Malbork
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
Adres
ul.17 Marca 6, 82-200 Malbork
Telefon
(55) 272-24-22, +48 507 187 276
E-mail
Strona www
Dyrektor
Hanna Lalak
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • młodzież
 • Aktywność fizyczna uczniów i nauczycieli
 • Budynek szkoły
 • młodzież
 • młodzież
 • nauczyciele
 • Aula szkoły im. Leopolda Cieplaka
 • młodzież
 • młodzież
 • młodzież
 • młodzież
 • młodzież
 • młodzież
 • młodzież
 • młodzież
 • młodzież
 • młodzież
 • Happening wolontariacki na Placu Kazimierza Jagiellończyka w Malborku
 • Polonez studniówkowy na Placu Kazimierza Jagiellończyka w Malborku
 • Pomorskie Forum Edukacji pod hasłem "2019. Rok Wolności i Solidarności"
Opis

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku to szkoła, której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Malborku. Placówka usytuowana jest w śródmieściu miasta. Lokalizacja szkoły ułatwia dotarcie do niej środkami komunikacji publicznej. Atutem szkoły jest również jej położenie w sąsiedztwie instytucji administracyjnych i oświatowych.

W I LO w Malborku uczniowie zdobywają zarówno wiedzę, jak i wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka. Szkoła jest więc zarówno miejscem codziennej pracy, jak i  przede wszystkim miejscem realizacji uczniowskich pasji, miejscem, w którym w duchu optymistycznego nastawienia inspirujemy się wzajemnie do tworzenia rzeczy wielkich.

Doświadczona kadra pedagogiczna we współpracy z Rodzicami podejmuje trud związany z przygotowaniem uczniów na spotkanie dorosłego świata, trud związany z odkrywaniem uczniowskich możliwości i talentów. Poprzez kontakty z absolwentami szkoły współuczestniczy w ich późniejszych sukcesach życiowych.

Dyrekcja, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi szkoły na co dzień podejmują wyzwania służące jakości edukacji na miarę istniejącego już 75 lat I LO w Malborku.

Oferta
Dojazd

KOMUNIKACJA MIEJSKA oraz regionalny transport osobowy: LATOCHA, RYDWAN, OLIWIA BUS

Historia

 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku mieści się w budynku, którego budowę - w neogotyckiej stylistyce – ukończono w 1874 roku. Młodzież, która obecnie zdobywa tu wykształcenie, dowiaduje się więc i rozumie, że przed laty uczyli się tutaj młodzi ludzie, dziewczęta, które co prawda mówiły w innym języku, ale tak, jak współczesne pokolenia, miały również marzenia i plany na przyszłość. I to zapewne decyduje o kulturowej wartości tej szkoły, w budynku której swoją siedzibę znalazła pod koniec XIX wieku miejska Szkoła dla Dziewcząt – Luisenschule. Ostateczny kształt Szkoła Luizy uzyskała w latach 1905 – 1906, dzięki połączeniu części głównej budynku z salą ćwiczeń. Na pierwszym piętrze dobudowanego wówczas gmachu zlokalizowano okazałą aulę szkoły.  Dzisiaj nosi ona imię Leopolda Cieplaka, pierwszego dyrektora Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Henryka Sienkiewicza – szkoły, która rozpoczęła swoją pracę 04 września 1945 roku, jako pierwsza polska szkoła średnia na terenie byłych Prus Wschodnich. W historii szkoły dzień 13 października 1945 roku zapisał się jako dzień pierwszego posiedzenia Rady Pedagogicznej koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum. Pierwszy sztandar szkoły natomiast poświęcony został 03 maja 1946 roku. Już w roku szkolnym 1945/1946 udało się otworzyć internat szkolny, który funkcjonował do 1975 roku. Dwustopniowa szkoła średnia - Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Henryka Sienkiewicza – przekształcona została w roku 1948 w jednolitą szkołę 11-letnią. Wówczas też szkoła przyjęła nazwę Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza. Modernizacja budynku szkoły, która polegała na  likwidacji spadzistego dachu i  dobudowaniu kolejnej kondygnacji miała miejsce w pierwszej połowie lat 70-tych XX wieku. Odnowienie natomiast i rozbudowa sali gimnastycznej szkoły miały miejsce w latach 1995 - 1996. Istotnymi dla funkcjonowania szkoły inwestycjami była zarówno modernizacja boiska szkolnego w roku 2008, jak i generalny remont auli szkoły w roku 2010, dzięki któremu możliwe jest obecnie profesjonalne organizowanie imprez tak dla szkoły, jak i  dla lokalnego środowiska. 

Koła zainteresowań

           ·  zajęcia artystyczne: zespół wokalny „Parafraza”,

·  zajęcia innowacyjne: „Dotknąć teatru” dla uczniów zainteresowanych sztuką teatralną,

·  zajęcia innowacyjne z podstaw rysunku technicznego i architektonicznego wraz ze słownictwem związanym z architekturą w języku hiszpańskim,

·  organizacja i przygotowanie audycji młodzieżowej „Bigos” w Radio Malbork.

Kontakty zagraniczne

Wymiana młodzieży:

Niemcy: NORDHORN 

Litwa: TROKI

Francja: CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Osiągnięcia

W siedemdziesiątym piątym roku istnienia I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku łączy tradycję z nowoczesnością. Kadra pedagogiczna z odwagą podejmuje wyzwania służące jakości edukacji, czego najlepszą miarą są bardzo wysokie wyniki matur w powiecie malborskim oraz niekończąca się lista sukcesów naszych uczniów. Funkcjonując jako jedna szkoła, I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza daje wiele możliwości.

W zakresie kształcenia matematyczno-fizycznego zapewnia uczniom wiedzę bez granic, pozwalającą osiągać takie sukcesy, jak zdobywanie indeksów na Wydział Fizyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, czy zdobywanie tytułu laureatów w takich konkursach, jak Pomorska Liga Zadaniowa, Międzynarodowy Kangur Matematyczny.

W zakresie kształcenia humanistycznego I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza przekonuje swoich uczniów, że człowiek wykształcony całe bogactwo posiada w sobie. Szkoła kształtuje więc kompetencje społeczne swoich uczniów, rozwija ich pasje w dziedzinie historii, literatury, muzyki, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o prawie … Nomen omen uczniowie I LO w Malborku mają prawo do sukcesów i w Pomorskiej Lidze Zadaniowej, i w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznej (finaliści w roku szkolnym 2019/2020), i w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej, i Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, i w Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka, i w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego, i w ogólnopolskich konkursach plastycznych, fotograficznych oraz muzycznych, i w konkursach wiedzy o Unii Europejskiej oraz wiedzy o prawie.

W zakresie kształcenia biologiczno-chemicznego uczniowie I LO w Malborku odkrywają żywioły!  Od genu do ekosystemu - to zielona droga sukcesu naszych uczniów. Nauka w I LO w Malborku posiada swoisty klimat, chociażby za sprawą wielu innowacji pedagogicznych, takich, jak na przykład Człowiek bez tajemnic, a udział i sukcesy uczniów i w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Chemicznej, i w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, i w Olimpiadzie Zdrowy Styl Życia, i w Olimpiadzie HIV-AIDS-STOP, i w organizowanym przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej konkursie Wygraj indeks pozwalają im między innymi na tak wysokie wyróżnienia, jakim jest na przykład stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendium Ministra Edukacji Narodowej, Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego.

A w gronie uczniów i absolwentów znajdują się również i ci, którzy jeszcze w trakcie nauki w szkole dołączyli do mistrzów, chociażby w Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i w wielu dziedzinach sportowych. Biegi przełajowe, unihokej, piłka ręczna, koszykówka, tenis stołowy, piłka siatkowa, karate, Międzynarodowy Turniej Szachowy … to tylko niektóre dyscypliny sportowe, w ramach których rozwijają swoje zainteresowania nasi uczniowie, promując swoimi wysokimi sukcesami zdrowy styl życia, turystykę i rekreację.

Młodzi przedsiębiorcy natomiast sprawdzają swoja wiedzę i umiejętności, biorąc cyklicznie udział i zdobywając nagrody w obchodach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w powiecie malborskim. Odnoszą również sukcesy w takich konkursach, jak Business Sharks Challange, Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości oraz Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości.

Społeczność szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza to społeczność ludzi sukcesu. Udział nauczycieli i uczniów w programie Erasmus+, uczestnictwo w międzynarodowych wymianach młodzieży, udział w debatach poświęconych obronie praw człowieka, w akcjach charytatywnych, wzorowe realizacje wielu projektów społecznych – to tylko niektóre z możliwości rozwoju, jakie zapewnia I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku.

Szczegółowe informacje dotyczące bieżących sukcesów szkoły: http://lo1malbork.pl/

Drzwi otwarte

W czasie ograniczonego funkcjonowania szkoły zapraszamy kandydatów na stronę internetową szkoły:

 http://lo1malbork.pl/

Zakres wiekowy
15 - 19 lat.
Współpraca z uczelniami wyższymi

Uniwersytet SWPS Sopot

Uniwersytet Morski Gdynia

WSG Bydgoszcz - Wydział Zrządzania i Inżynierii Malbork

Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii

Politechnika Gdańska - Instytut Technologii Maszyn i Materiałów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Pliki do pobrania
ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU