Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 56 im. Charles de Gaulle`a
Zespół szkół
Adres
Tarnowska 27, 61-323 Poznań
Telefon
618798090
Fax
612226805
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Andrzej Karaś
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 56 im. Charles de Gaulle`a
  • Szkoła Podstawowa nr 56 im. Charles de Gaulle`a
Opis
Szkoła Podstawowa nr 56 z Oddziałami Dwujęzycznymi wchodzi wraz z XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im.Charles de Gaulle’a w Poznaniu. Szkoła prowadzi oddziały ogólnodostępne oraz sportowe o profilu koszykówka na poziomie klas I - VI oraz oddziały dwujęzyczne na poziomie klas VII - VIII. W klasach II - VI realizowana jest również innowacja pedagogiczna, w ramach której zwiększony jest tygodniowy wymiar godzin języka angielskiego. Ponadto, cyklicznie odbywają się całodniowe zajęcia w języku angielskim, przygotowujące uczniów do nauki w oddziałach dwujęzycznych na poziomie klas VII - VIII. Uczniowie mają do dyspozycji klimatyzowane sale lekcyjne wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny i multimedialny, tablice interaktywne, pracownię komputerową i stały dostęp do Internetu, także poza zajęciami lekcyjnymi. Uczniowie korzystają w ramach zajęć z wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych oraz treningów koszykówki, z nowoczesnej pełnowymiarowej hali sportowej z pełnym zapleczem. Szkoła posiada boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki koszykowej, siatkowej, nożnej oraz kort tenisowy. Wszyscy uczniowie szkoły podstawowej uczą się języka angielskiego, który jest wiodącym, a ponadto od klasy VII uczniowie mają możliwość wyboru drugiego języka, którego będą się uczyć w zwiększonym do 3h tygodniowo wymiarze. Są to języki: niemiecki, francuski, włoski, chiński i hiszpański. Najmłodsze dzieci mogą korzystać z opieki świetlicy szkolnej, która działa od 7.00 do 18.00. W ramach zajęć świetlicowych uczniowie korzystają z różnorodnej oferty zajęć, dostosowanej do zainteresowań uczniów. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz bogata baza dydaktyczna sprawiają, że uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki nauczania zarówno w konkursach przedmiotowych (finaliści i laureaci konkursów organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty) jak i na egzaminach zewnętrznych. Na poziomie klas VII i VIII istnieje możliwość uczestnictwa w wymianie międzyszkolnej z partnerskimi placówkami z Francji i Niemiec. W szkole panuje przyjazna uczniom atmosfera, a działający od kilku lat monitoring wraz z systemem kamer znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa uczniów.
Języki
angielski, francuski, niemiecki, włoski, rosyjski, hiszpański
Osiągnięcia
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 56 uczestniczą w licznych konkursach tematycznych i przedmiotowych osiągając w nich znaczące sukcesy. Najmłodsi są m. in. laureatami Konkursu Języka Angielskiego „Olimpusek”, Konkursu Matematycznego „Pitagorasek”, starsi uczniowie laureatami Międzynarodowego Konkursu Matematycznego " KANGUR", Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas VI miasta Poznania, Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Ponadto w roku szkolnym 2017/18 uczniowie szkoły podstawowej zdobyli: IV miejsce w  Poznańskich Igrzyskach Dzieci  w koszykówce chłopców oraz I miejsce w Poznańskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w koszykówce chłopców. Uczniowie klas VII i VIII zdobywają tytuły finalistów i laureatów konkursów organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (m.in. konkursy j. polskiego, matematyczny i j. angielskiego).
Dojazd
Dojazd autobusami linii nr 62 i 96. z Ronda Rataje oraz linią 54 z Franowa. Autobusy sieci Kombus dowożą dzieci zamieszkałe na terenie gminy Kórnik. Przystanek znajduje się bezpośrednio przed szkołą.
Sześciolatek w pierwszej klasie
W roku szkolnym 2010/2011 powstała klasa I, którą utworzyły dzieci 6-letnie.Od tego czasu corocznie przyjmowane są  do szkoły dzieci sześcioletnie. Mają one komfortowe i nowoczesne warunki do nauki, zabawy i rozwoju. Uczniowie mają do swojej dyspozycji sale lekcyjne z tablicami interaktywnymi.Sale te podzielone są na dwie strefy :  strefę do nauki i strefę rekreacyjną. Każdy uczeń posiada własną szafkę. Od godziny 7.00 do 18.00 czynna jest świetlica dla najmłodszych. Dodatkowa oferta edukacyjna obejmuje zajęcia: plastyczne, taneczne, muzyczne i sportowe.
Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia pozalekcyjne uwzględniają preferencje uczniów. W szkole działają takie koła zainteresowań jak: matematyczne, przyrodnicze, plastyczne, muzyczne,chór szkolny. Uczniowie uczestniczą również w zajęciach sportowych np. z piłki koszykowej, siatkowej i aerobiku.
Drzwi otwarte

Historia

Szkoła Podstawowa nr 56 przy ulicy Tarnowskiej 27 powstała w roku 1962.

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne (sprzęt multimedialny, audiowizualny, komputerowe programy edukacyjne) pozwalają osiągać zamierzone cele edukacyjne i wychowawcze. Potwierdzeniem wysokiego poziomu nauczania są dobre wyniki egzaminów zewnętrznych oraz czołowe miejsca uczniów w konkursach przedmiotowych i tematycznych.

W 2006 roku oddano do użytku pełnowymiarową halę sportową, która w połączeniu z istniejącymi już boiskami ze sztuczną nawierzchnią wpływa korzystnie na prawidłowy rozwój fizyczny dzieci. W szkole panuje przyjazna uczniom atmosfera. Szkoła Podstawowa nr 56 jest szkołą bezpieczną, ponieważ znajduje się na obrzeżach Poznania oraz jest monitorowana za pomocą kamer.

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna