Giżycko
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku
Adres
ul.Traugutta 1, 11-500 Giżycko
Telefon
87 428 22 30
Fax
87 428 22 30
E-mail
Strona www
Dyrektor
Iwona Rosa
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • I LO
  • Iwona Rosa-dyrektor I LO w Giżycku
  • Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich
  • Zdobywamy wiedzę w różnorodny sposób, na zdjęciu: maraton matematyczny
  • Zdobywamy wiedzę w różnorodny sposób, na zdjęciu: zajęcia z biologii
  • Zdobywamy wiedzę w różnorodny sposób, na zdjęciu: Lekcja historii w Muzeum Polin
  • Jest też czas na zawody sportowe, na zdjęciu: Licealiada 2021/2022
  • Jest też czas na dobrą zabawę, na zdjęciu: Dzień Dyni
  • Poznajemy świat, wyjeżdżając na wycieczki, rajdy
  • Kiermasz zorganizowany przez Szkolne Koło Wolontariatu
Opis
Szkoła mieści się w zabytkowym budynku z 1890 roku. W latach 1990-2010 został przeprowadzony kapitalny remont. I LO jest szkołą odpowiadającą wyzwaniom XXI wieku (cyfryzacja dokumentacji, w tym prowadzenie e-dziennika). We wszystkich salach lekcyjnych znajduje się sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne. Ponadto w szkole znajdują się dwie pracownie komputerowe, sala do zajęć plastycznych, pracownie przedmiotowe, w tym z laboratorium chemicznym, zapleczem biologicznym, fizycznym. Biblioteka z czytelnią wyposażona jest w stanowiska komputerowe. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w sali gimnastycznej, lustrzance, sali do judo, siłowni. Uczniowie uczą się zumby, elementów tańca towarzyskiego, aerobiku. Szczególnym miejscem jest aula, w której odbywają się doniosłe uroczystości i imprezy organizowane przez uczniów. Czas wolny uczniowie mogą spędzać w świetlicy oraz w kawiarence. Więcej informacji na stronie ILO: www I LO w Giżycku
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Budynek I LO mieści się przy budynku Poczty Polskiej, w pobliżu Urzędu Miasta. Tuż przy szkole znajduje się przystanek PKS.
Historia

1 IX – 1945 -Uroczyste otwarcie polskiego Gimnazjum Państwowego w Giżycku w budynku dawnego niemieckiego Gimnazjum Państwowego. Szkoła istnieje od 1945r. 1945 – 46- Pierwszy rok nauki – warunki startu, uporządkowanie zniszczonego budynku brak sprzętu szkolnego, niewiele podręczników. Gimnazjum liczyło 220 uczniów i 4 klasy. 1949 – 50 -W szkole uczyło się już 543 uczniów. Klasy licealne były podwójne. Istniały organizacje SMP ZHP oraz kółka historyczne, spółdzielnia uczniowska, orkiestra szkolna. 1950 – 51-Szkołą przyjmuje nazwę Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 7. W roku tym maturę składało 36 osób 2009 - ... Dyrektorem szkoły od 2009roku jest Iwona Rosa.  Więcej informacji z historii szkoły znajduje się na stronie I LO.

Koła zainteresowań

W szkole działają:

-Koło PTTK Dreptusie" (rajdy po górach, Mazurach)

-Szkolny Klub Przedsiębiorczości

-koło fotograficzne

-koło teatralne

-koła przedmiotowe

-konsultacje przedmiotowe

-zajęcia sportowe (siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, nauka tańca,)

-psychologiczno-pedagogiczne.

Uczniowie współpracują ze stowarzyszeniami, działając jako wolontariusze w Szkolnym Kubie Wolontariatu.

Uczniowie sami prowadzą: Instagram, radiowęzeł.

Redagujemy szkolną gazetę "Niecodziennik". 

Kontakty zagraniczne


-organizujemy wycieczki zagraniczne- do Londynu i do Grecji

- realizujemy projekt unijny "Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów I LO w Giżycku".


Osiągnięcia

I LO jest jedną z najlepszych szkół ponadpodstawowych w województwie warmińsko - mazurskim. Szkoła ma przyznany tytuł "Srebrnej  Szkoły 2021r". w wojewódzkim rankingu  "Perspektyw" . Od kilku lat osiągamy najwyższe wyniki matury w powiecie giżyckim. W tym roku zdawalność w I LO wyniosła 99% .

Mamy Certyfikaty:                                                                                                                                                                                                                   Szkoły Humanitarnej,                                                                                                                                                                                                       Srebrna Tarcza "Perspektyw",                                                                                                                                                                                                Szkoła Wierna Dziedzictwu,                                                                                                                                                                                                 Rzetelnej Szkoły,                                                                                                                                                                                                                 Szkoły Łowcy Talentów. 

Zajmujemy wysokie miejsca w konkursach, olimpiadach na szczeblu okręgowym i centralnym: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (finalista) , Olimpiada Wiedzy o Świecie, Olimpiada Geograficzna, Olimpiada Wiedzy o Mediach (laureat),  Konkurs Pięknego Czytania. 

Promujemy postawy prospołeczne poprzez działanie Szkolnego Koła Wolontariatu "Świetliki".  Wolontariusze systematycznie pomagają chorym, jak też organizują akcje, reagując na potrzeby- akcja na rzecz chorego ucznia naszej szkoły, Szlachetna paczka". Włączamy się także w akcje prowadzone przez innych.

Realizujemy  projekty:

"Lekcja o funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej",   

 " Ławeczka Kętrzyńskiego "w ramach III edycji programu Fundacji Orlen  "Moje miejsce na Ziemi"

"Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Giżycki- ILO",

"Dbaj o klimat. redukuj CO2"

                                    

Podejmujemy różne inicjatywy:

-Szkolna  Internetowa Gra Giełdowa,

-akcje (Dzień Zdrowia, Ochrona Klimatu, Dzień Świadomości Autyzmu, Dzień Tolerancji, Dzień Życzliwości, Dzień Dobrych Uczynków (np. kiermasz sadzonek), Dzień Walki z Depresją)

-szkolne konkursy "Powtórka przed maturą z języka angielskiego", "Wiedza ekologiczna", "Turniej tenisa stołowego", "Loteria koteria", "Konkurs wiedzy o Irlandii", "Turniej piłki nożnej", "Konkurs fotograficzny", Turniej piłki siatkowej", Matematyka po angielsku"


-współpracujemy z UWM w Olsztynie  stacją PAN w Mikołajkach,

-współpracujemy z placówkami oświatowymi na terenie Giżycka (przedszkola, szkoły, świetlica socjoterapeutyczna),

-warsztaty ekologiczne- założyliśmy i pielęgnujemy szkolny ogródek.

Zajęcia pozalekcyjne
W szkole organizowane są zajęcia odpowiadające zainteresowaniom i potrzebom uczniów.
Drzwi otwarte


 W tym roku zapraszamy 7 kwietnia 2022 od godziny 8.00 do 14.00 oraz od 16.00 do 18.00.

Ważne informacje znajdziesz  na stronie www i fb szkoły.