Malbork
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące w Malborku
Zespół szkół
Adres
al.Wojska Polskiego 493, 82-200 Malbork
Telefon
55-6471901
Fax
55-6471908
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Zbigniew Kowalski
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Zdjęcie
 • II Liceum Ogólnokształcące w Malborku
 • II Liceum Ogólnokształcące w Malborku
 • II Liceum Ogólnokształcące w Malborku
 • II Liceum Ogólnokształcące w Malborku
 • II Liceum Ogólnokształcące w Malborku
 • II Liceum Ogólnokształcące w Malborku
 • II Liceum Ogólnokształcące w Malborku
 • II Liceum Ogólnokształcące w Malborku
 • II Liceum Ogólnokształcące w Malborku
 • II Liceum Ogólnokształcące w Malborku
 • II Liceum Ogólnokształcące w Malborku
 • II Liceum Ogólnokształcące w Malborku
 • II Liceum Ogólnokształcące w Malborku
Opis

Szkoła istnieje od 1991 roku. Jesteśmy szkołą bardzo cenioną w środowisku, dumną ze swoich osiągnięć oraz sukcesów swoich wychowanków. Dbamy o wysoki poziom nauczania.

Rokrocznie naukę w naszej szkole rozpoczynają uczniowie z wysokimi ambicjami, których celem są studia na najlepszych uczelniach. 

II Liceum Ogólnokształcące to najchętniej wybierane liceum w powiecie malborskim.

Od wielu lat jesteśmy liderem konkursu na „Najlepszego Absolwenta”.

Jesteśmy szkołą z najwyższą liczbą uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego oraz jego bardzo wysoką zdawalnością.

Uczestniczymy w programie „Pomorska Liga Zadaniowa”.

Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów na płaszczyźnie intelektualnej, sportowej i artystycznej.

Jesteśmy szkołą przyjazną uczniom: zajęcia edukacyjne odbywają się w systemie jednozmianowym, lekcje rozpoczynamy od godziny 8.00 i kończymy najpóźniej ok. godziny 15.00 (korelacja rozkładów jazdy komunikacji z planem szkolnym).

Nasza szkoła została wytypowana do programu „Zdolni z Pomorza”, wspierającego uczniów szczególnie uzdolnionych
w obszarze przedmiotów ścisłych (matematyka, chemia, biologia).

Otrzymaliśmy wyróżnienie na Pomorskim Forum Edukacji - jako jedna z trzech szkół w województwie pomorskim, w których zanotowano największy przyrost wiedzy u uczniów badanych przez E W D (porównanie wyników egzaminu gimnazjalnego z wynikami egzaminu maturalnego).

Mamy nowoczesne specjalistyczne pracownie dydaktyczne: biologiczną, chemiczną, matematyczno-fizyczną, informatyczną, ratownictwa medycznego, technik graficznych, bibliotekę z czytelnią. W pracowniach tych swoje zainteresowania mogą rozwijać uczniowie
na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i kołach zainteresowań. Bogata baza sportowo-rekreacyjna, pozwala na różnorodne zajęcia sportowe.

Do dyspozycji uczniów jest: hala sportowa, hala lekkoatletyczna, boiska do piłki nożnej „Orlik”, boiska do gier zespołowych, nowoczesna sala fitness, siłownia, sala do aerobiku.

Proponujemy dowolny wybór przedmiotów na poziomie rozszerzonym zgodny z zainteresowaniami ucznia. Oferta szkoły została stworzona z uwzględnieniem oczekiwań, jakie stawiają wiodące uczelnie wyższe wobec przyszłych studentów.

Do atutów naszej szkoły należą także odpowiednie i przyjazne warunki do zgłębiania wiedzy, wykwalifikowana kadra przygotowuje uczniów do konkursów, olimpiad rozbudzając ich pasje na zajęciach dodatkowych i kołach zainteresowań.

Realizujemy we współpracy z uczelniami wyższymi i innymi instytucjami największą liczbę innowacji. Od wielu lat współpracujemy z partnerskimi szkołami w Niemczech - Nordhorn i Monheim am Rhein, umożliwiając uczniom udział w wymianie młodzieży.

Nasi uczniowie mają możliwość samorealizacji w Samorządzie Uczniowskim i Wolontariacie.

Umożliwiamy uczniom zamiejscowym zakwaterowanie w internacie.

Współtworzymy szkołę otwartą na potrzeby naszej społeczności, bliską życiu. Szkołę nowoczesną, zinformatyzowaną, inspirującą do działania. Szkołę znającą oczekiwania i zarazem problemy współczesnej młodzieży. Rozwijającą i wspierającą talenty i pasje uczniów. Szkołę, która kładzie nacisk na wysoką jakość kształcenia i doskonale wywiązuje się z zadań wychowawczych. Szkołę, która zarówno wspomaga uczniów zdolnych, jak i mających trudności w uczeniu się. Szkołę, w której uczniowie nie będą się nudzić i nikt nie będzie anonimowy.

 W TRADYCJĘ naszej szkoły wpisane są: • Otrzęsiny klas Pierwszych, Mikołajki, Noc filmowa, Turniej piłki siatkowej z okazji pierwszego dnia wiosny, Pawlinki. • Liczne wycieczki, zarówno krajowe jak i zagraniczne. • Wymiana z młodzieżą z Nordhorn i w Monheim. • Zaangażowanie w sport. • Wolontariat między innymi praca w świetlicach socjoterapeutycznych, spotkania z seniorami w Domu Pomocy Społecznej w Malborku – Mikołajki, Dzień Kobiet, działalność charytatywna: „A jednak jesteś Święty Mikołaju” , „Podaruj zeszyt”; cykliczne zajęcia dla seniorów dotyczące nauki obsługi komputera; systematyczne dyżury w rodzinach zastępczych (indywidualna pomoc w lekcjach, zajęcia opiekuńcze); zbiórka plastikowych nakrętek; krwiodawstwo, WOŚP. 

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Uczniowie z Malborka dojazd autobusami MZK pod budynek szkoły. Uczniowie z poza Malborka dojazd autobusami przewoźników na teren szkoły. Na terenie szkoły znajduje się przystanek autobusowy, z którego korzystają wszystkie autobusy dowożące młodzież do szkoły
Historia
Szkoła istnieje od 1991 roku. Powstała na mocy zarządzenia nr 12/91 Kuratora Oświaty i Wychowania w Elblągu z dnia 5 lutego 1991 roku jako "jednostka budżetowa podporządkowana Kuratorowi Oświaty i Wychowania". Dnia 01 marca 1991 zostało utworzone II LO w Malborku. II Liceum Ogólnokształcące w Malborku pierwszą swoją siedzibę miało w budynku byłego Domu Dziecka "Przyjaźń" przy ul. 500-lecia 98. Dyrektorem Szkoły został Jan Pawlina, który pełnił tą funcję przez 20 lat. 2 września 1991 roku nastąpiło uroczyste rozpoczęcie pierwszego roku szkolnego 1991/1992. Od momentu powstania, oprócz normalnych zajęć dydaktycznych, przeprowadzany buł eksperyment pedagogiczny polegający na szerszym niż zazwyczaj wprowadzeniu środka dydaktycznego, jakim są szkolne hodowle zwierząt. 4 listopada 1993 roku II LO zostało przyjęte do Klubu Przodujących Szkół, który promował szkoły wyróżniające się rzetelnymi i uznanymi w środowisku osiągnięciami pedagogicznymi i dydaktycznymi. Od 1996 r. zaczęliśmy remontować nową siedzibę szkoły mieszczącą się w zabudowaniach byłych Koszarów Wojskowych na Piaskach. Od 1997 r. szkoła przeżywa okres rozwoju INTERNETU. W 1998 roku oddano do użytku wielofunkcyjną halę sportową przystosowaną do uprawiania lekkiej atletyki. W czasie ferii 2001 roku nastąpiło przeniesienie szkoły z budynku przy ulicy 500-lecia do gmachu, w którym obecnie znajdujemy się. Uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły miało miejsce 9 lutego 2001 roku. 27.02.2001 r. - został podpisany przez prorektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Witolda Turnowieckiego, Starostę Powiatu Malborskiego Juliana Grzanko oraz Dyrektora Szkoły Jana Pawlinę dokument o współpracy szkoły z Uniwersytetem Gdańskim. 11 października 2002 roku otworzono multimedialną salę komputerową. Na przełomie 2002/2003 w szkole mieściło się Publiczne Gimnazjum Katolickie. Od 1 września 2003 roku szkoła zmieniała nazwę na Zespół Szkół Nr 2 w Malborku w skład którego wchodziło II Liceum Ogólnokształcące oraz IV Liceum Profilowane. 13 listopada 2004 - II LO otrzymało certyfikat "Szkoły z Klasą". Byliśmy pierwszą szkołą ponadpodstawową w powiecie malborskim, której udało się otrzymać to wyróżnienie. 1 września 2006 roku zostało utworzone Liceum Plastyczne na podbudowie gimnazjum. Od 2008 szkoła prowadzi oddziały integracyjne. W roku szkolnym 2010/2011 w II LO w ramach innowacji pedagogicznej utworzona klasę akademicką z autorskim programem nauczania z historii, o nazwie "Historia - Kultura i Sztuka Ziemi Malborskiej i Pomorskiej". W roku szkolnym 2011/2012 pani Renacie Zawadzińskiej powierzono stanowisko Dyrektora Szkoły 13 kwietnia 2012r. Szkole został nadany Sztandar. Od lipca 2012 roku Dyrektorem Szkoły jest Zbigniew Kowalski.
Koła zainteresowań
W szkole działają koła zainteresowań: historyczne, sportowe, matematyczne, biologiczne, chemiczne, fizyczne, informatyczne , geograficzne, językowe, teatralne.
Kontakty zagraniczne
Od 1997 roku szkoła współpracuje ze szkołami ponadgimnazjalnymi w Niemczech z Gimnazjum w Nordhorn i w Monheim - celem tej współpracy jest realizacja programu z zakresu kultury, tradycji narodowej i historii. Co roku młodzież z naszej szkoły wyjeżdża do zaprzyjaźnionych szkół, gdzie wspólnie ze swoimi niemieckimi koleżankami i kolegami wymieniają doświadczenia edukacyjne w czasie tygodniowego pobytu. Od roku 2014 dla uczniów naszej szkoły organizowane są warsztaty językowe we Włoszech, Hiszpanii, Malcie.
Osiągnięcia
OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH I OLIMPIADACH PRZEDMIOTOWYCH • I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Recytatorskim Poezji Bł. Jana Pawła II • I miejsce w Olimpiadzie „HIV-AIDS- STOP" • Finalista Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym • I miejsce w Konkursie Malborscy Świadkowie Historii • Finaliści Konkursu Wiedzy o Przedsiębiorczości • Finaliści Konkursu Wiedzy Historycznej • Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno-Fizycznego "Wygraj Indeks" na Politechnikę Gdańską • III miejsce w IV edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej "Przystanek Bruxelles" • Wyróżnienie w XI Wojewódzkim Konkursie Dziennikarskim „Dziennikarstwo obywatelskie” • Ogólnopolski Konkurs Historyczno- Literacki "Żołnierze Wyklęci- Bohaterowie Niezłomni": III miejsce w kategorii prac pisemnych szkół ponadgimnazjalnych; I miejsce w kategorii multimedialnej; I miejsce w kategorii plastycznej. • IV miejsce - Konkurs Literacki - Kocham, Szanuję, Rozumiem • wyróżnienia w I Ogólnopolskim Konkursie Graficznym dla Młodzieży na ekslibris Filii Gdańskiej • I miejsce zespołu z ZSP nr 2 w kategorii programów poetycko – muzycznych na XIX Pomorskim Festiwalu Poetyckim im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie • Wyróżnienie w konkursie INNY Instytutu Edukacji Artystycznej APS w Warszawie OSIĄGNIĘCIA W SPORCIE zawody drużynowe I miejsce w Finale Wojewódzkim w Piłkę Siatkową Dziewcząt oraz reprezentowanie województwa pomorskiego w finale Mistrzostw Polski I miejsce w Finale Wojewódzkim w Piłkę Siatkową Chłopców I miejsce w POWIATOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH CHŁOPCÓW: III miejsce w POWIATOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH DZIEWCZĄT III miejsce w POWIATOWEJ LICEALIADZIE PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW II miejsce w POWIATOWEJ LICEALIADZIE PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW III miejsce w POWIATOWEJ LICEALIADZIE PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT zawody indywidualne III miejsce w MALBORSKIM BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI III miejsce w GRAND PRIX SZTUMU W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH IV miejsce w GRAND PRIX SZTUMU W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH X BIEG TRZEŹWOŚCI pierwsze i drugie miejsca w kategorii dziewcząt i chłopców Złoty Medal Mistrzostw Polski w Kajakarstwie ucznia naszej szkoły oraz powołanie do Kadry Polski Szkoła opracowała i wdrożyła następujące innowacje zatwierdzone przez Pomorskie Kuratorium Oświaty INNOWACJE PEDAGOGICZNE Z PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH • Historia- archeologia i dziedzictwo historyczne pomorza oraz elementy prawa • Otwarci i obywatelscy – innowacja z historii i wiedzy o społeczeństwie • Podstawy psychologii INNOWACJE PEDAGOGICZNE Z PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH • Laboratorium bez tajemnic – innowacja z chemii • Astronomia przez komputer – innowacja z fizyki • Programowanie i budowa robotów – innowacja z informatyki Od kilku lat nasza szkoła została wytypowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego do organizacji zajęć dla bardzo zdolnej młodzieży z matematyki, chemii oraz biologii w naszym regionie, w programie "Zdolni z Pomorza". Szkoła została wyróżniona na Pomorskim Forum Edukacji jako jedna z trzech szkół w naszym województwie, w których zanotowano największy przyrost wiedzy u uczniów badany przez EWD (porównanie wyników egzaminu gimnazjalnego z wynikami egzaminu maturalnego). W ostatnich latach tytuł najlepszego absolwenta powiatu malborskiego zarówno w kategorii uczniów LICEUM jak i TECHNIKUM otrzymali nasi absolwenci.
Drzwi otwarte
15 maja (piątek) 2020 r.  w godz. od 9.00 do 13.00
Współpraca z pracodawcami
Szkoła od kilku lat współpracuje z Okręgową Izbą Lekarską, Okręgową Izbą Radców Prawnych, Okręgową Izbą Architektów z wieloma Uczelniami Wyższymi oraz z firmą Eurofins Polska
Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła oferuje zajęcia pozalekcyjne, na których młodzież ma możliwość realizować swoje zainteresowania: historyczne, sportowe, matematyczne, biologiczne, chemiczne, fizyczne, informatyczne , geograficzne, językowe, teatralne.
Zakres wiekowy
Absolwenci szkół podstawowych