Koło
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZST w Kole
Zespół szkół
Adres
ul.Kolejowa 11, 62-600 Koło
Telefon
63 26 17 900
Fax
63 26 17 921
E-mail
Strona www
Dyrektor
Katarzyna Poronin
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

Branżowa Szkoła I stopnia z praktyką w warsztatach szkolnych - OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
Operator obrabiarek skrawających należy do zawodów bardzo poszukiwanych na rynku pracy. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace ustawcze i obróbkowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC. Uczniowie kształcący się w tym zawodzie uczą się obsługi uniwersalnych, półautomatycznych i automatycznych obrabiarek skrawających, takich jak: tokarki, frezarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo/CNC), a także programowania w różnych układach sterowania obrabiarek.


Branżowa Szkoła I stopnia z praktyką w warsztatach szkolnych oraz dla młodocianych pracujących - MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
    • użytkowania pojazdów samochodowych,
    • diagnozowania pojazdów samochodowych,
    • naprawiania pojazdów samochodowych,
    • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.


Branżowa Szkoła I stopnia dla młodocianych pracujących - SPRZEDAWCA
Sprzedaż to siła napędowa każdej firmy. Handlowcy są jedną z najbardziej poszukiwanych grup zawodowych. Zapotrzebowanie na dobrych sprzedawców zgłaszają przedsiębiorstwa niemal wszystkich gałęzi gospodarki. Większość firm oprócz odpowiednich predyspozycji osobowościowych wymaga również udokumentowanego doświadczenia w sprzedaży, a także wykształcenia kierunkowego, zależnego od rodzaju sprzedawanych produktów lub usług. Cenne są również umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji z ludźmi oraz silne nastawienie na cel i osiąganie sukcesów. W Branżowej Szkole I Stopnia nauczysz się:
    • jak praktycznie wykonywać zawód,
    • jak przygotować się do zbudowania własnej firmy,
    • jak wykorzystać język obcy w pracy zawodowej.


Branżowa Szkoła I stopnia dla młodocianych pracujących - FRYZJER
Fryzjerstwo jest jednym z bardziej cenionych zawodów. Fryzjerzy nazywani stylistami, nie tylko tworzą fryzury, ale również  kreują wizerunek swojego klienta. Praca fryzjera daje dużo przyjemności i satysfakcji, ponieważ efekty widać od razu. Zawód fryzjera daje szanse na znalezienie pracy, ponieważ zapotrzebowanie na usługi fryzjerskie jest bardzo duże. Obecnie coraz więcej osób chętnie korzysta z profesjonalnych usług, co ma wpływ na atrakcyjność salonów fryzjerskich. Jeżeli chcesz zdobyć zawód fryzjera przyjdź do Zespołu Szkół Technicznych w Kole.


Branżowa Szkoła I stopnia dla młodocianych pracujących - KLASA WIELOZAWODOWA
Do klasy wielozawodowej może uczęszczać uczeń, który ma podpisaną umowę na odbywanie praktycznej nauki zawodu w dowolnym zakładzie oraz dowolnym kierunku kształcenia (każdym zawodzie).
Nauka przedmiotów ogólnokształcących odbywa się na terenie Szkoły.
Naukę przedmiotów zawodowych-teoretycznych prowadzą Ośrodki Doskonalenia Zawodowego wskazane przez Szkołę w wyznaczonych terminach w czasie roku szkolnego.


Branżowa szkoła I stopnia
Branżowa szkoła I stopnia dla młodocianych pracujących

Oferta
Dojazd
Informacje o lokalizacji dostępne są na poprzez stronę internetową Zespołu Szkół Technicznych pod adresem: http://zst-kolo.pl/kontakt
Historia

Branżowa Szkoła I stopnia z praktyką w warsztatach szkolnych

Z dniem 1 października 1945 roku, na podstawie przedwojennych przepisów oświatowych, oficjalnie rozpoczęła działalność dydaktyczną Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa. Ta data stanowi początek prawie siedemdziesięcioletniej historii Zespołu Szkół Technicznych w Kole. 12 lutego 1947 roku szkoła została przemianowana na Publiczną Średnią Szkołę Zawodową, co przyczyniło się do podniesienia jej rangi w lokalnym środowisku. W roku 1951 szkoła znów zmieniła nazwę, stając się Zasadniczą Szkołą Zawodową. 28 sierpnia 1973 roku, na podstawie zarządzenia Kuratora Okręgu Szkolnego Poznańskiego Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kole została przekształcona w Zespół Szkół Zawodowych. Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Technicznych w Kole swoją działalność na ulicy Kolejowej 13 rozpoczęły w 1971 roku po zmianie siedziby z ulicy Wojciechowskiego natomiast zajęcia teoretyczne rozpoczęły się w nowym budynku przy ulicy Kolejowej 11 w 1972 roku. Uczniowie w Warsztatach Szkolnych odbywali zajęcia praktyczne w takich zawodach jak: tokarz, frezer, ślusarz, ślusarz-mechanik, ślusarz-spawacz, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych. Obecnie szkoła kształci w w dwóch zawodach robotniczych z praktyką w Pracowniach Warsztatów Szkolnych tj. Operator obrabiarek skrawających i Mechanik pojazdów samochodowych.


Branżowa Szkoła I stopnia dla młodocianych pracujących istnieje od 1977 roku. Uczniowie odbywają praktykę u pracodawców podpisując umowę o pracę. 20 lat temu uczniowie pracowali w Zakładach Mięsnych w Kole (obecnie Sokołów S.A.) i tam kształcili się w zawodzie aparatowy przetwórstwa mięsa. Wielu z nich po ukończeniu szkoły zostali pracownikami Zakładów Mięsnych. Najlepsi wyjeżdżali także do Niemiec pracując w tym zawodzie głównie w dziale rozbioru i wykrawania. Zawód sprzedawca również istnieje od ponad 30 lat. Natomiast zawód fryzjer powstał niedawno ok. 10 lat temu. Oba zawody istnieją do dziś. Inne aktualne zawody to: mechanik pojazdów samochodowych; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; blacharz samochodowy; kucharz; murarz tynkarz; elektromechanik; wędliniarz; krawiec; cukiernik; piekarz; stolarz; lakiernik; elektryk; ślusarz i inne

Koła zainteresowań

Branżowa Szkoła I stopnia z praktyką w warsztatach szkolnych

Od 2006 roku w ZST w Kole działa koło gokartowe skupiające uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, uczącej się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, w Uczniowskim Klubie Sportowym SPEED. W ramach prowadzonych zajęć uczniowie budują gokarty, którymi uczestniczą w zawodach gokartowych. Branżowa Szkoła I stopnia dla młodocianych pracujących Dla uczniów kształcących się w zawodzie fryzjer organizowane są wyjazdy do ośrodka szkolno-wychowawczego w Kole, których celem jest strzyżenie, czesanie i modelowanie włosów. Organizowane są również konkursy, które rozwijają zainteresowania uczniów- konkurs „ Na najbardziej oryginalną fryzurę”, konkurs „ Na najładniej pomalowane i zdobione paznokcie”. Odbywają się również spotkania z wizażystką, w trakcie którego również uczniowie w sposób profesjonalny wykonują makijaż. W zawodzie sprzedawca organizowany jest konkurs „Na najlepszego ucznia w zawodzie sprzedawca” oraz rozwijane są zainteresowania poprzez udział w konkursach dotyczących praw konsumenta.

Kontakty zagraniczne
Branżowa Szkoła I stopnia dla młodocianych pracujących wyjazdy do Niemiec uczniów z zawodem aparatowy przetwórstwa mięsa, propozycje wyjazdów do Niemiec do pracy w zawodzie fryzjer.
Osiągnięcia

Branżowa Szkoła I stopnia z praktyką w warsztatach szkolnych

Osiągnięcia Uczniowskiego Klubu Sportowego SPEED: Rok 2011 - III miejsce w klasyfikacji drużynowej Ogólnopolskiego Pucharu WSK w Skwierzynie Rok 2012 - III miejsce w klasyfikacji drużynowej Ogólnopolskiego Pucharu WSK w Skwierzynie III miejsce drużynowo XIII Ogólnopolskiego Pucharu WSK w Skwierzynie Rok 2013 - II miejsce drużynowo XV Ogólnopolskiego Pucharu WSK w Skwierzynie III miejsce w klasyfikacji drużynowej Ogólnopolskiego Pucharu WSK w Skwierzynie Rok 2014 - III miejsce w drużynowo XVII Ogólnopolskiego Pucharu WSK w Skwierzynie Oprócz gokartów uczniowie od podstaw zbudowali pojazd typu rurowiec. Budowa tego pojazdu pozwoliła uczniom poznać „od środka” konstrukcję samochodu, dała możliwość realizowania własnych projektów i pomysłów a ponadto uczniowie nabyli praktyczne umiejętności z zakresu obróbki metalu i spawalnictwa. Pojazd ten jest wykorzystywany do praktycznych treningów w różnych warunkach atmosferycznych i terenowych.


Branżowa Szkoła I stopnia dla młodocianych pracujących

Szkołę cechuje wysoka zdawalność egzaminu zawodowego w zawodzie sprzedawca na poziomie 98 %.