Poznań
Poznań
Kontakt
W sprawach zasad procesu rekrutacji
Wydział Oświaty UM Poznań, e-mail: ow@um.poznan.pl

Kamila Gawin, tel. 61 878 4374, e-mail: kamila_gawin@um.poznan.pl
Karolina Kegel, tel. 61 878 4299, e-mail: karolina_kegel@um.poznan.pl
Urszula Dampc, tel. 61 878 4294, e-mail: urszula_dampc@um.poznan.pl
Barbara Maciejewska, tel. 61 878 4396, e-mail: barbara_maciejewska@um.poznan.pl
Paulina Jurga, tel. 61 878 4366, e-mail: paulina_jurga@um.poznan.pl
W sprawach pomocy technicznej
PCSS, e-mail: info@nabor.pcss.pl