Giżycko
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Giżycko
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku ul.Traugutta 1, 11-500 Giżycko 122/248
1A profil dziennikarsko-społeczny 25/96
1B profil politechniczny 23/65
1C profil medyczny 25/65
1D profil społeczno-przyrodniczy 24/110
1E profil biznesowy 18/89
1F profil ogólny 7/74
II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku ul.Sikorskiego 3, 11-500 Giżycko 162/293
1 a 35/123
1 b 21/128
1 c 29/103
1 d 16/65
1 e 29/45
1 f 32/118
Liceum Ogólnokształcące ZDZ ul.Kopernika 5, 11-500 Giżycko 58/82
1A - klasa z elementami wojskowymi 0/32
1B - Oddział Przygotowania Wojskowego 30/58
1C - Oddział Przygotowania Wojskowego 28/63
Technikum Nr 1 T. Kościuszki 23, 11-500 Giżycko 70/187
I a - technik agrobiznesu 14/46
I b - technik architektury krajobrazu 34/84
I c - technik robót wykończeniowych w budownictwie 8/40
I d - technik inżynierii środowiska i melioracji 3/20
I e - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 3/23
I f - technik reklamy 8/63
Technikum Nr 2 ul.Mickiewicza 27, 11-500 Giżycko 89/164
Ii - technik informatyk 35/68
Ie - technik ekonomista 5/30
Im - technik mechatronik 16/48
Is - technik pojazdów samochodowych 10/29
Ic - technik elektryk 11/46
Ig - technik grafiki i poligrafii cyfrowej 12/56
Technikum Nr 3 ul.Tadeusza Kościuszki 16, 11-500 Giżycko 45/124
I A Technik żywienia i usług gastronomicznych 24/65
I B Technik hotelarstwa 12/66
I C Technik logistyk 9/48
Technikum ZDZ ul.Kopernika 5, 11-500 Giżycko 9/21
Technik usług fryzjerskich - 1T 9/21
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 ul.Tadeusza Kościuszki 16, 11-500 Giżycko 36/64
I A Wielozawodowa 36/64