Poznań
Poznań
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Rekrutacja Uzupełniająca klasa I Szkoła Podstawowa Lista placówek biorących udział w rekrutacji uzupełniającej do klasy I Szkoły Podstawowej
Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych SP Informacja dla rodziców- rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych SP
Instrukcja elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia Klasa I Szkoła Podstawowa
Uchwała- kryteria rekrutacji do klas pierwszych SP uchwała- kryteria rekrutacji do klas pierwszych SP
Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2022/2023
Terminy rekrutacji do klas pierwszych SP _ 2022/2023 Terminy rekrutacji do klas pierwszych SP _ 2022/2023
Oświadczenie nr 1 zamieszkanie kandydata na terenie Gminy Poznań (kryterium nr 1)
Oświadczenie nr 2 wielodzietność rodziny kandydata (kryterium nr 5)
Oświadczenie nr 3 wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej (kryterium nr 6)
Oświadczenie nr 1 klasa sportowa wielodzietność rodziny kandydata
Oświadczenie nr 2 klasa sportowa samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I
Informator dla rodziców Nabór do klas I szkół podstawowych
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej SP- szkoły pozaobwodowe Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej SP- szkoły pozaobwodowe
Zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły obwodowej Zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły obwodowej