Malbork
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Malborski
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza ul.17 Marca 6, 82-200 Malbork 186 148/391
politechniczno - architektoniczna 30 23/114
humanistyczno - prawna 32 16/176
biomedyczna 30 44/166
lingwistyczna 32 17/130
psychologiczno - językowa 30 34/235
geopolitechniczna 32 14/85
II Liceum Ogólnokształcące w Malborku al.Wojska Polskiego 493, 82-200 Malbork 220 210/504
I A humanistyczno-prawna 30 31/202
I B psychologiczna 32 48/278
I C biomedyczna 32 46/179
I D politechniczna 32 15/110
I E językowa 32 46/249
I F architektoniczna 32 18/125
I G bioinżynieryjna 30 6/89
IV Liceum Ogólnokształcące pl. Gabriela Narutowicza 14, 82-200, Malbork 62 127/178
1 LOw (klasa wojskowa) 30 87/144
1 LOs (klasa sportowa) 32 40/62
Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące ul.Reymonta 24, 82-200 Malbork 48 10/66
humanistyczno - prawniczy 14 5/37
ekonomiczno - społeczny 10 0/28
politechniczny 8 0/15
medyczno - farmaceutyczny 16 5/37
Technikum Nr 2 pl.Gabriela Narutowicza 14, 82-200, Malbork 128 38/124
1 TM (technik mechanik) 32 5/42
1 TS (technik pojazdów samochodowych) 16 5/39
1 TE (technik elektryk) 32 21/68
1 TB (technik budownictwa) 32 2/51
1 TO (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) 16 5/48
Technikum Nr 3 al.Wojska Polskiego 502, 82-200 Malbork 216 234/511
I A-technik ekonomista 32 16/173
I T-technik organizacji turystyki 16 23/208
I H-technik hotelarstwa 16 12/181
I K-technik informatyk 45 32/155
I P-technik programista 15 32/133
I G-technik żywienia i usług gastronomicznych 30 40/177
I L-technik logistyk 62 79/255
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 pl.Gabriela Narutowicza 14, 82-200, Malbork 224 25/101
1 K (kucharz) 32 3/37
1 F (fryzjer) 32 11/41
1 MPS (mechanik pojazdów samochodowych) 32 6/36
1 OS (operator obrabiarek skrawających) 32 0/6
1 WZ (klasa wielozawodowa) 96 5/32