Giżycko
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku
Adres
ul.Traugutta 1, 11-500 Giżycko
Telefon
87 428 22 30
Fax
87 428 22 30
E-mail
Strona www
Dyrektor
Iwona Rosa
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Zdjęcie
 • Iwona Rosa-dyrektor I LO w Giżycku
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich
 • Zdobywamy wiedzę w różnorodny sposób, na zdjęciu: maraton matematyczny
 • Zdobywamy wiedzę w różnorodny sposób, na zdjęciu: zajęcia z biologii
 • Jest też czas na dobrą zabawę
 • Poznajemy świat, wyjeżdżając na wycieczki, rajdy
 • Uprawiamy sport w różnych dziedzinach
 • Spotkania z absolwentami w ramach projektu "Student"
 • Bierzemy udział w Debatach Oksfordzkich
 • Jesteśmy na zajęciach w świetlicy socjoterapeutycznej
 • "Czwartki z humanistyką" na UWM w Olsztynie
 • Kiermasz zorganizowany przez Szkolne Koło Wolontariatu
Opis
Szkoła mieści się w zabytkowym budynku z 1890 roku. W latach 1990-2010 został przeprowadzony kapitalny remont. I LO jest szkołą odpowiadającą wyzwaniom XXI wieku (cyfryzacja dokumentacji, w tym prowadzenie e-dziennika). We wszystkich salach lekcyjnych znajduje się sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne. Ponadto w szkole znajdują się dwie pracownie komputerowe, sala do zajęć plastycznych, pracownie przedmiotowe, w tym z laboratorium chemicznym, zapleczem biologicznym, fizycznym. Biblioteka z czytelnią wyposażona jest w stanowiska komputerowe. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w sali gimnastycznej, lustrzance, sali do judo, siłowni. Uczniowie uczą się zumby, elementów tańca towarzyskiego, aerobiku. Szczególnym miejscem jest aula, w której odbywają się doniosłe uroczystości i imprezy organizowane przez uczniów. Czas wolny uczniowie mogą spędzać w świetlicy oraz w kawiarence. Więcej informacji na stronie ILO: www I LO w Giżycku
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Budynek I LO mieści się przy budynku Poczty Polskiej, w pobliżu Urzędu Miasta. Tuż przy szkole znajduje się przystanek PKS.
Historia

1 IX – 1945 -Uroczyste otwarcie polskiego Gimnazjum Państwowego w Giżycku w budynku dawnego niemieckiego Gimnazjum Państwowego. Szkoła istnieje od 1945r. 1945 – 46- Pierwszy rok nauki – warunki startu, uporządkowanie zniszczonego budynku brak sprzętu szkolnego, niewiele podręczników. Gimnazjum liczyło 220 uczniów i 4 klasy. 1949 – 50 -W szkole uczyło się już 543 uczniów. Klasy licealne były podwójne. Istniały organizacje SMP ZHP oraz kółka historyczne, spółdzielnia uczniowska, orkiestra szkolna. 1950 – 51-Szkołą przyjmuje nazwę Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 7. W roku tym maturę składało 36 osób 2009 - ... Dyrektorem szkoły od 2009roku jest Iwona Rosa.  Więcej informacji z historii szkoły znajduje się na stronie I LO.

Koła zainteresowań

W szkole działają:

-Koło PTTK Dreptusie" (rajdy po górach, Mazurach)

-Szkolny Klub Przedsiębiorczości

-koło fotograficzne

- koło dyskusyjne: Debaty Oxfordzkie

-koło teatralne

-koło żeglarskie (organizowane kursy z możliwością uzyskania patentu żeglarza, rejsy po jeziorach mazurskich, morzach) 

-koła przedmiotowe

-konsultacje przedmiotowe

-zajęcia sportowe (siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka,,zumba, nauka tańca,).

Uczniowie współpracują ze stowarzyszeniami, działając jako wolontariusze w Szkolnym Kubie Wolontariatu.

Uczniowie sami prowadzą: Instagram, radiowęzeł,. Redagujemy szkolną gazetę "Niecodziennik". 

Kontakty zagraniczne

-realizujemy unijny  projekt "Kompetentny nauczyciel-kompetentny uczeń",

-zgłosiliśmy projekt wymiany młodzieży "Użyteczność zasobów intenetowych w edukacji szkolnej",

-organizujemy wycieczki zagraniczne (zaplanowany na marzec 2020 wyjazd do Londynu został przełożony) ,

- weryfikację formalną przeszedł projekt unijny "Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów I LO w Giżycku".


Osiągnięcia

I LO jest jedną z najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w województwie warmińsko - mazurskim. Szkoła ma przyznany tytuł "Brązowej  Szkoły 2019r". w wojewódzkim rankingu  "Perspektyw" . Od kilku lat osiągamy najwyższe wyniki matury w powiecie giżyckim. W tym roku zdawalność w I LO wyniosła 98% (dwie osoby zrezygnowały z przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu) . Zajęliśmy, po raz kolejny,  I miejsce w województwie w rywalizacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych w kategorii "Boisko-Orlik".

Mamy Certyfikaty: Szkoły Humanitarnej, Rzetelnej Szkoły i Szkoły Łowcy Talentów. Mamy Stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Zajmujemy wysokie miejsca w konkursach, olimpiadach na szczeblu okręgowym i centralnym: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (finalista) , Olimpiada Historyczna, Olimpiada Geograficzna, Olimpiada fizyczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej,  Olimpiada Statystyczna (dwóch finalistów),  Wojewódzki Konkurs Modern Student, Jagielloński Turniej Matematyczny (finalista), Ogólnopolski Konkurs  EKO Challange w ramach kółka fotograficznego,  Konkurs Pięknego Czytania, 

Promujemy postawy prospołeczne poprzez działanie Szkolnego Koła Wolontariatu.  Wolontariusze systematycznie pomagają chorym,jak też organizują akcje, reagując na potrzeby- akcja na rzecz chorego ucznia naszej szkoły, Szlachetna paczka". Włączamy się także w akcje prowadzone przez innych.

Realizujemy  projekty: "Lekcja o funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej",                                                  "Bohater On"-poświęcony powstańcom warszawskim. 

Podejmujemy różne inicjatywy:

-Szkolna  Internetowa Gra Giełdowa,

-Startup na start,

-szkolne konkursy " Konkurs Wiedzy O Krainie Wielkich Mazurskich", "Matematyczny Maraton Maturalny", "Powtórka przed maturą z języka angielskiego"

-współpracujemy z UWM w Olsztynie (czwartki z humanistyką, Warmińsko-Mazurskie Zawody Matematyczne) oraz UJ w Krakowie (konkurs matematyczny, stacją PAN w Mikołajkach

-współpracujemy z placówkami oświatowymi na terenie Giżycka (przedszkola, szkoły, świetlica socjoterapeutyczna)

Zajęcia pozalekcyjne
W szkole organizowane są zajęcia odpowiadające zainteresowaniom i potrzebom uczniów.
Drzwi otwarte


Zapraszamy każdego dnia kandydatów i ich rodziców; kandydaci mogą uczestniczyć w wybranych zajęciach po uprzednim uzgodnieniu terminu z dyrektorem szkoły. W tym roku ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa zapraszamy tylko na stronę www i fb szkoły.