Koło
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Kolski
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
Liceum Ogólnokształcące w Kole ul.Blizna 37, Koło, 62-600 Kolo
A - Politechniczny
B - Prawniczy
C - Lekarski
D - Biomedyczny
E - Informatyczny
F - Ekonomiczny
G - Psychologiczny
Liceum w ZSOiT w Kłodawie ul.Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa
Klasa humanistyczna (dziennikarsko - prawna).
Klasa turystyczno - językowa
Klasa biologiczno - chemiczna.
Klasa matematyczno - językowa.
Technikum w ZSEA w Kole ul.H. Sienkiewicza 1, 62-600 Koło
TE-technik ekonomista
TOT-technik organizacji turystyki
TG-technik geodeta
TR-technik rachunkowości
Technikum w ZST w Kole ul.Kolejowa 11, 62-600, Koło
Technikum Ochrony Środowiska
Technikum Informatyczne
Technikum Pojazdów Samochodowych
Technikum Analityczne
Technikum w ZSOiT w Kłodawie ul.Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa
Technik informatyk
Technik logistyk
Technik górnictwa podziemnego
Technik elektryk
Technikum w ZSRCKU w Kościelcu ul.Kościelna 2, 62-604 Kościelec
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
Technikum Logistyczne
Technikum Informatyczne
Technikum Ekonomiczne
Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
Technikum Rolnicze
Branżowa Szkoła I stopnia w ZST w Kole ul.Kolejowa 11, 62-600, Koło
Klasa wielozawodowa (młodociani pracujący)
Mechanik pojazdów samochodowych z praktyką w warsztatach szkolnych
Fryzjer (młodociani pracujący)
Mechanik pojazdów samochodowych (młodociani pracujący)
Sprzedawca (młodociani pracujący)
Operator obrabiarek skrawających z praktyką w warsztatach szkolnych
Liceum w ZST w Kole Kolejowa 11, 62-600, Koło
Liceum sportowe