Giżycko
Technikum
Technikum Nr 1
Zespół szkół
Adres
T. Kościuszki 23, 11-500 Giżycko
Telefon
87 428-24-84
Fax
87 428-54-84
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Jarosław Kulhawik
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Zdjęcie
 • pokój w internacie
 • szkolna hala sportowa
 • zjaecia terenowe inżynierii środowiska
 • budowlanka w terenie
 • planowanie w agrobiznesie
 • zajęcia laboratoryjne
 • projektowanie ogrodu
 • W-F w ZSKSiA
 • Uczniowie ZSKŚiA
 • Uczniowie z zawodu technik agrobiznesu
 • Uczniowie z zawodu technik agrobiznesu
 • Uczniowie z zawodu technik architektury krajobrazu
 • Uczniowie z zawodu technik inżynierii środowiska i melioracji
 • Uczniowie z zawodu technik reklamy zd.1
 • Uczniowie z zawodu technik reklamy zd.2
 • Uczniowie z zawodu technik robót wykończeniowych w budownictwie zd.1
 • Uczniowie z zawodu technik robót wykończeniowych w budownictwie zd.2
 • Uczniowie z zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Opis

Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu cieszy się od lat zasłużoną popularnością wśród uczniów i ich rodziców, ponieważ oferuje atrakcyjne kierunki kształcenia, po ukończeniu  których absolwenci są poszukiwani na rynku pracy.


SZKOŁA POSIADA: 11 pracowni ogólnokształcących z dostępem do Internetu, 8 pracowni zawodowych wyposażonych w instrumenty i  specjalistyczny sprzęt, nowoczesną pracownię komputerową oraz  nową  halę sportową, spełniająca oczekiwania młodzieży. Możemy pochwalić się również salami lekcyjnymi z tablicą interaktywną.


Uczniowie  dojeżdżający mają możliwość zamieszkania w internacie w  pokojach 2- lub 3-osobowych. Do dyspozycji są również stołówka i biblioteka szkolna, która pochwalić się może bogatym księgozbiorem  na bieżąco uzupełnianym nowościami.


W trakcie nauki w szkole uczniowie odbywają praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach branżowych, urzędach samorządowych, firmach projektowych i wielu innych ciekawych miejscach. Biorą oni również udział w praktykach i stażach zagranicznych, organizacją których zajmuje się szkoła.

Kontakt z pracodawcami pozwala na efektywniejsze przygotowanie uczniów do spełnienia wymogów współczesnego rynku pracy. Młodzież ma możliwość uzyskania dwóch kwalifikacji zawodowych potwierdzonych świadectwem państwowym. Dyplom technika gwarantuje dobrą pracę i honorowany jest na obszarze całej Unii Europejskiej.

Oferta
w przygotowaniu
DojazdObiekty szkolne zlokalizowane są w kwartale ulic: Kościuszki, Smętka, Daszyńskiego i Pionierska. Niedaleko szkoły, 3-4 minuty pieszo,  znajduje się przystanek autobusowy, a dotarcie od dworca zajmuje zaledwie kilkanaście minut.

Historia


Nasza szkoła istnieje już ponad 100 lat.

W 1920 roku, w ówczesnym Lötzen, powstała szkoła rybacka, która była drugą tego typu placówką w Europie.  Funkcjonowała ona do 2005 roku, wielokrotnie zmieniając nazwę. Działalność swoją zakończyła jako Technikum Rybactwa Śródlądowego, które powstało w 1993 roku.

W TWM, bo tak potocznie nazywano szkołę, istniały również Technikum Melioracji Wodnych (1957-1997), Technikum Mechanizacji Rolnictwa (1979-1984) oraz Technikum Rolnicze (1982-2000).

W 1976 roku szkoła przyjęła nazwę Zespół Szkół Rolniczych, którą  uchwałą  Rady Powiatu z dnia 26 marca 2002 roku przekształcono na Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu.  Dyrektorem szkoły został wówczas mgr Jarosław Kulhawik. Pełni tę funkcję do dziś.  W tym roku przypada  20. lecie ZSKŚiA.

Każdego roku  w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu  ponad 340 uczniów kształci się w zawodach:

- technik agrobiznesu

- technik architektury krajobrazu

- technik reklamy

- technik robót wykończeniowych w budownictwie

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

- technik inżynierii środowiska i melioracji

Więcej informacji na stronie internetowej ZSKŚiA. www.zsksia.edu.pl

Koła zainteresowań

W szkole działa wiele kół zainteresowań, w których każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Młodzież  aktywnie włącza się w wolontariat, uczestniczy w zajęciach florystycznych, budowlanych, sportowych i innych.

Kontakty zagraniczne

W ramach praktyk zawodowych organizowane są grupowe wyjazdy młodzieży do  Grecji. Cieszą się one ogromnym zainteresowaniem, bo pozwalają nie tylko na zdobycie nowych umiejętności, ale umożliwiają także poznanie kultury greckiej.

Osiągnięcia

Szkoła została wyróżniona przez  Kuratorium Oświaty  certyfikatami: 

- BEZPIECZNA SZKOŁA,

- BEZPIECZNI W SIECI , 

- SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU,

- SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU.

Wysokie miejsca na olimpiadach przedmiotowych, zawodowych oraz osiągnięcia sportowe w wielu dziedzinach na szczeblu powiatu i województwa. Szkoła pochwalić się również może  wieloma nagrodami i wyróżnieniami w konkursach pozaszkolnych:  plastycznych, muzycznych, pożarniczych, pięknego czytania, ruchu drogowego i innych.

Drzwi otwarte

W ZSKSiA dzień otwarty  jest każdego dnia.

Uczniów zainteresowanych naszymi kierunkami  zapraszamy do szkoły indywidualnie lub grupowo.

Zapoznamy wszystkich ze szkołą i ofertą kształcenia oraz umożliwimy  udział  w przykładowych lekcjach  w nauczanych  u nas zawodach .Zakres wiekowy
Młodzież po szkole podstawowej
Zajęcia pozalekcyjne

W zależności od potrzeb i oczekiwań uczniów  w szkole organizuje się dodatkowe zajęcia z matematyki, języka polskiego, przedmiotów zawodowych a dla maturzystów fakultety przygotowujące do matury.

Współpraca z pracodawcami

Szkoła współpracuje z około 70-80 podmiotami gospodarczymi tj.  urzędami, zakładami produkcyjnymi, usługowymi i handlowymi,  w których co roku około  150 uczniów odbywa praktyki zawodowe.  Są to zarówno indywidualne gospodarstwa rolne, przedsiębiorstwa i firmy budowlane,  biura i urzędy, podmioty związane i ochroną i inżynierią środowiska. Współpraca ta przynosi wymierne efekty, przykładem czego jest  zaprojektowanie i wykonanie  zagospodarowania  wybranych terenów zielonych na terenie Giżycka.

Współpraca z uczelniami wyższymi

Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku zawarł porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Giżycku. Zamiarem porozumienia jest podnoszenie świadomości bezpieczeństwa, rozpoznawanie,  rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, wymiana inicjatyw i idei służących rozwojowi środowiska lokalnego oraz akademickiego,  a szczególnie popularyzacja i promocja problematyki bezpieczeństwa człowieka w ujęciu zwiększania potencjału intelektualnego i zawodowego osób z niepełnosprawnościami

Adres email IODO
malczyk@togatus.pl
Telefon IODO
+48 506 358 200
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu; 11-500 Giżycko; ul. T.Kościuszki 23
Telefon jednostki przetwarzającej dane
87 428 24 84
E-mail jednostki przetwarzającej dane
zsksia1@wp.pl