Poznań
Poznań
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Informator dla Rodziców Rok szkolny 2021/2022
Uchwała Rady Miasta Poznania dotyczące kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych Rok szkolny 2021/2022
Rekrutacja uzupełniająca Wykaz placówek biorących udział w rekrutacji uzupełniającej do klasy 1
Terminy rekrutacji do klas pierszych szkół podstawowych Rok szkolny 2021/2022
Wykaz klas sportowych i integracyjnych Rok szkolny 2021/2022
Instrukcja elektronicznego składania dokumentów Rok szkolny 2021/2022
Oświadczenie Nr 1 - klasa sportowa Rok szkolny 2021/2022
Oświadczenie Nr 1 Rok szkolny 2021/2022
Oświadczenie Nr 2 Rok szkolny 2021/2022
Oświadczenie Nr 2 - klasa sportowa Rok szkolny 2021/2022
Oświadczenie Nr 3 Rok szkolny 2021/2022
Oświadczenie Nr 4 Rok szkolny 2021/2022
Oświadczenie Nr 5 Rok szkolny 2021/2022
Oświadczenie Nr 6 Rok szkolny 2021/2022
Potwierdzenie woli Rok szkolny 2021/2022
Informacja dla Rodziców dot. rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022
Wniosek do nieobwodowej szkoły Rok szkolny 2021/2022
Zgłoszenie do obwodowej szkoły Rok szkolny 2021/2022
Instrukcja potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły Instrukcja potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych w szkołach podstawowych Ogłoszenie listy zakwalifikowanych w szkołach podstawowych