Giżycko
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku
Adres
ul.Traugutta 1, 11-500 Giżycko
Telefon
87 428 22 30
Fax
87 428 22 30
E-mail
Strona www
Dyrektor
Beata Budzińska
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • I LO
 • Iwona Rosa-dyrektor I LO w Giżycku
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego maturzystów
 • Zdobywamy wiedzę w różnorodny sposób, na zdjęciu: maraton matematyczny
 • Zdobywamy wiedzę w różnorodny sposób, na zdjęciu: zajęcia z biologii
 • Poznajemy świat, wyjeżdżając na wycieczki, rajdy
 • Kiermasz zorganizowany przez Szkolne Koło Wolontariatu
 • Żywa lekcja historii
 • Obchodzimy uroczystości
 • Uczymy się słówek z angielskiego, tworząc lapbooki
 • Konkurs wiedzy"1 z 10"
 • Pomagamy innym
 • Uczestniczymy w rozgrywkach
 • Nastrój przedświąteczny w szkole
 • Dzień tolerancji w naszej szkole
 • Biologia w praktyce
Opis

Szkoła mieści się w zabytkowym budynku z 1890 roku. W latach 1990-2010 został przeprowadzony kapitalny remont. I LO jest szkołą odpowiadającą wyzwaniom XXI wieku (cyfryzacja dokumentacji, w tym prowadzenie e-dziennika). W szkole wdrażane są nowatorskie rozwiązania i innowacje (pilotaż programu "Szkoły bez ocen", Plan rozwoju osobistego ucznia, nauczanie metodą projektu). We wszystkich salach lekcyjnych znajduje się sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne. Ponadto w szkole znajdują się dwie pracownie komputerowe, ekopracownia,  sala do zajęć plastycznych, pracownie przedmiotowe, w tym z laboratorium chemicznym, zapleczem biologicznym, fizycznym. Biblioteka z czytelnią wyposażona jest w stanowiska komputerowe. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w sali gimnastycznej, lustrzance, sali do judo, siłowni. Uczniowie uczą się zumby, elementów tańca towarzyskiego, aerobiku. Szczególnym miejscem jest aula, w której odbywają się doniosłe uroczystości i imprezy organizowane przez uczniów. Czas wolny uczniowie mogą spędzać w świetlicy oraz w kawiarence.

I LO od kilku lat jest ośrodkiem egzaminacyjnym przedmiotów maturalnych: język polski, matematyka, język angielski.

Więcej informacji na stronie ILO: www I LO w Giżycku

Oferta
Dojazd
Budynek I LO mieści się przy budynku Poczty Polskiej, w pobliżu Urzędu Miasta. Tuż przy szkole znajduje się przystanek PKS.
Historia

1 IX – 1945 -Uroczyste otwarcie polskiego Gimnazjum Państwowego w Giżycku w budynku dawnego niemieckiego Gimnazjum Państwowego. Szkoła istnieje od 1945r. 1945 – 46- Pierwszy rok nauki – warunki startu, uporządkowanie zniszczonego budynku brak sprzętu szkolnego, niewiele podręczników. Gimnazjum liczyło 220 uczniów i 4 klasy. 1949 – 50 -W szkole uczyło się już 543 uczniów. Klasy licealne były podwójne. Istniały organizacje SMP ZHP oraz kółka historyczne, spółdzielnia uczniowska, orkiestra szkolna. 1950 – 51-Szkołą przyjmuje nazwę Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 7. W roku tym maturę składało 36 osób.

Dyrektorem szkoły od 2023 roku jest Beata Budzińska, wicedyrektorem Mariola Plaugo.  Więcej informacji z historii szkoły znajduje się na stronie I LO.

Koła zainteresowań

W szkole działają:

-Koło PTTK Dreptusie" (rajdy po górach)

-koło fotograficzne

-koło teatralne

-zajęcia z przedsiębiorczości

-zajęcia sportowe (siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka)

-psychologiczno-pedagogiczne.

Uczniowie współpracują ze stowarzyszeniami, działając jako wolontariusze w Szkolnym Kubie Wolontariatu.

Uczniowie sami prowadzą: Instagram, radiowęzeł.

Redagujemy szkolną gazetę "Niecodziennik". 

Kontakty zagraniczne


-organizujemy wycieczki zagraniczne, m.in. do Anglii, Irlandii;

-w ramach projektu Erasmus+ wyjeżdżaliśmy Grecji, 

-w latach 2024-2027 w ramach akredytacji z Erasmus + planujemy wyjazdy do Hiszpanii i Portugalii

-współpracujemy ze szkołą na LitwieOsiągnięcia

I LO jest jedną z najlepszych szkół ponadpodstawowych w województwie warmińsko - mazurskim. Szkoła ma przyznany tytuł "Brązowej  Szkoły 2023r". w wojewódzkim rankingu  "Perspektyw" . Od kilku lat osiągamy najwyższe wyniki matury w powiecie giżyckim. W tym roku zdawalność w I LO wyniosła 100%

Mamy Certyfikaty przyznane przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty:                                                                                                                 Szkoły Humanitarnej,                                                                                                                                                                                                          Brązowa Tarcza "Perspektyw",                                                                                                                                                                                             Szkoła Wierna Dziedzictwu,                                                                                                                                                                                                 Rzetelnej Szkoły,                                                                                                                                                                                                                   Szkoły Łowcy Talentów.                                                                                                                                                                                                       Szkoła Przyjazna Środowisku,


Zajmujemy wysokie miejsca w konkursach, olimpiadach na szczeblu okręgowym i centralnym:  Olimpiada Wiedzy o Świecie, Olimpiada Geograficzna,  Konkurs Pięknego Czytania. 

Promujemy postawy prospołeczne poprzez działanie Szkolnego Koła Wolontariatu "Świetliki".  Wolontariusze systematycznie pomagają chorym, jak też organizują akcje, reagując na potrzeby, Szlachetna paczka". Włączamy się także w akcje prowadzone przez innych.

Realizujemy  projekty:

W roku szkolnym  2024/2025 planujemy wyjazd do Hiszpanii 

                                    

Podejmujemy różne inicjatywy:

-Szkolna  Internetowa Gra Giełdowa,

-akcje (Dzień Zdrowia, Ochrona Klimatu, Dzień Świadomości Autyzmu, Dzień Tolerancji, Dzień Życzliwości, Dzień Dobrych Uczynków (np. kiermasz sadzonek), Dzień Walki z Depresją)

-szkolne konkursy i projekty: "Powtórka przed maturą z języka angielskiego", "Wiedza ekologiczna",  "Loteria koteria", "Konkurs wiedzy o Irlandii", "Konkurs fotograficzny", Matematyka po angielsku". Tylko w tym roku młodzież realizuje 20 projektów, w tym: Nauka i sztuka, eLO kino, Brat Kot, Seep Goog Feel Good, Konkurs muzyczny, Bezpieczne ferie, Piekelne ziółko, Ok, I Pull Up, SkinTalk , Sportium,   League Of Legend,   

-warsztaty ekologiczne (założyliśmy i pielęgnujemy szkolny ogródek),

-zajęcia w laboratorium biologicznym i badania w stacji meteorologicznej w ramach projektu: Ekopracownia 

współpracujemy:

-z SGH (w ramach projektu "Klasa Akademicka SGH")

-z Politechniką Gdańską (wydział ekonomiczny)

-z UWM w Olsztynie-wydziałem humanistycznym,
-z Polskim Towarzystwem Geopolitycznym
-ze stacją PAN w Mikołajkach,

-współpracujemy z placówkami oświatowymi na terenie Giżycka (przedszkola, szkoły, świetlica socjoterapeutyczna),

Zajęcia pozalekcyjne
W szkole organizowane są zajęcia odpowiadające zainteresowaniom i potrzebom uczniów.
Drzwi otwarte


 W tym roku zapraszamy 17 kwietnia 2024r. od godziny 9.00 do 14.00 

Ważne informacje znajdziesz  na stronie www i fb szkoły. 

Współpraca z uczelniami wyższymi

Współpracujemy  z uczelniami wyższymi:

SGH w Warszawie,

Uniwersytetem Gdańskim, 

UWM Olsztyn

Adres email IODO
ikrasniewska.oda@wp.pl
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku, ul.Traugutta 1
Telefon IODO
600993102
Telefon jednostki przetwarzającej dane
874282230