Malbork
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Malbork
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza ul.17 Marca 6, 82-200 Malbork 176 0/0
klasa politechniczno - architektoniczna 45 0/0
klasa prawno-dziennikarska 30 0/0
klasa biomedyczna z elementami psychologii 45 0/0
klasa lingwistyczno - kulturowa 30 0/0
klasa ekologiczno - turystyczna 26 0/0
II Liceum Ogólnokształcące w Malborku al.Wojska Polskiego 493, 82-200 Malbork 210 0/0
I A humanistyczno-prawna 30 0/0
I B psychologiczna 45 0/0
I C biomedyczna 45 0/0
I D architektoniczna 30 0/0
I D politechniczna 15 0/0
I E językowa 45 0/0
I F bioinżynieryjna 0 0/0
IV Liceum Ogólnokształcące pl. Gabriela Narutowicza 14, 82-200, Malbork 90 0/0
1 LOw (klasa wojskowa) 30 0/0
1 LOm (klasa służb mundurowych) 30 0/0
1 LOs (klasa sportowa) 30 0/0
Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące ul.Reymonta 24, 82-200 Malbork 60 24/28
humanistyczno - prawniczy 15 11/18
politechniczny 15 3/5
medyczno - farmaceutyczny 15 8/13
ekonomiczno - społeczny 15 2/9
Technikum Nr 2 pl.Gabriela Narutowicza 14, 82-200, Malbork 90 28/31
1 TM (technik mechanik) 15 8/11
1 TS (technik pojazdów samochodowych) 15 0/0
1 TEE (technik elektronik) 15 0/0
1 TE (technik elektryk) 15 5/11
1 TB (technik budownictwa) 15 11/20
1 TO (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) 15 4/15
Technikum Nr 3 al.Wojska Polskiego 502, 82-200 Malbork 182 0/0
I A-technik ekonomista 30 0/0
I T-technik organizacji turystyki 15 0/0
I H-technik hotelarstwa 15 0/0
I K-technik informatyk 45 0/0
I P-technik programista 16 0/0
I G-technik żywienia i usług gastronomicznych 30 0/0
I L-technik logistyk 31 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 pl.Gabriela Narutowicza 14, 82-200, Malbork 180 19/26
1 K (kucharz) 30 0/0
1 F (fryzjer) 30 0/0
1 MPS (mechanik pojazdów samochodowych) 30 0/0
1 S (sprzedawca) 30 5/5
1 OS (operator obrabiarek skrawających) 30 14/21
1 WZ (klasa wielozawodowa) 30 0/0