Sztum
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Sztum
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Liceum Ogólnokształcące w Sztumie ul.Kasprowicza 3, 82-400 Sztum 112 70/80
klasa promedyczna (biologiczno - chemiczna) 28 21/24
klasa politechniczna (matematyczno - informatyczna) 28 20/29
klasa dziennikarsko - prawna (humanistyczna) 28 10/20
klasa społeczno - językowa (zarządzanie kapitałem ludzkim) 28 19/39
Liceum Ogólnokształcące w Dzierzgoniu ul.Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" 15, 82-440 Dzierzgoń 65 37/39
PROFIL INFORMATYCZNY 15 9/12
PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY 15 2/2
PROFIL HUMANISTYCZNY 15 9/11
PROFIL MUNDUROWY 20 17/17
Technikum nr 1 w Sztumie ul.Kasprowicza 3, 82-400 Sztum 58 54/69
technik logistyk 28 25/39
technik ekonomista 15 9/24
technik informatyk 15 20/25
Technikum nr 2 w Barlewiczkach ul.Barlewiczki 13, Barlewiczki, 82-400 Sztum 252 78/99
Technik rolnik A 28 9/13
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki B 28 11/16
Technik pojazdów samochodowych C 28 20/26
Technik informatyk D 28 14/27
Technik żywienia i usług gastronomicznych E 28 12/19
Technik hotelarstwa K 28 5/12
Technik handlowiec L 28 2/8
Technik budownictwa M 28 1/2
Technik mechanik N 28 4/14
Technikum w Dzierzgoniu ul.Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń 50 12/17
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 20 7/10
TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI 15 5/9
TECHNIK GEODETA 15 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Barlewiczkach ul.Barlewiczki 13, Barlewiczki, 82-400 Sztum 56 46/59
wielozawodowy F 28 32/42
wielozawodowy G 28 14/19
Branżowa Szkoła I stopnia w Dzierzgoniu ul.Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" 15, 82-440 Dzierzgoń 30 26/27
oddział wielozawodowy 30 26/27