Giżycko
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku
Adres
ul.Sikorskiego 3, 11-500 Giżycko
Telefon
87 428 55 43
Fax
87 428 55 43
E-mail
Strona www
Dyrektor
Ewa Downar
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku
Opis
Szkoła ma charakter ogólnokształcący; w sposób wszechstronny rozwija zainteresowania uczniów nie tylko w procesie dydaktycznym na lekcjach, ale także na zajęciach pozalekcyjnych. W szkole naucza 25 nauczycieli. Szkoła posiada w pełni wyposażone pracownie w sprzęt TIK, w każdej pracowni komputer z dostępem do internetu i rzutnik multimedialny, 8 pracowni z tablicą interaktywną, mobilny monitor wielofunkcyjny, pracownię komputerową wyposażona w  laptopy z roku 2018.  Pracownie  specjalistyczne posiadają bogaty zestaw pomocy dydaktycznych. Pracownie przyrodnicze dodatkowo posiadają wyposażenie do pracy laboratoryjnej.  Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na dużej sali gimnastycznej, sali z lustrami lub na balkonie przystosowanym do nauki judo. Szkoła zapewnia bogaty księgozbiór biblioteczny, skomputeryzowaną bibliotekę - katalog on-line oraz czytelnię wyposażoną w komputery z dostępem do internetu. Osoby zamieszkałe w znacznej odległości od szkoły mają możliwość zakwaterowania w internacie ZSKŚiA  lub ZSEiI.
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Szkoła mieści się w Giżycku przy ul. Sikorskiego 3. Dojazd do szkoły z okolicznych miejscowości nie sprawia żadnych trudności, jest zapewniony przez PKS, PKP oraz prywatnych przewoźników.
Historia

 II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku istnieje  od 1990 roku.

 Pierwszym dyrektorem i założycielem szkoły był dr Marian Lemecha

1 września 1990r naukę w szkole rozpoczęli uczniowie w dwóch klasach pierwszych.   Do roku 2004 nauka realizowana była w 4-letnim licem w klasach o profilach: matematyczno- fizycznym, biologiczno-chemicznym, humanistycznym (rozszerzenie j.polskiego. historii i filozofii) oraz społecznym (rozszerzenie geografii i wos)

Ważnym wydarzeniem było nadanie szkole w 2004 roku imienia patrona Gustawa Gizewiusza.

Od roku 2002 nauka w naszym liceum  odbywa się w cyklu 3 letnim,  w którym przedmioty rozszerzone były indywidualnie wybierane przez uczniów i realizowane w grupach międzyoddziałowych od klasy drugiej. Ostatni rocznik systemu trzyletniego zakończy naukę w roku 2022.

Od roku 2019  liceum wróciło do czteroletniego cyklu nauczania  z sprofilowanymi klasami.

 Od roku 2017/18  w miarę potrzeb środowiska tworzone są klasy integracyjne.

 Do chwili obecnej  nasza szkołę ukończyło 4033 absolwentów.


Koła zainteresowań
Po lekcjach odbywają się zajęcia z różnych przedmiotów (np. język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia, wos, informatyka). Zajęcia organizowane są w zależności od potrzeb i sugestii uczniów, cieszą się one szczególną popularnością wśród maturzystów. Koła zainteresowań organizują również sami uczniowie: koło plastyczne. Uczniowie zaangażowani w projektach prowadzą koło ICT.
Kontakty zagraniczne
  • W ramach programu Comenius w latach 2012-2014 realizowaliśmy projekt Let’s Try Business. Młodzież odbywała wizyty na Węgrzech, w Rumunii i Portugalii oraz gościła grupy z tych krajów u nas.Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w warsztatach rzemiosł artystycznych prowadzonych przez lokalnych twórców.
  • W latach 2014-2016 w ramach programu Erasmus realizowaliśmy projekt zagranicznego doskonalenia nauczycieli „Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy”. Nauczyciele uczyli się języka angielskiego lub francuskiego oraz doskonalili warsztat metodyczny w szkołach w Wielkiej Brytanii i Francji.
  • W latach 2016-2018 w ramach programu Erasmus+ realizowaliśmy projekt „Nauczanie i uczenie z ICT”. Młodzież uczestniczyła w szkoleniach informatycznych w szkołach w Grecji i Turcji, na Słowacji i Węgrzech.
  • W latach 2018-2020 w ramach programu Erasmus+ realizujemy projekt „Google Oferują Aplikacje do Lekcji”. Młodzież uczestniczyła w szkoleniach z wykorzystania aplikacji Google na lekcjach w szkołach z Włoch, Francji, Słowacji, Turcji i Irlandii Północnej.  
Osiągnięcia

Szkoła może poszczycić się wieloma sukcesami naukowymi - jej uczniowie byli wielokrotnymi laureatami centralnej olimpiady ekologicznej oraz laureatami olimpiad i konkursów: biologicznego, chemicznego, filozoficznego, matematycznego w etapach wojewódzkich (Kangur, Alfik) i centralnych (Mistrzostwach Łamigłówek Diagramowych), fizycznego (Lwiątko), Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności (finalistki etapu okręgowego w roku szkolnym 2015/16 i 2016/17), Konkursu Wiedzy o Warmii i Mazurach (II miejsce w województwie w roku szkolnym 2015/16, III i IV w roku 2016/17, II i III w roku 2017/2018, I i V w roku 2018/2019), III miejsce w ogólnopolskiej edycji Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych, Konkurs Wiedzy o Podatkach (4 finalistów etapu wojewódzkiego w roku szkolnym 2017/2018), Ogólnopolski Konkurs o Limerykach ( I miejsce w kraju w roku szkolnym 2017/2018). Corocznie zdobywamy wiele sukcesów sportowych. W roku szkolnym 2016/17 uzyskaliśmy trzeci raz z rzędu, a czwarty raz w historii, I miejsce w rankingu sportowym szkół ponadgimnazjalnych organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie, w roku 2017/2018 i 2018/2019 zajęliśmy miejsce II.

W ogólnopolskim rankingu szkół czasopisma Perspektywy "Najlepsze licea w Polsce" szkoła zdobyła tytuł "Brązowa Szkoła 2020".

Młodzież naszej szkoły bierze udział w:
- projekcie SHOWBIZ - Show Us Your Business, którego organizatorem jest UWM Olsztyn - 5 osób w finale wojewódzkim, 25 osób w rozgrywkach szkolnych
- akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III”, organizowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych z pięciu województw Polski Wschodniej - 20 osób /klasa I a gim/
-
Gra "Czas na StartUp!"  element akcji edukacyjnej ww. - 8 osób

Młodzież naszej szkoły angażuje się w działania wolontariatu: odwiedza i pomaga osobom chorym i starszym, organizuje zbiórki i akcje na rzecz konkretnych osób, organizuje zbiórki na rzecz akcji "Szlachetna paczka", Caritas.


Zajęcia pozalekcyjne
W latach 2018-2020 w ramach programu RPO Warmia-Mazury realizujemy projekt „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Giżycki-II LO”. Głównym cele projektu jest podniesienie szans edukacyjnych i wzrost kompetencji kluczowych uczniów. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych pozalekcyjnych zajęciach przedmiotowych:
- zajęcia wyrównawcze z: języka polskiego (klasy trzecie), informatyki (klasy pierwsze), matematyki (wszystkie klasy), języka angielskiego (wszystkie klasy), języka niemieckiego (wszystkie klasy),
- koła naukowe z: historii, chemii, biologii, geografii, informatyki, matematyki, fizyki, j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego na każdym poziomie.
Zakres wiekowy
Uczniami liceum jest młodzież w wieku 15 - 19 lat
Drzwi otwarte

Zapraszamy do odwiedzania

strony internetowej www.lo2.eu

facebooka@IILOGizewiusz,

instagrama @lo_2_gizycko
lo2_thinglink   www.thinglink.com/scene/1301858902568075267