Giżycko
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Giżycko
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku ul.Traugutta 1, 11-500 Giżycko
1A profil dziennikarsko-społeczny
1B profil politechniczny
1C profil medyczny
1D profil społeczno-przyrodniczy
II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku ul.Sikorskiego 3, 11-500 Giżycko
1 a psychologiczna integracyjna
1 b medialna
1 c medyczna
1 d biznesowa dwujęzyczna
1 e mistrzostwa sportowego
Liceum Ogólnokształcące ZDZ ul.Kopernika 5, 11-500 Giżycko
Oddział Przygotowania Wojskowego - 1B
Klasa z elementami coachingu - 1A
Technikum Nr 1 T. Kościuszki 23, 11-500 Giżycko
1A technik agrobiznesu
1B technik architektury krajobrazu
1C technik robót wykończeniowych w budownictwie
1D technik inżynierii środowiska i melioracji
1E technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
1F technik reklamy
Technikum Nr 2 ul.Mickiewicza 27, 11-500 Giżycko
Technik informatyk
Technik mechatronik
Technik elektryk
Technik ekonomista
Technik pojazdów samochodowych
Technikum Nr 3 ul.Tadeusza Kościuszki 16, 11-500 Giżycko
I A Technik żywienia i usług gastronomicznych
I B Technik hotelarstwa
Technikum ZDZ ul.Kopernika 5, 11-500 Giżycko
Technik usług fryzjerskich - 1T
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 ul.Tadeusza Kościuszki 16, 11-500 Giżycko
I A Wielozawodowa - mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, ślusarz.
I B Wielozawodowa - sprzedawca, stolarz, murarz-tynkarz, operator obrabiarek skrawających, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
I C Wielozawodowa - kucharz, cukiernik, piekarz, fryzjer, rolnik.