Sztum
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Sztum
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Liceum Ogólnokształcące w Sztumie ul.Kasprowicza 3, 82-400 Sztum 65 0/0
klasa promedyczna (biologiczno - chemiczna) 14 0/0
klasa politechniczna (matematyczno - informatyczna) 15 0/0
klasa dziennikarsko - prawna (humanistyczna) 22 0/0
klasa społeczno - językowa (zarządzanie kapitałem ludzkim) 14 0/0
Liceum Ogólnokształcące w Dzierzgoniu ul.Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" 15, 82-440 Dzierzgoń 14 0/0
PROFIL INFORMATYCZNY 5 0/0
PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY 0 0/0
PROFIL HUMANISTYCZNY 6 0/0
PROFIL MUNDUROWY 3 0/0
Technikum nr 1 w Sztumie ul.Kasprowicza 3, 82-400 Sztum 27 0/0
technik logistyk 11 0/0
technik ekonomista 7 0/0
technik informatyk 9 0/0
Technikum nr 2 w Barlewiczkach ul.Barlewiczki 13, Barlewiczki, 82-400 Sztum 76 0/0
Technik rolnik A 19 0/0
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki B 17 0/0
Technik pojazdów samochodowych C 9 0/0
Technik informatyk D 15 0/0
Technik żywienia i usług gastronomicznych E 16 0/0
Technik hotelarstwa K 0 0/0
Technik handlowiec L 0 0/0
Technik budownictwa M 0 0/0
Technik mechanik N 0 0/0
Technikum w Dzierzgoniu ul.Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń 35 0/0
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 20 0/0
TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI 15 0/0
TECHNIK GEODETA 0 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Barlewiczkach ul.Barlewiczki 13, Barlewiczki, 82-400 Sztum 14 0/0
wielozawodowy F 1 0/0
wielozawodowy G 13 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w Dzierzgoniu ul.Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" 15, 82-440 Dzierzgoń 8 0/0
oddział wielozawodowy 8 0/0