Poznań
Poznań
Kontakt
W sprawach zasad procesu rekrutacji
Wydział Oświaty UM Poznań, e-mail: ow@um.poznan.pl
Kamila Gawin tel. 61 878 42 99
Wioletta Nazarewicz tel. 61 878 43 96
Małgorzata Oleksiak tel. 61 878 43 74
W sprawach pomocy technicznej
PCSS, e-mail: info@nabor.pcss.pl