Sztum
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Sztum
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Liceum Ogólnokształcące w Sztumie ul.Kasprowicza 3, 82-400 Sztum 120 58/79
Klasa humanistyczna (dziennikarsko - prawna) 30 13/26
Klasa społeczno - językowa 30 14/26
Klasa matematyczno - informatyczna (politechniczna) 30 18/28
Klasa biologiczno - chemiczna 30 13/18
Liceum Ogólnokształcące w Dzierzgoniu ul.Tadeusza Zawadzkiego Zośki 15, 82-440 Dzierzgoń 60 48/50
PROFIL INFORMATYCZNY 15 8/10
PROFIL MUNDUROWY 15 26/27
PROFIL HUMANISTYCZNY 15 6/7
PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY 15 8/9
Technikum nr 1 w Sztumie ul.Kasprowicza 3, 82-400 Sztum 90 55/74
Technik ekonomista 30 12/25
Technik logistyk 30 19/36
Technik informatyk 30 24/34
Technikum nr 2 w Barlewiczkach ul.Barlewiczki 13, Barlewiczki, 82-400 Sztum 252 97/120
technik informatyk(SP) 28 26/40
technik pojazdów samochodowych (SP) 28 18/29
technik rolnik (SP) 28 10/16
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (SP) 28 8/17
technik budownictwa (SP) 28 3/4
technik hotelarstwa (SP) 28 6/12
technik handlowiec (SP) 28 7/13
technik mechanik (SP) 28 4/12
technik żywienia i usług gastronomicznych (SP) 28 15/24
Technikum w Dzierzgoniu ul.Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń 60 20/24
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 15 8/10
TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI 15 7/8
TECHNIK GEODETA 15 2/3
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 15 3/3
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Barlewiczkach ul.Barlewiczki 13, Barlewiczki, 82-400 Sztum 28 53/66
IG (SP) 28 53/66
Branżowa Szkoła I stopnia w Dzierzgoniu ul.Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń 30 17/22
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 30 17/22