Poznań
Przedszkole
Szkoła Podstawowa nr 56 im. Charles de Gaulle'a
Zespół szkół
Adres
Tarnowska 27, 61-323 Poznań
Telefon
618798090
Fax
61 8798-090
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Andrzej Karaś
Typ placówki
Przedszkole
Opis
Szkoła Podstawowa nr 56 wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle' a w Poznaniu Aktualnie uczęszcza do niej 280 uczniów, którzy uczą się w 13 oddziałach, w tym również pozarejonowych. Mają oni do dyspozycji sale lekcyjne wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny i multimedialny, tablice interaktywne, pracownię komputerową i stały dostęp do Internetu, także poza zajęciami lekcyjnymi. Najmłodsze dzieci mogą korzystać z placu zabaw. Od roku szkolnego 2006/2007 uczniowie korzystają także z nowoczesnej pełnowymiarowej hali sportowej z pełnym zapleczem. Szkoła posiada również boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki koszykowej, siatkowej, nożnej oraz kort tenisowy a od pażdziernika 2007 profesjonalną ścianę wspinaczkową. Wszyscy uczniowie szkoły podstawowej uczą się języka angielskiego, który jest wiodącym, a ponadto uczniowie mają możliwość nauki drugiego języka do wyboru spośród: niemieckiego, francuskiego, włoskiego lub hiszpańskiego. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz bogata baza dydaktyczna sprawiają, że uczniowie osiągają coraz wyższe wyniki nauczania. W szkole panuje przyjazna uczniom atmosfera, a działający od kilku lat monitoring wraz z systemem kamer znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa uczniów.
Osiągnięcia
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 56 uczestniczą w licznych konkursach tematycznych i przedmiotowych osiągając w nich znaczące sukcesy. Najmłodsi są m. in. laureatami Konkursu Języka Angielskiego „Olimpusek”, Konkursu Matematycznego „Pitagorasek”, starsi uczniowie laureatami Międzynarodowego Konkursu Matematycznego " KANGUR", Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas VI miasta Poznania, Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Ponadto w roku szkolnym 2017/18 uczniowie szkoły podstawowej zdobyli: IV miejsce w  Poznańskich Igrzyskach Dzieci  w koszykówce chłopców oraz I miejsce w Poznańskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w koszykówce chłopców.
Godziny otwarcia uwagi
Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godz. 8.00, natomiast świetlica szkolna czynna jest od godz. 7.00 do 16.30.
Drzwi otwarte

Organ prowadzący
Miasto Poznań
Historia

Szkoła Podstawowa nr 56 przy ulicy Tarnowskiej 27 powstała w roku 1962.

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne (sprzęt multimedialny, audiowizualny, komputerowe programy edukacyjne) pozwalają osiągać zamierzone cele edukacyjne i wychowawcze. Potwierdzeniem wysokiego poziomu nauczania są dobre wyniki egzaminów zewnętrznych oraz czołowe miejsca uczniów w konkursach przedmiotowych i tematycznych.

W 2006 roku oddano do użytku pełnowymiarową halę sportową, która w połączeniu z istniejącymi już boiskami ze sztuczną nawierzchnią wpływa korzystnie na prawidłowy rozwój fizyczny dzieci. W szkole panuje przyjazna uczniom atmosfera. Szkoła Podstawowa nr 56 jest szkołą bezpieczną, ponieważ znajduje się na obrzeżach Poznania oraz jest monitorowana za pomocą kamer.

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe

Pliki do pobrania
Klauzula informacyjna