Poznań
Poznań
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Powtierdzenie woli rok szkolny 2020/2021
Zmiana terminów rekrutacji rok szkolny 2020/2021
Instrukcja składania dokumentów przy wykorzystaniu systemu Nabór rok szkolny 2020/2021
Instrukcja elektronicznego potwierdzenia woli rok szkolny 2020/2021
Informator dla Rodziców rok szkolny 2020/2021
Kryteria rekrutacji do szkół rok szkolny 2020/2021
Zarządzenie dot. terminów rekrutacji rok szkolny 2020/2021
Terminy rekrutacji rok szkolny 2020/2021
Oświadczenie nr 1 rok szkolny 2020/2021
Oświadczenie nr 1 - szkoła sportowa rok szkolny 2020/2021
Oświadczenie nr 2 rok szkolny 2020/2021
Oświadczenie nr 2 - szkoła sportowa rok szkolny 2020/2021
Oświadczenie nr 3 rok szkolny 2020/2021
Oświadczenie nr 4 rok szkolny 2020/2021
Oświadczenie nr 5 rok szkolny 2020/2021
Oświadczenie nr 6 rok szkolny 2020/2021