Systemowa obsługa rekrutacji
Poznań
Nazwa Plik Opis
Słowo wstępu
Uchwała Nr XLV/778/VII/2017 Rady Miasta Poznania
Zarządzenie Prezydenta Miasta NR 65/2018/P
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta NR 65/2018/P
Informator
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 1 - oddział sportowy
Oświadczenie nr 2
Oświadczenie nr 2 - oddział sportowy
Oświadczenie nr 3
Oświadczenie nr 4
Oświadczenie nr 5
Oświadczenie nr 6
Oświadczenie nr 7
Potwierdzenie woli
Procedura składania wniosków do klas programowo wyższych niż pierwsza w Szkole Podstawowej nr 93 w Poznaniu
Oświadczenie nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 93
Oświadczenie nr 2 - Szkoła Podstawowa nr 93
Oświadczenie nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 93
Wniosek do Szkoły Podstawowej nr 93
Potwierdzenie woli zapisu dziecka - SP 93
Informacja - wyniki naboru SP 93