Sztum
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Sztumie
Zespół szkół
Adres
ul.Kasprowicza 3, 82-400 Sztum
Telefon
55 640 40 50
Fax
55 640 40 42
E-mail
Strona www
Dyrektor
Wiesława Kowalik
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Zdjęcie
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
 • Liceum Ogólnokształcące w Sztumie
 • Klasa 2 b profil matematyczno-informatyczny
 • Liceum Ogólnokształcące w Sztumie
 • Liceum Ogólnokształcące w Sztumie
 • Liceum Ogólnokształcące w Sztumie
 • Klasa 3 ap profil biologiczno-chemiczny
 • Liceum Ogólnokształcące w Sztumie
 • Koło teatralne Iuvenis
 • Wolontariat
 • Turniej Rummikub - etap szkolny
 • Dzień Otwarty 27.04.2022
 • Dzień Otwarty 27.04.2022 klasa społeczno-językowa
 • Uroczystość zakończenia szkoły uczniów klas maturalnych 29.04.2022
Opis
Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie to szkoła z długimi tradycjami. Istniejemy od 1956 roku. Swoją pracę opieramy na kilku filarach, gdzie do najważniejszych zaliczamy: fachowość i doświadczenie kadry nauczycielskiej, indywidualne i podmiotowe traktowanie ucznia, bezpieczeństwo i co najważniejsze przyjazną i rodzinną atmosferę szkoły. Wiemy, że podczas całego procesu kształcenia, najważniejszą osobą jest uczeń. Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie jest szkołą ciągle zmieniającą się. W skład Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie wchodzi Liceum Ogólnokształcące oferujące klasy o profilu humanistyczno - językowym, matematyczno - przyrodniczym i sportowo - obronnym, Technikum kształci w zawodach: ekonomista, logistyk i informatyk. Dostosowujemy profile kształcenia do potrzeb rynku pracy. Szkoła uczestniczy w wielu projektach unijnych, które przyczyniają się do stopniowego zmieniania wyglądu szkoły, jej otoczenia oraz wnętrza. Systematycznie wzbogacana jest baza dydaktyczna. W ostatnich latach szkoła została wyposażona w dwie nowoczesne pracownie logistyczne oraz nowoczesną pracownię językową. Dodatkowo w szkole odbywa się wiele zajęć pozalekcyjnych oraz działają koła zainteresowań.
Oferta
Dojazd
53°55'26.5"N 19°01'50.9"E
Historia

Kalendarium szkoły:

 • 1956/1957 – 23 czerwca 1956 roku wydano Zarządzenie w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące. 25 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej. W połowie sierpnia rozpoczęto organizację internatu przy ulicy Mickiewicza 8. 18 czerwca 1957 roku pierwsza roczna klasyfikacja uczniów klasy ósmej – 40 dostało promocję do klasy wyższej. Dyrektorem szkoły został Michał Giembicki.
 • 1957/1958 – 20 lipca szkoła otrzymuje nowy budynek z dwoma salami gimnastycznymi, 23 izbami lekcyjnymi, 3 pracowniami. 29 sierpnia zakończył się remont sal lekcyjnych. Grono pedagogiczne tworzy 14 nauczycieli.
 • 1958/1959 – Organizacja nowego internatu dla dziewcząt przy ulicy Sienkiewicza obok szkoły nr 3.
 • 1959/1960 – Rozpoczyna pracę Liceum dla Pracujących. Powstało koło Związku Młodzieży Socjalistycznej. W maju 1960 roku przeprowadzono pierwszy egzamin dojrzałości w LO.
 • 1960/1961 – Organizacja internatu dla chłopców przy ulicy Reja 17.
 • 1961/1962 – Pierwszy raz zostaje powołany Komitet Rodzicielski w klasach i szkole. 19 kwietnia 1961 roku dyrektor informuje Radę Pedagogiczną o utworzeniu Technikum Ekonomicznego – nauka rozpoczyna się od nowego roku szkolnego. pierwszy egzamin dojrzałości w Liceum dla Pracujących.
 • 1962/1963 – Utworzenie trzeciego oddziału klas VIII.
 • 1963/1964 – Powstaje Szkolne Koło Przyjaciół Teatru.
 • 1965/1966 – 24 listopada 1965 roku Liceum Ogólnokształcące otrzymuje imię „Brygady Grunwald”. Zakończenie funkcjonowania szkoły jako jedenastolatki. Rozpoczyna działalność Letni Hufiec Pracy.
 • 1966/1967 – Odejście klas podstawowych do nowo wybudowanej szkoły nr 1 „Tysiąclatki”.
 • 1967/1968 – Utworzenie pierwszej klasy matematycznej. Pierwszy Zjazd Absolwentów 17-18 września. Objęcie patronatu nad statkiem Grunwald przez LO.
 • 1968/1969 – Przekształcenie Technikum Ekonomicznego w Liceum Ekonomiczne. Utworzenie pierwszej klasy z wykładowym językiem rosyjskim. Młodzież przeprowadza się do nowego internatu przy ulicy Mickiewicza 36.
 • 1969/1970 – Powołanie oddzielnej dyrekcji dla LO i LE. Dyrektorem LE został Edmund Wójcik.
 • 1970/1971 – Pożegnanie ostatniego rocznika Technikum Ekonomicznego.
 • 1971/1972 – Dyrektor Michał Giembicki odchodzi na emeryturę, dyrektorem obu szkół jest Edmund Wójcik.
 • 1973/1974 – Wprowadzenie podziału roku szkolnego na dwa semestry.
 • 1974/1975 – Przeprowadzenie radiofonizacji szkoły. zorganizowanie nowej harcówki „Hades” i siedziby ZMS „Olimp”. Otwarcie Izby Pamięci przy gabinecie historycznym.
 • 1975/1976 – Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego został Janusz Baranowicz. Izba Pamięci otrzymuje imię kontradmirała Józefa Sobiesiaka.
 • 1976/1977 – Powstaje Zespół Szkół z dotychczasowych LO, LE i Liceum dla Pracujących.
 • 1977/1978 – Dyrektorem Zespołu Szkół został Bogdan Śliwiński.
 • 1978/1979 – Szkoła uzyskuje tytuł najbardziej usportowionej szkoły województwa elbląskiego.
 • 1979/1980 – Szkoła zdobywa zbiorową odznakę za zasługi dla rozwoju sportu młodzieży szkolnej.
 • 1980/1981 – Internat Zespołu Szkół przodującym internatem w województwie elbląskim. Rada Główna Szkolnego Związku Sportowego przyznaje szkole odznakę zbiorową – Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej. Opracowanie kroniki „Sztafeta Olimpijska – Moskwa 1980.
 • 1981/1982 – Powstaje Szkolne Koło Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, członkowie koła wyjechali do Bolkowa na obóz szkoleniowo-wypoczynkowy.
 • 1982/1983 – Dyrektorem Zespołu Szkół zostaje Stanisław Walczak. Rozpoczyna się kapitalny remont budynku szkolnego.
 • 1983/1984 – 25 – lecie szkoły – spotkanie absolwentów 14-15 kwietnia 1984 roku.
 • 1984/1985 – Pierwsze miejsce szkoły w pracach Ochotniczych Hufców Pracy w województwie elbląskim.
 • 1985/1986 – Powstaje koło informatyki. Nagroda Kuratora Oświaty w Elblągu dla szkoły za całokształt pracy Ochotniczych Hufców Pracy.
 • 1986/1987 – Pierwsza pracownia komputerowa na komputerach Spektrum. Pierwszy przegląd Komputerowych Programów Edukacyjnych, pięciu uczniów z klubu jedzie do Francji oglądać podobne kluby.
 • 1987/1988 – Obchody 30-lecia LO i 25-lecia TE w kwietniu 1988 roku – przesunięte ze względu na długoletni remont szkoły.
 • 1988/ 1989 – Podpisanie umowy o Przyjaźni i Współpracy między Średnią Szkołą nr 27 w Kaliningradzie a Zespołem Szkół w Sztumie – wycieczka uczniów i nauczycieli do Kaliningradu 14-16 kwietnia 1989 roku.
 • 1989/1990 – Udział klas III LO w patriotycznej manifestacji na Westerplatte z okazji 50 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Rewizyta uczniów i nauczycieli z Kaliningradu.
 • 1990/1991 – Dyrektorem Zespołu Szkól zostaje Czesław Oleksiak. Wycieczka dla uczniów i nauczycieli „Szlakiem Mickiewicza” – Wilno, Troki, Lida, Bieniakonie, Nowogródek.
 • 1991/1992 – Powołanie Liceum Handlowego. Koło turystyczne „Dreptusia” uczestniczy w Rajdzie Grunwaldzkim jako reprezentant województwa elbląskiego.
 • 1993/1994 – Wycieczka uczniów i nauczycieli do Pragi i Wiednia.
 • 1995/1996 – Egzamin dojrzałości zdają pierwsi absolwenci Liceum Handlowego.
 • 1996/1997 – 21 września 1996 roku III Zjazd Absolwentów związany z 40-leciem LO i 35-leciem TE. Powstaje klasa o profilu matematyczno-menedżerskim. Udział ucznia w finale Międzynarodowych Mistrzostw w Grach Logicznych we Francji.
 • 1997/1998 – Uczeń szkoły reprezentuje województwo elbląskie na posiedzeniu Sejmu Dzieci i Młodzieży.
 • 1998/1999 – Nawiązanie współpracy z niemieckim gimnazjum w Osterholtz.
 • 1999/2000 – Samorząd Uczniowski organizuję pierwszą Liecaliadę.
 • 2000/2001 – W ramach przygotowań do członkostwa w Unii Europejskiej szkoła uczestniczy w ogólnopolski konkursie „Zostań Negocjatorem”.
 • 2001/2002 – Reforma oświatowa – rozpoczyna się nauka w trzyletnim liceum ogólnokształcącym i profilowanym i czteroletnim technikum. 21 września odbył się IV Zjazd Absolwentów. Szkoła zajęła 10 miejsce w województwie pomorskim pod względem sukcesów w olimpiadach przedmiotowych rankingu dokonanym przez gazety Rzeczpospolita i Perspektywy.
 • 2002/2003 – Pierwsze Oświatowe Forum na terenie szkoły.
 • 2003/2004 – Szkoła uzyskuje certyfikat „Szkoła z Klasą”. Szkołę opuszczają ostatni absolwenci czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Został zamknięty internat przy ulicy Mickiewicza 36. Odbył się w szkole Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich.
 • 2004/2005 – Pierwsza matura oceniana zewnętrznie tzw. Nowa Matura. XI miejsce szkoły w województwie pomorskim w rankingu przeprowadzonym przez gazety Rzeczpospolita i Perspektywy pod względem sukcesów w olimpiadach przedmiotowych.
 • 2005/2006 – Wygasła szkoła nosząca imię „Brygady Grunwald” dla Liceum Ogólnokształcącego .
 • 2006/2007 – 23 września V Zjazd Absolwentów związany z 50-leciem LO i 45-leciem TE. 30.X.2006 roku nadanie Zespołowi Szkół im. Jana Kasprowicza . Na emeryturę po 17 latach odchodzi dyrektor Czesław Oleksiak.
 • 2007/2008 Nowym dyrektorem szkoły zostaje Mariusz Krause.
 • 2008/2009 Otwarcie zespołu boisk sportowych „Orlik 20012” przy szkole.
 • 2009/2010 Zasadzenie Dębów Pamięci . pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego.
 • 2010/2011 Udział ucznia w sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.
 • 2011/2012 Zakończenie remontu termomodernizacji szkoły.
 • 2012/2013 Nowym dyrektorem szkoły zostaje po raz pierwszy absolwentka szkoły – Wisława Kowalik. 29 września VI Zjazd Absolwentów . IX miejsce w XII Licealiadzie Młodzieży Szkolnej. Bardzo wysoki wynik egzaminu maturalnego – 100 % zdawalności wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego. Bardzo wysoki wynik egzaminu w zawodzie technik ekonomista – 100 % zdawalności.
 • 2013/2014 Udział Szkolnej Grupy Teatralnej „Iuvenis” w Wojewódzkim Przeglądzie Małych Form Teatralnych z przedstawieniem „Ona” – własny scenariusz i reżyseria. Szkoła uzyskała tytuł „Szkoły w ruchu”. Najbardziej usportowiona szkoła w powiecie. Organizacja pierwszych Powiatowych zawodów w bule. Modernizacja sali gimnastycznej.
 • 2014/2015 Sukcesy intelektualne uczniów w finale: XXXVIII Olimpiady Języka Niemieckiego, Ogólnopolskiego Konkursu o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach, XI Pomorskiego Konkursu Matematycznego, Alfiku Matematycznym.
 • 2015/2016 – realizacja projektów: „Poznajmy się Europo” – wyjazd uczniów do Włoch; Erasmus plus – dwutygodniowe szkolenie w języku angielskim w Dreźnie uczniów klasy IIITEI pn. „Europejskie kompetencje zawodowe – kreatywny absolwent technikum; projektu Teatralny Pasjans – występ w teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych oraz remont auli.
 • 2016/2017 – VII Zjazd Absolwentów. Szkolenie językowe siedmiu nauczycieli w programie Erasmus plus w krajach: Hiszpania, Austria, Niemcy, Malta i Wielka Brytania. Sukcesy uczniów w finałach: XI Olimpiady Mediewistycznej, Konkursie Maks Matematyczny, Alfik Matematyczny, XXVII Olimpiadzie Teologii Katolickiej. Remont najniższej kondygnacji i dostosowanie do działalności edukacyjnej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
 • 2017/2018 - Kolejna edycja projektu – Poznajmy się Europo – tygodniowy wyjazd do Francji – Paryż. Liczna grupa stypendystów w szkole – Stypendium Premiera RP – 2 uczennice, Marszałka Województwa Pomorskiego – 18 uczniów i 70 stypendiów Starosty Sztumskiego. Ogromne  zaangażowanie szkoły w realizację zadań w związku z ogłoszeniem roku szkolnego 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”, np. : program artystyczny „Drogi do Niepodległej” zaprezentowany z Kino-Teatrze Powiśle w Sztumie,  Licealiada dla Niepodległej. Realizacja projektów modernizacyjnych szkoły z wykorzystaniem funduszy unijnych - fotowoltaika szkoły i termomodernizacja sali gimnastycznej. XVIII Wojewódzka Licealiada Szkolnego Związku Sportowego IV miejsce szkoły w klasyfikacji generalnej. Sukcesy indywidualne uczennicy podczas Ogólnopolskiego Turnieju Debat Oksfordzkich.
 • 2018/2019 – każdy dzień to realizacja procesu edukacyjnego, co owocowało zaangażowaniem i udziałem w konkursach przedmiotowych i tematycznych, tj.: Max matematyczny, Alfik matematyczny, Kangur matematyczny, Alchemik, Geoplaneta plus, Olimpiada Historyczna, Logistyczna, Wiedzy Ekonomicznej, Teologii Katolickiej,Ogólnopolski Konkurs Języka Polskiego i Języka Angielskiego. Zorganizowaliśmy IV Powiślański Konkurs Historyczny -Armia Krajowa i powojenne losy jej żołnierzy.

  Z wielkim zaangażowaniem realizowaliśmy zadanie polityki oświatowej dotyczące wolontariatu. Kolejna akcja DKMS zakończyła się największą rejestracją potencjalnych dawców szpiku kostnego w województwie pomorskim, a szkoła uzyskała tytuł „Szkoła z życiem”. Przygotowaliśmy „szlachetna paczkę”. Napisaliśmy prawie 100 listów sumienia, włączając się w działania Amnesty International.  Samorząd Uczniowski realizował szereg działań pod hasłem „Wolontariat bez tajemnic”. Realizowaliśmy projekt „Szkoła humanitarna”.

  Nasza aktywność, to także sport i e-sport. Kuba, uczeń klasy III TEL został mistrzem województwa w biegach na 100 m, a całoroczna rywalizacja sportowa uplasowała nas na podium (III miejsce) w  Wojewódzkiej Licealiadzie Szkolnego Związku Sportowego. Byliśmy organizatorami Ogólnopolskich Mistrzostw w E-Sport, nocnych rozgrywek w tej dziedzinie – Lanparty oraz pojechaliśmy na Mistrzostwa Polski do Krakowa.

  Ten rok to liczne działania artystyczne. Nagraliśmy spot o szkole, ale także realizując zadanie publiczne jesteśmy współautorami spotu pn. „JESTEŚMY nieWIDZIALNI WŚRÓD WAS”. Szkolne koło teatralne Iuvenis zrealizowało przedstawienia „Naznaczeni”, „Pozwól mi być”, „Improwizacja”. Wielokrotnie występowaliśmy na deskach szkolnej sceny, ale także prezentowaliśmy się w Kino-Teatrze Powiśle w Sztumie. Kształciliśmy komunikację językową uczestnicząc w debatach oksfordzkich – „Szkolna kultura dialogu obywatelskiego na Pomorzu”, ale także uczestnicząc w licznych spektaklach Teatru w Gdańsku, w Gdyni i w Elblągu oraz naszą wrażliwość muzyczną w Filharmonii Bałtyckiej. Swoją komunikację w zakresie języków obcych sprawdziliśmy podczas wyjazdu do Londynu.

 • 2019/2020 – wyjazd 45-osobowej grupy do Hiszpanii w ramach realizacji projektu „Poznajmy się Europo”.  Realizacja treści edukacyjnych podczas zajęć studyjnych w NBP, GUS, na wyższych uczelniach: Politechnika w Gdańsku, Uniwersytet w Gdańsku, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Akademia Morska w Gdyni oraz Muzeum Zamkowym w Malborku.Troje uczniów osiągnęło tytuł laureata w Ogólnopolskim konkursie z języka polskiego ROZUMIEM,  bardzo wysokie wyniki na etapie wojewódzkim w Ogólnopolskim internetowym konkursie języka angielskiego UNDERSTEND, Olimpiady Wiedzy o III RP, Ogólnopolskim konkursie Max matematyczny, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej, XXXIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej,              Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedsiębiorczości.Od połowy marca prowadziliśmy zajęcia zdalne ze względu na pandemię SARS-COV2.


 • 2020/2021 – Od połowy października do końca maja wszyscy pracowaliśmy w trypie zdalnym. Zajęcia prowadziliśmy za pomocą platformy Microsoft Teams. Wszelkie zajęcia pozalekcyjna odbyły się także w sposób zdalny. Były to zajęcia prowadzone nie tylko przez nauczycieli szkoły ale także liczne webinaria i warsztaty organizowane np. przez: WSB w Gdańsku, Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku, ekspertami bankowymi, pracowników Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

  Zorganizowano wsparcie psychologiczne dla młodzieży poprzez Szkolną Linię Wsparcia w okresie ograniczonych kontaktów społecznych wynikających z sytuacji epidemiologicznej w kraju.

  W szkole został zorganizowany Punkt Szczepień Powszechnych obsługujący powiat sztumski i okolice. Koła zainteresowań
 • zajęcia dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego
 • zajęcia sportowe z gier zespołowych, lekkiej atletyki,
 • redagowanie kroniki szkoły i prowadzenie strony internetowej
 • wolontariat
 • grupa teatralna Iuvenis
 • klub gier planszowych "Pionkolandia w Kasprowiczu"
Kontakty zagraniczne
Współpraca z firmą szkoleniową WBS TRAINING AG z Drezna; Szkoły językowe: Espanol para Profesores de Espanol Madryt, Actilingua Academy Language Studies GmbH&Co KG Wiedeń, Lake School of English Oxford, The Oxford English Centre, DELS The language schools with a difference GOZO&MALTA, German Language School Berlin.
Osiągnięcia
2 uczennice - Stypendium Premiera RP na rok szkolny 2016/2017 73 uczniów - stypendium Starosty Sztumskiego, 7 uczniów - stypendium Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zawodowych z projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” XXVII Olimpiada Teologii Katolickiej – finalistaka, XI Olimpiada Mediewistyczna – laureat, X Ogólnopolski Konkurs „Kazimierz Wielki i Jego czasy”- finalista Konkurs Ogólnopolski Maks matematyczny – III i IX miejsce w kraju, Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny – III miejsce w woj. pomorskim Artystyczne Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych - Pomyśl o HIV – III miejsce grupa teatralna Iuvenis oraz wyróżnienie za scenariusz i dla najlepszego aktora przeglądu, Okręgowy Konkurs Recytatorski – II i III miejsce w kategorii poezji śpiewanej, oraz II i III miejsce poezja recytacje, Konkurs Fotograficzny - „Wakacje na Dolnym Powiślu” – I miejsce Sportowe VII Licealiada- Tenis stołowy chłopcy – V miejsce w woj. Zwycięstwo w powiecie w: Sztafetowe biegi przełajowe – dziewczęta i chłopcy, Drużynowe biegi przełajowe – dziewczęta, Piłka ręczna – chłopcy, Piłka siatkowa – chłopcy, Piłka koszykowa – chłopcy, Tenis stołowy - chłopcy . Inne I i II miejsce w II Powiatowym Konkursie na najwyższą frekwencję w aktywnym uczestnictwie w zajęciach wychowania fizycznego w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu sztumskiego
Drzwi otwarte
Serdecznie zapraszamy 27 kwietnia 2022 r. w godz. 9:00 - 13:00
Zajęcia pozalekcyjne
 • zajęcia dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • zajęcia sportowe z gier zespołowych, lekkiej atletyki,
 • redagowanie kroniki szkoły i prowadzenie strony internetowej
 • wolontariat
 • klub debat
 • grupa teatralna Iuvenis
 • klub gier planszowych "Pionkolandia w Kasprowiczu"
 • Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo
Współpraca z pracodawcami
FOBOS INVEST Sp. z o.o., SONAC Uśnice Sp. z o.o., Elita Sztum, Urząd miasta i Gminy Sztum, Starostwo Powiatowe Sztum
Współpraca z uczelniami wyższymi
Uniwersytetem Gdańskim - Wydział Biologii, Chemii, Matematyki, Fizyki i Informatyki; Politechniką Gdańską - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych; Akademią Morską w Gdyni; Wydziałem Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni; Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni; Biblioteką Uniwersytetu Gdańskiego; Muzeum Zamkowym w Malborku.