Malbork
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Malbork
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza ul.17 Marca 6, 82-200 Malbork 90 58/238
Klasa politechniczna 15 4/64
Klasa architektoniczna 15 14/58
Klasa prawna 15 3/65
Klasa dziennikarska 15 14/117
Klasa biomedyczna 30 23/99
II Liceum Ogólnokształcące w Malborku al.Wojska Polskiego 493, 82-200 Malbork 120 228/367
I A humanistyczno-prawna 15 25/106
I A językowa 15 40/143
I B psychologiczna 30 53/184
I C biomedyczna 30 65/134
I D politechniczna 15 19/95
I D architektoniczna 15 26/86
IV Liceum Ogólnokształcące pl. Gabriela Narutowicza 14, 82-200, Malbork 60 119/182
1LOw - klasa wojskowa 30 89/155
1LOs - klasa sportowa 30 30/60
Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące ul.Reymonta 24, 82-200 Malbork 70 7/32
Humanistyczno - prawniczy 25 5/18
Politechniczny 15 0/3
Medyczno - farmaceutyczny 15 2/15
Ekonomiczno - społeczny 15 0/8
Technikum Nr 2 pl.Gabriela Narutowicza 14, 82-200, Malbork 90 42/102
1TML - technik mechanik 15 4/32
1TML - technik mechanik lotniczy 15 7/24
1TE - technik elektryk 30 17/46
1TES - technik elektronik 15 6/34
1TES - technik pojazdów samochodowych 15 8/31
Technikum Nr 3 al.Wojska Polskiego 502, 82-200 Malbork 150 198/324
I A 15 16/58
I R 15 2/29
I H 15 14/82
I K 45 54/121
I P 15 38/90
I G 15 27/73
I L 30 47/139
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 pl.Gabriela Narutowicza 14, 82-200, Malbork 120 126/179
1K - kucharz 30 14/42
1F - fryzjer 30 42/71
1MPS - mechanik pojazdów samochodowych 30 28/50
1WZO - klasa wielozawodowa 15 42/77
1WZO - operator obrabiarek skrawających 15 0/5
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 al.Wojska Polskiego 502, 82-200 Malbork 32 1/18
I POH 16 1/9
I ML 16 0/11