Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 56 im. Charles de Gaulle`a
Zespół szkół
Adres
Tarnowska 27, 61-323 Poznań
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Andrzej Karaś
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Opis

Szkoła Podstawowa nr 56 z Oddziałami Dwujęzycznymi wchodzi wraz z XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolem nr 85 w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im.Charles de Gaulle’a w Poznaniu.

Szkoła prowadzi oddziały ogólnodostępne oraz sportowe o profilu koszykówka na poziomie klas I - VI oraz oddziały dwujęzyczne na poziomie klas VII - VIII.

W klasach II - VI realizowana jest również innowacja pedagogiczna, w ramach której zwiększony jest tygodniowy wymiar godzin języka angielskiego. Ponadto, cyklicznie odbywają się całodniowe zajęcia z poszczególnych przedmiotów w języku angielskim, przygotowujące uczniów do nauki w oddziałach dwujęzycznych na poziomie klas VII - VIII.

Uczniowie mają do dyspozycji klimatyzowane sale lekcyjne wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny i multimedialny, tablice interaktywne, dwie pracownie komputerowe i stały dostęp do Internetu.

Szkoła oferuje bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych - rozwijających zainteresowania uczniów (np. robotyka, zajęcia sportowe, zajęcia teatralne, artystyczne), zajęcia przygotowujące do konkursów i olimpiad przedmiotowych, półkolonie w okresie wakacji letnich i zimowych.

Uczniowie korzystają w ramach zajęć z wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych oraz treningów koszykówki, z nowoczesnej pełnowymiarowej hali sportowej z pełnym zapleczem. Szkoła posiada boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki koszykowej, siatkowej i nożnej oraz dwa place zabaw, a także Podwórko "Nivea".

Wszyscy uczniowie szkoły podstawowej uczą się języka angielskiego, który jest wiodącym, a ponadto od klasy VII uczniowie mają możliwość wyboru drugiego języka, którego będą się uczyć w zwiększonym do 3h tygodniowo wymiarze. Są to języki: niemiecki, francuski, włoski, chiński, rosyjski i hiszpański.

Najmłodsze dzieci mogą korzystać z opieki świetlicy szkolnej, która działa od 7.00 do 17.00. W ramach zajęć świetlicowych uczniowie korzystają z różnorodnej oferty zajęć, dostosowanej do zainteresowań uczniów.

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz bogata baza dydaktyczna sprawiają, że uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki nauczania zarówno w konkursach przedmiotowych (finaliści i laureaci konkursów organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty) jak i na egzaminach zewnętrznych.

Na poziomie klas VII i VIII istnieje możliwość uczestnictwa w wymianie międzyszkolnej z partnerską placówką z Niemiec.

W szkole panuje przyjazna uczniom atmosfera, a działający od kilku lat monitoring wraz z systemem kamer znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa uczniów.

Języki
chiński, niemiecki, hiszpański, rosyjski, francuski, włoski
Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna