Kazimierza Wielka
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Kazimierski
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach Cudzynowice 176, Cudzynowice, 28-500 Kazimierza Wielka 0
Liceum Ogólnokształcące 0
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej Partyzantów 3, 28-500 Kazimierza Wielka 14
matematyczno-geograficzny 0
matematyczno-fizyczny 0
matematyczno-informatyczny 10
humanistyczny 4
biologiczno-chemiczny 0
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie Odonów 54, Odonów, 28-500 Kazimierza Wielka 0
sportowo-strzelecki 0
e-sportowy 0
Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach Cudzynowice 176, Cudzynowice, 28-500 Kazimierza Wielka 31
Technikum Ekonomiczne 9
Technikum Informatyczne 12
Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej 10
Technikum Agrobiznesu 0
Technikum Usług Fryzjerskich 0
Technikum Budowlane 0
Technikum im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie Odonów 54, Odonów, 28-500 Kazimierza Wielka 9
technik logistyk 9
technik hotelarstwa 0
technik informatyk 0
technik ekonomista 0
Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Skalbmierzu Kanonijska 7b, 28-530, Skalbmierz 0
I Technikum pojazdów samochodowych 0
I Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 0
I Technikum żywienia i usług gastronomicznych 0
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Skalbmierzu Kanonijska 7b, 28-530, Skalbmierz 12
I Branżowa Szkoła I Stopnia - mechanik pojazdów samochodowych 0
I Branżowa Szkoła I Stopnia - wielozawodowa 12