Poznań
Przedszkole
Szkoła Podstawowa nr 56 im. Charles de Gaulle'a
Zespół szkół
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
Adres
Tarnowska 27, 61-323 Poznań
Telefon
618798090
Fax
61 8798-090
E-mail
zso2@zso2.pl
Strona www
http://zso2.pl
Typ placówki
Przedszkole
Opis
Szkoła Podstawowa nr 56 wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle' a w Poznaniu Aktualnie uczęszcza do niej 280 uczniów, którzy uczą się w 13 oddziałach, w tym również pozarejonowych. Mają oni do dyspozycji sale lekcyjne wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny i multimedialny, tablice interaktywne, pracownię komputerową i stały dostęp do Internetu, także poza zajęciami lekcyjnymi. Najmłodsze dzieci mogą korzystać z placu zabaw. Od roku szkolnego 2006/2007 uczniowie korzystają także z nowoczesnej pełnowymiarowej hali sportowej z pełnym zapleczem. Szkoła posiada również boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki koszykowej, siatkowej, nożnej oraz kort tenisowy a od pażdziernika 2007 profesjonalną ścianę wspinaczkową. Wszyscy uczniowie szkoły podstawowej uczą się języka angielskiego, który jest wiodącym, a ponadto uczniowie mają możliwość nauki drugiego języka do wyboru spośród: niemieckiego, francuskiego, włoskiego lub hiszpańskiego. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz bogata baza dydaktyczna sprawiają, że uczniowie osiągają coraz wyższe wyniki nauczania. W szkole panuje przyjazna uczniom atmosfera, a działający od kilku lat monitoring wraz z systemem kamer znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa uczniów.
Osiągnięcia
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 56 uczestniczą w licznych konkursach tematycznych i przedmiotowych osiągając w nich znaczące sukcesy. Są oni min. laureatami Międzynarodowego Konkursu Matematycznego " KANGUR", Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas VI Miasta Poznania. Ponadto drużyna chłopców zdobyła w roku szkolnym 2005/06 wicemistrzostwo miasta Poznania w minikoszykówce a w rku szkolnym 2006/07 Mistrzostwo Miasta Poznania.
Godziny otwarcia uwagi
Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godz. 8.00, natomiast świetlica szkolna czynna jest od godz. 7.00 do 16.30.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe