Kazimierza Wielka
Kazimierza Wielka
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2022/2023
Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023
Zasady punktowania osiągnięć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023
Klauzula informacyjna RODO
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata