Kazimierza Wielka
Technikum
Technikum im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie
Zespół szkół
Adres
Odonów 54, Kazimierza Wielka, 28-500 Odonów
Telefon
413521173, 513950701, 513950660
Fax
413521173
E-mail
Strona www
Dyrektor
Jolanta Mizio
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Oferta edukacyjna na rok 2022/2023
 • zawody potrzebne na rynku pracy
 • strona 1 ulotki informacyjnej
 • strona 2 ulotki informacyjnej
 • Szkoła i uczniowie ZSZ w Odonowie
 • zapraszamy do naszej szkoły
 • Warsztaty dla informatyków w siedzibie Comarch Kraków
 • kurs barmańsko-baristyczny dla hotelarzy
 • Zajęcia w pracowni logistyki - obsługa programu Spedtrans8
 • Obsługa drukarki 3D
 • Kurs barmaństwa i baristyki
 • Ćwiczenia strzeleckie na strzelnicy broni pneumatycznej
Opis

W roku szkolnym 2022/2023 w ofercie edukacyjnej Technikum im. Wł. Grabskiego w Odonowie są zawody:


 • Technik logistyk (kształcimy od 2013 r)

             Specjalność: Spedtrans w logistyce

 • Technik informatyk (kształcimy od 2007 r)

             Specjalność: Projektowanie grafiki komputerowej

 • Technik hotelarstwa (kształcimy od 2007 r)

             Specjalność: Animacja czasu wolnego

 • Technik ekonomista (kształcimy od 1954 r)

             

List otwarty do Uczniów klas ósmych szkół podstawowych

oraz ich Rodziców

 Szanowni Państwo,

Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie zaprasza do zapoznania się z ofertą edukacyjną  Technikum im. Władysława Grabskiego i Liceum Ogólnokształcącego w ZSZ w Odonowie umieszczoną na:

- stronie internetowej szkoły www.zszodonow.edu.pl 

- szkolnym profilu: https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Zawodowych-w-Odonowie-1762383957184441/

Drodzy Uczniowie

„W naszej szkole zdobędziecie wymagane przez pracodawców umiejętności

karierę zawodową i pracę wybierzecie sobie sami”

-  to motto skierowane do naszych Uczniów przyświeca naszej pracy od wielu lat.

 Zachęcamy Was do wyboru naszej szkoły.

 W bieżącym roku rekrutacja do szkół Powiatu Kazimierskiego będzie sią odbywała w systemie elektronicznym.

Nasza aktualna oferta jest już umieszczona w Informatorze na stronie:

https://nabor.pcss.pl/kazimierzawielka/szkolaponadpodstawowa/

Od 16 maja 2022 r będzie możliwe składanie wniosków o przyjęcie do naszych szkół poprzez powyższą stronę.

Mamy nadzieję, że zawody:

- technik hotelarstwa,

- technik logistyk,

- technik informatyk,

- technik ekonomista,

które zostały uznane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki jako zawody potrzebne na rynku pracy, są godną uwagi ofertą dla Absolwentów szkół podstawowych.

Nasza propozycja dotyczy również zainteresowanych kształceniem w liceum ogólnokształcącym.

Profil  sportowo-strzelecki jest unikalną ofertą na terenie województwa świętokrzyskiego i małopolskiego.

Zainteresowanych zapraszamy do naszej szkoły – od 16 maja 2022 r.

Można umówić się na indywidualne spotkanie i zwiedzanie szkoły – zapraszamy.

Więcej informacji:

http://www.zszodonow.edu.pl

https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Zawodowych-w-Odonowie-1762383957184441


Oferta
w przygotowaniu
Historia
Z dziejów  ZSZ w Odonowie 
Rok 1947
Najstarszy wpis szkolnej kroniki sięga roku 1947, kiedy to powstaje dwuletnie  Gimnazjum Spółdzielcze dla Dorosłych.
Rok 1948/49
Utworzenie Liceum Administracyjno - Handlowego I stopnia.
Rok 1949
Przekształcenie Liceum na Państwowe Technikum Handlowe Ministerstwa Handlu Wewnętrznego.
Rok 1953
Przejęcie szkoły przez Centralę Rolniczą Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie. 
Odtąd nazwa szkoły brzmi Technikum Handlowe CRS „Samopomoc Chłopska”.
Rok 1954
Utworzenie Technikum Ekonomicznego CRS „Samopomoc Chłopska” w Odonowie.
Rok 1957
Początek funkcjonowania  Zasadniczej Szkoły Handlowej CRS „Samopomoc Chłopska” w Odonowie.
Rok 1959
Rozpoczęcie  prac przy budowie nowej szkoły.
Rok 1963
Utworzono  Zespół Szkół Zawodowych CRS „Samopomoc Chłopska” w Odonowie. W skład Zespołu wchodziły wówczas: Zasadnicza Szkoła Handlowa o 3-lenim cyklu nauczania Technikum Ekonomiczne o 4-letnim cyklu nauczania.
Rok 1968
Powstało Liceum Ekonomiczne, po którym w wyniku przekształcenia utworzone zostaje Technikum Ekonomiczne. Następnie utworzony zostaje Wydział Zaoczny Liceum Ekonomicznego dla pracujących.
Rok 2002
Przekształcenie dotychczasowego Liceum Ekonomicznego i Liceum Handlowego w Technikum  o 4-letnim cyklu kształcenia. Kontynuacja kształcenia w kierunku technik ekonomista.
Rok 2005
Utworzenie Szkoły Policealnej – kierunek technik administracji.
Rok  2007
W Szkole Policealnej wprowadzono kierunek  technik informatyk. Wprowadzono nowe kierunki 
w Technikum : technik informatyk i technik hotelarstwa. 
Rok 2008
W dniu 26 marca 2008 roku Rada Powiatu Kazimierskiego podjęła uchwałę o nadaniu imienia Patrona Władysława Grabskiego dla Technikum. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Podpisanie porozumienia między szkołami imienia Władysława Grabskiego.
Rok 2013
Wprowadzenie w Technikum kształcenia w zawodzie technik logistyk.

Koła zainteresowań
Oddział mundurowy powstał z inicjatywy uczniów w roku 2016. W skład oddziału mundurowego wchodzą uczniowie klas technikum. W ramach dodatkowych zajęć młodzież:
ćwiczy musztrę,
uczestniczy w zajęciach i zawodach strzeleckich,
doskonali umiejętności wojskowe na obozach i szkoleniach poligonowych,
reprezentuje szkołę na uroczystościach państwowych,
uczestniczy, w wizytach studyjnych, w jednostkach mundurowych,
uczestniczy w rajdach pieszych,
doskonali techniki survivalowe,
ma przywilej noszenia munduru.
Po realizacji zajęć dodatkowych przez ucznia, otrzymuje on certyfikat, wystawiany przez szkołę. 

Sekcja strzelecka przy Zespole szkół Zawodowych istnieje już od 40 lat. Członkowie sekcji wiele razy osiągali znaczne sukcesy w Letnich Sportach Obronnych, Letnim Biathlonie oraz w Strzelectwie Sportowym. Najlepsi z nich reprezentowali Zespół Szkół Zawodowych na Mistrzostwach Polski oraz na zawodach międzynarodowych ( Czechosłowacji -1972 r., Bułgarii – 1986 r., 1990 r.) Obecnie sekcja strzelecka zajmuje się popularyzacją strzelectwa sportowego zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych, poprzez organizację licznych edycji zawodów – „O Puchar Starosty Kazimierskiego”, „O Puchar Burmistrza MiG Kazimierza Wielka”, „O Puchar Prezesa Ligi Obrony Kraju”, „O Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie”. Trzeba dodać, że zawody organizowane przy ZSZ w Odonowie mają niepowtarzalną atmosferę, a po rozdaniu atrakcyjnych nagród wszyscy dzielą się wrażeniami przy ognisku i pieczonych kiełbaskach.

Szkolne Koło Sportowe w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie prowadzi działalność polegającą na organizowaniu zajęć sportowych dla wszystkich chętnych  i uzdolnionych ruchowo uczniów naszej szkoły. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego i odbywają z wykorzystaniem bazy sportowej szkoły oraz Hali sportowej K O S.
Celem głównym zajęć jest:
Doskonalenie sprawności i umiejętności z zakresu wybranych dyscyplin sportowych tj. (piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, lekkoatletyka).
Przygotowanie uczniów do zawodów i imprez sportowych.
Utrwalanie nawyku aktywnego i czynnego wypoczynku w czasie wolnym od nauki szkolnej.
Szkolne Koło Caritas im. św. Jana Pawła II przy Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie rozpoczęło swą działalność w marcu 2011 r. Zostało ono powołane w porozumieniu Dyrekcji Szkoły z Caritas Diecezji Kieleckiej. Głównym zadaniem SKC im. bł. Jana Pawła II jest szeroko rozumiana miłosierna i bezinteresowna pomoc bliźniemu.

Współpraca z pracodawcami
Technikum im. Władysława Grabskiego w Odonowie od wielu lat współpracuje z pracodawcami w zakresie organizacji dla uczniów praktyk zawodowych, staży, wycieczek zawodoznawczych, organizacji warsztatów, kursów. W ramach podpisanych umów o współpracy uczniowie mają możliwość zdobycia pierwszych praktycznych doświadczeń zawodowych, co w przyszłości może skutkować łatwiejszym odnalezieniem się na rynku pracy.  

PARTNERZY SZKOŁY :
 • Narodowy Bank Polski,
 • Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej,
 • Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej,
 • Urząd Skarbowy w Kazimierzy Wielkiej,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej,
 • Uzdrowisko Busko-Zdrój,
 • Zamek Dersława,
 • Hotel „Pod Świerkiem”,
 • Pałac LACON Centrum Hotelowo - Konferencyjne w kazimierzy Wielkiej,
 • Zajazd Słoneczny Donosy,
 • Hotel i Restauracja św. Norberta Hebdów,
 • Pałac Śmiłowice,
 • Hotel Mercure Kraków,
 • Hotel Campanile Kraków,
 • Hotel Vienna House Easy Cracow,
 • Bristol Busko ART & Medical SPA,
 • Caffaro W. Szafarski i Wspólnicy Sp. J,
 • Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach,
 • Regionalna Organizacja Turystyczna w Kielcach,
 • RG MEDIA Mariusz Zieja Kazimierza Wielka,
 • Kazimierska Agencja Drukarska w Kazimierzy Wielkiej,
 • „ASKOM” K. Adamczyk, W. Styczeń Kazimierza Wielka,
 • Miejsko – Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kazimierzy Wielkiej,
 • P. H. U. WODMAR Opatowiec,
 • Domar Firma Handlowo - Usługowa w Kazimierzy Wielkiej,
 • Gruszka Radosław Owoce i Warzywa Będziaki,
 • Przedsiębiorstwo P - H - U „FASOLEX” S. Jasiak i S-ka Sp. J. Nowy Korczyn,
 • Związek Międzygminny Nidzica w Kazimierzy Wielkiej,
 • BTH Import Stali Podłęże. Dojazd
Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie położony jest w miejscowości Odonów około 2 km od Kazimierzy Wielkiej. Dojazd z Kazimierzy Wielkiej zapewnia transport publiczny i prywatne firmy, które dostosowują godziny przejazdów do planu lekcji uczniów.
Drzwi otwarte

W okresie od 16 maja 2022 na czas rekrutacji możliwe jest indywidualne zwiedzanie szkoły po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub e-mail.

Zachęcamy do składania wniosków i wyboru naszej szkoły jako

szkoły pierwszego wyboru”

oraz wskazanie  pierwszego i drugiego zawodu w naszej szkole. 

 Oferujemy naszą pomoc i wsparcie techniczne podczas składania wniosku i wydruku.

Nasza komisja rekrutacyjna udziela wszelkich informacji:

- od poniedziałku do piątku: w godzinach od 11:00 do 15:00 w szkole  lub telefonicznie w godzinach 8:00 – 14:00

  pod numerem telefonu 513 950 701

  - od poniedziałku do piątku telefonicznie w godzinach od 17:00 do 20:00

    pod numerem telefonu 513 950 701 lub 513 950 660

Zakres wiekowy
Młodzież w wieku 15 lat po ukończeniu szkoły podstawowej.
Osiągnięcia
Osiągnięcia uczniów na egzaminach maturalnych i zawodowych przyczyniły się do uplasowania Technikum im. Władysława Grabskiego na 9 pozycji w rankingu Perspektywy 2017 dla techników województwa świętokrzyskiego. Był to lepszy wynik w stosunku do roku 2016, kiedy technikum znalazło się na pozycji 12.
Jednym z najciekawszych sukcesów Szkoły w roku 2011/2012 było zdobycie III miejsca a w roku 2012/2013 II miejsca w ogólnopolskim konkursie „Czas na zdrowie”.
Uczniowie Technikum w Odonowie  często jako jedyni w Powiecie Kazimierskim uzyskują stypendia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. W roku 2016/2017 stypendium uzyskał jeden uczeń , w 2017/2018 pięcioro uczniów, w 2018/2019 czworo uczniów, 2019/2020 troje uczniów , w 2020/2021 dwie uczennice otrzymały stypendium. 
 • Finał ogólnopolski III Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej (2011 r.)
 • Coroczny udział w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej,
 • Udział w konkursach o zasięgu wojewódzkim:

         - konkurs barmański – 2 miejsce (2018),

         - konkurs kelnerski  „Serwis synchroniczny” – 4 miejsce (2018),

         - konkurs baristyczny – 3 miejsce (2019),

         - konkurs „Nakrywanie stołów – serwis francuski") – 2 miejsce (2019),

90% absolwentów kierunku w latach 2015 – 2020 otrzymało dyplom Technik hotelarstwa.

 • III miejsce w świętokrzyskim konkursie "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze" (2018),
 • I miejsce w konkursie "Wszystkie prawa zastrzeżone" (2015).
Sport  w Odonowie =  Pasja, Aktywność, Rywalizacja
Jesteśmy jedną z najbardziej usportowionych szkół w naszym powiecie. Nieprzerwalnie od wielu lat całą naszą społeczność szkolną łączy wspólna pasja uprawiania sportu. Aktywna i systematyczna działalność  Szkolnego Klubu Sportowego przynosi naszym uczniom  i szkolnym drużynom pasmo sukcesów w rywalizacji  międzyszkolnej w wielu dyscyplinach sportowych. 
Z pasją trenujemy:
 • Tenis Stołowy, Koszykówkę, Siatkówkę, Piłkę Nożną, Lekkoatletykę, 
 • Aktywnie uprawiamy: Narciarstwo zjazdowe, Łyżwiarstwo, Pływanie,
 • Rywalizujemy na najwyższym poziomie.

NASZE SUKCESY:

Tenis stołowy:
1. Mistrzostwa Polski Szkół Ponadgimnazjalnych w Tenisie Stołowym dziewcząt SZS
III miejsce – 2004 r.
XIV miejsce – 2018 r. 
2. Świętokrzyskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego – Finał Wojewódzki SZS dziewcząt 
I miejsce – 2004 r.
I miejsce – 2018 r.
III miejsce – 2019 r. 
3. Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego – Finał Powiatowy SZS
I miejsce kategoria dziewczęta: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 r.
I miejsce kategoria chłopcy: 2016, 2017, 2018, 2019 r.
4. Powiatowa Liga Tenisa Stołowego 
I miejsce klasyfikacja drużynowa – 2003, 2004, 2005, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019 r.

Koszykówka:
1. Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Zrzeszenia LZS chłopców 
I miejsce 2003, 2006, 2011r.
2. Turniej Półfinałowy XXII Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej LZS chłopców 
III miejsce 2006r.
3. Turniej Miejsko-Gminny chłopców SZS
I miejsce – 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 r.

Siatkówka: 
1. Turniej Powiatowy SZS 
I miejsce kategoria dziewczęta – 2008, 2013, 2016, 2018, 2019 r.
I miejsce kategoria chłopcy – 2007, 2008, 2013, 2016, 2017, 2018 r.

Piłka nożna:
1. Miejsko-Gminne zawody szkół ponadgimnazjalnych SZS
I miejsce – 2004, 2005, 2006 r.
2. Turniej Powiatowy o Puchar Starosty Kazimierskiego 
I miejsce – 2009 r.
3. IV Turniej Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Kazimierskiego i Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej 
I miejsce – 2016 r. 

Lekkoatletyka:
1. Sztafetowe Biegi Przełajowe – Finał Powiatowy SZS
I miejsce kategoria dziewczęta – 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2014, 2018 r.
I miejsce kategoria chłopcy – 2013, 2019 r.

Zajęcia pozalekcyjne

W ramach realizacji projektów unijnych uczniowie Technikum im. Wł. Grabskiego w Odonowie biorą udział w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych:

1. Projekt: "Dobry staż na start" - kursy i warsztaty:

 • kurs kelnerski,
 • kurs barmańsko – baristyczny,
 • kurs zawodowy z obsługi programu typu Spedtrans 8, 
 • kurs zawodowy z obsługi kas fiskalnych,
 • warsztaty – „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna,
 • płatne staże zawodowe (2500 zł).

2. Projekt: "Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy" - kursy i warsztaty:

 • barman – kelner,
 • design i organizacja przyjęć,
 • dietetyka,
 • warsztaty dekoracji stołu i florystyka,
 • koło przygotowań śniadań,
 • carving,
 • kurs wyjazdowy obsługi turystyki prozdrowotnej.

3. Projekt: "Kwalifikacje + staż = nowe możliwości" - kursy i warsztaty:

 • kurs "Projektowanie grafiki komputerowej",
 • kurs "Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D",
 • płatne staże zawodowe,
 • zajęcia dodatkowe z j. angielskiego i matematyki,
 • warsztaty na WSEPiNM w Kielcach.Kontakty zagraniczne
Planowana jest realizacja staży i praktyk zawodowych w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.