Giżycko
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku

Adres
ul. T. Kościuszki 23, 11-500 Giżycko
Telefon
87 428-24-84
Fax
87 428-54-84
E-mail
zsksia1@wp.pl
Strona www
http://zsksia.edu.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu cieszy się od lat zasłużoną popularnością wśród uczniów i ich rodziców, ponieważ oferuje atrakcyjne kierunki kształcenia, po ukończeniu  których absolwenci są poszukiwani na rynku pracy.


SZKOŁA POSIADA: 11 pracowni ogólnokształcących z dostępem do Internetu, 8 pracowni zawodowych wyposażonych w instrumenty i  specjalistyczny sprzęt, nowoczesną pracownię komputerową oraz  nową  halę sportową, spełniająca oczekiwania młodzieży. Możemy pochwalić się również salami lekcyjnymi z tablicą interaktywną.


Uczniowie  dojeżdżający mają możliwość zamieszkania w internacie w  pokojach 2- lub 3-osobowych. Do dyspozycji są również stołówka i biblioteka szkolna, która pochwalić się może bogatym księgozbiorem  na bieżąco uzupełnianym nowościami.


W trakcie nauki w szkole uczniowie odbywają praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach branżowych, urzędach samorządowych, firmach projektowych i wielu innych ciekawych miejscach. Biorą oni również udział w praktykach i stażach zagranicznych, organizacją których zajmuje się szkoła.

Kontakt z pracodawcami pozwala na efektywniejsze przygotowanie uczniów do spełnienia wymogów współczesnego rynku pracy. Młodzież ma możliwość uzyskania dwóch kwalifikacji zawodowych potwierdzonych świadectwem państwowym. Dyplom technika gwarantuje dobrą pracę i honorowany jest na obszarze całej Unii Europejskiej.

Lista placówek wchodzących w skład zespołu
Szkoła Ponadpodstawowa: Technikum Nr 1T. Kościuszki 23, 11-500 Giżycko