Kazimierza Wielka
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Kazimierski
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach Cudzynowice 176, Cudzynowice, 28-500 Kazimierza Wielka 24
Liceum Ogólnokształcące 24
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej Partyzantów 3, 28-500 Kazimierza Wielka 120
klasa matematyczno-geograficzna 24
klasa biologiczno-chemiczna 24
klasa ogólna 24
klasa promocjji zdrowia 24
klasa matematyczno-informatyczna 24
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie Odonów 54, Odonów, 28-500 Kazimierza Wielka 24
Profil sportowo-strzelecki 24
Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach Cudzynowice 176, Cudzynowice, 28-500 Kazimierza Wielka 144
Technikum Ekonomiczne 24
Technikum Informatyczne 24
Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej 24
Technikum Usług Fryzjerskich 24
Technikum Budowlane 24
Technikum Agrobiznesu 24
Technikum im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie Odonów 54, Odonów, 28-500 Kazimierza Wielka 120
1a technik logistyk 24
1b technik informatyk 24
1c technik hotelarstwa 24
1d technik ekonomista 24
1e technik logistyk z oddziałem przygotowania wojskowego 24
Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Skalbmierzu Kanonijska 7b, 28-530, Skalbmierz 72
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 24
technik pojazdów samochodowych 24
technik żywienia i usług gastronomicznych 24
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Skalbmierzu Kanonijska 7b, 28-530, Skalbmierz 48
mechanik pojazdów samochodowych 24
wielozawodowy 24