Sztum
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Sztum
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Liceum Ogólnokształcące w Sztumie ul.Kasprowicza 3, 82-400 Sztum 54 0/0
Klasa humanistyczna (dziennikarsko - prawna) 20 0/0
Klasa społeczno - językowa 20 0/0
Klasa matematyczno - informatyczna (politechniczna) 8 0/0
Klasa biologiczno - chemiczna 6 0/0
Liceum Ogólnokształcące w Dzierzgoniu ul.Tadeusza Zawadzkiego Zośki 15, 82-440 Dzierzgoń 29 0/0
PROFIL INFORMATYCZNY 6 0/0
PROFIL MUNDUROWY 0 0/0
PROFIL HUMANISTYCZNY 13 0/0
PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY 10 0/0
Technikum nr 1 w Sztumie ul.Kasprowicza 3, 82-400 Sztum 33 0/0
Technik ekonomista 11 0/0
Technik logistyk 7 0/0
Technik informatyk 15 0/0
Technikum nr 2 w Barlewiczkach ul.Barlewiczki 13, Barlewiczki, 82-400 Sztum 82 0/0
technik informatyk(SP) 6 0/0
technik pojazdów samochodowych (SP) 9 0/0
technik rolnik (SP) 11 0/0
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (SP) 13 0/0
technik budownictwa (SP) 0 0/0
technik hotelarstwa (SP) 15 0/0
technik handlowiec (SP) 18 0/0
technik mechanik (SP) 0 0/0
technik żywienia i usług gastronomicznych (SP) 10 0/0
Technikum w Dzierzgoniu ul.Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń 16 0/0
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 7 0/0
TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI 9 0/0
TECHNIK GEODETA 0 0/0
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 0 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Barlewiczkach ul.Barlewiczki 13, Barlewiczki, 82-400 Sztum 2 0/0
IG (SP) 2 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w Dzierzgoniu ul.Zawadzkiego 15, 82-440 Dzierzgoń 6 0/0
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 6 0/0