Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 56 im. Charles de Gaulle`a
Zespół szkół
Adres
Tarnowska 27, 61-323 Poznań
Telefon
618798090
Fax
612226805
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Andrzej Karaś
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Opis

Szkoła Podstawowa nr 56 z Oddziałami Dwujęzycznymi wchodzi wraz z XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im.Charles de Gaulle’a w Poznaniu. Szkoła prowadzi oddziały ogólnodostępne oraz sportowe o profilu koszykówka na poziomie klas I - VI oraz oddziały dwujęzyczne na poziomie klas VII - VIII. W klasach II - VI realizowana jest również innowacja pedagogiczna, w ramach której zwiększony jest tygodniowy wymiar godzin języka angielskiego. Ponadto, cyklicznie odbywają się całodniowe zajęcia w języku angielskim, przygotowujące uczniów do nauki w oddziałach dwujęzycznych na poziomie klas VII - VIII. Uczniowie mają do dyspozycji klimatyzowane sale lekcyjne wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny i multimedialny, tablice interaktywne, pracownię komputerową i stały dostęp do Internetu, także poza zajęciami lekcyjnymi. Uczniowie korzystają w ramach zajęć z wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych oraz treningów koszykówki, z nowoczesnej pełnowymiarowej hali sportowej z pełnym zapleczem. Szkoła posiada boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki koszykowej, siatkowej, nożnej oraz kort tenisowy. Wszyscy uczniowie szkoły podstawowej uczą się języka angielskiego, który jest wiodącym, a ponadto od klasy VII uczniowie mają możliwość wyboru drugiego języka, którego będą się uczyć w zwiększonym do 3h tygodniowo wymiarze. Są to języki: niemiecki, francuski, włoski, chiński i hiszpański. Najmłodsze dzieci mogą korzystać z opieki świetlicy szkolnej, która działa od 7.00 do 18.00. W ramach zajęć świetlicowych uczniowie korzystają z różnorodnej oferty zajęć, dostosowanej do zainteresowań uczniów. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz bogata baza dydaktyczna sprawiają, że uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki nauczania zarówno w konkursach przedmiotowych (finaliści i laureaci konkursów organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty) jak i na egzaminach zewnętrznych. Na poziomie klas VII i VIII istnieje możliwość uczestnictwa w wymianie międzyszkolnej z partnerskimi placówkami z Francji i Niemiec. W szkole panuje przyjazna uczniom atmosfera, a działający od kilku lat monitoring wraz z systemem kamer znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa uczniów.

Języki
chiński, niemiecki, hiszpański, rosyjski, francuski, włoski