Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 56 im. Charles de Gaulle`a
Zespół szkół
Adres
Tarnowska 27, 61-323 Poznań
Telefon
618798090
Fax
612226805
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Andrzej Karaś
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 56 im. Charles de Gaulle`a
  • Szkoła Podstawowa nr 56 im. Charles de Gaulle`a
Opis
Szkoła Podstawowa nr 56 z Oddziałami Dwujęzycznymi wchodzi wraz z XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im.Charles de Gaulle’a w Poznaniu. Szkoła prowadzi oddziały ogólnodostępne oraz sportowe o profilu koszykówka na poziomie klas I - VI oraz oddziały dwujęzyczne na poziomie klas VII - VIII. W klasach II - VI realizowana jest również innowacja pedagogiczna, w ramach której zwiększony jest tygodniowy wymiar godzin języka angielskiego. Ponadto, cyklicznie odbywają się całodniowe zajęcia w języku angielskim, przygotowujące uczniów do nauki w oddziałach dwujęzycznych na poziomie klas VII - VIII. Uczniowie mają do dyspozycji klimatyzowane sale lekcyjne wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny i multimedialny, tablice interaktywne, pracownię komputerową i stały dostęp do Internetu, także poza zajęciami lekcyjnymi. Uczniowie korzystają w ramach zajęć z wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych oraz treningów koszykówki, z nowoczesnej pełnowymiarowej hali sportowej z pełnym zapleczem. Szkoła posiada boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki koszykowej, siatkowej, nożnej oraz kort tenisowy. Wszyscy uczniowie szkoły podstawowej uczą się języka angielskiego, który jest wiodącym, a ponadto od klasy VII uczniowie mają możliwość wyboru drugiego języka, którego będą się uczyć w zwiększonym do 3h tygodniowo wymiarze. Są to języki: niemiecki, francuski, włoski, chiński i hiszpański. Najmłodsze dzieci mogą korzystać z opieki świetlicy szkolnej, która działa od 7.00 do 18.00. W ramach zajęć świetlicowych uczniowie korzystają z różnorodnej oferty zajęć, dostosowanej do zainteresowań uczniów. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz bogata baza dydaktyczna sprawiają, że uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki nauczania zarówno w konkursach przedmiotowych (finaliści i laureaci konkursów organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty) jak i na egzaminach zewnętrznych. Na poziomie klas VII i VIII istnieje możliwość uczestnictwa w wymianie międzyszkolnej z partnerskimi placówkami z Francji i Niemiec. W szkole panuje przyjazna uczniom atmosfera, a działający od kilku lat monitoring wraz z systemem kamer znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa uczniów.
Języki
angielski, francuski, niemiecki, włoski, rosyjski, hiszpański
Osiągnięcia
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 56 uczestniczą w licznych konkursach tematycznych i przedmiotowych osiągając w nich znaczące sukcesy. Najmłodsi są m. in. laureatami Konkursu Języka Angielskiego „Olimpusek”, Konkursu Matematycznego „Pitagorasek”, starsi uczniowie laureatami Międzynarodowego Konkursu Matematycznego " KANGUR", Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas VI miasta Poznania, Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Ponadto w roku szkolnym 2017/18 uczniowie szkoły podstawowej zdobyli: IV miejsce w  Poznańskich Igrzyskach Dzieci  w koszykówce chłopców oraz I miejsce w Poznańskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w koszykówce chłopców. Uczniowie klas VII i VIII zdobywają tytuły finalistów i laureatów konkursów organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (m.in. konkursy j. polskiego, matematyczny i j. angielskiego).
Dojazd
Dojazd autobusami linii nr 62 i 96. z Ronda Rataje oraz linią 54 z Franowa. Autobusy sieci Kombus dowożą dzieci zamieszkałe na terenie gminy Kórnik. Przystanek znajduje się bezpośrednio przed szkołą.
Sześciolatek w pierwszej klasie
W roku szkolnym 2010/2011 powstała klasa I, którą utworzyły dzieci 6-letnie.Od tego czasu corocznie przyjmowane są  do szkoły dzieci sześcioletnie. Mają one komfortowe i nowoczesne warunki do nauki, zabawy i rozwoju. Uczniowie mają do swojej dyspozycji sale lekcyjne z tablicami interaktywnymi.Sale te podzielone są na dwie strefy :  strefę do nauki i strefę rekreacyjną. Każdy uczeń posiada własną szafkę. Od godziny 7.00 do 18.00 czynna jest świetlica dla najmłodszych. Dodatkowa oferta edukacyjna obejmuje zajęcia: plastyczne, taneczne, muzyczne i sportowe.
Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia pozalekcyjne uwzględniają preferencje uczniów. W szkole działają takie koła zainteresowań jak: matematyczne, przyrodnicze, plastyczne, muzyczne,chór szkolny. Uczniowie uczestniczą również w zajęciach sportowych np. z piłki koszykowej, siatkowej i aerobiku.
Drzwi otwarte

- 10 marca 2020 r. (wtorek) – godz. 17:00

- 21 marca 2020 r. (sobota) – godz. 10:00

Historia

Szkoła Podstawowa nr 56 przy ulicy Tarnowskiej 27 powstała w roku 1962.

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne (sprzęt multimedialny, audiowizualny, komputerowe programy edukacyjne) pozwalają osiągać zamierzone cele edukacyjne i wychowawcze. Potwierdzeniem wysokiego poziomu nauczania są dobre wyniki egzaminów zewnętrznych oraz czołowe miejsca uczniów w konkursach przedmiotowych i tematycznych.

W 2006 roku oddano do użytku pełnowymiarową halę sportową, która w połączeniu z istniejącymi już boiskami ze sztuczną nawierzchnią wpływa korzystnie na prawidłowy rozwój fizyczny dzieci. W szkole panuje przyjazna uczniom atmosfera. Szkoła Podstawowa nr 56 jest szkołą bezpieczną, ponieważ znajduje się na obrzeżach Poznania oraz jest monitorowana za pomocą kamer.

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe