiotu nauczanego w szkole. Nauczyciele spotykają się z uczniami, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę lub nadrobić zaległości. Szczególnie dużą wagę przykładamy do zajęć z maturzystami - każdy z nich uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego, matematyki, języków obcych, jak również z przedmiotów kształconych na poziomie rozszerzonym.
Drzwi otwarte
Dzień Otwarty Zespołu Szkół w Połańcu odbędzie się po zakończeniu zawieszenia zajęć, poinformujemy o terminie na stronie internetowej naszej szkoły.