Malbork
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Malbork
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza ul.17 Marca 6, 82-200 Malbork 150 25/73
klasa politechniczno - architektoniczna 30 3/14
klasa prawno-dziennikarska 30 3/25
klasa biomedyczna z elementami psychologii 30 7/25
klasa lingwistyczno - kulturowa 30 9/27
klasa ekologiczno - turystyczna 30 3/29
II Liceum Ogólnokształcące w Malborku al.Wojska Polskiego 493, 82-200 Malbork 180 49/105
I A humanistyczno-prawna 30 8/39
I B psychologiczna 30 11/53
I C biomedyczna 30 8/28
I D architektoniczna 15 7/21
I D politechniczna 15 5/19
I E językowa 30 10/51
I F bioinżynieryjna 30 0/14
IV Liceum Ogólnokształcące pl. Gabriela Narutowicza 14, 82-200, Malbork 90 20/34
1 LOw (klasa wojskowa) 30 18/29
1 LOm (klasa służb mundurowych) 30 2/18
1 LOs (klasa sportowa) 30 0/5
Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące ul.Reymonta 24, 82-200 Malbork 60 1/3
humanistyczno - prawniczy 15 0/0
politechniczny 15 0/0
medyczno - farmaceutyczny 15 1/3
ekonomiczno - społeczny 15 0/0
Technikum Nr 2 pl.Gabriela Narutowicza 14, 82-200, Malbork 90 1/14
1 TM (technik mechanik) 15 0/1
1 TS (technik pojazdów samochodowych) 15 0/2
1 TEE (technik elektronik) 15 0/5
1 TE (technik elektryk) 15 1/7
1 TB (technik budownictwa) 15 0/6
1 TO (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) 15 0/6
Technikum Nr 3 al.Wojska Polskiego 502, 82-200 Malbork 180 55/108
I A-technik ekonomista 30 6/23
I T-technik organizacji turystyki 15 5/31
I H-technik hotelarstwa 15 9/35
I K-technik informatyk 45 12/32
I P-technik programista 15 6/26
I G-technik żywienia i usług gastronomicznych 30 5/33
I L-technik logistyk 30 12/47
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 pl.Gabriela Narutowicza 14, 82-200, Malbork 150 9/27
1 K (kucharz) 30 0/8
1 F (fryzjer) 30 2/10
1 MPS (mechanik pojazdów samochodowych) 30 1/6
1 S (sprzedawca) 15 1/1
1 OS (operator obrabiarek skrawających) 15 0/3
1 WZ (klasa wielozawodowa) 30 5/10