Kazimierza Wielka
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Kazimierski
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach Cudzynowice 176, Cudzynowice, 28-500 Kazimierza Wielka 0
Liceum Ogólnokształcące 0
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej Partyzantów 3, 28-500 Kazimierza Wielka 217
klasa inżynierska 0
klasa promocji zdrowia 71
klasa humanistyczno - medialna 52
klasa matematyczno-geograficzna 60
klasa matematyczno-informatyczna 34
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie Odonów 54, Odonów, 28-500 Kazimierza Wielka 0
Profil sportowo-strzelecki 0
Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach Cudzynowice 176, Cudzynowice, 28-500 Kazimierza Wielka 232
Technikum Ekonomiczne 78
Technikum Informatyczne 71
Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej 37
Technikum Agrobiznesu 19
Technikum Usług Fryzjerskich 27
Technikum Budowlane 0
Technikum im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie Odonów 54, Odonów, 28-500 Kazimierza Wielka 144
1a technik logistyk 64
1b technik informatyk 39
1c technik hotelarstwa 41
1d technik ekonomista 0
Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Skalbmierzu Kanonijska 7b, 28-530, Skalbmierz 0
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 0
technik żywienia i usług gastronomicznych 0
technik pojazdów samochodowych 0
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Skalbmierzu Kanonijska 7b, 28-530, Skalbmierz 48
mechanik pojazdów samochodowych 24
wielozawodowy 24