Poznań
Szkoła Podstawowa
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

Adres
Tarnowska 27, 61-323 Poznań
Telefon
618798090
Fax
618798090
E-mail
zso2@zso2.pl
Strona www
www.zso2.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
Szkoła Podstawowa nr 56 wchodzi wraz z Gimnazjum nr 29 z Oddziałami Dwujęzycznymi i XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im.Charles de Gaulle’a w Poznaniu. Aktualnie uczęszcza do niej 377 uczniów, którzy uczą się w piętnastu oddziałach, w tym pozarejonowych. Mają oni do dyspozycji sale lekcyjne wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny i multimedialny, tablice interaktywne, pracownię komputerową i stały dostęp do Internetu, także poza zajęciami lekcyjnymi.Uczniowie biorą udział w Rządowym programie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych "Cyfrowa szkoła." Od roku szkolnego 2006/2007 uczniowie korzystają także z nowoczesnej pełnowymiarowej hali sportowej z pełnym zapleczem. Szkoła posiada również boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki koszykowej, siatkowej, nożnej oraz kort tenisowy. Wszyscy uczniowie szkoły podstawowej uczą się języka angielskiego, który jest wiodącym, a ponadto uczniowie mają możliwość nauki drugiego języka: niemieckiego, francuskiego, włoskiego, chińskiego i hiszpańskiego w ramach kół zainteresowań. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz bogata baza dydaktyczna sprawiają, że uczniowie osiągają coraz wyższe wyniki nauczania. W szkole panuje przyjazna uczniom atmosfera, a działający od kilku lat monitoring wraz z systemem kamer znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa uczniów.