Poznań
Poznań
FAQ
1. Jak założyć konto w systemie nabór?

Najwygodniejszą formą jest skorzystanie z logowania przez Login.gov.pl (Profil zaufany, aplikacja mObywatel, Bankowość elektroniczna, e-Dowód). Nie są wtedy generowane login i hasło do systemu.

Korzystając z drugiego dostępnego sposobu konto zostanie założone po wypełnieniu i zapisaniu wniosku. Otrzymamy wtedy login i hasło, które należy zachować.

Możliwość logowania będzie dostępna od 8 kwietnia.


2. Nie mogę odzyskać danych do logowania z ubiegłorocznej rekrutacji.

Jeśli nie uda się odzyskać danych do logowania, proszę wypełnić wniosek bez logowania. Zostanie utworzone nowe konto. Nie dotyczy to logowania przez Profil zaufany.


3. Kiedy będziemy mogli wypełnić wniosek do szkół?
Będzie to możliwe od poniedziałku 8 kwietnia do środy 24 kwietnia. 

4. Chcę wybrać 3 szkoły - czy mogę to zrobić na jednym wniosku?
Tak. Wszystkie szkoły muszą być wymienione na jednym wniosku! Nie można złożyć dwóch, lub trzech dokumentów. 

5. Czy kolejność wybranych szkół ma znaczenie?
Tak! System będzie starał się starał zakwalifikować do jak najwyższej preferencji, ale biorąc pod uwagę punkty kandydata.

6. Co oznaczają statusy wniosku na moim koncie?

Niezłożony w rekrutacji podstawowej - wniosek został wypełniony, ale jeszcze nie bierze jeszcze udziału w rekrutacji

Złożony w rekrutacji podstawowej - wniosek został poprawnie złożony i bierze udział w rekrutacji

Złożony i zweryfikowany w rekrutacji podstawowej - szkoła zweryfikowała wniosek pod wzgl. formalnym 

Zakwalifikowany i zweryfikowany w rekrutacji podstawowej - kandydat został zakwalifikowany

Przyjęty w rekrutacji podstawowej - przyjęty do szkoły, w której został zakwalifikowany (po potwierdzeniu woli przez rodziców)7. Która szkoła podstawowa jest naszą obwodową?

Aktualne obwody szkół podstawowych znajdziesz tutaj: 

bit.ly/PoznanObwodySP