Malbork
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
Adres
ul.17 Marca 6, 82-200 Malbork
Telefon
55 272 24 22, 507 187 276
Fax
55 272 98 55
E-mail
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Aula szkoły im. Leopolda Cieplaka
 • Budynek szkoły
 • Uczniowie szkoły w Instytucie Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku
 • Uczniowie szkoły w Euroregionalnym Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznej w auli szkoły
 • Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego i jego zastępcy
 • Honorowa asysta pocztu sztandarowego szkoły
 • Rock Opera "Krzyżacy" Junior
 • Laureatka Festiwalu Sztuki "O Patriotyczną Nutę"
 • Aktywność fizyczna uczniów i nauczycieli
 • Happening wolontariacki na Placu Kazimierza Jagiellończyka w Malborku
 • Stypendysta MEN
 • Młodzi przedsiębiorcy
 • Bliżej natury ...
 • Stypendyści Marszałka Województwa Pomorskiego
 • Polonez studniówkowy na Placu Kazimierza Jagiellończyka w Malborku
 • Pomorskie Forum Edukacji pod hasłem "2019. Rok Wolności i Solidarności"
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd

KOMUNIKACJA MIEJSKA oraz regionalny transport osobowy: LATOCHA, RYDWAN.

Historia

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku mieści się w budynku, którego budowę - w neogotyckiej stylistyce – ukończono w 1874 roku. Młodzież, która obecnie zdobywa tu wykształcenie, dowiaduje się więc i rozumie, że przed laty uczyli się tutaj młodzi ludzie, dziewczęta, które co prawda mówiły w innym języku, ale tak, jak współczesne pokolenia, miały również marzenia i plany na przyszłość. I to zapewne decyduje o kulturowej wartości tej szkoły, w budynku której swoją siedzibę znalazła pod koniec XIX wieku miejska Szkoła dla Dziewcząt – Luisenschule. Ostateczny kształt Szkoła Luizy uzyskała w latach 1905 – 1906, dzięki połączeniu części głównej budynku z salą ćwiczeń. Na pierwszym piętrze dobudowanego wówczas gmachu zlokalizowano okazałą aulę szkoły.  Dzisiaj nosi ona imię Leopolda Cieplaka, pierwszego dyrektora Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Henryka Sienkiewicza – szkoły, która rozpoczęła swoją pracę 04 września 1945 roku, jako pierwsza polska szkoła średnia na terenie byłych Prus Wschodnich. W historii szkoły dzień 13 października 1945 roku zapisał się jako dzień pierwszego posiedzenia Rady Pedagogicznej koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum. Pierwszy sztandar szkoły natomiast poświęcony został 03 maja 1946 roku. Już w roku szkolnym 1945/1946 udało się otworzyć internat szkolny, który funkcjonował do 1975 roku. Dwustopniowa szkoła średnia - Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Henryka Sienkiewicza – przekształcona została w roku 1948 w jednolitą szkołę 11-letnią. Wówczas też szkoła przyjęła nazwę Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza. Modernizacja budynku szkoły, która polegała na  likwidacji spadzistego dachu i  dobudowaniu kolejnej kondygnacji miała miejsce w pierwszej połowie lat 70-tych XX wieku. Odnowienie natomiast i rozbudowa sali gimnastycznej szkoły miały miejsce w latach 1995 - 1996. Istotnymi dla funkcjonowania szkoły inwestycjami była zarówno modernizacja boiska szkolnego w roku 2008, jak i generalny remont auli szkoły w roku 2010, dzięki któremu możliwe jest obecnie profesjonalne organizowanie imprez tak dla szkoły, jak i  dla lokalnego środowiska. 

Koła zainteresowań
Zajęcia artystyczne: ZESPÓŁ PARAFRAZA, MŁODZIEŻOWE RADIO "BIGOS"
Kontakty zagraniczne
Wymiana młodzieży: NORDHORN , TROKI
Osiągnięcia

W siedemdziesiątym piątym roku istnienia I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku łączy tradycję z nowoczesnością. Kadra pedagogiczna z odwagą podejmuje wyzwania służące jakości edukacji, czego najlepszą miarą są bardzo wysokie wyniki matur w powiecie malborskim oraz niekończąca się lista sukcesów naszych uczniów. Funkcjonując jako jedna szkoła, I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza daje wiele możliwości.

W zakresie kształcenia matematyczno-fizycznego zapewnia uczniom wiedzę bez granic, pozwalającą osiągać takie sukcesy, jak zdobywanie indeksów na Wydział Fizyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, czy zdobywanie tytułu laureatów w takich konkursach, jak Pomorska Liga Zadaniowa, Międzynarodowy Kangur Matematyczny.

W zakresie kształcenia humanistycznego I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza przekonuje swoich uczniów, że człowiek wykształcony całe bogactwo posiada w sobie. Szkoła kształtuje więc kompetencje społeczne swoich uczniów, rozwija ich pasje w dziedzinie historii, literatury, muzyki, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o prawie … Nomen omen uczniowie I LO w Malborku mają prawo do sukcesów i w Pomorskiej Lidze Zadaniowej, i w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznej (finaliści w roku szkolnym 2019/2020), i w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej, i Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, i w Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka, i w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego, i w ogólnopolskich konkursach plastycznych, fotograficznych oraz muzycznych, i w konkursach wiedzy o Unii Europejskiej oraz wiedzy o prawie.

W zakresie kształcenia biologiczno-chemicznego uczniowie I LO w Malborku odkrywają żywioły!  Od genu do ekosystemu - to zielona droga sukcesu naszych uczniów. Nauka w I LO w Malborku posiada swoisty klimat, chociażby za sprawą wielu innowacji pedagogicznych, takich, jak na przykład Człowiek bez tajemnic, a udział i sukcesy uczniów i w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Chemicznej, i w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, i w Olimpiadzie Zdrowy Styl Życia, i w Olimpiadzie HIV-AIDS-STOP, i w organizowanym przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej konkursie Wygraj indeks pozwalają im między innymi na tak wysokie wyróżnienia, jakim jest na przykład stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendium Ministra Edukacji Narodowej, Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego.

A w gronie uczniów i absolwentów znajdują się również i ci, którzy jeszcze w trakcie nauki w szkole dołączyli do mistrzów, chociażby w Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i w wielu dziedzinach sportowych. Biegi przełajowe, unihokej, piłka ręczna, koszykówka, tenis stołowy, piłka siatkowa, karate, Międzynarodowy Turniej Szachowy … to tylko niektóre dyscypliny sportowe, w ramach których rozwijają swoje zainteresowania nasi uczniowie, promując swoimi wysokimi sukcesami zdrowy styl życia, turystykę i rekreację.

Młodzi przedsiębiorcy natomiast sprawdzają swoja wiedzę i umiejętności, biorąc cyklicznie udział i zdobywając nagrody w obchodach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w powiecie malborskim. Odnoszą również sukcesy w takich konkursach, jak Business Sharks Challange, Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości oraz Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości.

Społeczność szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza to społeczność ludzi sukcesu. Udział nauczycieli i uczniów w programie Erasmus+, uczestnictwo w międzynarodowych wymianach młodzieży, udział w debatach poświęconych obronie praw człowieka, w akcjach charytatywnych, wzorowe realizacje wielu projektów społecznych – to tylko niektóre z możliwości rozwoju, jakie zapewnia I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku.

Szczegółowe informacje dotyczące bieżących sukcesów szkoły: http://lo1malbork.pl/

Zajęcia pozalekcyjne

Drzwi otwarte

W czasie ograniczonego funkcjonowania szkoły zapraszamy kandydatów na stronę internetową szkoły:

 http://lo1malbork.pl/

Zakres wiekowy
15 - 19 lat.