Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 56 im. Charles de Gaulle`a
Zespół szkół
Adres
Tarnowska 27, 61-323 Poznań
Telefon
618798090
Fax
612226805
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Andrzej Karaś
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Opis

Szkoła Podstawowa nr 56 wchodzi wraz z XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im.Charles de Gaulle’a w Poznaniu. Aktualnie do Szkoły Podstawowej nr 56 uczęszcza 513 uczniów, którzy uczą się w 23 oddziałach, w tym pozarejonowych. Mają oni do dyspozycji sale lekcyjne wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny i multimedialny, tablice interaktywne, pracownię komputerową i stały dostęp do Internetu, także poza zajęciami lekcyjnymi. Uczniowie korzystają w ramach zajęć z wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych oraz treningów koszykówki, z nowoczesnej pełnowymiarowej hali sportowej z pełnym zapleczem. Szkoła posiada boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki koszykowej, siatkowej, nożnej oraz kort tenisowy. Wszyscy uczniowie szkoły podstawowej uczą się języka angielskiego, który jest wiodącym, a ponadto od klasy VII uczniowie mają możliwość nauki drugiego języka do wyboru: niemieckiego, francuskiego, włoskiego, chińskiego i hiszpańskiego. Od roku szkolnego 2017/2018 dzieci uczą się w I klasie sportowej o profilu: koszykówka (10 godzin wychowania fizycznego). Najmłodsze dzieci mogą korzystać z opieki świetlicy szkolnej, która działa od 7.00 do 18.00. W ramach zajęć świetlicowych uczniowie korzystają z różnorodnej oferty zajęć, dostosowanej do zainteresowań uczniów. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz bogata baza dydaktyczna sprawiają, że uczniowie osiągają coraz wyższe wyniki nauczania. W szkole panuje przyjazna uczniom atmosfera, a działający od kilku lat monitoring wraz z systemem kamer znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa uczniów.