Sztum
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Sztumski
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Liceum Ogólnokształcące w Sztumie ul.Kasprowicza 3, 82-400 Sztum 120 83/102
Klasa humanistyczna (dziennikarsko-prawna) 30 31/54
Klasa społeczno-językowa (zarządzanie kapitałem ludzkim) 30 22/47
Klasa matematyczno-informatyczna (politechniczna) 30 6/12
Klasa biologiczno-chemiczna (prozdrowotna) 30 24/40
Liceum Ogólnokształcące w Dzierzgoniu ul.Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" 15, 82-440 Dzierzgoń 90 54/69
ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO 30 37/49
BIOLOGICZNO-CHEMICZNY 15 5/10
INFORMATYCZNY 15 3/11
HUMANISTYCZNY 30 9/18
Technikum nr 1 w Sztumie ul.Kasprowicza 3, 82-400 Sztum 120 50/81
Technik ekonomista 30 13/34
Technik logistyk 30 23/52
Technik informatyk 30 4/24
Technik programista 30 10/17
Technikum nr 2 w Barlewiczkach ul.Barlewiczki 13, Barlewiczki, 82-400 Sztum 196 74/103
1A technik rolnik 28 15/21
1B technik żywienia i usług gastronomicznych 28 17/34
1C technik informatyk 28 9/21
1D technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 28 12/22
1E technik pojazdów samochodowych 28 11/18
1H technik hotelarstwa 28 8/23
1M technik mechanik 28 2/13
Technikum w Dzierzgoniu ul.Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń 60 25/44
TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI 15 5/23
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 30 17/29
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 15 3/6
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Barlewiczkach ul.Barlewiczki 13, Barlewiczki, 82-400 Sztum 56 53/70
1F wielozawodowa 28 30/44
1G wielozawodowa 28 23/33
Branżowa Szkoła I stopnia w Dzierzgoniu ul.Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" 15, 82-440 Dzierzgoń 30 11/21
KLASA WIELOZAWODOWA 30 11/21