Koło
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Koło
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
Liceum Ogólnokształcące w Kole ul.Blizna 37, Koło, 62-600 Kolo
1 A Politechniczny
1 B Prawniczy
1 C Lekarski
1 D Biomedyczny
1 E Informatyczna
1 F Ekonomiczna
1 G Psychologiczno-pedagogiczny
Liceum w ZSEA w Kole ul.H. Sienkiewicza 1, 62-600 Koło
1 LOA (liceum ogólnokształcące profil prozdrowotny)
1 LOB (liceum ogólnokształcące profil europejski)
Liceum w ZSOiT w Kłodawie ul.Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa
Klasa humanistyczna
Klasa językowa
Klasa biologiczno-chemiczna
Klasa matematyczno-fizyczna
Technikum w ZSEA w Kole ul.H. Sienkiewicza 1, 62-600 Koło
1 TE (technik ekonomista)
1 TR (technik rachunkowości)
1 TOT (technik obsługi turystyki)
1 TG (technik geodeta)
Technikum w ZST w Kole ul.Kolejowa 11, 62-600, Koło
TECHNIK ANALITYK
TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Technikum w ZSOiT w Kłodawie ul.Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa
Technik informatyk
Technik logistyk
Technik elektryk
Technik mechanik
Technikum w ZSRCKU w Kościelcu ul.Kościelna 2, 62-604 Kościelec
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
Technikum Logistyczne
Technikum Ekonomiczne
Technikum Informatyczne
Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
Technikum Rolnicze
Technikum Rachunkowości
Branżowa Szkoła I stopnia w ZST w Kole ul.Kolejowa 11, 62-600, Koło
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH z praktyką w warsztatach szkolnych
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH z praktyką w warsztatach szkolnych
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH dla młodocianych pracujących
SPRZEDAWCA dla młodocianych pracujących
FRYZJER dla młodocianych pracujących
KLASA WIELOZAWODOWA dla młodocianych pracujących