Koło
Liceum ogólnokształcące
Liceum w ZSOiT w Kłodawie
Zespół szkół
Adres
ul.Mickiewicza 3, 62-650 Kłodawa
Telefon
632730263
Fax
632730263
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Jerzy Markowski
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie
 • Zespół Teatralny Impuls
 • Chór Bravo
 • Szkolna Liga Strzelecka - Srebrne Muszkiety 2018
 • Wycieczka do TVN
 • Warsztaty Uniwersytet UAM w Poznaniu
 • Zespół Taneczny Rytm
 • Zespół Taneczny Rytm
 • Reprezentacja piłki ręcznej dziewcząt
 • Wycieczka do KSK "Kłodawa"
 • Maraton Matematyczny Maturzystów
 • Warsztaty dziennikarskie
 • Projekt "Krzyżowa"
 • Koło kolarskie
 • Warsztaty chemiczne
 • Maraton Matematyczny Ósmoklasistów
 • Ogólnopolski Konkurs Geograficzny
 • Młyn Wiedzy Toruń
 • Maraton Matematyczny Gimnazjalistów
Opis
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych jest szkołą środowiskową, w księdze uczniów znajdują się nazwiska trzech pokoleń: dziadków, ich dzieci i wnuków. Szkoła ma ponad sześćdziesięcioletnią tradycję kształcenia ogólnokształcącego. Dobrze wyposażone w pomoce i środki dydaktyczne klasy, z których część ma dostęp do Internetu są niewątpliwie atutem szkoły. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są na kompleksie sportowym "Orlik 2012"( dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią - boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych i oddzielne do piłki nożnej). W listopadzie 2014 r odbyło się uroczyste otwarcie sali gimnastycznej.Oprócz sali gimnastycznej szkoła posiada dodatkowo dwie sale fitness. W szkole funkcjonują cztery pracownie informatyczne i centrum multimedialne. Prowadzona jest nauka czterech języków obcych: język angielski, język niemiecki, język rosyjski i język łaciński. Uczniowie własne zainteresowania rozwijają na zajęciach pozalekcyjnych. Szkoła jest organizatorem konkursu matematycznego "Maraton matematyczny" przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej powiatu kolskiego. Oprócz nauki szkoła oferuje uczniom możliwość rozwoju kulturalnego, działają w niej liczne koła zainteresowań. Nawiązaliśmy kontakty ze szkołami Humboldtgymnasium w Hannoverze oraz Erich-Kästner-Gymnasium z Laatzen, co procentuje atrakcyjnymi kontaktami (wyjazdy, obozy). Szafki osobiste to dodatkowe udogodnienia dla naszych uczniów. Bezpieczeństwo uczniów gwarantuje całodobowy system monitoringu szkoły.
Oferta
Dojazd
PKS Konin
Historia
Historia placówki sięga roku 1937. W tym roku z inspiracji kierowniczki szkoły podstawowej, Michaliny Remieszko (1901-1970), niestrudzonej w budowaniu kłodawskiej oświaty, władze miasta podjęły decyzję o konieczności wybudowania nowej szkoły podstawowej, ponieważ dotychczasowa była niewystarczająca dla tak dużej liczby uczniów. W tym samym roku wykupiono od Stanisława Wapińskiego grunt na zachodnim krańcu miasta. W 1938 roku ruszyła budowa, ale do wybuchu wojny wykopano tylko fundamenty uwzględniając nawet salę gimnastyczną. Budowę wznowiono, choć bez sali gimnastycznej, w 1949 roku, kiedy to postanowiono utworzyć drugą szkołę podstawową w Kłodawie, wykorzystując istniejące wcześniej fundamenty. Po trzech latach, w 1952 r., budynek, (choć nie gotowy) oddano do użytku. Szkołę Podstawową nr 2 otworzył młody dyrektor, do niedawna nauczyciel u p. Kierownik Michaliny Remieszko, Jerzy Rybicki. W tym właśnie momencie podjęto działania, aby w Kłodawie powstało liceum ogólnokształcące. Ta idea pojawiła się w niektórych kręgach mieszkańców już na przełomie 1949/1950, kiedy powstała w Kłodawie Kopalnia Soli Potasowej i Jadalnej. To właśnie władze kopalni domagały się utworzenia takiej placówki. Do głównych inicjatorów pomysłu należeli członkowie Komitetu Rodzicielskiego nowej Szkoły Podstawowej nr 2, inż. Władysław Adamczyk, Karolina Hołdun, bibliotekarka tej szkoły, jej dyrektor – Jerzy Rybicki, inż. Jan Cedro oraz Bolesław Bernacki i kierowniczka Szkoły Podstawowej nr 1, Michalina Remieszko. Grupa inicjatorów wystąpiła o poparcie w tej sprawie do lokalnych władz miasta. Władze te, a głównie ówczesny przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Kłodawie, odrzuciły wniosek z powodu małej liczby mieszkańców i nieposiadania przez Kłodawę statusu miasta powiatowego. Wobec tej odmowy Komitet Rodzicielski wysłał grupę swoich członków do Warszawy do Ministerstwa Oświaty w celu podjęcia próby uzyskania zgody od władz centralnych. I rzeczywiście, po właściwym wyjaśnieniu problemu ministerstwo wyraziło zgodę i nakazało organom terenowym wprowadzenie tego planu w życie. W ten sposób 1 września 1953 r. rozpoczęła się nauka w klasie VIII, która według ówczesnego systemu była pierwszą klasą licealną. Liczyła 39 uczniów. Jej wychowawcą był dyrektor Jerzy Rybicki .W latach 1953–57 szkoła przekształciła się ostatecznie w tzw. Jedenastolatkę. W wyniku reformy oświatowej w 1955 r. zmieniła nazwę na: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Kłodawie. Pierwsi maturzyści opuścili szkołę w 1957 roku. W 1962 roku szkoła mogła się pochwalić już ponad 150 absolwentami liceum. W latach 1961 – 63 istniało także Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących .Po zakończeniu roku szkolnego 1965/66 doszło do oddania na Osiedlu Górniczym nowego budynku dla Szkoły Podstawowej nr 2, co spowodowało zmianę nazwy szkoły. Od 1966 r. było to Liceum Ogólnokształcące w Kłodawie . W 1973 r. nastąpiła kolejna reorganizacja szkoły. Został utworzona Zbiorcza Szkoła Gminna, której dyrektorem mianowano mgr Jana Grzegorzewicza. W skład szkoły weszło także Liceum Ogólnokształcące, którego dyrektorem został mgr Jerzy Kurowski, długoletni nauczyciel matematyki. Funkcję tę pełnił od 1973 do 1984 roku. W okresie jego władzy działo się bardzo wiele. Budynek został poddany gruntownemu remontowi i modernizacji. W 1974 r. powstało także asfaltowe boisko do piłki ręcznej .W 1983 r. szkoła ponownie stała się samodzielną placówką o nazwie Liceum Ogólnokształcące. Kolejny okres przemian w Liceum Ogólnokształcącym w Kłodawie wiąże się z nowym dyrektorem, którym w latach 1990–96 był mgr inż. Roman Kopczyński. Człowiek obdarzony wielką energią i zmysłem gospodarskim doprowadził w 1992 r. do rozbudowy budynku. Z początkiem września 1996 roku doszło do połączenia dwóch działających na terenie Kłodawy szkół średnich. W wyniku połączenia Zespołu Szkół Zawodowych i Liceum Ogólnokształcącego utworzono Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kłodawie, którego pierwszym dyrektorem była dr Barbara Gańczyk. Rosnąca liczba uczniów spowodowała, że pilnym zadaniem była rozbudowa liceum, ponieważ jednak budowa nowej szkoły okazała się zbyt kosztowna, w porozumieniu z władzami lokalnymi oraz kuratorium postanowiono postawić nowe skrzydło, przylegające do budynku liceum. Autorem koncepcji rozbudowy był Roman Kopczyński. W nowym skrzydle zamierzono umieścić osiem pracowni z gabinetami oraz segment żywieniowy. 4 grudnia 1996 roku rozpoczęła się pierwsza faza budowy. W 2002 roku powołany został Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie. Doszło do formalnego, lecz nie fizycznego połączenia szkół. Do dnia 4 lutego 2002 roku funkcjonowały one pod jedną nazwą w dwóch budynkach, znajdujących się na przeciwległych krańcach miasta. W budynku A (budynek liceum) uczyła się młodzież licealna i technikum, natomiast w budynku B (budynek na terenie Kopalni) - uczniowie szkoły zawodowej. W 2001 Dyrektorem ZSP w Kłodawie zostaje mgr Jerzy Markowski, zastępcami zostają mgr Mariola Główczyńska i mgr Radosław Mikołajczyk. W latach 2001 – 2013 ukończono budowę nowego skrzydła szkoły oraz dokonano termomodernizacji starej części szkoły. W 2014 roku oddano do użytku nową salę gimnastyczną.
Koła zainteresowań

W szkole funkcjonują następujące koła zainteresowań:

- Koło Kolarskie,

- Chór "Bravo",

- Szkolne Koło Fotograficzno-Filmowe "Klaps",

- Gazetka szkolna "Kominek",

- Zespół Teatralno-Wokalny "Maska",

- Szkolne Radio MIX FM,

- Szkolna Liga Strzelecka.

Kontakty zagraniczne
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie od 2002 roku uczestniczy w Polsko-Niemieckich Spotkaniach Młodzieży w Krzyżowej. W przygotowaniu i realizacji Projektu „ Krzyżowa”, od samego początku wspierana jest finansowo przez Polsko - Niemiecką Współpracę Młodzieży w Warszawie oraz merytorycznie przez pracowników Fundacji „Krzyżowa” Dla Porozumienia Europejskiego. Celem spotkań w Krzyżowej uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie oraz uczniów Humboldtschule z Hanoweru a od 2012 r. Erich-Kästner-Gymnasium Laatzen jest:
- przybliżenie uczniom zarówno polskim jak i niemieckim trudnych czasem do zaakceptowania elementów wspólnej historii,
- likwidowanie uprzedzeń i zachowań ksenofobicznych,
- nawiązanie nowych kontaktów, często osobistych, które w większości przypadków przeradzają się w trwałe przyjaźnie oraz pielęgnowanie już istniejących,
- komunikowanie w obcym języku niemieckim lub angielskim, jako możliwość zweryfikowania swoich kompetencji językowych,
- wspólne zwiedzanie miejsc pamięci ( KL Auschwitz, Gross-Rosen),
- kontynuowanie współpracy.
Osiągnięcia
Realizacja procesu dydaktyczno - wychowawczego w Zespole Szkół  Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie odbywa się nie tylko podczas zajęć dydaktycznych, ale również poprzez różne formy aktywności, takie jak: wycieczki krajowe i zagraniczne, koła zainteresowań, akcje profilaktyczne i proekologiczne, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz uroczystości szkolne i środowiskowe. Ponadto uczniowie mają możliwość zweryfikowania zdobywanej wiedzy dzięki udziałowi w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, czego dowodem są liczne puchary i dyplomy na szczeblu powiatowym, rejonowym ,wojewódzkim, np. : strzelectwo sportowe I miejsce w kategorii dziewcząt, tenis stołowy w kategorii dziewcząt i chłopców - I miejsce w powiecie i III w rejonie, piłka ręczna w kategorii dziewcząt i chłopców - I miejsce w powiecie oraz I i II miejsce w Kategorii Chłopców do 18 roku życia w Klasyfikacji Generalnej Pucharu Polski w Kolarstwie Szosowym dla Amatorów . Ponadto od lat zajmujemy czołowe miejsca w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież zapobiega pożarom”, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia, Olimpiadzie Wiedzy HIV, AIDS, Powiatowej Olimpiadzie Ekologicznej. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie od 2014 r. jest organizatorem konkursu o zasięgu powiatowym dla gimnazjalistów  i uczniów szkoły podstawowej o nazwie – „Maraton Matematyczny”, którego celem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, zachęcanie ich do twórczego i logicznego myślenia oraz odkrywanie młodych talentów matematycznych. Na uwagę zasługuje impreza turystyczna o zasięgu gminnym, propagująca historię regionu kłodawskiego „Tramp” oraz „Europejski Dzień Promocji Zdrowia „ , którego celem jest promowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia bez przemocy i agresji.