Sztum
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Dzierzgoniu
Zespół szkół
Adres
ul.Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" 15, 82-440 Dzierzgoń
Telefon
552 762 627
Fax
552 762 627
E-mail
Strona www
Dyrektor
Jarosław Drwięga
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
  • Branżowa Szkoła I stopnia w Dzierzgoniu
  • Branżowa Szkoła I stopnia w Dzierzgoniu
  • Branżowa Szkoła I stopnia w Dzierzgoniu
  • Branżowa Szkoła I stopnia w Dzierzgoniu
  • Branżowa Szkoła I stopnia w Dzierzgoniu
  • Branżowa Szkoła I stopnia w Dzierzgoniu
  • Zespół wokalno-taneczny Norwid Folk Dance
  • Oddział Przygotowania Wojskowego
Opis

Branżowa Szkoła I stopnia jest szkołą ponadpodstawową o 3 letnim cyklu nauczania. Absolwenci zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i mają możliwość kontynuowania nauki w Liceum dla Dorosłych w celu uzyskania wykształcenia średniego. W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy naukę w klasie wielozawodowej - kształcenie w dowolnym wybranym przez ucznia zawodzie. Pomagamy także w znalezieniu miejsca praktyk.

Nasze atuty:

- wykwalifikowana kadra;

- wysoka zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, stypendia i wyjazdy za wyniki w nauce;

- realizacja projektów unijnych; również dla szkoły branżowej w zawodzie mechanik samochodowy i kucharz

- konkursy i imprezy: warsztaty kulinarne; 

- liczne wyjazdy do opery, teatru, kina, zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań;

- nowy i nowoczesny budynek szkoły; - własny sprzęt do prowadzenia wszystkich zajęć;

- sale wykładowe, pracownie zawodowe (m.in. gastronomiczna, turystyczna) i językowe, sale komputerowe;

- tablice interaktywne, rzutniki i komputery w każdej sali;

- strzelnica, boisko do piłki nożnej, piłki plażowej, dwie siłownie, sala gimnastyczna otwarta dla uczniów nawet po lekcjach;

- pielęgniarka szkolna;

- internet bezprzewodowy;

- piłkarzyki na każdym korytarzu, radiowęzeł;

- biblioteka z Centrum Multimedialnym

Mapa - jak nas znaleźć Rekrutacja - informacje Strona internetowa szkoły Szkolny kanał YouTube Znajdź nas na facebooku

Oferta
Dojazd
Dzierzgoń położony jest w powiecie sztumskim, w województwie pomorskim. Ma dogodne połączenia autobusowe z Malborkiem (ok. 27 km), Sztumem (ok. 23 km), Starym Dzierzgoniem (ok. 9 km), Pasłękiem ( ok. 31 km) i Elblągiem (ok. 38 km). Współrzędne: 19°21'E 53°56'N
Historia
Klasy zawodowe ( rzemieślnicze) powstały w roku 1992 na bazie Zasadniczej Szkoły Rolniczej.W roku 1999 zmieniono nazwę szkoły ze Szkoły Zasadniczej na Zasadniczą Szkołę Zawodową, która wchodziła w skład Zespołu Szkół zarządzanego przez p. Zdzisława Kraszewskiego do 31 sierpnia 2002r. 1 września 2002 roku nowym dyrektorem szkoły została p.Danuta Haber. Aktywność dyrekcji i jej nauczycieli została wynagrodzona tytułem „ Szkoła z klasą” (2004 r.) i uhonorowaniem Zespołu Szkół w Dzierzgoniu, jako jedynej placówki ponadgimnazjalnej w powiecie sztumskim, Pomorskimi Certyfikatami Jakości Edukacji (2006 r.). Dnia 24 czerwca 2006 roku odbył się pierwszy w historii szkoły Zjazd Absolwentów zakończony balem, a szkoła zyskała patrona- Cypriana Kamila Norwida. Wśród zaproszonych znalazło się wielu znamienitych gości z kuratorium oświaty i samorządu lokalnego.Podczas uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą patronowi szkoły, którą wykonał p. Kazimierz Białek- regionalny artysta medalier.Od roku szkolnego 2006/2007 Zespół Szkół , w skład którego wchodzi ZSZ zaczął obchodzić urodziny swego patrona - Cypriana Kamila Norwida, które przypadają dnia 24 września. Nowy rok szkolny 2007/2008 w historii Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida był szczególnie ważny. Po 11 latach wyczekiwania, nadziei i obaw zbudowano i oddano do użytku nowy budynek szkoły przy ulicy Gen. A. Zawadzkiego 15.Już w nowej szkole 3 września odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego. Od tego roku dyrektorem Zespołu Szkół jest p. Jarosław Drwięga.14 października 2008/2009 w Dniu Nauczyciela odbyła się uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru Zespołowi Szkół im. Cypriana Kamila Norwida. Młodzież, nauczyciele i zaproszeni goście m.in. fundatorzy sztandaru i delegacja zaprzyjaźnionego Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli wzięli udział w oficjalnym przemarszu z kościoła do szkoły, byli świadkami przekazania sztandaru uczniom, ślubowania klas pierwszych i części artystycznej na auli. Tego dnia został odsłonięty głaz wydobyty w 2006 roku podczas kopania fundamentów pod obecną szkołę. Na kamieniu umieszczono cytat z utworu Norwida „ Słowo jest czynu testamentem”. Od tego momentu sztandar towarzyszy wszystkim ważnym uroczystościom szkolnym.W Zespole Szkół powstała w tymże roku druga pracownia komputerowa oraz druga siłownia. Od roku szkolnego 2009/2010 wicedyrektorem szkoły jest p. Wioletta Żuchowska. 14 października 2011 roku odbyło się oficjalne otwarcie boiska szkolnego, które zostało wyposażone m.in. w specjalne boisko do gry w piłkę plażową.W 2012 roku otrzymaliśmy „Certyfikat Bezpiecznego Internetu”, a także przystąpiliśmy do programu, w którym szkoła ubiega się o certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”. 20 stycznia 2012 roku powstało przy naszej szkole „Stowarzyszenie Norwid”, które realizuje projekty unijne, m.in. „Ukierunkuj się już dziś i dobrze zaplanuj swoją przyszłość...”. Jest to organizacja cyklu szkoleń dla młodzieży gimnazjalnej powiatu sztumskiego. W ramach zajęć uczniowie biorą udział w warsztatach gastronomicznych, kursie informatycznym. Dzięki temu projektowi mogli również podziwiać niebo w mobilnym planetarium, a także brać czynny udział w wykładach prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesora Grzegorza Karwasza. Dzięki działalności naszego Stowarzyszenia Norwid, we wrześniu odbyły się I Otwarte Mistrzostwa Gminy Dzierzgoń w Biegu na Orientację. W roku szkolnym 2012/13 sala gimnastyczna została zmodernizowana i doposażona wraz z siłownią w sprzęt najnowszej generacji.Od roku szkolnego 2013/2014 nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie profilaktycznym „Ars, czyli jak dbać o miłość” oraz Powiatowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Dzięki uczestnictwu w programie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Dietetyki, nasza szkoła otrzymała certyfikat „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie”. W Branżowej Szkole I stopnia  nauka od kilku lat odbywa się w klasie wielozawodowej, gdzie można kształcić się w wybranym przez siebie zawodzie. Uczniowie zajęcia praktyczne odbywają w okolicznych zakładach pracy pod okiem instruktorów praktycznej nauki zawodu. Poza tym pracownicy młodociani raz w roku szkolnym wyjeżdżają na miesięczne kursy zawodowe teoretyczne, najczęściej do Malborka lub Tczewa.
Koła zainteresowań
Drużyna Ratownicza, Koło Biblioteczno- Teatralne, Koło Historyczne, Szkolne Koło Turystyczne "Kompas", Biuletyn Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu Szkolne Koło Fotograficzne „LUX”. Zespół wokalno-taneczny Norwid Folk Dance.
Kontakty zagraniczne

Realizacja projektów unijnych. Praktyki zawodowe.

Złożyliśmy również projekt Erasmus+ dla Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie mechanik samochodowy oraz kucharz.

Osiągnięcia
Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym- I miejsce, 2015. Powiatowy Konkurs Wiedzy o Katyniu- I miejsce, 2015. Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Jana Twardowskiego- I miejsce, 2015. Grand Prix Elbląga w Biegach na Orientację- I, II, III i IV miejsce, 2015. Powiatowy Turniej Piłki Koszykowej- III miejsce, 2015. Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej- III miejsce dziewcząt i chłopców, 2015. Powiatowe Przełajowe Biegi Sztafetowe- II miejsce, 2015. Wojewódzki Konkurs Recytatorski "bez tematu"- III miejsce, 2014. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Bliżej Norwida"- I miejsce w 2014 roku, II miejsce - 2013, II i III miejsce - 2011, III miejsce- 2008, I miejsce- 2007. . „Tradycje w nowej odsłonie – ryby, raki i ślimaki w kuchni Warmii i Mazur” - konkurs  kulinarny dla gastronomicznych szkół ponadgimazjalnych III miejsce;  projekt "Razem do zwodu"  branża Turystyka, sport, rekreacja i przemysł spożywczy- wyróżnienie. Realizacja projektów unijnych. Najważniejsze cykliczne wydarzenia to Dzień Języków Obcych; "Norwid Gastro"; Dzień Rodzica.
Współpraca z pracodawcami
Szkoła realizuje współpracę z pracodawcami w zakresie szkolnictwa branżowego. Stały kontakt z zakładami pracy, w których uczniowie odbywają zajęcia praktyczne, daje możliwość sprawnego, dobrze funkcjonującego, połączenia kształcenia zawodowego, zarówno w zakresie teorii jak i praktyki. Poprzez dobrze zorganizowaną współpracę tworzymy warunki wzajemnego wsparcia i pomocy w procesie kształcenia uczniów.