Koło
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZST w Kole
Zespół szkół
Adres
ul.Kolejowa 11, 62-600 Koło
Telefon
63 26 17 900
Fax
63 26 17 921
E-mail
Strona www
Dyrektor
Katarzyna Poronin
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

Mechanik pojazdów samochodowych
Kierunek w naszej szkole, który przygotowuje do prowadzenia obsługi i napraw zespołów podzespołów mechanicznych samochodów (silnika, układu napędowego, układu hamulcowego i kierowniczego), a także ograniczonym zakresie instalacji elektrycznej pojazdu. Ponadto w czasie nauki jest możliwość zdobycia umiejętności przygotowujących  do egzaminu na prawo jazdy kat. B.
Absolwent tego kierunku jest dobrze przygotowany do zaistnienia na rynku pracy oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Mechanik pojazdów samochodowych jest jak lekarz – diagnozuje problem pojazdu, by móc go naprawić. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrasta zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów, kształcący się w tym kierunku może być przekonany, że wybiera zawód przyszłości.
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
    użytkowania pojazdów samochodowych,
    diagnozowania pojazdów samochodowych,
    naprawiania pojazdów samochodowych,
    kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.
Absolwent po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. , może kształcić się w Szkole Branżowej II stopnia i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych Warunkiem uzyskania tytułu technika jest uzyskanie wykształcenia średniego oraz pozytywne potwierdzenie kwalifikacji.
praktyka w Szkole
Dalsza nauka
Absolwent po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. , może kształcić się w Szkole Branżowej II stopnia i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych Warunkiem uzyskania tytułu technika jest uzyskanie wykształcenia średniego oraz pozytywne potwierdzenie kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.


Operator obrabiarek skrawających
Operator obrabiarek skrawających należy do zawodów bardzo poszukiwanych na rynku pracy. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace ustawcze i obróbkowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC. Uczniowie kształcący się w tym zawodzie uczą się obsługi uniwersalnych, półautomatycznych i automatycznych obrabiarek skrawających, takich jak: tokarki, frezarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo/CNC), a także programowania w różnych układach sterowania obrabiarek.
Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców, itp.
Absolwent po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia w zawodzie operator obrabiarek skrawających oraz po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.05.Użytkowanie obrabiarek skrawających, może kształcić się w Szkole Branżowej II stopnia i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik. Warunkiem uzyskania tytułu technika jest uzyskanie wykształcenia średniego oraz pozytywne potwierdzenie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.
Dalsza nauka
Absolwent po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia w zawodzie operator obrabiarek skrawających oraz po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.05.Użytkowanie obrabiarek skrawających, może kształcić się w Szkole Branżowej II stopnia i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik. Warunkiem uzyskania tytułu technika jest uzyskanie wykształcenia średniego oraz pozytywne potwierdzenie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.


Fryzjer
Fryzjerstwo jest jednym z bardziej cenionych zawodów. Fryzjerzy nazywani stylistami, nie tylko tworzą fryzury, ale również kreują wizerunek swojego klienta. Praca fryzjera daje dużo przyjemności i satysfakcji, ponieważ efekty widać od razu. Rynek pracy rozwija się dynamicznie, obecnie dobrze wykwalifikowany fryzjer nie ma problemu ze znalezieniem miejsca pracy. Zawód fryzjera daje tą szansę, ponieważ zapotrzebowanie na usługi fryzjerskie jest bardzo duże. Obecnie coraz więcej osób chętnie korzysta z profesjonalnych usług, co ma wpływ na atrakcyjność salonów fryzjerskich. Zawód fryzjer to prawdziwy fach w ręku, kto ma do niego talent, na pewno nie będzie narzekał na brak klientów i pracy.
W czasie zajęć poznasz podstawy zawodu fryzjera, higieny pracy i oczywiście będziesz ćwiczył praktyczne umiejętności - od prostego strzyżenia, poprzez bardziej skomplikowane cięcia, układanie fryzur i koloryzacji. Pamiętaj, że wybierając ten kierunek dajesz sobie szansę na ciągłe doskonalenie się i rozwijanie.
Przedmioty teoretyczne są realizowane w szkole, natomiast zajęcia praktyczne (praktyka) są realizowane u pracodawcy, z którym uczeń podpisuje umowę.
Są to salony fryzjerskie.
Po uzyskaniu kwalifikacji można kształcić się dalej w Branżowej Szkole II stopnia w zawodzie technik usług fryzjerskich lub skończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy z kwalifikacji .
Praca
Przedmioty teoretyczne są realizowane w szkole, natomiast zajęcia praktyczne (praktyka) są realizowane u pracodawcy, z którym uczeń podpisuje umowę.
Są to salony fryzjerskie.
Dalsza nauka
Po uzyskaniu kwalifikacji można kształcić się dalej w Branżowej Szkole II stopnia w zawodzie technik usług fryzjerskich lub skończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy z kwalifikacji.


Sprzedawca
Handlowcy są jedną z najbardziej poszukiwanych grup zawodowych. Zapotrzebowanie na dobrych sprzedawców zgłaszają przedsiębiorstwa niemal wszystkich gałęzi gospodarki. Większość firm oprócz odpowiednich predyspozycji osobowościowych wymaga również udokumentowanego doświadczenia w sprzedaży, a także wykształcenia kierunkowego, zależnego od rodzaju sprzedawanych produktów lub usług. Cenne są również umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji z ludźmi oraz silne nastawienie na cel i osiąganie sukcesów.
W Branżowej Szkole I Stopnia nauczysz się:
    jak praktycznie wykonywać zawód,
    jak przygotować się do zbudowania własnej firmy,
    jak wykorzystać język obcy w pracy zawodowej.
W Branżowej Szkole I Stopnia bardzo istotne jest kształcenie praktyczne. W ciągu 3 lat będzie ono stanowić 60% czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka odbywać się będzie u pracodawcy, w wybranej prze ucznia placówce handlowej, w której uczniowie otrzymują wynagrodzenie za każdy miesiąc pracy
Ukończenie Branżowej Szkoły I Stopnia nie zamyka Ci drogi do dalszej nauki. Jako absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia możesz wybrać różne ścieżki dalszego kształcenia.
Praca
W Branżowej Szkole I Stopnia bardzo istotne jest kształcenie praktyczne. W ciągu 3 lat będzie ono stanowić 60% czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka odbywać się będzie u pracodawcy, w wybranej prze ucznia placówce handlowej, w której uczniowie otrzymują wynagrodzenie za każdy miesiąc pracy
Dalsza nauka
Ukończenie Branżowej Szkoły I Stopnia nie zamyka Ci drogi do dalszej nauki. Jako absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia możesz wybrać różne ścieżki dalszego kształcenia.
Branżowa Szkoła II stopnia
Technikum
Szkoła policealna
Prowadzenie działań handlowych.


Klasa wielozawodowa
W klasie wielozawodowej wybierasz zawód zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, musisz mieć podpisaną umowę na odbywanie praktycznej nauki zawodu w dowolnym zakładzie oraz dowolnym kierunku kształcenia ( każdym zawodzie).
Nauka przedmiotów ogólnokształcących odbywa się na terenie Szkoły.
Naukę przedmiotów zawodowych-teoretycznych prowadzą Ośrodki Doskonalenia Zawodowego wskazane przez Szkołę w wyznaczonych terminach w czasie roku szkolnego.
Zalety kształcenia w klasie wielozawodowej:
    Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
    Możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu
    Nauka zawodu na praktykach w zakładach pracy
    Uczą mistrzowie w swoim fachu
    Za praktyki uczeń otrzymuje wynagrodzenie
    Czas praktyk wliczany jest do stażu pracy


Oferta
Dojazd
Informacje o lokalizacji dostępne są na poprzez stronę internetową Zespołu Szkół Technicznych pod adresem: http://zst-kolo.pl/kontakt
Historia

Branżowa Szkoła I stopnia z praktyką w warsztatach szkolnych

Z dniem 1 października 1945 roku, na podstawie przedwojennych przepisów oświatowych, oficjalnie rozpoczęła działalność dydaktyczną Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa. Ta data stanowi początek prawie siedemdziesięcioletniej historii Zespołu Szkół Technicznych w Kole. 12 lutego 1947 roku szkoła została przemianowana na Publiczną Średnią Szkołę Zawodową, co przyczyniło się do podniesienia jej rangi w lokalnym środowisku. W roku 1951 szkoła znów zmieniła nazwę, stając się Zasadniczą Szkołą Zawodową. 28 sierpnia 1973 roku, na podstawie zarządzenia Kuratora Okręgu Szkolnego Poznańskiego Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kole została przekształcona w Zespół Szkół Zawodowych. Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Technicznych w Kole swoją działalność na ulicy Kolejowej 13 rozpoczęły w 1971 roku po zmianie siedziby z ulicy Wojciechowskiego natomiast zajęcia teoretyczne rozpoczęły się w nowym budynku przy ulicy Kolejowej 11 w 1972 roku. Uczniowie w Warsztatach Szkolnych odbywali zajęcia praktyczne w takich zawodach jak: tokarz, frezer, ślusarz, ślusarz-mechanik, ślusarz-spawacz, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych. Obecnie szkoła kształci w w dwóch zawodach robotniczych z praktyką w Pracowniach Warsztatów Szkolnych tj. Operator obrabiarek skrawających i Mechanik pojazdów samochodowych.


Branżowa Szkoła I stopnia dla młodocianych pracujących istnieje od 1977 roku. Uczniowie odbywają praktykę u pracodawców podpisując umowę o pracę. 20 lat temu uczniowie pracowali w Zakładach Mięsnych w Kole (obecnie Sokołów S.A.) i tam kształcili się w zawodzie aparatowy przetwórstwa mięsa. Wielu z nich po ukończeniu szkoły zostali pracownikami Zakładów Mięsnych. Najlepsi wyjeżdżali także do Niemiec pracując w tym zawodzie głównie w dziale rozbioru i wykrawania. Zawód sprzedawca również istnieje od ponad 30 lat. Natomiast zawód fryzjer powstał niedawno ok. 10 lat temu. Oba zawody istnieją do dziś. Inne aktualne zawody to: mechanik pojazdów samochodowych; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; blacharz samochodowy; kucharz; murarz tynkarz; elektromechanik; wędliniarz; krawiec; cukiernik; piekarz; stolarz; lakiernik; elektryk; ślusarz i inne

Koła zainteresowań

Branżowa Szkoła I stopnia z praktyką w warsztatach szkolnych

Od 2006 roku w ZST w Kole działa koło gokartowe skupiające uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, uczącej się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, w Uczniowskim Klubie Sportowym SPEED. W ramach prowadzonych zajęć uczniowie budują gokarty, którymi uczestniczą w zawodach gokartowych. Branżowa Szkoła I stopnia dla młodocianych pracujących Dla uczniów kształcących się w zawodzie fryzjer organizowane są wyjazdy do ośrodka szkolno-wychowawczego w Kole, których celem jest strzyżenie, czesanie i modelowanie włosów. Organizowane są również konkursy, które rozwijają zainteresowania uczniów- konkurs „ Na najbardziej oryginalną fryzurę”, konkurs „ Na najładniej pomalowane i zdobione paznokcie”. Odbywają się również spotkania z wizażystką, w trakcie którego również uczniowie w sposób profesjonalny wykonują makijaż. W zawodzie sprzedawca organizowany jest konkurs „Na najlepszego ucznia w zawodzie sprzedawca” oraz rozwijane są zainteresowania poprzez udział w konkursach dotyczących praw konsumenta.

Kontakty zagraniczne
Branżowa Szkoła I stopnia dla młodocianych pracujących wyjazdy do Niemiec uczniów z zawodem aparatowy przetwórstwa mięsa, propozycje wyjazdów do Niemiec do pracy w zawodzie fryzjer.
Osiągnięcia

Branżowa Szkoła I stopnia z praktyką w warsztatach szkolnych

Osiągnięcia Uczniowskiego Klubu Sportowego SPEED: Rok 2011 - III miejsce w klasyfikacji drużynowej Ogólnopolskiego Pucharu WSK w Skwierzynie Rok 2012 - III miejsce w klasyfikacji drużynowej Ogólnopolskiego Pucharu WSK w Skwierzynie III miejsce drużynowo XIII Ogólnopolskiego Pucharu WSK w Skwierzynie Rok 2013 - II miejsce drużynowo XV Ogólnopolskiego Pucharu WSK w Skwierzynie III miejsce w klasyfikacji drużynowej Ogólnopolskiego Pucharu WSK w Skwierzynie Rok 2014 - III miejsce w drużynowo XVII Ogólnopolskiego Pucharu WSK w Skwierzynie Oprócz gokartów uczniowie od podstaw zbudowali pojazd typu rurowiec. Budowa tego pojazdu pozwoliła uczniom poznać „od środka” konstrukcję samochodu, dała możliwość realizowania własnych projektów i pomysłów a ponadto uczniowie nabyli praktyczne umiejętności z zakresu obróbki metalu i spawalnictwa. Pojazd ten jest wykorzystywany do praktycznych treningów w różnych warunkach atmosferycznych i terenowych.


Branżowa Szkoła I stopnia dla młodocianych pracujących

Szkołę cechuje wysoka zdawalność egzaminu zawodowego w zawodzie sprzedawca na poziomie 98 %.