Koło
Technikum
Technikum w ZST w Kole
Zespół szkół
Adres
ul.Kolejowa 11, 62-600 Koło
Telefon
63 26 17 900
Fax
63 26 17 921
E-mail
Strona www
Dyrektor
Katarzyna Poronin
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

TECHNIK ANALITYK
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik analityk będzie (jest) przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
    • przygotowywania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;
    • pobierania i przygotowywania próbek do badań analitycznych;
    • wykonywania badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych oraz wykonywania badań bioanalitycznych i środowiskowych
Technik analityk może być zatrudniony w różnych działach przemysłu chemicznego m,in.: petrochemicznym,   nawozów sztucznych, tworzyw sztucznych,  farmaceutycznym, kosmetycznym, środków  czystości i higienicznych,  farb i lakierów.
Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie w laboratoriach: w przemyśle chemicznym, spożywczym (kontrola procesów technologicznych, analizy surowców i produktów), z obszaru rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych), czy też ochrony środowiska , a także
naukowo-badawczych i innych.


TECHNIK INFORMATYK

Informatyka to wciąż nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, obecna niemal we wszystkich sferach pracy i życia. Informatyce w Zespole Szkół Technicznych poświęcamy szczególną uwagę, bo wiemy, że pracodawcy wciąż poszukują specjalistów IT, zapewniając bardzo dobre warunki pracy. Warto uczyć się w naszym technikum, gdyż dzięki dobrze wykształconej kadrze, profesjonalnie wyposażonym pracowniom komputerowym i bogatej ofercie zajęć dodatkowych, przewyższamy inne placówki edukacyjne w powiecie kolskim. Ucząc się w Technikum Informatycznym, możesz mieć pewność, że wybierasz zawód przyszłości, niosący wiele wyzwań i możliwości samorealizacji. Przygotujemy Cię do sprostania wyzwaniom współczesnego, informatycznego świata i damy Ci solidne podstawy w Twojej przygodzie z informatyką. Ukończenie naszego technikum da Ci możliwość dalszej nauki na studiach wyższych lub podjęcia pracy w branży IT. Wychodzimy z założenia, że informatyka nie jest wszystkim, lecz bez informatyki nie byłoby dzisiaj prawie niczego

Technikum Informatyczne

Strona Internetowa Technikum Informatycznego


TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA
Technikum ochrony środowiska to kierunek, który kompleksowo wyposaży Cię w umiejętności  oceniania stanu środowiska, planowania i realizowania zadań na rzecz  jego ochrony. W dobie zmieniających się warunków klimatycznych i systematycznej dewastacji naszej planety, technikum ochrony środowiska  to najlepszy wybór. W trakcie nauki poznasz:
    • jak oceniać stan i zasoby środowiska
    • sposoby ochrony wód, powietrza i gleby
    • formy ochrony przed hałasem
    • sposoby gospodarki odpadami
    • jak monitorować środowisko
    • jak korzystać z różnych źródeł informacji technicznej i ekonomicznej
    • jak podejmować i prowadzić działalność gospodarczą

Technikum Ochrony Środowiska


TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.
Nasi absolwenci pracują przede wszystkim w stacjach serwisowych, niezależnych warsztatach obsługi i naprawy pojazdów oraz w szeroko rozumianym transporcie kołowym. Wszechstronna wiedza techniczna obejmująca zagadnienia związane z mechaniką, elektromechaniką, elektroniką i informatyką samochodową, jaką nasi uczniowie nabywają podczas zajęć , daje im kompetencje umożliwiające pracę również w zawodach pokrewnych i pozwala spokojnie myśleć o przyszłości.

Technikum Samochodowe
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Informacje o lokalizacji dostępne są poprzez stronę internetową Zespołu Szkół Technicznych pod adresem: http://zst-kolo.pl/kontakt
Historia

Technikum Ochrony Środowiska powstało w roku 1994. Jest nowoczesną szkołą z tradycjami i aktywnym centrum działalności proekologicznej w mieście i powiecie. Celem edukacji ekologicznej w TOŚ jest kształtowanie świadomych postaw młodzieży wobec środowiska i podejmowania aktywnych działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska lokalnego. Uwieńczeniem naszej wieloletniej działalności było przyznanie nam nagród i wyróżnień, a w 2008 roku przyznanie Technikum Ochrony Środowiska tytułu MECENASA POLSKIEJ EKOLOGII w Narodowym Konkursie Ekologicznym „ Przyjaźni Środowisku”.

Historia:

1. Wieloletnia tradycja i prestiż - TOŚ istnieje od września 1994r.

2. Zintegrowane działania proekologiczne:

- Edukacja ekologiczna najmłodszych- przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych „EKOKAPTUREK”

- współorganizowanie przeglądów filmów o tematyce ekologicznej,

- opracowanie i wdrożenie Projektu „Czyste KOŁO”

- wyjazdy młodzieży w ramach Projektu Eko-Szkoły

- udział w akcjach "Sprzątanie Świata"

- udział w sesjach ekologicznych,

- wyjazdy i wycieczki edukacyjne,

- zbiórka surowców wtórnych, recykling komputerów,

- obchody Dnia Ziemi i Światowego Dnia Ochrony Środowiska,

- współorganizowanie i udział w konkursach i olimpiadach ekologicznych, i wiele innych.


Technikum Pojazdów Samochodowych Początki Technikum Samochodowego sięgają roku szkolnego 1978/79 kiedy rozpoczęto naukę w pięcioletnim Technikum Samochodowym na podbudowie Szkoły Podstawowej oraz w trzyletnim Technikum o tej samej specjalności lecz na podbudowie Szkoły Zawodowej. W celu uatrakcyjnienia i wzbogacenia zajęć w klasach Technikum Samochodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności mechanik pojazdów samochodowych, w połowie lat 90 – tych ubiegłego stulecia nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych rozpoczęli organizowanie wyjazdów na Targi Motoryzacyjne, organizowane w ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Kolejną inicjatywą w tym zakresie było nawiązanie współpracy z firmą Volkswagen w Poznaniu. Dzięki temu uczniowie naszej szkoły mogli na miejscu zapoznać się z procesem produkcji tej bardzo popularnej w Polsce marki samochodów. Jeszcze innym przedsięwzięciem, mającym na celu propagowanie wiedzy z dziedziny motoryzacji, stało się organizowanie (zawsze w kwietniu) cyklicznego, wewnątrzszkolnego Turnieju Motoryzacyjnego. Inspiracją do podjęcia tego rodzaju działań stał się Międzyszkolny Turniej Motoryzacyjny Szkól Ponadpodstawowych powiatu kolskiego, zorganizowany w naszej szkole w 2000 r.

Współorganizatorami turnieju były: Zespól Szkół Zawodowych oraz Klub Motorowy „Skrót” PTTK w Kole. Ostatnia edycja Turnieju odbyła się w kwietniu 2008 r.. Od następnego roku szkolnego część z wchodzących w jego skład konkurencji została wykorzystana w nowym turnieju, organizowanym w naszej szkole pod nazwą „Znam – Stosuję – Testuję”, przeznaczonego dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu kolskiego. Obecnie Technikum Samochodowe w Zespole Szkól Technicznych w Kole to szkoła z długimi tradycjami. Dziś to jedyna placówka w powiecie kolskim, która kształci młodzież w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

Koła zainteresowań

Technikum informatyczne

1. Redakcja serwisu WWW

2. Redakcja Emitera Uczniowskiego

3. Projektowanie grafiki komputerowej

4. Administrowanie systemami Content Management System

5. Programowanie robotów

6. Koło fotograficzne

7. Projektowanie animacji komputerowych

8. "Tu się kręci" to koło zainteresowań, którego uczestnicy rozwijają umiejętności związane ze sztuką filmową.


Technikum Ochrony Środowiska W latach 2001- 2008 istniało w ZST Szkolne Kółko Ekologiczne – miało na celu rozwijanie zainteresowań uczniów tematyką ekologiczną, poszerzanie wiedzy i przygotowanie uczniów do olimpiad i konkursów.


Technikum Pojazdów Samochodowych Wzrost zainteresowania uczniów sportem gokartowym przyczynił się do utworzenia w dniu 12 października 2007 r. Klubu Gokartowego „SPEED”, któremu pomocy udzielać miał Uczniowski Klub Sportowy „SPEED”. W 2008 r. uczniowie zrzeszeni w klubie gokartowym rozpoczęli budowę dwóch kolejnych rodzajów pojazdów. Pierwszy z nich, o nazwie Buggy, napędzany silnikiem Fiata 126 p, był przeznaczony do poruszania się po drogach o podłożu gruntowym. Pomysł i wykonanie były dziełem samych uczniów i nauczycieli. Drugi z pojazdów, wykonany na podwoziu własnej konstrukcji (podstawowy materiał to rury), również był napędzany silnikiem popularnego „malucha”.

Kontakty zagraniczne
Technikum Ochrony Środowiska Nawiązanie stałej współpracy proekologicznej z samorządem i szkołami miasta Winnica na Ukrainie. Udział wybranych uczniów z TOŚ w tygodniowych warsztatach ekologicznych w Norwegii.
Osiągnięcia

Technikum Informatyczne

1. Połączenie z Międzynarodową Stacją Kosmiczną

2. Multimedialna Mapa Koła

3. Cyfrowa inwentaryzacja cmentarza

4. Budowa robota ISFAR

5. Lokaty w konkursach i olimpiadach


Technikum Ochrony Środowiska

Nadanie szkole tytułu Mecenasa Polskiej Ekologii przez Prezydenta RP w ramach Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. TOŚ otrzymało wiele nagród i wyróżnień za szerzenie edukacji ekologicznej. Uczniowie TOŚ to wielokrotni finaliści i laureat wojewódzkiego szczebla Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, finalista centralnego etapu OWE oraz laureaci i finaliści Powiatowej Olimpiady wiedzy ekologicznej.


Technikum Pojazdów Samochodowych

1. I miejsce ucznia technikum samochodowego w konkursie polegającym na stworzeniu projektu praktycznego, organizowanego przez firmę Saint Gobain w Kole.

2. Zajęcie III drużynowego miejsca w XVII Ogólnopolskim Pucharze WSK na torze gokartowym w Strzelcach Krajeńskich.

3. Udział w konkursie technicznym pod patronatem firmy WOOD – MIZER w Kole.

4. Sukces uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Kole w zawodach kartingowych w Skwierzynie.Chłopcy z technikum samochodowego zajęli indywidualnie drugie i czwarte miejsce. Jest to kolejny udany występ naszych reprezentantów. Z roku na rok osiągają oni coraz lepsze wyniki i zajmują coraz wyższe lokaty.

5. Realizacja projektu „Interaktywna szkoła”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt był skierowany głównie do uczniów Technikum Samochodowego oraz Technikum Ochrony Środowiska. Głównym celem projektu było podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

6. Budowa platformy pływającej to część dużego projektu „Eko Robot”, realizowanego od kilku lat w Zespole Szkół Technicznych w Kole we współpracy z Politechniką Poznańską.

7. Dzięki udziałowi w projekcie "Umiejętności drogą do zawodu" dwóch absolwentów szkoły znalazło zatrudnienie w międzynarodowej firmie.

8. Wyjazd uczniów na Eko-Moto Szkołę.