Giżycko
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Giżycko
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku ul.Traugutta 1, 11-500 Giżycko 40/88
1A profil dziennikarsko-społeczny 9/24
1B profil politechniczny 11/28
1C profil medyczny 13/27
1D profil społeczno-przyrodniczy 7/28
II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku ul.Sikorskiego 3, 11-500 Giżycko 58/106
1 a psychologiczna integracyjna 4/17
1 b medialna 10/24
1 c medyczna 15/31
1 d biznesowa dwujęzyczna 16/38
1 e mistrzostwa sportowego 13/18
Liceum Ogólnokształcące ZDZ ul.Kopernika 5, 11-500 Giżycko 26/36
Oddział Przygotowania Wojskowego - 1B 23/29
Klasa z elementami coachingu - 1A 3/8
Technikum Nr 1 T. Kościuszki 23, 11-500 Giżycko 27/56
1A technik agrobiznesu 4/6
1B technik architektury krajobrazu 7/18
1C technik robót wykończeniowych w budownictwie 11/18
1D technik inżynierii środowiska i melioracji 1/8
1E technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 0/6
1F technik reklamy 4/15
Technikum Nr 2 ul.Mickiewicza 27, 11-500 Giżycko 28/48
Technik informatyk 12/26
Technik mechatronik 10/23
Technik elektryk 4/13
Technik ekonomista 0/9
Technik pojazdów samochodowych 2/5
Technikum Nr 3 ul.Tadeusza Kościuszki 16, 11-500 Giżycko 3/11
I A Technik żywienia i usług gastronomicznych 1/3
I B Technik hotelarstwa 2/8
Technikum ZDZ ul.Kopernika 5, 11-500 Giżycko 6/11
Technik usług fryzjerskich - 1T 6/11
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 ul.Tadeusza Kościuszki 16, 11-500 Giżycko 7/13
I A Wielozawodowa - mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, ślusarz. 4/4
I B Wielozawodowa - sprzedawca, stolarz, murarz-tynkarz, operator obrabiarek skrawających, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. 0/2
I C Wielozawodowa - kucharz, cukiernik, piekarz, fryzjer, rolnik. 3/7