Malbork
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące w Malborku
Adres
al.Wojska Polskiego 493, 82-200 Malbork
Telefon
55-6471901
Fax
55-6471908
E-mail
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Zdjęcie
 • II Liceum Ogólnokształcące w Malborku
 • II Liceum Ogólnokształcące w Malborku
 • II Liceum Ogólnokształcące w Malborku
 • II Liceum Ogólnokształcące w Malborku
 • II Liceum Ogólnokształcące w Malborku
 • II Liceum Ogólnokształcące w Malborku
 • II Liceum Ogólnokształcące w Malborku
 • II Liceum Ogólnokształcące w Malborku
 • II Liceum Ogólnokształcące w Malborku
 • II Liceum Ogólnokształcące w Malborku
 • II Liceum Ogólnokształcące w Malborku
 • II Liceum Ogólnokształcące w Malborku
 • II Liceum Ogólnokształcące w Malborku
Oferta
Dojazd
Uczniowie z Malborka dojazd autobusami MZK pod budynek szkoły. Uczniowie z poza Malborka dojazd autobusami przewoźników na teren szkoły. Na terenie szkoły znajduje się przystanek autobusowy, z którego korzystają wszystkie autobusy dowożące młodzież do szkoły
Historia
Szkoła istnieje od 1991 roku. Powstała na mocy zarządzenia nr 12/91 Kuratora Oświaty i Wychowania w Elblągu z dnia 5 lutego 1991 roku jako "jednostka budżetowa podporządkowana Kuratorowi Oświaty i Wychowania". Dnia 01 marca 1991 zostało utworzone II LO w Malborku. II Liceum Ogólnokształcące w Malborku pierwszą swoją siedzibę miało w budynku byłego Domu Dziecka "Przyjaźń" przy ul. 500-lecia 98. Dyrektorem Szkoły został Jan Pawlina, który pełnił tą funcję przez 20 lat. 2 września 1991 roku nastąpiło uroczyste rozpoczęcie pierwszego roku szkolnego 1991/1992. Od momentu powstania, oprócz normalnych zajęć dydaktycznych, przeprowadzany buł eksperyment pedagogiczny polegający na szerszym niż zazwyczaj wprowadzeniu środka dydaktycznego, jakim są szkolne hodowle zwierząt. 4 listopada 1993 roku II LO zostało przyjęte do Klubu Przodujących Szkół, który promował szkoły wyróżniające się rzetelnymi i uznanymi w środowisku osiągnięciami pedagogicznymi i dydaktycznymi. Od 1996 r. zaczęliśmy remontować nową siedzibę szkoły mieszczącą się w zabudowaniach byłych Koszarów Wojskowych na Piaskach. Od 1997 r. szkoła przeżywa okres rozwoju INTERNETU. W 1998 roku oddano do użytku wielofunkcyjną halę sportową przystosowaną do uprawiania lekkiej atletyki. W czasie ferii 2001 roku nastąpiło przeniesienie szkoły z budynku przy ulicy 500-lecia do gmachu, w którym obecnie znajdujemy się. Uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły miało miejsce 9 lutego 2001 roku. 27.02.2001 r. - został podpisany przez prorektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Witolda Turnowieckiego, Starostę Powiatu Malborskiego Juliana Grzanko oraz Dyrektora Szkoły Jana Pawlinę dokument o współpracy szkoły z Uniwersytetem Gdańskim. 11 października 2002 roku otworzono multimedialną salę komputerową. Na przełomie 2002/2003 w szkole mieściło się Publiczne Gimnazjum Katolickie. Od 1 września 2003 roku szkoła zmieniała nazwę na Zespół Szkół Nr 2 w Malborku w skład którego wchodziło II Liceum Ogólnokształcące oraz IV Liceum Profilowane. 13 listopada 2004 - II LO otrzymało certyfikat "Szkoły z Klasą". Byliśmy pierwszą szkołą ponadpodstawową w powiecie malborskim, której udało się otrzymać to wyróżnienie. 1 września 2006 roku zostało utworzone Liceum Plastyczne na podbudowie gimnazjum. Od 2008 szkoła prowadzi oddziały integracyjne. W roku szkolnym 2010/2011 w II LO w ramach innowacji pedagogicznej utworzona klasę akademicką z autorskim programem nauczania z historii, o nazwie "Historia - Kultura i Sztuka Ziemi Malborskiej i Pomorskiej". W roku szkolnym 2011/2012 pani Renacie Zawadzińskiej powierzono stanowisko Dyrektora Szkoły 13 kwietnia 2012r. Szkole został nadany Sztandar. Od lipca 2012 roku Dyrektorem Szkoły jest Zbigniew Kowalski.
Koła zainteresowań
W szkole działają koła zainteresowań: historyczne, sportowe, matematyczne, biologiczne, chemiczne, fizyczne, informatyczne , geograficzne, językowe, teatralne.
Kontakty zagraniczne
Od 1997 roku szkoła współpracuje ze szkołami ponadgimnazjalnymi w Niemczech z Gimnazjum w Nordhorn i w Monheim - celem tej współpracy jest realizacja programu z zakresu kultury, tradycji narodowej i historii. Co roku młodzież z naszej szkoły wyjeżdża do zaprzyjaźnionych szkół, gdzie wspólnie ze swoimi niemieckimi koleżankami i kolegami wymieniają doświadczenia edukacyjne w czasie tygodniowego pobytu. Od roku 2014 dla uczniów naszej szkoły organizowane są warsztaty językowe we Włoszech, Hiszpanii, Malcie.
Osiągnięcia
OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH I OLIMPIADACH PRZEDMIOTOWYCH • I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Recytatorskim Poezji Bł. Jana Pawła II • I miejsce w Olimpiadzie „HIV-AIDS- STOP" • Finalista Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym • I miejsce w Konkursie Malborscy Świadkowie Historii • Finaliści Konkursu Wiedzy o Przedsiębiorczości • Finaliści Konkursu Wiedzy Historycznej • Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno-Fizycznego "Wygraj Indeks" na Politechnikę Gdańską • III miejsce w IV edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej "Przystanek Bruxelles" • Wyróżnienie w XI Wojewódzkim Konkursie Dziennikarskim „Dziennikarstwo obywatelskie” • Ogólnopolski Konkurs Historyczno- Literacki "Żołnierze Wyklęci- Bohaterowie Niezłomni": III miejsce w kategorii prac pisemnych szkół ponadgimnazjalnych; I miejsce w kategorii multimedialnej; I miejsce w kategorii plastycznej. • IV miejsce - Konkurs Literacki - Kocham, Szanuję, Rozumiem • wyróżnienia w I Ogólnopolskim Konkursie Graficznym dla Młodzieży na ekslibris Filii Gdańskiej • I miejsce zespołu z ZSP nr 2 w kategorii programów poetycko – muzycznych na XIX Pomorskim Festiwalu Poetyckim im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie • Wyróżnienie w konkursie INNY Instytutu Edukacji Artystycznej APS w Warszawie OSIĄGNIĘCIA W SPORCIE zawody drużynowe I miejsce w Finale Wojewódzkim w Piłkę Siatkową Dziewcząt oraz reprezentowanie województwa pomorskiego w finale Mistrzostw Polski I miejsce w Finale Wojewódzkim w Piłkę Siatkową Chłopców I miejsce w POWIATOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH CHŁOPCÓW: III miejsce w POWIATOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH DZIEWCZĄT III miejsce w POWIATOWEJ LICEALIADZIE PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW II miejsce w POWIATOWEJ LICEALIADZIE PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW III miejsce w POWIATOWEJ LICEALIADZIE PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT zawody indywidualne III miejsce w MALBORSKIM BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI III miejsce w GRAND PRIX SZTUMU W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH IV miejsce w GRAND PRIX SZTUMU W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH X BIEG TRZEŹWOŚCI pierwsze i drugie miejsca w kategorii dziewcząt i chłopców Złoty Medal Mistrzostw Polski w Kajakarstwie ucznia naszej szkoły oraz powołanie do Kadry Polski Szkoła opracowała i wdrożyła następujące innowacje zatwierdzone przez Pomorskie Kuratorium Oświaty INNOWACJE PEDAGOGICZNE Z PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH • Historia- archeologia i dziedzictwo historyczne pomorza oraz elementy prawa • Otwarci i obywatelscy – innowacja z historii i wiedzy o społeczeństwie • Podstawy psychologii INNOWACJE PEDAGOGICZNE Z PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH • Laboratorium bez tajemnic – innowacja z chemii • Astronomia przez komputer – innowacja z fizyki • Programowanie i budowa robotów – innowacja z informatyki Od kilku lat nasza szkoła została wytypowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego do organizacji zajęć dla bardzo zdolnej młodzieży z matematyki, chemii oraz biologii w naszym regionie, w programie "Zdolni z Pomorza". Szkoła została wyróżniona na Pomorskim Forum Edukacji jako jedna z trzech szkół w naszym województwie, w których zanotowano największy przyrost wiedzy u uczniów badany przez EWD (porównanie wyników egzaminu gimnazjalnego z wynikami egzaminu maturalnego). W ostatnich latach tytuł najlepszego absolwenta powiatu malborskiego zarówno w kategorii uczniów LICEUM jak i TECHNIKUM otrzymali nasi absolwenci.
Drzwi otwarte
15 maja (piątek) 2020 r.  w godz. od 9.00 do 13.00
Współpraca z pracodawcami
Szkoła od kilku lat współpracuje z Okręgową Izbą Lekarską, Okręgową Izbą Radców Prawnych, Okręgową Izbą Architektów z wieloma Uczelniami Wyższymi oraz z firmą Eurofins Polska
Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła oferuje zajęcia pozalekcyjne, na których młodzież ma możliwość realizować swoje zainteresowania: historyczne, sportowe, matematyczne, biologiczne, chemiczne, fizyczne, informatyczne , geograficzne, językowe, teatralne.
Zakres wiekowy
Absolwenci szkół podstawowych