Koło
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Koło
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Liceum Ogólnokształcące w Kole ul.Blizna 37, Koło, 62-600 Kolo 196 249/331
A - profil politechniczny 28 36/90
B - profil prawniczy 28 47/152
C - profil medyczny 28 30/105
D - profil lekarski z elementami ratownictwa 28 29/129
E - profil informatyczny 28 26/101
F - profil ekonomiczny 28 29/139
G - profil psychologiczno - pedagogiczny 28 52/176
Liceum w ZSEA w Kole ul.H. Sienkiewicza 1, 62-600 Koło 28 37/188
LOA - profil prozdrowotny 14 16/115
LOB - profil europejsko-medialny 14 21/123
Liceum w ZST w Kole ul.Kolejowa 11, 62-600, Koło 56 33/95
Klasa mundurowa 28 19/59
Klasa zdrowia i urody 28 14/47
Liceum w ZSP w Kłodawie ul.Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa 168 39/70
Klasa humanistyczna 28 0/26
Klasa dziennikarsko-prawna 28 25/43
Klasa matematyczno-fizyczna 28 0/9
Klasa matematyczno-geograficzna 28 2/10
Klasa biologiczno-chemiczna 28 11/25
Klasa turystyczno-językowa 28 1/21
Liceum w ZSRCKU w Kościelcu ul.Kościelna 2, 62-604 Kościelec 28 1/17
Profil odnowa biologiczna z elementami dietetyki 28 1/17
Technikum w ZSEA w Kole ul.H. Sienkiewicza 1, 62-600 Koło 56 74/230
TE - technik ekonomista 14 30/132
TR - technik rachunkowości 14 5/68
TG - technik geodeta 14 17/80
TOT - technik organizacji turystyki 14 22/110
Technikum w ZST w Kole ul.Kolejowa 11, 62-600, Koło 84 75/174
Technikum Informatyczne 28 36/95
Technikum Ochrony Środowiska 28 12/67
Technikum Samochodowe 28 27/48
Technikum w ZSP w Kłodawie ul.Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa 140 52/92
Technik informatyk 28 23/45
Technik logistyk 28 10/32
Technik elektryk 14 9/27
Technik mechanik 14 4/13
Technik handlowiec 14 2/6
Technik górnictwa podziemnego 14 0/6
Technik reklamy 14 3/22
Technik organizacji turystyki 14 1/7
Technikum w ZSRCKU w Kościelcu ul.Kościelna 2, 62-604 Kościelec 140 115/199
Technikum Ekonomiczne 28 23/67
Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej 14 22/47
Technikum Informatyczne 14 17/56
Technikum Logistyczne 28 15/64
Technikum Rolnicze 14 12/20
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych 14 17/39
Technikum Spedycyjne 14 3/37
Technikum Technologii Żywności 14 6/26
Branżowa Szkoła I stopnia w ZST w Kole ul.Kolejowa 11, 62-600, Koło 98 79/131
Mechanik pojazdów samochodowych 14 15/35
Operator obrabiarek skrawających 14 8/23
Fryzjer - dla młodocianych pracujących 18 17/28
Sprzedawca - dla młodocianych pracujących 10 12/31
Mechanik pojazdów samochodowych - dla młodocianych pracujących 14 7/14
Klasa wielozawodowa - dla młodocianych pracujących 28 20/40
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSP w Kłodawie ul.Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa 28 9/19
I a 28 9/19
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSRCKU w Kościelcu ul.Kościelna 2, 62-604 Kościelec 28 4/19
Branżowa Szkoła I Stopnia 28 4/19