Giżycko
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Giżycko
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku ul.Traugutta 1, 11-500 Giżycko 192/372
1A profil dziennikarsko-społeczny 38/141
1B profil politechniczny 45/113
1C profil medyczny 37/100
1D profil społeczno-przyrodniczy 33/148
1E profil biznesowy 29/139
1F profil ogólny 10/124
II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku ul.Sikorskiego 3, 11-500 Giżycko 217/425
1 a 52/188
1 b 37/182
1 c 41/145
1 d 16/84
1 e 28/52
1 f 43/178
Liceum Ogólnokształcące ZDZ ul.Kopernika 5, 11-500 Giżycko 63/97
1A - klasa z elementami wojskowymi 0/35
1B - Oddział Przygotowania Wojskowego 32/63
1C - Oddział Przygotowania Wojskowego 31/70
Technikum Nr 1 T. Kościuszki 23, 11-500 Giżycko 132/310
I a - technik agrobiznesu 28/81
I b - technik architektury krajobrazu 54/129
I c - technik robót wykończeniowych w budownictwie 18/65
I d - technik inżynierii środowiska i melioracji 5/32
I e - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 3/46
I f - technik reklamy 24/115
Technikum Nr 2 ul.Mickiewicza 27, 11-500 Giżycko 165/297
Ii - technik informatyk 57/126
Ie - technik ekonomista 10/55
Im - technik mechatronik 37/89
Is - technik pojazdów samochodowych 18/52
Ic - technik elektryk 22/85
Ig - technik grafiki i poligrafii cyfrowej 21/99
Technikum Nr 3 ul.Tadeusza Kościuszki 16, 11-500 Giżycko 78/199
I A Technik żywienia i usług gastronomicznych 38/105
I B Technik hotelarstwa 22/96
I C Technik logistyk 18/84
Technikum ZDZ ul.Kopernika 5, 11-500 Giżycko 20/36
Technik usług fryzjerskich - 1T 20/36
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 ul.Tadeusza Kościuszki 16, 11-500 Giżycko 105/153
I A Wielozawodowa 105/153