Poznań
Poznań
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Wykaz szkół podstawowych, które biorą udział w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2019/2020
Informator dla rodziców - rok szkolny 2019/2020
Zarządzenie dot. terminów rekrutacji 2019/2020
Kryteria rekrutacji 2019/2020
Zgłoszenie do szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020
Wniosek z załącznikiem do szkoły podstaowowej na rok szkolny 2019/2020
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 1 sportowy
Oświadczenie nr 2
Oświadczenie nr 2 sportowy
Oświadczenie nr 3
Oświadczenie nr 4
Oświadczenie nr 5
Oświadczenie nr 6