Giżycko
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku
Adres
ul.Sikorskiego 3, 11-500 Giżycko
Telefon
87 428 55 43
Fax
87 428 55 43
E-mail
Strona www
Dyrektor
Anna Żabionek
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku
 • szkoła
 • mikołajki
 • teatr
 • Grecja
 • Grecja
 • integracja
 • Londyn
 • Projekt! Miasto - LoFE
 • klasa mistrzostwa sportowego 1 e
 • integracja poprzez tworzenia pizzy
 • andrzejki
 • siatkarze
 • siatkarki
 • lekcja przedsiębiorczości
 • lekcja języka polskiego
 • Szkolny Turniej Szachowy
Opis
Szkoła ma charakter ogólnokształcący; w sposób wszechstronny rozwija zainteresowania uczniów nie tylko w procesie dydaktycznym na lekcjach, ale także na zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie mają możliwość uczyć się w klasie integracyjnej. W szkole naucza 48 nauczycieli. Szkoła posiada w pełni wyposażone pracownie w sprzęt TIK, w każdej pracowni komputer z dostępem do internetu i rzutnik multimedialny, 8 pracowni z tablicą interaktywną, 4 pracownie z monitorami wielofunkcyjnymi oraz mobilny monitor wielofunkcyjny, pracownię komputerową wyposażona w laptopy. Pracownie specjalistyczne posiadają bogaty zestaw pomocy dydaktycznych. Pracownie przyrodnicze dodatkowo posiadają wyposażenie do pracy laboratoryjnej, modele budowy roślin, zwierząt i człowieka. Uczniowie mogą korzystać z 25 tabletów oraz 8 tabletów graficznych. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na dużej sali gimnastycznej, sali z lustrami lub na balkonie przystosowanym do nauki judo. Szkoła zapewnia bogaty księgozbiór biblioteczny, skomputeryzowaną bibliotekę - katalog on-line oraz czytelnię wyposażoną w komputery z dostępem do internetu. Osoby zamieszkałe w znacznej odległości od szkoły mają możliwość zakwaterowania w internacie ZSKŚiA lub ZSEiI.
Oferta
Dojazd
Szkoła mieści się w Giżycku przy ul. Sikorskiego 3. Dojazd do szkoły z okolicznych miejscowości nie sprawia żadnych trudności, jest zapewniony przez PKS, PKP oraz prywatnych przewoźników.
Historia

 II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku istnieje  od 1990 roku.

 Pierwszym dyrektorem i założycielem szkoły był dr Marian Lemecha.

1 września 1990r naukę w szkole rozpoczęli uczniowie w dwóch klasach pierwszych.   Do roku 2004 nauka realizowana była w 4-letnim licem w klasach o profilach: matematyczno- fizycznym, biologiczno-chemicznym, humanistycznym (rozszerzenie j. polskiego. historii i filozofii) oraz społecznym (rozszerzenie geografii i wos)

Ważnym wydarzeniem było nadanie szkole w 2004 roku imienia patrona Gustawa Gizewiusza.

Od roku 2002 nauka w naszym liceum  odbywa się w cyklu 3 letnim,  w którym przedmioty rozszerzone były indywidualnie wybierane przez uczniów i realizowane w grupach międzyoddziałowych od klasy drugiej. Ostatni rocznik systemu trzyletniego zakończy naukę w roku 2022.

Od roku 2019  liceum wróciło do czteroletniego cyklu nauczania  z sprofilowanymi klasami.

Od roku 2017/18  w miarę potrzeb środowiska tworzone są klasy integracyjne.

Od roku 2021/22 prowadzony jest nabór do klasy dwujęzycznej oraz klasy mistrzostwa sportowego.Koła zainteresowań

Zajęcia warsztatowe dostosowane do nauczanych przedmiotów rozszerzonych rozwijające kompetencje kluczowe.

Zajęcia teatralne, sportowe, rozwoju osobistego, biologiczno-chemiczne

Kontakty zagraniczne
 • W ramach programu Comenius w latach 2012-2014 realizowaliśmy projekt Let’s Try Business. Młodzież odbywała wizyty na Węgrzech, w Rumunii i Portugalii oraz gościła grupy z tych krajów u nas. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w warsztatach rzemiosł artystycznych prowadzonych przez lokalnych twórców.
 • W latach 2014-2016 w ramach programu Erasmus realizowaliśmy projekt zagranicznego doskonalenia nauczycieli „Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy”. Nauczyciele uczyli się języka angielskiego lub francuskiego oraz doskonalili warsztat metodyczny w szkołach w Wielkiej Brytanii i Francji.
 • W latach 2016-2018 w ramach programu Erasmus+ realizowaliśmy projekt „Nauczanie i uczenie z ICT”. Młodzież uczestniczyła w szkoleniach informatycznych w szkołach w Grecji i Turcji, na Słowacji i Węgrzech.
 • W latach 2018-2021 w ramach programu Erasmus+ realizowaliśmy projekt „Google Oferują Aplikacje do Lekcji”. Młodzież uczestniczyła w szkoleniach z wykorzystania aplikacji Google na lekcjach w szkołach z Włoch, Francji, Słowacji, Turcji i Irlandii Północnej.  
 • W latach 2021 - 2023 w ramach programu Erasmus+ realizujemy projekt "Rozwój kompetencji uczniów z Giżycka". Młodzież uczestniczyła w zajęciach w szkołach greckich rozwijając kompetencje językowe i multijęzyczność, poznając demokratyczne i społeczne życie Europy.
Osiągnięcia

Szkoła może poszczycić się wieloma sukcesami naukowymi - jej uczniowie byli wielokrotnymi laureatami centralnej olimpiady ekologicznej (ostatni sukces finalistka etapu centralnego rocznik 2019/2020) oraz laureatami olimpiad i konkursów: biologicznego, chemicznego, filozoficznego, matematycznego w etapach wojewódzkich (Kangur, Alfik) i centralnych (Mistrzostwach Łamigłówek Diagramowych), fizycznego (Lwiątko), Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności (finalistki etapu okręgowego w roku szkolnym 2015/16 i 2016/17), Olimpiada Wiedzy o mediach (zakwalifikowanie się do II etapu w roku szkolnym 2021/2022).Konkursu Wiedzy o Warmii i Mazurach (II miejsce w województwie w roku szkolnym 2015/16, III i IV w roku 2016/17, II i III w roku 2017/2018, I i V w roku 2018/2019), III miejsce w ogólnopolskiej edycji Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych, Konkurs Wiedzy o Podatkach (4 finalistów etapu wojewódzkiego w roku szkolnym 2017/2018), Ogólnopolski Konkurs o Limerykach ( I miejsce w kraju w roku szkolnym 2017/2018). Corocznie zdobywamy wiele sukcesów sportowych. W roku szkolnym 2016/17 uzyskaliśmy trzeci raz z rzędu, a czwarty raz w historii, I miejsce w rankingu sportowym szkół ponadgimnazjalnych organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie, w roku 2017/2018 i 2018/2019 zajęliśmy miejsce II.

W ogólnopolskim rankingu szkół czasopisma Perspektywy "Najlepsze licea w Polsce" szkoła zdobyła tytuł "Brązowa Szkoła 2020" oraz "Brązowa Szkoła 2021" .

Młodzież naszej szkoły bierze udział w:
akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich”, organizowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych z pięciu województw Polski Wschodniej,
- projekcie "Praktyczna lekcja przedsiębiorczości" 
realizowanym przez Startup Academy oraz Akademię Finansów i Biznesu Vistula we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
akcji Światowego Funduszu na Rzecz Przyrody "Godzina dla Bałtyku",
- projekcie NBP Szkolna Akademia Finansów - warsztaty: "Przedsiębiorczość w praktyce", "Planowanie ścieżki zawodowej",
- akcje społeczne: Dzień Walki z depresją, Na Niebiesko dla Autyzmu, Dzień Kolorowej skarpetki,
- akcje pod patronatem PAH: pomoc Ukrainie, Światowy Dzień Wody, Pomoc Ofiarom Kryzysów Humanitarnych,


Młodzież naszej szkoły angażuje się w działania wolontariatu: organizuje zbiórki i akcje na rzecz konkretnych osób, organizuje zbiórki na rzecz akcji "Szlachetna paczka", Caritas.


Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia pozalekcyjne organizowane są w zależności od potrzeb i sugestii uczniów, cieszą się one szczególną popularnością wśród maturzystów.
Zakres wiekowy
Uczniami liceum jest młodzież w wieku 15 - 19 lat
Drzwi otwarte

Zapraszamy do odwiedzania

strony internetowej www.lo2.eu

facebooka@IILOGizewiusz

instagrama  @lo_2_gizycko
lo2_thinglink   www.thinglink.com/scene/1301858902568075267

 

Współpraca z uczelniami wyższymi
- cztery klasy objęte patronatem SGH,
- jedyna w powiecie, jedna z 16 szkół w Polsce realizująca projekt UW "Zrozumieć znane, dostrzec nieznane. Jak geografia tłumaczy świat?