Giżycko
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
Zespół szkół
Adres
ul.Tadeusza Kościuszki 16, 11-500 Giżycko
Telefon
874 283 241
Fax
874 283 241
E-mail
Strona www
Dyrektor
Małgorzata Rakowska - Ożga
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

Z dniem 1 września 2017 r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 przekształciła się w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1.


Kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 1 odbywa się w cyklu 3-letnim w zawodach:


1) mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, kucharz

- kształcenie zawodowe teoretyczne w tych zawodach odbywa się w szkole ( przy utworzeniu min. 15 osobowej grupy).


2) piekarz, cukiernik, fryzjer, elektryk, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarz, murarz-tynkarz, blacharz, blacharz samochodowy, elektromechanik, operator obrabiarek skrawających, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych,monter sieci i instalacji sanitarnych, betoniarz zbrojarz, elektronik, lakiernik, krawiec, tapicer

- w klasach wielozawodowych (kształcenie zawodowe teoretyczne - na miesięcznym kursie).


Szkoła przygotowuje absolwentów do wykonywania wybranego zawodu i daje podstawy do dalszego kształcenia się (po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia można kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia kończącej się egzaminem maturalnym).


Młodzież uczy się zawodu odbywając zajęcia praktyczne w wybranym przez siebie zakładzie pracy (młodociani pracownicy). Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który z uczniem zawarł umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu młodociani pracownicy mają prawa pracownicze wynikające z kodeksu pracy między innymi:

- okres nauki wlicza się im do stażu pracy, a więc i do emerytury,

- za praktykę otrzymują wynagrodzenie w wysokości od 4% do 6% przeciętnego wynagrodzenia, w zależności od klasy.

Uczniowie, ucząc się zawodu w realnych warunkach pracy zdobywają cenne doświadczenie. Najlepsi mają szansę na zatrudnienie w danym zakładzie pracy.


Nasze atuty:

* wykwalifikowana, doświadczona i życzliwa kadra oraz przyjazna atmosfera,

* rzetelne przygotowanie do egzaminów zawodowych,

* szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodu kucharz,

* monitorowany budynek szkoły,

* pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt i specjalistyczne programy komputerowe,

* dostęp do internetu w każdej sali lekcyjnej,

* dziennik elektroniczny,

* biblioteka – centrum multimedialne,

* sala gimnastyczna wraz z zapleczem i siłownia,

* pozyskujemy fundusze unijne w celu podniesienia jakości kształcenia,

* nasi absolwenci są cenionymi i poszukiwanymi pracownikami, doskonałymi fachowcami. Strona internetowa szkoły

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Szkoła mieści się przy ul. Tadeusza Kościuszki 16; pieszo ok. 15 min. od dworca PKP i PKS
Historia

Pierwsze zapiski o Zasadniczej szkole spotykamy w kronice szkolnej z roku 1963/1964.


Pierwszym dyrektorem szkoły został p. Bolesław Karsznia.

Następnymi dyrektorami byli:

Zenon Łukowski w latach 1964–1972

Zbigniew Litkowiec w latach 1972–1976

Franciszek Ratkiewicz w latach 1976–1980.


Do 1978 r. szkoła funkcjonowała pod nazwą Zasadniczej Szkoły Dokształcającej Wieczorowej i mieściła się w murach Szkoły Podstawowej Nr 2 w Giżycku.

Od września 1978 r. przeniosła się na ul. T. Kościuszki 16 do nowego obiektu przy którym działalność podjął również internat.


W nowych warunkach ze szkoły zasadniczej utworzono Zespół Szkół Zawodowych, w skład którego wchodziły trzy szkoły:

- dzienna 3-letnia szkoła zawodowa,

- wieczorowe 1,5 roczne podstawowe studium zawodowo - budowlane,

- wieczorowa 2- letnia zasadnicza budowlana dla pracujących.


Po upadku OHP przestały istnieć szkoły wieczorowe, a w ich miejsce w Zespole Szkół Zawodowych powołano dwie nowe 4-letnie pełne średnie szkoły dla młodzieży po szkole podstawowej:

- technikum gastronomiczne ze specjalnością żywienie zbiorowe,

- liceum zawodowe o kierunku handlowym i mechanicznym.


Uchwałą Rady Powiatu Nr XL/332/2002 z dnia 29.01.2002r. Zespół Szkół Zawodowych przekształcił się w publiczną szkołę ponadgimnazjalną, w skład którego weszła m. in. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży.

Uchwałą nr XVII/215/2005 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 30 marca 2005r. ustalono numery porządkowe szkół i tak Zasadnicza Szkoła Zawodowa otrzymała Nr 2.


Dyrektorzy Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku:

Ryszard Błoszko w latach 1980–1991

Stanisław Jodkowski w latach 1991–2001

Urszula Knyps-Dawidowicz w latach 2001 – 2012

Halina Rommel w latach 2012 - 2017

Małgorzata Rakowska - Ożga od 01 września 2017


Uchwałą Nr XXIX.181.2017 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 30 marca 2017r.  z dniem 1.09.2017r. dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa stała się Branżową Szkołą I stopnia.

Koła zainteresowań

Młodzież może rozwijać swoje pasje i zainteresowania na różnych zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę.

Odbywają się zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, decoupage oraz zajęcia sportowe, które dają możliwość doskonalenia umiejętności gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę.

Uczniowie poznają zasady udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach.

Kontakty zagraniczne

Szkoła bierze czynny udział w projektach realizowanych wspólnie z Litwą (konkursy, wyjazdy, festyny, praktyki, obozy).

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 biorą udział w zagranicznych praktykach (Wielka Brytania, Hiszpania).

Osiągnięcia

2020:

I miejsce Wojewódzki etap Ogólnopolskiego Konkursu Ochotniczego Hufca Pracy "Najsprawniejszy w zawodzie 2020" w zawodzie kucharz,

Wyróżnienie prac na konkursie plastycznym "Kalendarz profilaktyczny" organizowany przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.

2019:

 IV miejsce Ogólnopolski Konkurs Najsprawniejszy w zawodzie  mechanik 2019

 II miejsce Wojewódzki konkurs „ Najsprawniejszy w zawodzie kucharz”  

 II miejsce Wojewódzki konkurs „ Najsprawniejszy w zawodzie fryzjer”

 IV miejsce  Powiatowy Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny Giżycko                  

 I miejsce  Mistrzostwa Powiatu w Drużynowych Zawodach Tenisa Stołowego szkół ponadgimnazjalnych

 II miejsce Mistrzostwa Powiatu w halowej piłce nożnej szkół ponadgimnazjalnych kat. chłopców

 II miejsce Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej w kategorii dziewcząt

 II miejsce dziewcząt w Mistrzostwa Powiatu w biegach sztafetowych dziewcząt i chłopców

 III miejsce chłopców w Mistrzostwa Powiatu w biegach sztafetowych dziewcząt i chłopców

2018:

I miejsce w Szkolnym Festiwalu Filmów Reklamowych

Nagroda publiczności w Szkolnym Festiwalu Filmów Reklamowych

III miejsce w etapie Wojewódzkim XV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy "Sprawny w zawodzie -  bezpieczny w pracy - w zawodzie fryzjer" w Elblągu

IV miejsce w XIX edycji Turnieju Motoryzacyjnego o Puchar Starosty Giżyckiego

2017:

I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych

III miejsce w Wojewódzkim Konkursie "Sprawny w zawodzie , bezpieczny w pracy, w zawodzie fryzjer w Elblągu

III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Drużynowych Zawodach Tenisa Stołowego Szkół Ponadgimnazjalnych

Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe Dziewcząt i Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych

I,II i IV miejsce w kategorii dziewcząt młodszych: 1500 m

I, II i IV miejsce w kategorii dziewcząt starszych: 2000 m

III i X miejsce w kategorii chłopców młodszych: 2000 m

II, V i VI miejsce w kategorii chłopców starszych: 3000 m

Wyróżnienie Starosty Powiatu Mrągowskiego na Międzyszkolnym Konkursie Gastronomiczno - Językowym w Mrągowie

2016:

I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Sprawny w zawodzie, bezpieczny w pracy - 2016” - prawo pracy i przepisy BHP

II miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Sprawny w zawodzie, bezpieczny w pracy – mechanik pojazdów samochodowych 2016”

I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Sprawny w zawodzie, bezpieczny w pracy – fryzjer 2016”

III miejsce w Szkolnym Konkursie Kulinarnym o tytuł „Mistrza Szkolnej Patelni”

2015:

I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Sprawny w zawodzie, bezpieczny w pracy - 2015” - prawo pracy i przepisy BHP

I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Sprawny w zawodzie, bezpieczny w pracy – mechanik pojazdów samochodowych 2015”

II miejsce w Szkolnym Konkursie Kulinarnym o tytuł „Mistrza Szkolnej Patelni”

2014:

V miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Sprawny w zawodzie, bezpieczny w pracy – mechanik pojazdów samochodowych 2014”

I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Sprawny w zawodzie, bezpieczny w pracy – mechanik pojazdów samochodowych 2014”

2013:

Międzyszkolny Konkurs Kulinarny o Chochlę Burmistrz Miasta Giżycka:

I miejsce: Filet z mazurskiego sandacza

III miejsce: Pstrąg pieczony w szynce


SUKCESY SPORTOWE:

2019:

I miejsce Mistrzostwa Powiatu w drużynowych zawodach tenisa stołowego szkół ponadgimnazjalnych.

II miejsce Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej szkół ponadgimnazjalnych "Moje boisko Orliki" kategoria dziewcząt

V miejsce Mistrzostwa Powiatu w piłce koszykowej 3x3 szkół ponadgimnazjalnych kategoria chłopców

2018:

I miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Powiatu w piłce koszykowej szkół ponadgimnazjalnych

III miejsce chłopców w Mistrzostwach Powiatu w piłce koszykowej szkół ponadgimnazjalnych

II miejsce dz. III miejsce chłopców w indywidualnych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców

III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych szkół ponadgimnazjalnych

2017:

Mistrzostwa Powiatu w drużynowych zawodach tenisa stołowego szkół ponadgimnazjalnych:

III miejsce dziewczęta,

III miejsce chłopcy,

Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce

Powiatowe indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych:

Kategoria dziewcząt starszych:

I miejsce

Powiatowe sztafetowe biegi przełajowe:

III miejsce

2016:

Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe:

Dziewczęta starsze - 2000 m:I miejsce, II miejsce,

Chłopcy starsi - 3000 m:I miejsce, II miejsce

III miejsce w Powiatowych Mieszanych Sztafetowych Biegach Przełajowych

I, II i III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych

2015:

III miejsce w Sztafetowych Powiatowych Biegach Przełajowych

2014:

I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koszykówce Dziewcząt.

II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Tenisie Stołowym Dziewcząt

2013:

I miejsce w Koszykówce Dziewcząt na Międzyszkolnym Festynie Sportowym

I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koszykówce Dziewczyn.

I miejsce w Powiatowych Indywidualnych Biegach Przełajowych Szkół Ponadgimnazjalnych w kategorii: chłopcy starsi - 3000 m

III miejsce w Wojewódzkim Turnieju „Moje boisko Orlik” w Koszykówce Szkół Ponadgimnazjalnych

II miejsce dziewcząt i III chłopców w Halowej Piłce Nożnej

III miejsce w Mistrzostwach Regionu

III w Koszykówce Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych

2012 :

I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Koszykowej Dziewcząt

II miejsce w Mistrzostwach Rejonu VI w Koszykówce Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych

Międzyszkolny Festyn Sportowy:

I miejsce -regaty kajakowe mix

III miejsce -piłka koszykowa dziewcząt

III miejsce -piłka nożna dziewcząt Sztafetowe

Biegi Przełajowe:

I miejsce - juniorki młodsze

III miejsce - 10x800m

I miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Piłki Nożnej

I miejsce w Turnieju Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych podczas Festynu Ekologiczno – Ratowniczego z okazji X-lecia mazurskiego WOPR

I miejsce w zawodach przeciągania liny z okazji X-lecia mazurskiego WOPR

2010 :

I miejsce w Turnieju Piłki Nożnej na Młodzieżowym Letnim Festynie „Dni Wiatru”

Biegi Przełajowe - Mistrzostwo Powiatu - I miejsce

ZIMOWE ZDOBYWANIE TWIERDZY BOYEN:

2012 - II miejsce,

2010 - II miejsce

2009 - I miejsce

2008 - II miejsce

2007 - I miejsce

2006 - II miejsce.

Współpraca z pracodawcami
Pracodawcy podpisują z uczniem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na okres nauki w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 1. w ramach tej umowy uczniowie odbywają u pracodawcy zajęcia praktyczne w wymiarze dwóch lub trzech dni w tygodniu.