Kazimierza Wielka
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej
Adres
Partyzantów 3, 28-500 Kazimierza Wielka
Telefon
413521301
Fax
413521301
E-mail
Strona www
Dyrektor
Joanna Wrzesień
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Logo Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej
 • Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej
 • Główny budynek dydaktyczny
 • Widok z lotu ptaka na kompleks LOKW
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23
 • Akademia z okazji Święta Niepodległości 2022
 • Uroczyste ślubowanie klas pierwszych 2022/23
 • Zaduszki Hadesowe 2022
 • Szkolna Wigilia 2022
 • Konkurs kolęd i pastorałek - styczeń 2023
 • Upamiętnienie Wydarzeń Katyńskich
 • Zakończenie zajęć edukacyjnych klas maturalnych 2022
 • Szkolny Piknik Integracyjny 2022
 • Wyjazd edukacyjny Berlin-Poczdam - wrzesień 2022
 • Mikołajki
 • Zajęcia sportowe na boisku Orlik
 • Szkolna "Familiada" 2023
 • Dzień Otwarty 2022 - historia
 • Dzień Otwarty 2022 - fizyka/chemia
 • Dzień Otwarty 2022 - matematyka/geografia
 • Dzień Otwarty 2022 - fizyka/informatyka
 • Dzień Otwarty 2022 - fizyka
 • Dzień Otwarty 2022 - język angielski
 • Dzień Otwarty 2022 - wychowanie fizyczne
Opis

Szkoła mieści się w budynku na ul. Partyzantów 3, jest nowoczesna i dobrze wyposażona. Posiadamy pracownie komputerowe, bogato wyposażone pracownie przedmiotowe (z dostępem do Internetu i sprzętem multimedialnym), salę gimnastyczną, siłownię, zespół boisk sportowych Orlik. Nieopodal szkoły znajduje się Hala Sportowa oraz Basen Pływacki, gdzie uczniowie mają zajęcia sportowe. Szkoła posiada bibliotekę z bogatym, stale uzupełnianym nowościami księgozbiorem oraz czytelnię z dostępem do Internetu i kącik multimedialny dla młodzieży. Młodzieżowy Klub „Hades” przyciąga uzdolnioną artystycznie młodzież, pragnącą rozwijać się twórczo w dziedzinie poezji, literatury, recytacji, fotografii, malarstwa i śpiewu itp.


Nasze Liceum jest szkołą bezpieczną, wolną od przemocy, przygotowującą do życia, otwartą na innowacje, kształtowanie postaw proekologicznych i obywatelskich. Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój, traktuje każdego ucznia indywidualnie, wspierając jego zdolności, predyspozycje i zainteresowania.


Zapraszamy na naszą oficjalną stronę internetową:


lokw.edu.plOferta
w przygotowaniu
Dojazd
Dojazd do szkoły w zakresie własnym.
Zakres wiekowy
14-19
Współpraca z pracodawcami
Nie dotyczy.
Zajęcia pozalekcyjne
 • zajęcia wyrównawcze
 • zajęcia rozwijające (przygotowujące do olimpiad i konkursów)
 • zajęcia z zakresu Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej
 • zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej
Kontakty zagraniczne
 • zagraniczne wyjazdy edukacyjne 
 • Austria - Uniwersytet Wiedeński
 • możliwa realizacja projektu w ramach programu Erasmus+
Koła zainteresowań
 • koło teatralne klubu Hades
 • koło fotograficzne
 • chór szkolny
 • koło języka niemieckiego
 • wolontariat im. Św. Brata Alberta
 • zajęcia  sportowe: pływanie, koszykówka, siatkówka, piłka nożna, aerobik
 • koła przedmiotowe


Osiągnięcia

"Szkoła z Brązową Tarczą" w rankingu Liceów Ogólnokształcących

Portalu Edukacyjnego Perspektywy 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019


Najwyższe wyniki egzaminów maturalnych w powiecie kazimierskim

Blisko 100% zdawalność egzaminu maturalnego


NASI UCZNIOWIE W OLIMPIADACH I KONKURSACH NAJWYŻSZYCH SZCZEBLI

W CIĄGU OSTATNICH LAT

JĘZYK POLSKI, FILOZOFIA, HISTORIA, WOS

 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego:

etap okręgowy – 5 finalistów

 • Olimpiada Filozoficzna:

etap okręgowy – 1 laureat, 3 finalistów

etap centralny – 1 finalista

 • Olimpiada Historyczna:

etap okręgowy – 3 finalistów

 • Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna:

etap centralny – 1 laureat

 • Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Multitest”:

etap centralny – 7 laureatów, 7 finalistów

 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym:

etap okręgowy – 1 finalista

MATEMATYKA

 • Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH:

etap okręgowy – 3 finalistów

etap centralny – 4 laureatów, 3 finalistów

FIZYKA

 • Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH:

etap centralny – 1 laureat

 • Ogólnopolski Konkurs z Fizyki „Eureka”:

etap centralny –1 finalista

CHEMIA

 • Konkurs o Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej:

etap centralny – 2 laureatów

BIOLOGIA, EKOLOGIA, ZDROWIE

 • Olimpiada Biologiczna:

etap okręgowy – 4 laureatów, 1 finalista

etap centralny – 2 finalistów

 • Olimpiada wiedzy Ekologicznej:

etap okręgowy – 1 laureat, 1 finalista

etap centralny – 1 laureat, 2 finalistów

 • Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia:

etap okręgowy – 1 finalista

TEOLOGIA

 • Olimpiada Teologii Katolickiej:

etap okręgowy – 1 laureat, 1 finalista

etap centralny – 2 finalistów

EDUKACJA EUROPEJSKA I PRAWNA

 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej:

etap okręgowy – 3 laureatów, 3 finalistów

 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka i Świecie Współczesnym:

etap okręgowy – 1 finalista

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I EKONOMIA

 • Olimpiada o Regionie i Przedsiębiorczości:

etap okręgowy – 1 laureat

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej:

etap okręgowy – 1 laureat

Drzwi otwarte
Dzień Otwarty odbędzie się dn. 6.06.2023 - serdecznie zapraszamy :)
Historia

Początek dzisiejszego Liceum w Kazimierzy Wielkiej datujemy na 23 lutego 1945 roku. Wtedy to, pod przewodnictwem prof. Tynca odbyła się rada pedagogiczna, na której postanowiono o utworzeniu Prywatnego Koedukacyjnego Liceum i Gimnazjum Gminnej Rady Narodowej w Kazimierzy Wielkiej z siedzibą w dawnym pałacu dyrektora cukrowni "Łubna".

W okresie kadencji dyrektora Władysława Nowaka w 1962 roku, szkoła przenosi się do obecnej siedziby, otrzymuje imię Marii Curie-Skłodowskiej i sztandar szkolny.

Historia naszego Liceum, to jej 77-letnie istnienie w regionie, gdzie tworzymy etos szkoły opierając się na dorobku poprzednich pokoleń nauczycieli, tych pracujących obecnie otwierając się na nowoczesność. Połączenie to, wnosi do życia naszych uczniów coś ważnego, pozwala im czuć się częścią wspólnoty: szkolnej, regionalnej, narodowej. Korzystając z archiwalnych i aktualnych zapisów na stronach internetowych można zrozumieć, że nasze Liceum ma nie tylko wizję kształcenia, ale i misję wychowania każdego ucznia tak, by był zakorzeniony w przeszłości, ale także ciekawy świata i nastawiony na rozwój.

Więcej o historii naszego Liceum przeczytasz w artykule na naszej stronie internetowej.

Współpraca z uczelniami wyższymi
Szkoła jest objęta Patronatem Naukowo - Dydaktycznym przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach.
Adres email IODO
inspektor@cbi24.pl
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Partyzantów 3, 28-500 Kazimierza Wielka
Telefon jednostki przetwarzającej dane
41 3521 301
E-mail jednostki przetwarzającej dane
sekretariat.lomcskw@gmail.com