Giżycko
Technikum
Technikum Nr 2
Zespół szkół
Adres
ul.Mickiewicza 27, 11-500 Giżycko
Telefon
874283021
Fax
874283021
E-mail
Strona www
Dyrektor
Jerzy Janowski
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN na bazie nowoczesnych pracowni szkolnych i pracowni w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego kształci w następujących zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik mechatronik, technik elektryk, technik ekonomista, technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Nauka w technikum trwa 5 lat, podczas której młodzież zdaje egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i kończy się maturą. Strona internetowa szkoły Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku jest też Facebooku
Oferta
Dojazd
Technikum Nr 2 położone jest w centrum miasta, ul. Mickiewicza 27, dwie minuty drogi od przystanku PKS i komunikacji miejskiej, 10 min do dworca PKP. Dla uczniów zamiejscowych szkoła dysponuje własnym internatem z całodziennym wyżywieniem.
Historia
Początki Zespołowi Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN dało utworzenie w 1968 pierwszej klasy Technikum Elektrycznego. Doceniając wysoki poziom kształcenia w Zespole nadano mu imię Komisji Edukacji Narodowej. Obecnie kierunki kształcenia ewaluują w kierunku technika elektronika, technika elektryka, technika informatyka, technika mechatronika, technika ekonomisty, technika grafiki i poligrafii cyfrowej, technika pojazdów samochodowych.
Koła zainteresowań
Uczniowie naszego Zespołu rozwijają zainteresowania, rozszerzają swoją wiedzę i umiejętności w ramach prowadzonych zajęć pozalekcyjnych. Zainteresowania zawodowe uczniowie rozwijają w ramach koła elektronicznego, programistycznego, informatycznego, języka angielskiego. Uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych w ramach koła Caritas. Zajęcia pozalekcyjne wspomagają sukcesy w konkursach, turniejach i olimpiadach organizowanych przez powiat, na szczeblu okręgowym i centralnym. Uczniowie pod opieką nauczycieli informatyki współtworzą szkolną stronę WWW w ten sposób rozwijają swoje umiejętności.
Kontakty zagraniczne
Coroczne wyjazdy zagraniczne na praktyki zawodowe naszych uczniów pozwalają na pogłębienie ich wiedzy i umiejętności zawodowych, dają możliwość zapoznania się z rynkiem pracy w ramach programów unijnych, pozwalają na poznanie innej kultury oraz rozwijanie umiejętności językowych, które są wspomagane przez zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego. „Staże informatyków” – praktyki zawodowe – 20 uczniów technikum informatycznego w firmach i serwisach komputerowych na terenie Londynu. „Motoryzacyjna współpraca w edukacji”- tygodniowe praktyki naszej młodzieży klasy drugiej technikum samochodowego w laboratorium samochodowym w Alytusie oraz zakup pracowni samochodowej dla Zespołu i przebudowa samochodu z napędem benzynowym na napęd elektryczny. "Europejskie Standardy w Polskiej Edukacji Zawodowej" - wyjazd młodzieży na dwutygodniowe praktyki zawodowe do Niemiec. Wyjazd do Niemiec i Portugalii- „Profesjonalne praktyki podstawą kształcenia zawodowego”. Ostatnie praktyki zawodowe naszych uczniów to wyjazd 20 osób do Sewilli w Hiszpanii w ramach projektu :"Europejskie doskonalenie zawodowe".
Osiągnięcia
Corocznie uczniowie ZSEiI biorą udział i zwyciężają drużynowo w zawodach okręgowych Olimpiadach Wiedzy Technicznej, Olimpiadach Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”, w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej zajmując wysokie miejsca w eliminacjach powiatowych. Mamy też kilku finalistów zawodów centralnych tych Olimpiad. W bieżącym roku zwycięstwem naszych uczniów zakończył się Wojewódzki Turniej Ruchu Drogowego. Z powodzeniem startujemy też w olimpiadach humanistycznych np. Wiedzy o Unii Europejskiej. W Olimpiadzie Medialnej nasz uczeń zajął IV miejsce w Polsce. Uczniowie brali udział w XXIX Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej.