Koło
Technikum
Technikum w ZSRCKU w Kościelcu
Zespół szkół
Adres
ul.Kościelna 2, 62-604 Kościelec
Telefon
632722897
Fax
632716369
E-mail
Strona www
Dyrektor
Wiesław Kujawa
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu
Opis
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu to szkoła z tradycjami. Jej powstanie przypada na rok 1920. Szkoła ma dobrą opinię w środowisku. W 2005 roku szkoła zdobyła tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii w konkursie ekologicznym „Przyjaźni Środowisku” oraz otrzymała Kryształową Kulę. Od wielu już lat zajmuje wysokie pozycje w rankingach „Perspektyw”, co świadczy o wysokim poziomie nauczania i osiągnięciach uczniów w olimpiadach i konkursach. Od 2006 roku rokrocznie uczniowie zdobywają wysokie osiągnięcia w kraju wśród szkół rolniczych na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Najlepsi uczniowie są stypendystami Prezesa Rady Ministrów. -29.10.2016- wyróżnienie za szczególne wrażenia artystyczne w IX edycji Mistrzostw Polski Kelnerów "Junior Waiter 2016" w Warszawie. -16.12.2016-I miejsce w IV Wielkopolskim Konkursie "Najpiękniejszy Stół Świąteczny" w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. -09.05.2017-II miejsce w zawodach indywidualnych chłopców oraz IV miejsce w drużynowym finale wojewódzkim 56 edycji ogólnopolskich zawodów strzeleckich "O srebrne muszkiety-2017". -15.09.2017-II miejsce w zawodach strzelecko-obronnych w Potażnikach. -07.12.2017-XVI miejsce w międzynarodowym konkursie barmańskim "Monin Cup Junior". -14.12.2017-II miejsce w V Wielkopolskim Konkursie dla szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem: "Wigilia u babci" w Zespole Szkól Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. -24.01.2018-medal nadany przez Zarząd Główny LOK w Warszawie za propagowanie idei strzelectwa sportowego. Uczniowie ZSRCKU w Kościelcu zajmują rokrocznie czołowe miejsca w Mistrzostwach Powiatowych Szkół Ponadgimnazjalnych w takich dziedzinach sportu jak: piłka ręczna chłopców, tenis stołowy, piłka koszykowa dziewcząt, piłka siatkowa chłopców i biegi przełajowe. Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną, m. in. pracownie przedmiotowe do wszystkich przedmiotów ogólnokształcących, w tym nowoczesną pracownię biologiczną, chemiczną, multimedialną i telekonferencyjną; dwa laboratoria języków obcych, dwie nowoczesne pracownie żywienia, 3 pracownie informatyczne, Szkolne Centrum Informacji, pracownię mechanizacji rolnictwa wyposażoną w kompleks urządzeń do diagnostyki pojazdów. Szkoła posiada Ośrodek Szkolenia Kierowców na kategorię B i T, co umożliwia młodzieży szkolnej zdobycie prawa jazdy. Przy szkole znajduje się Internat oraz stołówka na 200 osób. Uczniowie Technikum Rolniczego w ramach współpracy z Towarzystwem Umiejętności Rolniczych w Poznaniu wyjeżdżają na praktyki zagraniczne do Niemiec. Natomiast uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych odbywają praktyki zawodowe w ośrodkach wczasowych nad morzem i w górach. 18 grudnia 2009 r. oddano do użytku kompleks boisk sportowych z programu „Moje boisko-Orlik 2012”. W czasie wolnym od zajęć, młodzież szkolna ma możliwość realizowania się w: Zespole Tańca Ludowego „Kościelec”, Zespole Wokalnym „Alebabki”, Oddziale ZHP, sekcji piłki ręcznej, sekcji piłki siatkowej, Klubie Honorowego Krwiodawcy, Kole PCK. Szkoła czynnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Od 2009 roku organizujemy Piknik rodzinny dla wszystkich mieszkańców okolicznych miejscowości. W 2011 roku szkoła rozpoczęła Zimowe Spotkania z folklorem, na których okoliczni mieszkańcy mogą przedstawiać swój dorobek kulturalny. Trzy razy byliśmy również współorganizatorami Dożynek Powiatowych. W Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu kształci się 585 uczniów, w tym 100 słuchaczy Szkół dla Dorosłych. Internat przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu ul. Kościelna 6 62-604 Kościelec tel. (63) 2722897 wew. 14 INTERNAT Internat działa od początku istnienia szkoły. Pierwotnie znajdował się w pałacu a od marca 1968 roku w obecnym budynku. Internat dysponuje pokojami czteroosobowymi na pięciu kondygnacjach. W czasie wolnym wychowankowie mogą korzystać z sali bilardowej, stołu do ping-ponga, siłowni, świetlic z telewizorami (cyfrowy polsat), cymbergaja i multimediów (dostęp do komputerów, internetu, drukarek). Stołówka internacka na 200 osób. Oprócz nauki młodzież ma do dyspozycji czas wolny, który jest wypełniony licznymi uroczystościami ( Otrzęsiny, Dzień Edukacji Narodowej, Wigilia, Dzień Kobiet, Pożegnanie Maturzystów) i imprezami edukacyjno-rozrywkowymi (Turnieje Grup,Turniej Motoryzacji itp.). Młodzież swoje umiejętności może udoskonalać włączając się w pracę samorządu młodzieżowego, czynnie uczestnicząc w przygotowaniach programów artystycznych oraz działając w różnych organizacjach.
Oferta
Dojazd
Szkoła mieści się w centrum Kościelca , przy ulicy Kościelnej 2 w niewielkiej odległości od przystanków PKS. Autobusy komunikacji podmiejskiej PKS kursują w godzinach rozpoczynania i kończenia zajęć lekcyjnych.
Historia
Początek szkolnictwa rolniczego w Kościelcu przypada na rok 1920. Szkoła przechodziła wiele reorganizacji. W 1997 roku otrzymała nazwę Zespół Szkół Rolniczych, a 19 września 1980 roku nadano jej imię Stanisława Staszica. 1 października 1998 szkoła przyjęła nazwę Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Przekształcenie uprawomocniło szkołę nie tylko do edukacji młodzieży, ale też do szerokiego kształcenia i doskonalenia dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych. W Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Kościelcu działają różne typy szkół stacjonarnych i policealnych, prowadzone są kursy i szkolenia. Zajęcia odbywają się także w weekendy. Szkoła ma dobrą opinię w środowisku. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu proponuje uczniom atrakcyjną ofertę edukacyjną, zapewniając dobre wykształcenie. Wspomagamy wszechstronny rozwój ucznia, zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami. Zapewniamy uczniom dobre warunki do nauki. Dobrze przygotowujemy ucznia do życia społecznego w rodzinie i środowisku lokalnym. Języki obce: - angielski, niemiecki i rosyjski Atuty szkoły: -każdy znajdzie dla siebie miejsce i będzie mógł realizować swoje plany - grono pedagogów otwarte na sprawy uczniów, służące młodzieży swą wiedzą i doświadczeniem - nauka w klasach z różnorodnymi przedmiotami rozszerzonymi i językami - dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe: do wszystkich przedmiotów ogólnokształcących, w tym nowoczesną pracownię biologiczną, chemiczną i multimedialną, dwa laboratoria języków obcych., dwie nowoczesne pracownie żywienia, trzy nowoczesne pracownie informatyczne z dostępem do internetu -Szkolne Centrum Informacji - biblioteka wyposażona w komputery ze stałym dostępem do internetu do dyspozycji uczniów - dobrze wyposażone zaplecze sportowe (siłownia, sala gimnastyczna, zespół boisk "Orlik").Pod koniec 2009 r. nastąpiło uroczyste otwarcie zespołu boisk sportowych: " ORLIK 2012". Przyszli uczniowie naszej szkoły będą więc mogli rozwijać swoje zdolności i zainteresowania sportowe: - na boisku ze sztuczną trawą do gry w piłkę nożną, - na boisku tartanowym do gry w piłkę siatkową, koszykową, gry w tenisa ziemnego, badmintona, - na bieżni wraz ze skocznią w dal i wzwyż. - opieka pedagoga - udział w różnych formach zajęć pozalekcyjnych: kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań: Zespole Tańca Ludowego „Kościelec”, Zespole Wokalnym „Alebabki”, Zespole Instrumentalnym „WZK”, Oddziale ZHP, sekcji piłki ręcznej, sekcji piłki siatkowej, Klubie Honorowego Krwiodawcy, Kole PCK. Biblioteka szkolna to miejsce przyjazne dla ucznia, gdzie nie tylko spragniony wiedzy książkowej znajdzie coś dla siebie. Posiadamy około 20 tysięcy pozycji, nie tylko lektury szkolne, ale także książki popularno-naukowe i nowości z dziedziny beletrystyki. W bibliotece działa również szkolne centrum informacji (8 komputerów podłączonych do Internetu), drukarka i ksero. Nasza biblioteka zawsze odkrywała talenty i promowała indywidualności. Jeśli interesujesz się kulturą, piszesz, śpiewasz, recytujesz, fotografujesz, grasz na instrumencie to zapraszamy. Cele szkoły: - umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności - umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kształcenia - wszechstronnie rozwija osobowość ucznia - kształtuje postawy humanistyczne, patriotyczne i internacjonalistyczne - wychowuje w duchu tolerancji, poszanowania godności własnej i drugiego człowieka Od początku istnienia Szkoły uczniowie stanowili podmiot jej pracy, a troska o ich rozwój była i jest dla placówki podstawowym zadaniem statutowym. Taką postawę budują nauczyciele, wykorzystując swoją osobowość, autorytet i umiejętności wspierane pasją, bezinteresownością działań i zaangażowaniem, znacznie wykraczającym poza granice obowiązku. Wraz z instytucjami pozaszkolnymi prowadzony jest program profilaktyki, ukierunkowany na problematykę uzależnień, promocję zdrowia i bezpieczeństwo młodzieży, a także działania budujące zasady tolerancji. W tej działalności Szkoła skupia się na rozbudzaniu wrażliwości uczniów na potrzeby innych, umiejętności kreowania siebie, poznawania predyspozycji zawodowych i rozwijania swoich pasji. ZSRCKU w Kościelcu to szkoła dla wszystkich: nowoczesna, zorientowana na potrzeby środowiska, solidna i bezpieczna. - maturzyści mogą uczestniczyć w zajęciach kół przygotowujących do matury Przy szkole istnieje internat na 200 osób oraz stołówka szkolna. Internat działa od początku istnienia szkoły. Pierwotnie znajdował się w pałacu a od marca 1968 roku w obecnym budynku. Internat dysponuje pokojami czteroosobowymi na pięciu kondygnacjach. W czasie wolnym młodzież może korzystać z sali bilardowej, stołu do ping-ponga, siłowni, świetlic telewizyjnych (cyfrowy Polsat), cymbergaja i multimediów (dostęp do komputerów, internetu, drukarek. Stołówka internacka na 200 osób. Oprócz nauki młodzież ma do dyspozycji czas wolny, który jest wypełniony licznymi uroczystościami (Otrzęsiny, Dzień Edukacji Narodowej, Wigilia, Dzień Kobiet, Pożegnanie Maturzystów) i imprezami edukacyjno-rozrywkowymi (Turnieje Grup, Turniej Motoryzacyjny itp.). Młodzież swoje umiejętności może udoskonalać włączając się w pracę MRI- samorządu młodzieżowego, czynnie uczestnicząc w przygotowaniach programów artystycznych oraz działając w różnych organizacjach. Organizacje działające na terenie internatu: -MRI- Młodzieżowa Rada Internatu-organizacja samorządowa wychowanków reprezentująca interesy mieszkańców internatu, -koło PCK-w ramach swojej działalności członkowie koła PCK biorą udział: w akcji " Walka z głodem", przygotowywanie paczek dla dzieci z Domu Dziecka w Nowym Świecie, zbieranie bilonu na akcję " Gorączka Złota", prowadzenie zbiórki używanej odzieży -III Drużyna Wędrownicza "Leśny Ogród"- wędrowniczy uczestniczą w: złazach harcerskich (wiosennych i jesiennych) organizowanych przez Komendę Hufca Koło, organizuje Akcję Kartki i Stroiki świąteczne, sprawują opiekę nad obeliskiem poświęconym męczeństwu młodzieży polskiej, pogłębiają wiedzę o harcerstwie. -FAMA- gazetka internacka pisana przez zespół redaktorski. Na łamach tego miesięcznika znajdziemy opis bieżących aktualności, informacje na temat życia codziennego internatu, ogłoszenia, problemy młodzieży, humor oraz horoskop. Na terenie internatu działają także kółka zainteresowań m. .in. kółko sportowe, kółko informatyczne. W internacie istnienie bezprzewodowy dostęp do internetu.
Koła zainteresowań
-Zespół Tańca Ludowego „Kościelec”, - Zespół Wokalny „Alebabki”, -Zespół Instrumentalny „WZK”, -Oddział ZHP, -sekcjiapiłki ręcznej, -sekcjiapiłki siatkowej, -Klub Honorowego Krwiodawcy, -Szkolne Koło PCK.
Kontakty zagraniczne
Praktyki zawodowe w Niemczech
Osiągnięcia
Od 2006 roku rokrocznie uczniowie zdobywają wysokie osiągnięcia w kraju wśród szkół rolniczych na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Najlepsi uczniowie są stypendystami Prezesa Rady Ministrów. -29.10.2016- wyróżnienie za szczególne wrażenia artystyczne w IX edycji Mistrzostw Polski Kelnerów "Junior Waiter 2016" w Warszawie. -16.12.2016-I miejsce w IV Wielkopolskim Konkursie "Najpiękniejszy Stół Świąteczny" w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. -09.05.2017-II miejsce w zawodach indywidualnych chłopców oraz IV miejsce w drużynowym finale wojewódzkim 56 edycji ogólnopolskich zawodów strzeleckich "O srebrne muszkiety-2017". -15.09.2017-II miejsce w zawodach strzelecko-obronnych w Potażnikach. -07.12.2017-XVI miejsce w międzynarodowym konkursie barmańskim "Monin Cup Junior". -14.12.2017-II miejsce w V Wielkopolskim Konkursie dla szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem: "Wigilia u babci" w Zespole Szkól Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. -24.01.2018-medal nadany przez Zarząd Główny LOK w Warszawie za propagowanie idei strzelectwa sportowego. Uczniowie ZSRCKU w Kościelcu zajmują rokrocznie czołowe miejsca w Mistrzostwach Powiatowych Szkół Ponadgimnazjalnych w takich dziedzinach sportu jak: piłka ręczna chłopców, tenis stołowy, piłka koszykowa dziewcząt, piłka siatkowa chłopców i biegi przełajowe.